הסתרת תמונות

כתב-העת "מחקר ועיון בחינוך מתמטי"

כתב העת "מחקר ועיון בחינוך המתמטי" הנו כתב עת המיועד לכל העוסקים בהכשרה ובהתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה, מורים למתמטיקה וסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים. מטרת כתב העת הינה לעודד כתיבה אקדמית בעברית, לתרום לשיח שבין האקדמיה לשדה, ולהנגיש לחברי הקהילה מחקרים העוסקים בסוגיות שונות בתחום החינוך המתמטי בארץ.
במערכת כתב העת חברים אנשי חינוך מתמטי ממוסדות השונים להכשרת מורים למתמטיקה ברחבי הארץ, העוסקים במחקר בתחום זה. כתב העת הינו שפיט, והוא יוצא ביוזמת המכללה האקדמית הדתית לחינוך – שאנן ובחסותה.
בחלקו האקדמי מפורסמים מאמרים של חוקרות וחוקרים, העוסקים בתחומים מגוונים, כגון הערכה ומדידה, שילוב הטכנולוגיה בחינוך מתמטי, מודלים וגישות שונות ומגוונות להוראה, ידע מורים, סוגיות בהכשרת מורים ועוד. כל המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים שיפוט עיוור כפול, כפי שמקובל בכתבי עת אקדמיים.
בנוסף למאמרים המתפרסמים בכתב העת, ישנם מספר מדורים קבועים המהווים גם הם חלק מכתב העת: חדשות מתמטיות, חוויות מכנס, ראיון עם פיגורה מרכזית בתחום החינוך המתמטי, המלצה על ספר, ועוד.
אנו מזמינים את כל העוסקים בהכשרת מורים, בהתפתחות מקצועית של מורים, ובמחקר בחינוך מתמטי לשלוח מאמרים מחקריים בתחום החינוך המתמטי, מאמרים העוסקים בדרכי הוראה, ומאמרים הדנים בתובנות שעולות מהכשרת מורים למתמטיקה ומהתפתחות מקצועית של מורים בחינוך היסודי והעל יסודי בכל הרמות האקדמיות.
נשמח לקבל מאמרים חדשים, מאמרים שטרם פורסמו בעברית, מאמרים המבוססים על הרחבה של פעילות שהוצגה בכינוס מדעי, ועוד. חוקרים בעלי תארים שני ושלישי אשר כתבו לאחרונה תיזה בתחום החינוך המתמטי מוזמנים להציג את העבודה במתכונת של מאמר קצר.
כתובת להגשת הצעות ומאמרים לפרסום yanivb@cet.ac.il

 

כתב שפיטות

קול קורא והנחיות להגשת מאמרים

תוכן עניינים

דבר העורך

מדור חדשות מתמטיות – נצה מובשוביץ-הדר

מחשבות על אינטואיציה ופורמליזם במתמטיקה או בלשון החוקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: חשיבה אינטואיטיבית לעומת חשיבה אנליטית – קרני שיר

הוראה מפורשת של אסטרטגיות הכוונה עצמית בלמידה וסביבת למידה מעצימה כממדים משמעותיים בידע הפדגוגי של מורי מתמטיקה – גלית שבתאי

פדגוגיה להוראה ולמידה בעזרת מרלו (MERLO): הניסיון המצטבר בהערכה והוראה של חשיבה מושגית – פרדינדנו ארזרלו, אורנלה רובוטי, אורי שפריר, מאשה אטקינד ורון קנת

כיצד תופסים מורים למתמטיקה בתיכון המעידים על עצמם כי הם מתקשים לראות במרחב, את הוראתם בנושא הגאומטרִיה במרחב – מירלה וידר

עקרונות התערבות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידות תיכון חלשות – תקוה עובדיה

הוראת מתמטיקה לתלמידים עם צרכים מיוחדים: מודל לתוכנית התערבות למורים – יחיאל תנעמי

"אפסילון": סדרת סרטונים עכשווית וקלילה שחושפת את התלמידים לעולם המרתק של המתמטיקה והפיזיקה

פינה מתמטית – מקומות גאומטריים: מציאת מיקום הצירים נקודות הקודקוד והמוקדים של פרבולה, אליפסה והיפרבולה בעזרת סרגל ומחוגה – שולה וייסמן ועידן טל

המלצה על ספר: "האם זו בעיה? בעיות מילוליות במספרים טבעיים בבית-הספר היסודי" – קרני שיר

מדור חוויות מכנס: PME-41 2017 – רותי סגל ותקוה עובדיה

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

דבר העורכת

מדור חדשות מתמטיות:
איך עורמים אבטיחים בסככה ביעילות? מעל 400 שנה של לבטים הסתיימו בהישג מתמטי מדהים בקיץ 2014 – נצה מובשוביץ-הדר

אפשר גם אחרת – הערכה חלופית בקורס "גאומטריה והוראתה" – בת-שבע אילני ונורית שמואלי

הכוונה עצמית בהוראת המתמטיקה לתלמידים עם לקויות למידה – סאאיד בשארה

בעיית חקר כמנוף לפיתוח יצירתיות – חנה לב-זמיר

מחקר זוטא לאפיון וסיווג שיטות פתרון של בעיה גאומטרית על-ידי פרחי הוראה – קרני שיר, אילנה לביא

דיון כיתתי/עצמי בשגיאות כמנוף לשיפור הישגיהם וצמצום שגיאותיהם של תלמידים – המקרה של פונקציות טריגונומטריות – אמאל שריף-רסלאן, רג'א אבו שאהין

מדור ממורשתם של מייסדי המחקר בחינוך מתמטי בישראל
דברים לזכרו של פרופ' שמואל אביטל (2001-1915) – דוד בן-חיים

רעיונות אחדים על איך ליצור בעיות מתמטיות – שמואל אביטל ושלמה ליביסקינד תרגום: דוד בן-חיים

מדור המלצה על ספר
הוראת יצירתיות בפתרון בעיות – סתירה מיניה וביה? – שלמה וינר

"ללמוד וללמד אנליזה: ספר מתמטי-דידקטי למורה" – עטרה שריקי

מדור הוכחות מעניינות
הצגת המדור – דוד בן-חיים

הוכחות מעניינות המציגות את יופייה של המתמטיקה – אבי סיגלר, משה סטופל

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

שינוי גודל גופנים