הסתרת תמונות

כתב-העת "מחקר ועיון בחינוך מתמטי"

כתב העת "מחקר ועיון בחינוך המתמטי" הנו כתב עת המיועד לכל העוסקים בהכשרה ובהתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה, מורים למתמטיקה וסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים. מטרת כתב העת הינה לעודד כתיבה אקדמית בעברית, לתרום לשיח שבין האקדמיה לשדה, ולהנגיש לחברי הקהילה מחקרים העוסקים בסוגיות שונות בתחום החינוך המתמטי בארץ.
במערכת כתב העת חברים אנשי חינוך מתמטי ממוסדות השונים להכשרת מורים למתמטיקה ברחבי הארץ, העוסקים במחקר בתחום זה. כתב העת הינו שפיט, והוא יוצא ביוזמת המכללה האקדמית הדתית לחינוך – שאנן ובחסותה.
בחלקו האקדמי מפורסמים מאמרים של חוקרות וחוקרים, העוסקים בתחומים מגוונים, כגון הערכה ומדידה, שילוב הטכנולוגיה בחינוך מתמטי, מודלים וגישות שונות ומגוונות להוראה, ידע מורים, סוגיות בהכשרת מורים ועוד. כל המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים שיפוט עיוור כפול, כפי שמקובל בכתבי עת אקדמיים.
בנוסף למאמרים המתפרסמים בכתב העת, ישנם מספר מדורים קבועים המהווים גם הם חלק מכתב העת: חדשות מתמטיות, חוויות מכנס, ראיון עם פיגורה מרכזית בתחום החינוך המתמטי, המלצה על ספר, ועוד.
אנו מזמינים את כל העוסקים בהכשרת מורים, בהתפתחות מקצועית של מורים, ובמחקר בחינוך מתמטי לשלוח מאמרים מחקריים בתחום החינוך המתמטי, מאמרים העוסקים בדרכי הוראה, ומאמרים הדנים בתובנות שעולות מהכשרת מורים למתמטיקה ומהתפתחות מקצועית של מורים בחינוך היסודי והעל יסודי בכל הרמות האקדמיות.
נשמח לקבל מאמרים חדשים, מאמרים שטרם פורסמו בעברית, מאמרים המבוססים על הרחבה של פעילות שהוצגה בכינוס מדעי, ועוד. חוקרים בעלי תארים שני ושלישי אשר כתבו לאחרונה תיזה בתחום החינוך המתמטי מוזמנים להציג את העבודה במתכונת של מאמר קצר.
כתובת להגשת הצעות ומאמרים לפרסום yanivb@cet.ac.il

עד להודעה חדשה בשלב זה איננו מקבלים מאמרים נוספים. 

כתב שפיטות

קול קורא והנחיות להגשת מאמרים

בהכנה… יתפרסם בקרוב

רשימת הכותבים

דבר העורך

מדור חדשות מתמטיות – נצה מובשוביץ-הדר (ניסיון)

פיתוח תחושת המסוגלות בלימודי החשבון בבית הספר היסודי התאמת הלימוד ליכולת ולקצב של כל תלמיד אישית לוחצת עם פרופסור פרלה נשר – קרני שיר ויניב ביטון

חוויות מכנס: Bridges – Stockholm 2018: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture – ליאורה נוטוב

המלצה על ספרן של אילנה לבנברג ודורית פטקין "גיאומטריה פנים רבות לה: מן המחקר אל מעשה בהוראת הגיאומטריה" – שלמה וינר

תכונות גאומטריות מפתיעות – החקר, ההוכחה והכללה שלהן – משה סטופל, אבי סיגלר ועידן טל

היבטים גאומטריים באתרים יהודיים: חקירה באמצעות סביבה גאומטרית אינטראקטיבית – שרה הרשקוביץ ונח דנא-פיקארד

"כאשר מבינים, ניתן לפתור באמצעות 'תרגיל פשוט'…" תלמידי כיתות ה'-ו' מסבירים פעולת חילוק שברים באמצעות ייצוגים באקסל – ענת קלמר חנה לב-זמיר

תלמידי תיכון צופים בסרטונים לימודיים בדרכים מגוונות בעת הכנת שיעורי בית במתמטיקה – מהא מנסור ואליק פלטניק

ייצוגי כמות וגמישותם: הכוח המניע תהליכי חישוב והבנה מתמטית – רחל שי ואמאל-רסלאן

השפעה של הוראה המשלבת בין ידע, מיומנויות ומבנים-אלגבריים על יכולת פתרון משוואות – רוית פלדמן ורונית בסן צינצינטוס

יצירת דוגמאות נגדיות ואי-דוגמאות בהוראת מתמטיקה והשימוש בהן אצל פרחי ההוראה – אסמעיל אלמחדי

מודל העמקת"י: הכוונה עצמית מטה-קוגניטיבית מותאמת דינמית בפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה לתלמידים עם צרכים מיוחדים – מירב צהר-רוזן וניצה מרק-זגדון

"דברים שרואים משם לא רואים מכאן" שימוש בטכנולוגית AR כמקדמת תפיסה מרחבית של ההגדרה הקריטית של המושג מנסרה – יניב ביטון, תקוה עובדיה, אסנת פילוס וקארין אלוש

Mooc : לאתגר את החשיבה עם סרגל ומחוגה – מיכל פרנקל ויניב ביטון

טיפוח הכוונה עצמית בלמידה להעלאת ההישגים בפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה בקרב תלמידי כיתות ג' – ענבל קולושי-מינסקר

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

רשימת הכותבים

דבר העורך

מדור חדשות מתמטיות – נצה מובשוביץ-הדר

מחשבות על אינטואיציה ופורמליזם במתמטיקה או בלשון החוקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: חשיבה אינטואיטיבית לעומת חשיבה אנליטית – קרני שיר

הוראה מפורשת של אסטרטגיות הכוונה עצמית בלמידה וסביבת למידה מעצימה כממדים משמעותיים בידע הפדגוגי של מורי מתמטיקה – גלית שבתאי

פדגוגיה להוראה ולמידה בעזרת מרלו (MERLO): הניסיון המצטבר בהערכה והוראה של חשיבה מושגית – פרדינדנו ארזרלו, אורנלה רובוטי, אורי שפריר, מאשה אטקינד ורון קנת

כיצד תופסים מורים למתמטיקה בתיכון המעידים על עצמם כי הם מתקשים לראות במרחב, את הוראתם בנושא הגאומטרִיה במרחב – מירלה וידר

עקרונות התערבות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידות תיכון חלשות – תקוה עובדיה

הוראת מתמטיקה לתלמידים עם צרכים מיוחדים: מודל לתוכנית התערבות למורים – יחיאל תנעמי

"אפסילון": סדרת סרטונים עכשווית וקלילה שחושפת את התלמידים לעולם המרתק של המתמטיקה והפיזיקה

פינה מתמטית – מקומות גאומטריים: מציאת מיקום הצירים נקודות הקודקוד והמוקדים של פרבולה, אליפסה והיפרבולה בעזרת סרגל ומחוגה – שולה וייסמן ועידן טל

המלצה על ספר: "האם זו בעיה? בעיות מילוליות במספרים טבעיים בבית-הספר היסודי" – קרני שיר

מדור חוויות מכנס: PME-41 2017 – רותי סגל ותקוה עובדיה

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

דבר העורכת

מדור חדשות מתמטיות – נצה מובשוביץ-הדר

משוואות המכילות פרמטרים – תפיסות ושגיאות אופייניות של תלמידי תיכון ופרחי הוראה – בת-שבע אילני ודינה חסידוב

יצירתיות מתמטית של תלמידים מבעד לעיני פרחי הוראה – חנה לב-ספיר וענת לבב-ויינברג

פיתוח מיומנויות הוכחה בגאומטריה במהלך פעילות של פרחי הוראה כמעריכים וכמוערכים – אילנה לביא ועטרה שריקי

מדור ממורשתם של מייסדי המחקר בחינוך מתמטי בישראל: 

דברים לזכרו של פרופ' גדי מורן  (2016-1938) – דוד בן חיים

עבודת תזה לתואר שני במתמטיקה באוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' גדי מורן – עבדאללה עאסלה

דברים לזכרו של פרופ' גדי מורן ז״ל  (2016-1938) – שפיק חליפה

לזכרו של פרופ' גדי מורן – גזאלין פאוזייה

לזכרו של פרופ' גדי מורן ז"ל – כאמל שרף

מדור המלצה על ספר:

בניות גאומטריות: בעיות קלאסיות, אתגריות וממוחשבות – אילנה לבנברג

מדור הוכחות מעניינות – דוד בן חיים

לקט תכונות גאומטריות מעניינות בליווי הוכחות המאפשרות ביצוע חקר תוך הצגת שימור – רות סגל,אבי סיגלר, משה סטופל

פתרון גאומטרי למשוואה ממעלה שלישית: 𝒙𝟑+𝒃𝒙=𝒄 על פי עומר אל ח'יאם – אסמאא עבד אל חלים, מוחמד אבו חאמד

התפתחות בעיית חקר המשלבת בין בניות הנדסיות ובין התכונות המיוחדות של הצורות
המתקבלות – ויקטור אוקסמן, משה סטופל

מדור חוויות כנס 2017 – קרני שיר

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

דבר העורכת

מדור חדשות מתמטיות:
איך עורמים אבטיחים בסככה ביעילות? מעל 400 שנה של לבטים הסתיימו בהישג מתמטי מדהים בקיץ 2014 – נצה מובשוביץ-הדר

אפשר גם אחרת – הערכה חלופית בקורס "גאומטריה והוראתה" – בת-שבע אילני ונורית שמואלי

הכוונה עצמית בהוראת המתמטיקה לתלמידים עם לקויות למידה – סאאיד בשארה

בעיית חקר כמנוף לפיתוח יצירתיות – חנה לב-זמיר

מחקר זוטא לאפיון וסיווג שיטות פתרון של בעיה גאומטרית על-ידי פרחי הוראה – קרני שיר, אילנה לביא

דיון כיתתי/עצמי בשגיאות כמנוף לשיפור הישגיהם וצמצום שגיאותיהם של תלמידים – המקרה של פונקציות טריגונומטריות – אמאל שריף-רסלאן, רג'א אבו שאהין

מדור ממורשתם של מייסדי המחקר בחינוך מתמטי בישראל
דברים לזכרו של פרופ' שמואל אביטל (2001-1915) – דוד בן-חיים

רעיונות אחדים על איך ליצור בעיות מתמטיות – שמואל אביטל ושלמה ליביסקינד תרגום: דוד בן-חיים

מדור המלצה על ספר
הוראת יצירתיות בפתרון בעיות – סתירה מיניה וביה? – שלמה וינר

"ללמוד וללמד אנליזה: ספר מתמטי-דידקטי למורה" – עטרה שריקי

מדור הוכחות מעניינות
הצגת המדור – דוד בן-חיים

הוכחות מעניינות המציגות את יופייה של המתמטיקה – אבי סיגלר, משה סטופל

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים