הסתרת תמונות

בעלי תפקידים

segel marzim3
התפקידשם וקישור למיילטלפון ניידחדרמיקום המשרד במכללה
יו"ר המועצה האקדמיתפרופ' דוד בן חיים04-8780032156בניין מרכזי
יו"ר הוועד המנהלמר אורי ברקאי 
מ"מ נשיא המכללהפרופ' אבי לוי04-8780004632בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
סגנית נשיא ודיקנית לימודי .B.Edד"ר אסתר כלפון04-8780012152בניין מרכזי
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמים .M.Edד"ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
דיקנית הסטודנטים ומרכזת נגישותגב' מיכל בלאו04-8780020201בניין מרכזי
מנהלת לשכת הנשיאגב' רבקי עמר04-8780003631בניין מנהלה (בניין הקפיטרייה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
ראש התכונית ל-.M.Ed בחינוך משלבד"ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בייעוץ חינוכיפרופ' שרגא פישרמן04-8780019635בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בתנ"ךפרופ' טליה הורוביץ04-8780045645בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed באנגליתפרופ' עלית אולשטיין04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת התוכנית באנגליתד"ר פרנסס סוקל04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מקראד"ר מיכל דל04-8780045645בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
חינוךד"ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
חינוך מיוחדד"ר ענבל קולושי-מינסקר04-8780053646בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
תושב"עהרב ד"ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
היסטוריהד"ר יצחק ציטרין04-8780039643בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מתמטיקהפרופ' דוד בן חיים04-8780032156 בניין מרכזי
אנגליתד"ר פרנסס סוקל04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
הגיל הרךד"ר ניצה דורי04-8780031648בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
הגיל הרךד"ר אורנה שניידר04-8780055185משרדי רכזי תחום
ביה"ס יסודיגב' חנה יורב04-8780052182בניין מרכזי
חינוך מיוחדד"ר זהבה ביגמן04-8780053183משרדי רכזי תחום
ביה"ס על-יסודיגב' רעות שפירא04-8780056186משרדי רכזי תחום
מרכז אקדמי מסלול גבריםהרב ד"ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקיד קישור למייל טלפון משרד חדר מיקום
מרכזת היחידה להתמחות וכניסה להוראה גב' שלומית גור 04-8780051 181 משרדי רכזי תחום
מרכזת הדרכה (עבודה מעשית) נשים גב' רעות שפירא 04-8780056 186 משרדי רכזי תחום
מרכז הדרכה (עבודה מעשית) גברים הרב ד"ר הראל שפירא 04-8780050 644 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
תוכנית מצוינות בהוראה ד"ר תרצה פריש 04-8780027 203 בניין מרכזי
ראש תוכנית בית רבקה גב' אסתר הבר 04-8780028 641 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת תוכנית יוצאי אתיופיה (בימי ד') גב' גילה הפשטיין 04-8780018 354 בניין מרכזי
ראש רשות המחקר ומרכזת לימודי EAP פרופ' שרה כ"ץ 04-87861611 636 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מנהלת מרכז סימולציות ד"ר מירב חמי 04-8780054 406 בניין המרכזי
מרכזת גיוס סטודנטים ושיווק גב' לימור לבקוביץ לבאן 050-4783256
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מזכירות הסטודנטים – הכשרה והסבת אקדמאיםגב' עינת פרץ04-8780015642בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות מינהל סטודנטיות להכשרהגב' שרון דרטלר04-8780016155בניין מרכזי
מזכירות אקדמית – מלגות ומענקיםגב' הניה ארנון04-8780013153בניין מרכזי
מזכירות שלוחת בית רבקהגב' שפרה ארזון077-6001613639639בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות שלוחת בית רבקהגב' צורית דמתי077-6001612639639בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהלת  מדור כספיםגב' ליאורה כלאף04-8780024254בניין מרכזי
חשבת שכרגב' טלי אלמלם04-8780027156בניין מרכזי
שכר לימוד וספקיםגב' ענת צדוק04-8780026255בניין מרכזי
מנהלת כח אדםגב' רגינה כלאף04-8780017203בניין מרכזי
מבקר פניםרו״ח מיכאל פריד050-2355666638בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמיםד"ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
ראש מינהל סטודנטים לתואר שניגב' אילנית גרשון04-8780022251בניין מרכזי
מזכירות לימודי המשך ופיתוח מקצועי    
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהל מחשוב, טכנולוגיה ולוגיסטיקהד"ר גלעד הר-שפר050-6994390305בניין מרכזי
תמיכת מחשביםגב' שרית הולנדר305חדר מחשבים – בניין מרכזי
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהלת הספרייהגב' אורית בן-נון04-8780042 בניין הספרייה
ספרניותגב' מיכל סייבי
גב' חוה שפיר
גב' יפעת פישר
גב' חנה גנדלמן
גב' איריס ביוקנסקי
04-8780040
04-8780041
 בניין הספרייה
מנהלת מרכז משאבים והוצאה לאורגב' תמי יהושע04-8780043 בניין הספרייה
מרכז משאבים – צוותגב' מאיה איסקוביץ
גב' נגה זוזות
גב' רחלי קדוש

04-8780036
04-8780044

 בניין הספרייה
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
משק ורכשמר אליעזר שוורץ04-878004954בניין מרכזי, קומה 1-
אב ביתמר יוסי מאיר04-878004853בניין מרכזי, קומה 1-
 מר עוזי כלאף052-561754754בניין מרכזי, קומה 1-
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים