הסתרת תמונות

בעלי תפקידים

segel marzim3
התפקידשם וקישור למיילטלפון ניידחדרמיקום המשרד במכללה
יו"ר המועצה האקדמיתפרופ' דוד בן חיים04-8780032156בניין מרכזי
יו"ר הוועד המנהלמר אורי ברקאי 
נשיא המכללהפרופ' יחיאל פריש04-8780004632בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
סגנית נשיא המכללהגב' טלי פריד04-8780014154בניין מרכזי
דיקנית לימודי .B.Edד"ר אסתר כלפון04-8780012152בניין מרכזי
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמים .M.Edד"ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
דיקנית הסטודנטים ומרכזת נגישותגב' מיכל בלאו04-8780020201בניין מרכזי
מזכירת לשכת הנשיאגב' רגינה כלאף04-8780003631בניין מנהלה (בניין הקפיטרייה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
ראש התכונית ל-.M.Ed בחינוך משלבד"ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בייעוץ חינוכיפרופ' שרגא פישרמן04-8780019635בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בתנ"ךפרופ' טליה הורוביץ04-8780045645בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed באנגליתפרופ' עלית אולשטיין04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת התוכנית באנגליתד"ר פרנסס סוקל04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקיד קישור למייל טלפון משרד חדר מיקום
מקרא ד"ר מיכל דל 04-8780045 645 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
חינוך ד"ר אסתר טוב לי 04-8780047 647 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
חינוך מיוחד ד"ר אורלי קריספל 04-8780053 646 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
תושב"ע הרב ד"ר הראל שפירא 04-8780050 644 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
היסטוריה ד"ר יצחק ציטרין 04-8780039 643 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מתמטיקה פרופ' דוד בן חיים 04-8780032 156  בניין מרכזי
התמחות במתמטיקה ראש תוכנית על-יסודי פרופ' משה סטופל 04-8780032 355 בניין מרכזי
התמחות במתמטיקה ראש תוכנית יסודי פרופ' שרה הרשקוביץ 04-8780032 156 בניין מרכזי
אנגלית ד"ר פרנסס סוקל 04-8780028 641 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
הגיל הרך ד"ר ניצה דורי 04-8780031 648 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
הגיל הרךד"ר אורנה שניידר04-8780055185משרדי רכזי תחום
ביה"ס יסודיגב' חנה יורב04-8780052182בניין מרכזי
חינוך מיוחדד"ר זהבה ביגמן04-8780053183משרדי רכזי תחום
ביה"ס על-יסודיגב' רעות שפירא04-8780056186משרדי רכזי תחום
מרכז אקדמי מסלול גבריםהרב ד"ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מרכזת היחידה להתמחות וכניסה להוראהגב' שלומית גור04-8780051181משרדי רכזי תחום
מרכזת הדרכה (עבודה מעשית) נשיםגב' טלי פריד04-8780017156בניין מרכזי
מרכז הדרכה (עבודה מעשית) גבריםהרב ד"ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
תוכנית מצוינות בהוראהד"ר תרצה פריש04-8780027203בניין מרכזי
ראש תוכנית בית רבקהגב' אסתר הבר04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת תוכנית יוצאי אתיופיה (בימי ד')גב' גילה הפשטיין04-8780018354בניין מרכזי
ראש רשות המחקר ומרכזת לימודי EAPפרופ' שרה כ"ץ04-87861611636בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מנהלת מרכז סימולציותד"ר מירב חמי04-8780054406בניין המרכזי
מרכזת גיוס סטודנטים ושיווקגב' לימור לבקוביץ לבאן050-4783256  
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מזכירות הסטודנטים – הכשרה והסבת אקדמאיםגב' עינת פרץ04-8780015642בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות מינהל סטודנטיות להכשרהגב' שרון דרטלר04-8780016155בניין מרכזי
מזכירות אקדמית – מלגות ומענקיםגב' הניה ארנון04-8780013153בניין מרכזי
מזכירות שלוחת בית רבקהגב' שפרה ארזון077-6001613639639בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות שלוחת בית רבקהגב' צורית דמתי077-6001612639639בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהלת  מדור כספיםגב' ליאורה כלאף04-8780024254בניין מרכזי
חשב שכרמר אשר ליטבק04-8780037355בניין מרכזי
שכר לימוד וספקיםגב' ענת צדוק04-8780026255בניין מרכזי
מבקר פניםרו״ח מיכאל פריד050-2355666637בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמיםד"ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
ראש מינהל סטודנטים לתואר שניגב' אילנית גרשון04-8780022251בניין מרכזי
מזכירות לימודי המשך ופיתוח מקצועי    
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהל מחשוב, טכנולוגיה ולוגיסטיקהד"ר גלעד הר-שפר050-6994390305בניין מרכזי
תמיכת מחשביםגב' שרית הולנדר305חדר מחשבים – בניין מרכזי
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהלת הספרייהגב' אורית בן-נון04-8780042 בניין הספרייה
ספרניותגב' מיכל סייבי
גב' חוה שפיר
גב' יפעת פישר
גב' חנה גנדלמן
גב' איריס ביוקנסקי
04-8780040
04-8780041
 בניין הספרייה
מנהלת מרכז משאבים והוצאה לאורגב' תמי יהושע04-8780043 בניין הספרייה
הוצאה לאור – מזכירותגב' רבקי עמר04-8780044 בניין הספרייה
מרכז משאבים – צוותגב' מאיה איסקוביץ
גב' נגה זוזות
גב' רבקי עמר
גב' צליל פרנקו
גב' רחלי קדוש
04-8780036 בניין הספרייה
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
משק ורכשמר אליעזר שוורץ04-878004954בניין מרכזי, קומה 1-
אב ביתמר יוסי מאיר04-878004853בניין מרכזי, קומה 1-
 מר עוזי כלאף052-561754754בניין מרכזי, קומה 1-
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים