בעלי תפקידים

segel marzim3
התפקידשם וקישור למיילטלפון ניידחדרמיקום המשרד במכללה
יו”ר המועצה האקדמיתפרופ’ דוד בן חיים04-8780032156בניין מרכזי
יו”ר הוועד המנהלמר אורי ברקאי 
מ”מ נשיא המכללהפרופ’ אבי לוי04-8780004632בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
סגנית נשיא ודיקנית לימודי .B.Edד”ר אסתר כלפון04-8780012152בניין מרכזי
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמים .M.Edד”ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
דיקנית הסטודנטים ומרכזת נגישותגב’ מיכל בלאו04-8780020201בניין מרכזי
ראש לשכת הנשיאגב’ רבקי עמר04-8780003631בניין מנהלה (בניין הקפיטרייה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
ראש התכונית ל-.M.Ed בחינוך משלבד”ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בייעוץ חינוכיפרופ’ שרגא פישרמן04-8780019635בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בתנ”ךפרופ’ טליה הורוביץ04-8780045645בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed באנגליתפרופ’ עלית אולשטיין04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת התוכנית באנגליתד”ר פרנסס סוקל04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מקראד”ר מיכל דל04-8780045645בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
חינוךד”ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
חינוך מיוחדד”ר ענבל קולושי-מינסקר04-8780053646בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
תושב”עהרב ד”ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
היסטוריהד”ר יצחק ציטרין04-8780039643בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מתמטיקהפרופ’ דוד בן חיים04-8780032156 בניין מרכזי
אנגליתד”ר פרנסס סוקל04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
הגיל הרךד”ר ניצה דורי04-8780031648בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
הגיל הרךד”ר אורנה שניידר04-8780055185משרדי רכזי תחום
ביה”ס יסודיגב’ חנה יורב04-8780052182בניין מרכזי
חינוך מיוחדד”ר זהבה ביגמן04-8780053183משרדי רכזי תחום
ביה”ס על-יסודיגב’ רעות שפירא04-8780056186משרדי רכזי תחום
מרכז אקדמי מסלול גבריםהרב ד”ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקיד קישור למייל טלפון משרד חדר מיקום
מרכזת היחידה להתמחות וכניסה להוראה גב’ שלומית גור 04-8780051 181 משרדי רכזי תחום
מרכזת הדרכה (עבודה מעשית) נשים גב’ רעות שפירא 04-8780056 186 משרדי רכזי תחום
מרכז הדרכה (עבודה מעשית) גברים הרב ד”ר הראל שפירא 04-8780050 644 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
תוכנית מצוינות בהוראה ד”ר תרצה פריש 04-8780027 203 בניין מרכזי
ראש תוכנית בית רבקה גב’ אסתר הבר 04-8780028 641 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת תוכנית יוצאי אתיופיה (בימי ד’) גב’ גילה הפשטיין 04-8780018 354 בניין מרכזי
ראש רשות המחקר ומרכזת לימודי EAP פרופ’ שרה כ”ץ 04-87861611 636 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מנהלת מרכז סימולציות ד”ר מירב חמי 04-8780054 406 בניין המרכזי
מרכזת גיוס סטודנטים ושיווק גב’ לימור לבקוביץ לבאן 050-4783256
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מזכירות הסטודנטים – הכשרה והסבת אקדמאיםגב’ עינת פרץ04-8780015642בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות מינהל סטודנטיות להכשרהגב’ שרון דרטלר04-8780016155בניין מרכזי
מזכירות אקדמית – מלגות ומענקיםגב’ הניה ארנון04-8780013153בניין מרכזי
מזכירות שלוחת בית רבקהגב’ שפרה ארזון077-6001613639639בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות שלוחת בית רבקהגב’ צורית דמתי077-6001612639639בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהלת  מדור כספיםגב’ ליאורה כלאף04-8780024254בניין מרכזי
חשבת שכרגב’ טלי אלמלם04-8780027156בניין מרכזי
שכר לימוד וספקיםגב’ ענת צדוק04-8780026255בניין מרכזי
מנהלת כח אדםגב’ רגינה כלאף04-8780017203בניין מרכזי
מבקר פניםרו״ח מיכאל פריד050-2355666638בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמיםד”ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
ראש מינהל סטודנטים לתואר שניגב’ אילנית גרשון04-8780022251בניין מרכזי
מזכירות לימודי המשך ופיתוח מקצועי    
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהל מחשוב, טכנולוגיה ולוגיסטיקהד”ר גלעד הר-שפר050-6994390305בניין מרכזי
תמיכת מחשביםגב’ שרית הולנדר305חדר מחשבים – בניין מרכזי
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהלת הספרייהגב’ אורית בן-נון04-8780042 בניין הספרייה
ספרניותגב’ מיכל סייבי
גב’ חוה שפיר
גב’ יפעת פישר
גב’ חנה גנדלמן
גב’ איריס ביוקנסקי
04-8780040
04-8780041
 בניין הספרייה
מנהלת מרכז משאבים והוצאה לאורגב’ תמי יהושע04-8780043 בניין הספרייה
מרכז משאבים – צוותגב’ מאיה איסקוביץ
גב’ נגה זוזות
גב’ רחלי קדוש

04-8780036
04-8780044

 בניין הספרייה
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
משק ורכשמר אליעזר שוורץ04-878004954בניין מרכזי, קומה 1-
אב ביתמר יוסי מאיר04-878004853בניין מרכזי, קומה 1-
 מר עוזי כלאף052-561754754בניין מרכזי, קומה 1-
שינוי גודל גופנים