בעלי תפקידים

segel marzim3

 

שם מלא

תפקיד

כתובת מייל

פרופ' אבי לוי

נשיא המכללה

avishaanan@gmail.com

פרופ' דוד בן חיים

יו”ר המועצה האקדמית

benchaim831@gmail.com

ד"ר אסתר כלפון

סגנית נשיא ודיקנית לימודי B.Ed.

halfon@shaanan.org

ד"ר ערן לויזון

דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמיםM.Ed.

levisoneran@gmail.com

גב' מיכל בלאו

דיקנית הסטודנטים ומרכזת נגישות

michalblau1971@walla.com

ד"ר כרמית גל

רמפ”א – ראש מדור פיתוח אקדמי

carmitgal21@gmail.com

גב' אסתר הבר

ראש תוכנית בית רבקה

esther@rivka.org.il

תואר שני

ד"ר אסתר טוב לי

ראש התוכנית ל-M.Ed. בחינוך משלב וראש החוג לחינוך בתואר B.Ed.

e@tovlietgar.co.il

פרופ' שרגא פישרמן

ראש התוכנית ל-M.Ed. בייעוץ חינוכי

shragafisherman@gmail.com

ד"ר מיכל דל

ראש התוכנית ל-M.Ed. בתנ”ך

michaldell@gmail.com

פרופ' עלית אולשטיין

ראש התוכנית ל-M.Ed. באנגלית

elitezeev@yahoo.com

תואר ראשון

ד"ר פרנסס סוקל

מרכזת התוכנית באנגלית M.Ed. וראש החוג לאנגלית B.Ed.

fsokel@gmail.com

ד"ר מיכל דל

ראש חוג מקרא  B.Ed.

michaldell@gmail.com

ד"ר ענבל קולושי-מינסקר

ראש חוג חינוך מיוחד  B.Ed. וראש מרכז למד"ן.

inbalmin@gmail.com

הרב ד"ר הראל שפירא

מרכז אקדמי מסלול גברים

rlshapirashaanan@gmail.com

ד"ר יצחק ציטרין

ראש חוג היסטוריה  B.Ed.

yitzhakcy@gmail.com

ד"ר ניצה דורי

ראש חוג הגיל הרך  B.Ed.

nitsa.dori@gmail.com

ד"ר אורנה שניידר

ראש יחידת שפ"ר וראש מסלול הגיל הרך

ornash66@gmail.com

גב' חנה יורב

ראש מסלול בית הספר היסודי

hanaybr5@gmail.com

ד"ר זהבה ביגמן

ראש מסלול חינוך מיוחד וראש מרכז יח"ס.

bigman@shaanan.org

ד"ר אסתר כלפון

ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי

halfon@shaanan.org

גב' גילה בורנשטיין

מנהלת החוג לחינוך בלתי פורמלי

Gila_b1@walla.co.il

גב' רעות שפירא

ראש מסלול בית הספר העל יסודי

reutshaps@gmail.com

ד"ר תרצה פריש

מרכזת רג"ב - תוכנית מצוינות בהוראה

frisht@shaanan.org

גב' גילה אפשטיין

מרכזת תוכנית עולים

gilahe@bezeqint.net

פרופ' שרה כ"ץ

ראש רשות המחקר ומרכזת לימודי EPIC

sara10@012.net.il

ד"ר מירב חמי

מנהלת מרכז סימולציות

merav.hemi@gmail.com

ענת לנקרי

מרכזת תוכנית מצוינות חברתית

gatagnl@gmail.com

 

גב' עדי צביאלי

מרכזת היחידה להתמחות וכניסה להוראה

adizv@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התפקיד שם וקישור למייל טלפון חדר מיקום המשרד במכללה
נשיא המכללה פרופ’ אבי לוי 04-8780004 632 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
יו”ר המועצה האקדמית פרופ’ דוד בן חיים 04-8780028 641  בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
יו”ר הוועד המנהל מר יעקב ויזל  
סגנית נשיא ודיקנית לימודי .B.Ed ד”ר אסתר כלפון
04-8780012 152 בניין מרכזי
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמים .M.Ed ד”ר ערן לויזון 04-8780023 253 בניין מרכזי
דיקנית הסטודנטים ומרכזת נגישות גב’ מיכל בלאו 04-8780020 201 בניין מרכזי
ראש לשכת הנשיא גב’ רבקי עמר 04-8780003 631 בניין מנהלה (בניין הקפיטרייה)
מזכירת לשכת הנשיא גב’ אביגיל קדוש 04-8780018 646 בניין מנהלה (בניין הקפיטרייה)
התפקידשם וקישור למיילטלפוןחדרמיקום

ראש התוכנית ל-.M.Ed בחינוך משלב

ד”ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בייעוץ חינוכיפרופ’ שרגא פישרמן04-8780019635בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בתנ”ךד”ר מיכל דל 04-8780045639בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed באנגליתפרופ’ עלית אולשטיין04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת התוכנית באנגלית .M.Edד”ר פרנסס סוקל04-8780028639בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקיד שם וקישור למייל טלפון חדר מיקום
ראש החוג לתנ”ך .B.Ed ד”ר מיכל דל 04-8780045 639 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לחינוך .B.Ed ד”ר אסתר טוב לי 04-8780047 647 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לחינוך מיוחד .B.Ed ד”ר ענבל קולושי-מינסקר 04-8780031 648 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לתושב”ע .B.Ed הרב ד”ר הראל שפירא 04-8780050 644 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג להיסטוריה .B.Ed ד”ר יצחק ציטרין 04-8780039 643 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג למתמטיקה .B.Ed פרופ’ דוד בן חיים 04-8780028 641 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לאנגלית .B.Ed ד”ר פרנסס סוקל 04-8780028 639 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לגיל הרך .B.Ed ד”ר ניצה דורי 04-8780031 648 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי ד”ר אסתר כלפון 04-8780012 152 בניין מרכזי
מנהלת החוג לחינוך בלתי פורמלי גב’ גילה בורנשטיין בניין מרכזי
התפקיד קישור למייל טלפון חדר מיקום
ראש מסלול הגיל הרך ד”ר אורנה שניידר 04-8780055 355  בניין מרכזי
ראש מסלול בית הספר היסודי גב’ חנה יורב 04-8780052 350 בניין מרכזי
ראש מסלול בית הספר העל-יסודי גב’ רעות שפירא 04-8780056 350  בניין מרכזי
מרכז אקדמי מסלול גברים הרב ד”ר הראל שפירא 04-8780050 644 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקיד שם וקישור למייל טלפון  חדר מיקום
רמפ”א – ראש מדור פיתוח אקדמי ד”ר כרמית גל 181 משרד רמפ”א
מרכזת היחידה להתמחות וכניסה להוראה גב’ עדי צביאלי 04-8780051 181 משרד “נחיתה רכה”
מרכזת הכשרה קלינית – מסלולי נשים גב’ רעות שפירא 04-8780056 בניין מרכזי
מרכז הכשרה קלינית – מסלולי גברים הרב ד”ר הראל שפירא 04-8780050 644 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת רג”ב – תוכנית מצוינות בהוראה ד”ר תרצה פריש 04-8780038 636 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת תוכנית מצוינות חברתית גב’ ענת לנקרי

ראש תוכנית בית רבקה גב’ אסתר הבר 04-8780028 641 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש רשות המחקר ומרכזת לימודי EPIC פרופ’ שרה כ”ץ 077-6001611 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מנהלת מרכז סימולציות ד”ר מירב חמי 04-8780054 406 בניין המרכזי
ראש מרכז יח”ס ד”ר זהבה ביגמן 04-8780053 350  בניין מרכזי
רכזת עולים (מרכז יח”ס) גב’ גילה הפשטיין
התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
ראש יחידת שפ”רד”ר אורנה שניידר04-8780055355בניין מרכזי
יועצת אקדמיתגב’ נגה זוזות 185משרדי יחידת שפ”ר
רישום והכוונהגב’ מאיה איסקוביץ’ 182משרדי יחידת שפ”ר
דיגיטל, פרסום וגרפיקהגב’ צליל פרנקו 183משרדי יחידת שפ”ר

רכזת כנסים ואירועים

גב’ נעמה כהן 184משרדי יחידת שפ”ר
התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
מזכירות מנהל הסטודנטים – מסלולי בנים והסבת אקדמאיםגב’ עינת פרץ04-8780015642בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות מנהל הסטודנטים – מסלולי בנותגב’ שרון דרטלר04-8780016155בניין מרכזי
מזכירות אקדמית – מלגות ומענקיםגב’ הניה ארנון04-8780013153בניין מרכזי
מזכירות יחידת התמחות וכניסה להוראהגב’ נעמה כהן04-8780054184משרדי רכזים
מזכירות שלוחת בית רבקהגב’ שפרה ארזון077-6001613645בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות שלוחת בית רבקהגב’ צורית דמתי077-6001612645בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
התפקיד שם וקישור למייל טלפון  חדר מיקום
ראש מדור כספים גב’ ליאורה כלאף 04-8780024 254 בניין מרכזי
חשבת שכר גב’ טלי אלמלם 04-8780027 156 בניין מרכזי
שכר לימוד וספקים גב’ צורית סיבוני 04-8780026 255 בניין מרכזי
מנהלת חשבונות גב’ אסתי תהילה 04-8780021 251 בניין מרכזי
מנהלת כח אדם גב’ רגינה כלאף 04-8780017 203 בניין מרכזי
מבקר פנים רו״ח מיכאל פריד 050-2355666 638 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמיםד”ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
ראש מינהל סטודנטים לתואר שניגב’ אילנית גרשון04-8780022251בניין מרכזי
מזכירות לימודי המשך ופיתוח מקצועי    
התפקיד שם וקישור למייל טלפון חדר מיקום
מנהל מחשוב, טכנולוגיה ולוגיסטיקה   ד”ר גלעד הר-שפר
050-6994390 305 בניין מרכזי
מחשוב אליהו סיידר 053-9641737 305 בניין מרכזי
תמיכת מחשבים גב’ שרית הולנדר 305 חדר מחשבים – בניין מרכזי
התפקידשם וקישור למיילטלפוןחדרמיקום
מנהלת הספרייהגב’ אורית בן-נון04-8780042 בניין הספרייה
ספרניותגב’ מיכל סייבי
גב’ חוה שפיר
גב’ יפעת פישר
גב’ חנה גנדלמן
גב’ איריס ביוקנסקי
04-8780040
04-8780041
 בניין הספרייה
מנהלת ההוצאה לאורגב’ תמי יהושע04-8780043 בניין הספרייה
     
התפקידשם וקישור למיילטלפוןחדרמיקום
אב ביתמר אליעזר שוורץ04-878004954בניין מרכזי, קומה 1-
אב ביתמר יוסי מאיר04-878004853בניין מרכזי, קומה 1-
אב ביתמר עוזי כלאף052-561754754בניין מרכזי, קומה 1-
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: