ייעוץ חינוכי

Educational counselling

ראש התוכנית: פרופ' שרגא פישרמן

מטרת התוכנית היא להכשיר יועץ חינוכי בעל תכונות אישיות המאפיינות על ידי קשב, אמפתיה, הכלה, הבנה, אהבת האדם ואחריות; בעל ערכים של יושר, אתיקה, אחריותיות וצדק חברתי; מומחה בתחומי דעת רלוונטיים; בעל מיומנויות מתאימות; מנהיג חינוכי המיישיר מבט אל אתגרי החינוך (כולל האתגרים הייחודיים לחמ”ד ולחינוך החרדי) ומתמודד איתם, המוכן להמשיך ללמוד ולהתפתח בכל מהלך חייו המקצועיים והרואה בייעוץ החינוכי שליחות.
המטרות האופרטיביות של התוכנית:
1. פיתוח אישיות היועץ – אישיות אמפתית, מכילה, אוהבת אדם ומבינה אדם, קשובה, גמישה, מתקשרת, יכולה לעבוד בצוות, אהובה ומקבלת.
2. פיתוח ערכי היועץ – יושר ויושרה, התנהגות אתית, אחריות ואחריותיות, מחויבות לצדק חברתי.
3 . פיתוח יכולת מקצועית – הכוללת מיומנויות ריאיון (טיפולי ומסייע), יכולת היוועצות, ייעוץ לפרט ולקבוצה, סינגור, פיתוח תכניות מיטביות, מניעה וטיפול, יכולת עבודה בצוות והנהגתו ויכולת למדוד ולהעריך הישגים ותפקודים (של הפרט והמערכת).
4. גיבוש זהות מקצועית – גיבוש זהותו המקצועית של היועץ לאור יסודות אתיים, תאוריות מרכזיות, הכרת נטיותיו ועוד.
5. פיתוח יועץ חינוכי בעל ידע אקדמי מקיף ומעמיק, בעל יכולת לצרוך מחקרים באופן ביקורתי והמסוגל לבצע מחקרים.
6. פיתוח יועץ חינוכי מנהיג בעל אוריינטציה חברתית המונע לסינגור ולצדק חברתי.
7. פיתוח יועץ חינוכי מנהיג, בעל יכולת ליזום, לתכנן ולהוביל מהלכים חינוכיים ברמות שונות של המערכת ולאוכלוסיות מגוונות.

יום הלימודים הוא יום שני.
תוכנית הלימודים כוללת 25 ש”ש ומתפרשת על פני 2 שנות לימוד (כולל 2 סמסטרים בקיץ וקורס בין הסמסטרים).
נוסף על כך, חייב הסטודנט להתנסות בייעוץ בהיקף של 300 שעות בודדות לפחות.
במסגרת ההתנסות יתלווה הסטודנט ליועץ מאמן אשר קיבל אישור לכך מטעם השירות הפסיכולוגי ייעוצי.
בשלב הראשון יצפה הסטודנט בעבודת היועץ וינתח עמו את הסוגיות העולות מהצפייה. לאחר שקיבל אישור ממנחה הפרקטיקום, יסייע הסטודנט לפרט באמצעות ייעוץ פרטני.
בשלב השני יתנסה הסטודנט בייעוץ קבוצתי ובהיוועצות. בשלב השלישי יתנסה הסטודנט גם בהעברת תוכנית התערבות ובהערכתה.
התנסות הסטודנט תלווה בפרקטיקום שבו הסטודנט מחויב להשתתף בכל שנות לימודיו. הסטודנטים ינהלו יומן רפלקטיבי, אשר ישמש את מנחי הפרקטיקום להדרכה האישית וללימוד בקבוצה על-פי שיטת חקר המקרה.
בסך הכולל יכתוב הסטודנט 2 עבודות סמינריוניות מחקריות. האחת בתחום הזהות המקצועית והשנייה בתחום ייעוץ למתבגרים. נוסף ל-2 עבודות אלו, יפתח הסטודנט את הפרויקט היישומי, אשר, כאמור, יתמקד בפיתוח תוכנית התערבות והפעלתה.
תוכנית זו אינה כוללת את לימודי ההשלמה למי שהתואר הראשון שלו אינו בייעוץ חינוכי או ייעוץ בחינוך.
לימודי ההשלמה יתקיימו לפני תחילת הלימודים ולכל היותר במהלך הסמסטר הראשון.

1. תואר ראשון בהוראה, בחינוך מיוחד או בעלי תואר מקביל (כגון בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית), אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא 85 לכל הפחות.
2. תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך.
3. פטור בתואר ראשון מלימודי אנגלית.
4. שלוש שנות ניסיון בחינוך, בהוראה או בייעוץ חינוכי.
5. שתי המלצות על איכות העבודה החינוכית.
6. על המועמדים לעבור שני ראיונות אישיים וריאיון קבוצתי. הראיונות האישיים ייערכו על ידי חברי סגל התוכנית. הריאיון הקבוצתי יונחה על ידי שני חברי סגל התוכנית.
7. עמידה בוועדת קבלה.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
*
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
*
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
*
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

26 ש”ש.
שנתיים, יום בשבוע (יום שני) כולל סמסטרי קיץ

משלוח טופס הרישום בצירוף כל המסמכים המצויינים בתחתית הטופס.
לאחר קבלת המסמכים, יוזמנו המועמדים לראיון אישי ולראיון קבוצתי.
לימודי השלמה, אם יש בהם צורך, יקבעו במהלך הראיון.

להתייעצות, ניתן לפנות אל:
ד”ר ערן לויזון – דיקן לימודי מתקדמים 04-8780023
פרופ’ שרגא פישרמן – ראש התוכנית 052-6071678

טופס רישום לתואר שני בייעוץ חינוכי לשנה”ל תשפ”ב 2022/2021 – טופס להורדה ומילוי ידני  לחץ כאן

טופס רישום לתואר שני בייעוץ חינוכי לשנה”ל תשפ”ב 2022/2021 – טופס מקוון  לחץ כאן

לשנה”ל תשפ”א לחץ כאן

לוח חופשות לשנה”ל תשפ”א לחץ כאן

דמי רישום – 400 ש”ח

שכר לימוד לכל שנת לימודים 14,400 ש”ח (עובדי משרד החינוך ורוב רשתות החינוך, זכאים להחזרים).

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – הסתדרות המורים

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – ארגון המורים

נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

מכללת שאנן – המרכז ללימודים מתקדמים

טל’:  04-87800/21/22/23

ת”ד 906 קרית שמואל, חיפה 2610901

פקס: 04-8714446

מייל: levisoneran@gmail.com

תשלומי שכר לימוד

למעבר לעמוד תשלומי שכר הלימוד

טפסים

טופס רישום

מערכת חדרים

לצפייה במערכת החדרים

צרו קשר

לצפייה באפשרויות יצירת קשר

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות