המרכז ללימודי המשך, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי במכללת שאנן מקיים מערך לימודים מגוון לעובדי הוראה בפועל ובשנת שבתון. במסגרת המרכז לומדים מאות מורים ומורות מכל הזרמים – הממלכתי, הממלכתי דתי, החינוך העצמאי וחב”ד, במסלולים שונים ובקבוצות לימוד המיועדות לגננות ומורים בפועל.

הקורסים מוכרים על-ידי קרנות ההשתלמות ועומדות בכל דרישותיהן. הלימודים מוכרים גם לצורך מענקי שעות וגמולי השתלמות על-פי הנחיות משרד החינוך מנהלי “אופק חדש” ו”עוד לתמורה”.

למכללה יש הכרה מלאה כמוסד אקדמי מהמועצה להשכלה גבוהה והיא מוסמכת להעניק תואר אקדמי .B.Ed. רוב הקורסים הניתנים במסגרת המרכז מוכרים לצורך קבלת התואר. כמו כן מתקיימים לימודים לתואר אקדמי שני .M.Ed בארבעה תחומים: ייעוץ חינוכי, חינוך – הוראה ולמידה במערכות משלבות, הוראת מקרא בראי הפרשנות היהודית לדורותיה והוראת אנגלית בעידן הדיגיטלי.

במכללה קיים גם מסלול ייחודי ונפרד לר”מים ומורים בכירים המעוניינים להשלים תואר אקדמי.

לרשות המורים המשתלמים עומדים: ספרייה עשירה ומגוונת, עזרים אור-קוליים, מרכז משאבים להכנת שיעורים ועבודות, סדנאות לפיתוח אמצעי המחשה בהוראה, סדנאות להתנסות מעשית ויחידות מחשב.

כמו כן, קיים במכללה מרכז להוראה מתקנת בו מקבלים המורים קורסים בתחום ליקויי למידה בקריאה ובחשבון. במרכז זה מתקיימות סדנאות לאבחון ליקויים והתאמת דרכי טיפול.

בקורסים מסוימים משולבים סיורים לימודיים להשלמת הנושאים הנלמדים בקורס.

במכללה משתלמים מורים בעלי השקפות עולם שונות ואנו מקדמים את כולם בברכה אך מוצאים לנכון להדגיש כי המשתלמות נדרשות להופיע במכללה בשמלות/חצאיות ובחולצות צנועות, על-פי קוד הלבוש הנהוג במכללה.

בטוחים אנו שאווירת הבנה וסובלנות תשרור במכללה, תוך כיבוד דיני תורת ישראל.

בברכה,
ד”ר ערן לויזון
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמים

מסגרות הלימודים

המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי
ת”ד 906
קריית שמואל, חיפה 2610901

דיקן לימודי ההמשך ולימודים מתקדמים04-8780023ד”ר ערן לויזון
מזכירות לימודי המשך04-8780021אורלי
 04-8780022אילנית
פקס לימודי המשך04-8714446 
הנהלת חשבונות04-8780026ענת
הספרייה04-8780042אורית, מנהלת הספרייה
 04-8780040/41ספרניות: מיכל, חוה, חנה, יפעת ואיריס
מרכז משאבים04-8780043תמי, מנהלת המרפ”ד וההוצאה לאור
 04-8780036/44צוות המרפ”ד: נגה, מאיה, רחילי, מאיה וצליל

אתר המכללה: www.shaanan.ac.il
דואר אלקטרוני: L-hemshech@shaanan.ac.il

הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנות, הכללים, תכניות הלימודים או זמני הקורסים בהתאם לצורך וזאת בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.
מערכת מידע למרצים ולסטודנטים פועלת דרך אתר האינטרנט של המכללה ובה ניתן לקבל מידע על שינויי מערכת חד-פעמיים, ציונים וכן הודעות שוטפות.
הפרסום במצגת המחשב בכל הקומות ובלוחות המודעות או באתר האינטרנט, כמוהן כמסירת הודעות אישיות.

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות