החוג להוראת תנ"ך

Elementary School Track: Bible
High School Track: Bible

ראש החוג: ד"ר מיכל דל

לימודי מקרא מהווים תשתית מרכזית בהקניית ידע וערכים יהודיים. לימודים אלו כוללים לימוד תורה שבעל-פה וכן שאר מקצועות מדעי היהדות, כגון מחשבת ישראל ולשון עברית, הנסמכים על המקרא. בהתאם לחזון המכללה, כמכשירה מורים ומורות ללמד במערכת החינוך הדתית, לימודי המקרא במכללה הינם חובה (בהיקף שונה) בכל מסלולי הלימוד.

מטרות החוג לתנ”ך הן להקנות לסטודנט התמצאות מקיפה בספרי המקרא ובפרשנות היהודית הקלאסית וכן כלים ומיומנויות ללימוד מעמיק בכוחות עצמו. הלימוד הוא בדרך הפשט מתוך השקפת עולם אמונית, תוך אבחנה ברורה בין שיטות פרשנות שונות, פשט ודרש. ניתוח הכתוב ייעשה בכלים מגוונים ובעזרת פרשנות יהודית מכל התקופות, תוך שימת דגש על היותו של התנ”ך תורת חיים ומציאת הרלוונטיות והחיבור לכל לומד.

היקף הלימודים: 26 ש”ש התמחות מלאה; 15 ש”ש לימודי חטיבה.

תוכנית הלימודים כוללת קורסים בחמישה תחומים:
1. מבואות, הכוללים גם בחינות בקיאות בספרים נבחרים מספרי המקרא ובחלק ניכר מפירושי רש”י לתורה.
2. טקסטים מקראיים – ייצוג לתורה, נביאים וכתובים.
3. עיונים בפרשנות יהודית מסורתית ובפרשנות חז”ל.
4. מונוגרפיות, הכוללות גם שני קורסים בין תחומיים.
5. כתיבה מחקרית במסגרת פרוסמינריון וסמינריון.

כל תלמידי המסלול העל-יסודי מחוייבים בהתמחות מלאה בתנ”ך (26 ש”ש) ובוחרים בהתמחות נוספת: מתמטיקה, אנגלית או היסטוריה.
תלמידי המסלול היסודי בוחרים בין התמחות מלאה בתנ”ך ללימודי חטיבה, בשילוב לימודים בהתמחות נוספת: מתמטיקה, אנגלית או תושב”ע.

ההתנסות בהוראת התנ”ך נעשית על פי החלוקה למסלולים (עי”ס, יסודי וחנ”מ), בהנחיית מדריכים פדגוגיים לתחום הדעת, ובהתאם למבנה ההתנסות שבכל מסלול.

לתוכנית לימודים לחץ כאן

במסגרת הלימודים בהתמחות מתקיימים קורס גיאוגרפיה מקראית, שמשלב סיור מקראי וכן קורס מטיילים עם התנ”ך שמבוסס על סדרת סיורים מקראיים. כל זאת מתוך תפיסה שהבנה מלאה של התנ”ך בארץ ישראל יכולה להתרחש רק ע”י סיור בארץ והכרת מאפייניה הגיאוגרפיים.
שני קורסים בין תחומיים בתנ”ך, “מעגלי אחווה” ו”צדק צדק תרדוף”, משלבים לימודי תנ”ך בתחומי דעת נוספים המעשירים את הלימוד, מעמיקים אותו ויוצרים חוויה וחיבור רגשי של הלומד אל התנ”ך תוך מענה לאינטליגנציות שונות. מטרת הקורסים להאהיב את התנ”ך ולימודו על הלומד בן ימינו ולהקנות כלים למורה לעתיד ללמד בדרך דומה.

שם טלפון מייל
ד”ר ברוריה ארן 050-7929165 bruria.aran@gmail.com
גב’ מיכל בלאו 055-6603587 michalblau1971@walla.com
ד”ר מיכל דל 054-5462357 michaldell@gmail.com
ד”ר יובל ואדעי 054-6702322 yuvalvadee@gmail.com
הרב ד”ר אפרים זאנד 053-3064358 doarefraim@gmail.com
הרב יהודה טרופר 052-3795743 yehudatr@gmail.com
גב’ גלית מלכה 052-3689444 galitmalka100@gmail.com
הרב ד”ר עדיאל כהן 050-9935214 adielmster@gmail.com
הרב ד”ר שמעון רפורט 050-7783427 shimon.rapport@gmail.com
ד”ר דוד שניאור 058-6350444 david.shneor@gmail.com
גב’ מרים שפרוביץ 052-4314197 miriam.shif@gmail.com

תנאי קבלה: 

1 . זכאות לתעודת בגרות.
2 . עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני הבגרות 92 לפחות.
ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל”ה.
מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3 . מבחן מסיל”ה בהתאם לצורך. 
4 . ראיון אישי.
5 . ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.
6 . מבחני כניסה להתמחויות מתמטיקה ואנגלית.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008 (בנות)
הרב ד”ר הראל שפירא – 054-4931075 (בנים)

לכל עניין ושאלה:
ד”ר מיכל דל
michaldell@gmail.com
04-8780045
054-5462357
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג’, חדר 645.
קבלת סטודנטים: בימים ב’, ד’ – בתיאום מראש בלבד.

 

למערכת לימודים לחץ כאן

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008 (בנות)
הרב ד”ר הראל שפירא – 054-4931075 (בנים)

לפרטים נוספים:
ד”ר מיכל דל
michaldell@gmail.com
04-8780045
054-5462357
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג’, חדר 645.
קבלת סטודנטים: בימים ב’, ד’ – בתיאום מראש בלבד.

שינוי גודל גופנים