הסתרת תמונות

תנ"ך – הוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה

ראש התוכנית: פרופ' טליה הורוביץ

לימודי התואר השני בהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה יַקְנוּ ללומדים ידע וכלים להעמקת העיון בטקסט המקראי ובפרשנויותיו; כלים קוגניטיביים וחווייתיים לעיצוב תפיסת הוראה, המחפשת קשרים בין תחומי-דעת אחדים; מודלים להבניית יחידות הוראה; התנסות בשיטות עדכניות בפיתוח צוותי הוראה ולמידה והערכת התוצרים.

התוכנית כוללת לימודי מבוא ובהם סקירת-על של הפרשנות היהודית מראשיתה ועד תקופתנו; לימודי התמחות, הבוחנים מקרוב פרשנות קדומה של ימה"ב ושל העת החדשה ומבחר מונוגרפיות ועיונים בספרי מקרא; כמו כן, סיורים בעקבות המקרא והדגשת תרומתן של דיסציפלינות משיקות להבנת המקרא. במסגרת הלימודים ילמדו קורסים סמינריוניים וכן תוּכן עבודת גמר, אשר תשלב דיסציפלינה ומתודה. 

התוכנית כוללת גם לימודי תשתית בחינוך ובהם כלי מחקר מתודולוגיים, פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות ויישומים טכנולוגיים מתקדמים.

יום אחד בשבוע (יום רביעי), בין השעות 18:50-8:30 (במשך שנתיים) באווירה תומכת, מאתגרת ופתוחה.

בשנה השנייה יינתנו חלק ניכר מהקורסים כקורסים מתוקשבים.

התוכנית מיועדת לגברים ולנשים.

התכנית מיועדת למורים בעלי תואר ראשון בתנ"ך (.B. A)  + תעודת הוראה, או בעלי תואר .B.Ed.

ותק בהוראה – לפחות שלוש שנים.

ציון ממוצע 80 ומעלה בלימוד התואר הראשון.

(בוגרי תוכנית מצויינות בתואר ראשון רשאים להמשיך ישירות לתואר שני).

ראיון אישי (זימון לראיון יישלח רק לאחר קבלת טופס הרישום והמסמכים המלווים).

לימודי השלמה למועמדים שלא למדו תנ"ך לתואר ראשון. היקף ההשלמה – עד 8 ש"ש.

יש להוריד את טופס הרישום ולשלוח למכללה עם הטפסים הנדרשים.

משלוח טופס הרישום בצירוף כל המסמכים המצויינים בתחתית הטופס.

לאחר קבלת המסמכים, יוזמנו המועמדים לראיון.

לימודי השלמה, אם יש בהם צורך יקבעו במהלך הראיון.

להתייעצות, ניתן לפנות אל:

ד"ר ערן לויזון – דיקן לימודי מתקדמים 04-8780023

פרופ' טליה הורוביץ – ראש התכנית   04-8712211

טופס רישום לתואר שני בתנ"ך/מקרא לשנה"ל תש"פ 2020/2019 לחץ כאן

לוח חופשות לשנה"ל תשע"ט לחץ כאן

דמי רישום – 400 ש"ח

שכר לימוד לכל שנת לימודים 14,400 ש"ח (עובדי משרד החינוך ורוב רשתות החינוך, זכאים להחזרים).

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – הסתדרות המורים

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – ארגון המורים

נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

מכללת שאנן – המרכז ללימודים מתקדמים

טל':  04-87800/21/22/23

ת"ד 906 קרית שמואל, חיפה 3100801

פקס: 04-8714446

מייל: levisoneran@gmail.com

תשלומי שכר לימוד

למעבר לעמוד תשלומי שכר הלימוד

טפסים

טפסים להורדה

מערכת חדרים

לצפייה במערכת החדרים

צרו קשר

לצפייה באפשרויות יצירת קשר

שינוי גודל גופנים