בשאנן מאמינים בחינוך

“שאנן” – המכללה האקדמית הדתית לחינוך רואה חשיבות רבה בשילוב תורני-אקדמי-פדגוגי של הסטודנטים ברמה גבוהה ביותר.

היא מיישמת זאת הלכה למעשה בהתמחויות מגוונות במסלולי .M.Ed. ,B.Ed. ובתוכניות אחרות המוצעות במכללה.

מכללת “שאנן” מאמינה בכוחם של הבוגרים המסיימים את חוק לימודיהם במכללה, שיצליחו לעמוד באתגרים הרבים הניצבים לפניהם, ליצור דור של הנהגה ולחנך את הדור הבא, דור, שבכוחו ליצור דברים חדשים וחדשניים ותחושת אחריות כלפי הזולת.

השאיפה היא לפתח מורה-מנהיג-מורנטור – שתהיה לו השפעה על שדה החינוך.

השאיפה של שאנן היא לחזק את הרמה החינוכית-התורנית בבתי ספר בארץ באמצעות שילובם של בני תורה, בעלי אישיות מחנכת ובעלי יכולות מתודיות גבוהות, בתחומים של מקצועות חול מסוימים, שחשיבותם למערכת החינוך רבה במיוחד. המכללה שואפת לכך שבסיום הלימודים יקבל הבוגר תואר ותעודת הוראה, שיעניקו לו בסיס חשוב לעבודה במוסדות החינוך, ושהוא ישכיל לשלב בין לימודי קודש ובין לימודי חול.

המכללה מכשירה את הסטודנטים להיות מחנכים ומורים מקצועיים. שילוב זה יכול לתרום להתפתחותם כמנהיגים חינוכיים, שיכולים להשפיע על הערכים החברתיים והחינוכיים בבית הספר. המכללה מעודדת את הסטודנטים להתפתח מבחינה עצמית וחברתית וליצור לעצמם עולם רוחני המלא בפעילות רגשית-חברתית ולשתף את סביבתם בעולם זה בדרך של סובלנות.

המכללה מאמינה בעיקרון של “דרך ארץ קדמה לתורה”. היא רואה חשיבות רבה בטיפוח עבודת המידות בקרב הסטודנטים ומעניקה להם יחס אישי ואכפתיות מצד הצוות האקדמי.

המכללה שואפת לחנך סטודנטים בוגרים יראי שמיים ובעלי ערכים ציוניים, המקפידים על קיום מצוות, סטודנטים המחוברים לקשר המשולש של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל והרואים חשיבות רבה בהשתלבות בכל המוסדות של העם היהודי בארץ ישראל ובהושטת עזרה לעם היהודי בתפוצות. “שאנן” רואה חשיבות באינטראקציות רב-תרבותיות ופועלת להחדיר בסטודנטים את הרצון להפוך את מדינת ישראל לחברה מצליחה ומוסרית, שמשתלבת גם בעולם כולו.

כדי לשלב את בוגרי המכללה בחברה, “שאנן” מפתחת את יכולות הצוות וההנהגה ויוצרת חברה, שבה חברים כל אנשי המכללה: הנהלת המכללה, צוות המורים והסטודנטים. לצורך זה היא מעודדת בקרב הסטודנטים את יכולות הביטוי והכתיבה ומעניקה להם כלים לפיתוח חשיבה עצמית בתחומי הידע השונים בעזרת צוות המרצים במכללה, התורמים מניסיונם העשיר לתוכניות הלימודים ומעניקים לסטודנטים ידע חשוב ובעל משמעות.

“שאנן” רואה חשיבות רבה בהיותה המכללה האקדמית הדתית היחידה באזור הצפון. מטרתה לענות על הצרכים הדתיים והתורניים החיוניים לצעירים, שרוצים למצוא מקום קרוב שיוכלו לרכוש בו ידע מגוון, לקבל אוזן קשבת ותמיכה בעת צורך, לסיים את חוק לימודם עם תואר אקדמי שמוכר בכל מוסדות החינוך.

החינוך למצוינות 

ב”שאנן” – המכללה האקדמית הדתית לחינוך יש תוכנית למצוינות הנקראת רג”ב – ראש גדול בהוראה. תוכנית זו היא תוכנית ייחודית שנעשית במכללות אקדמיות להכשרת עובדי הוראה של משרד החינוך. מטרת התוכנית לגייס סטודנטים וסטודנטיות להוראה בעלי יכולות גבוהות, ולהכשירם באמצעות תוכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

המכללה שואפת לכך שעם סיום הלימודים יקבלו הסטודנטים כלים מעצימים להמשך עבודתם בחברה. היא מעניקה להם ידע רב, מודעות לכישוריהם ויכולת לגבש זהות אישית לצד היכרות עם הסביבה, עם עצמם ועם הכוחות הטמונים בהם. מטרת המכללה לתת לסטודנטים הכשרה אקדמית ופדגוגית ברמה מקצועית גבוהה לצד חינוכם לחיים המושתתים על ערכי המוסר ועל ערכי החברה.

על המחנכים הדתיים בדורנו להטמיע את הידע הנרכש בתחומי הלימוד, לצד אמונה ושמירה על ערכי המסורת. החינוך וההוראה מאתגרים בימינו ויש לראות בהם משימה לאומית ראשונה במעלה. חינוכו של הדור הצעיר מונח בידיהם של המחנכים והמחנכות ועליהם להשכיל לחנך בחוכמה ולהעניק לתלמידיהם ידע וכוח.

המכללה מאמינה בחינוך ורואה בו את היסוד החשוב ביותר לכינונה של חברה שוויונית, מוסרית ואיכותית יותר, ולכן לצד לימודם במכללה, המכללה שולחת את הסטודנטים לעבודה מעשית (הכשרה קלינית) כדי להכין אותם להתמודדות אמיתית ובוגרת בשטח. לצד החשיפה לאתגרים רבים בעבודה המעשית, הסטודנטים מקבלים עזרה רבה מהמדריכים הפדגוגיים המכינים אותם לקראת עבודתם במערכת החינוך.

המכללה רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה בין אנשי הסגל ובין הסטודנטים כדי להמשיך את העשייה האקדמית הענפה, ושואפת להתאים אותה לרוח הזמן המשתנה הן בהוראה והן בלמידה.

“שאנן”, בהיותה מוסד אקדמי, מעודדת כתיבת מחקרים בקרב סגל ההוראה. היא מעניקה להם עזרה חומרית (מענקי עידוד) ופיזית (עזרה בפרסום מאמרים בבמות שפיטות). היא שואפת ליצור סגל חוקר אקדמי שעובד לפי הכללים הנדרשים, ושיוכל להיטמע בקהילת החוקרים הבין-לאומית.

עם פתיחת המסלולים לתואר שני, “שאנן” שואפת לקדם את הסטודנטים מבחינה פרופסיונלית ודיסציפלינרית ולהצמיח אותם בד בבד עם לימודי תחום הדעת הן מבחינה אקדמית-תורנית והן מבחינה פדגוגית.

בחברה המתפתחת והמשתנה בישראל, “שאנן” רואה לנכון לפתח קהילת סטודנטים איכותית ולטפח את הייחודיות של כל סטודנט. מטרת המכללה להדגיש את המצוינות מתוך אמונה בכוחו של החינוך וביכולתה של המכללה לעצב את הסטודנט כמחנך התורם לעיצוב החברה כולה בעתיד.

בבסיס החזון של “שאנן” עומד הרצון לפתח מורה-מנהיג: “מורנטור” ו להפוך את בוגריה לקהילה לומדת, לפתח בהם את הרצון להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. רק מורה לומד יכול לשמש דוגמה לתלמידיו ולעורר אותם ללמידה, הלכה למעשה.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: