תוכנית המצוינות בהוראה – רג"ב (ראש גדול בהוראה)

מרכזת התוכנית: ד"ר תרצה פריש

תוכנית המצוינות רג”ב (ראש גדול בהוראה) היא תוכנית ייחודית, כחלק מתפיסת ‘מצוינים להוראה’ במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה של משרד החינוך. 

כל סטודנט/ית הלומד/ת בתוכנית זו, לומד/ת ומתמחה גם באחד ממסלולי ההוראה לתואר ראשון הקיימים במכללה.

תוכנית הלימודים היא יחודית, ומשלבת דרכי הוראה-למידה מגוונות, קורסים יחודיים, למידה עצמית ולמידה מודרכת.

גיוס סטודנטים וסטודנטיות להוראה בעלי יכולות גבוהות, והכשרתם באמצעות תוכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

סטודנטים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי ובגרות) 650 ומעלה, או סטודנטים בעלי הצטיינות ערכית חברתית מיוחדת, שהם בעלי ציון משולב (פסיכומטרי ובגרות) 630 ומעלה, או סטודנטים שציון המבחן הפסיכומטרי שלהם הוא 660 ומעלה וכן מועמדים בעלי ציון משולב 615 ומעלה שירשמו ללימודי מתמטיקה או אנגלית, שיעמדו גם בשני התנאים הבאים:
*התאמה לתכנית על פי ראיון קבלה. ההתאמה תיבחן לאור התרשמות מאישיותם ומנכונותם לקבל על עצמם את המחויבות לאתגרי התכנית.

*כל הסטודנטים הנ”ל צריכים לעבור מבחן מסיל”ה (-מיון סטודנטים ייעודי להוראה), הבודק בין השאר גם כישורים חברתיים ומנהיגותיים, בציון 5.5 ומעלה, מטעם מכון מופ”ת.

הערות:

  1. ישנה אפשרות לקבל לתכנית זו (לשנה א’) גם מועמדים שהציון המשולב שלהם הוא 615 ומעלה ושציונם במבחן מסיל”ה יהא 7 ומעלה, ו/או מועמדים שממוצע הבגרות שלהם הוא 105 ומעלה (ואין להם ציון פסיכומטרי מתאים), ציונם במבחן מסיל”ה יהא 7 ומעלה, והם גם יעברו בהצלחה קורס מקוון מטעם רג”ב, או מועמדים ששירתו קודם לכן כמדריכים בבית ספר שדה או בתפקיד חינוכי במסגרת חיל החינוך והנוער, שהם בעלי ממוצע בגרות 102 ומעלה, ושציונם במבחן מסיל”ה יהא 7 ומעלה.

2. ישנה אפשרות לקבל לתוכנית זו גם לקראת שנה ב’ מספר מוגבל של סטודנטים המוכיחים הצטיינות ערכית – חברתית מיוחדת, (שעברו גם מבחן מסיל”ה בציון ראוי), שהם בעלי ציון משולב (פסיכומטרי ובגרות) 585 לכל הפחות וממוצע ציונים שנתי של שנה א’ 90 ומעלה (חוץ מבמסלול תנ”ך – תושב”ע).

תוכנית לימודים תלת שנתית.
פטור מלא משכר לימוד באמצעות מלגת לימודים מותנית – מועדפת ומלגה משלימה מטעם המכללה (יש צורך לשלם רק עבור ביטוח, שמירה, שירותי ספרייה וכיו”ב).

השתתפות בקורסי חינוך יחודיים במכללה ומחוצה לה.

מלגת קיום בסך 5,000 שקל בכל שנת לימודים.
תינתן עדיפות לשיבוץ בסטאז’ ובעבודה.
בוגרי התוכנית רשאים להמשיך את לימודיהם לתואר שני באופן ישיר.

התמדה בתוכנית עד לסיומה וציון ממוצע בכל שנה – 90 לפחות.
תרומה לקהילה (- פעילות התנדבותית) במכללה ו/או מחוצה לה בהיקף של 4 ש”ש לשנה.
התנסות ייחודית עם קבוצת תלמידים (מעבר לעבודה המעשית בה מחויב כל סטודנט במכללה, ובתחום שונה) בהיקף של 4 ש”ש במשך שנתיים.
השתתפות פעילה בכנסים ובמפגשים של התוכנית המכללתית והתוכנית הארצית.

סטודנט/ית בתכנית שיחל/תחל את לימודיו/לימודיה בשנה א’ בתש”פ ואילך ילמד/תלמד 6 ש”ש קורסים יחודיים לרג”ב, כחלק מחובותיו/חובותיה במסלול הלימודים בו הוא/היא לומד/ת.
עבודה בהוראה לאחר סיום הלימודים לכל הפחות במשך שלש שנים (כנגד שלש השנים שבהן ניתנה להם מלגה) בהיקף של שני שליש משרה לפחות.
לתוכנית רג”ב באתר משרד החינוך לחצו כאן

בהצלחה רבה,
ד”ר תרצה פריש
רכזת התוכנית במכללה

שינוי גודל גופנים