התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי

Educational counselling

ראש התוכנית: פרופ' שרגא פישרמן

התוכנית לתואר שני במכללת שאנן מאופיינת באקלים משפחתי וחברי, בהכשרה לטיפול ייעוצי ובלימודים ברמה גבוהה מתוך חברות ושיתוף.
אנחנו מקפידים לקבל רק כיתת לימוד אחת על מנת להעניק יחס חם ואוירה משפחתית ומקיימים סדנאות בקבוצות קטנות.

מטרת התוכנית היא להכשיר יועץ חינוכי בעל תכונות אישיות המאפיינות על ידי קשב, אמפתיה, הכלה, הבנה, אהבת האדם ואחריות; בעל ערכים של יושר, אתיקה, אחריותיות וצדק חברתי; מומחה בתחומי דעת רלוונטיים; בעל מיומנויות מתאימות; מנהיג חינוכי המיישיר מבט אל אתגרי החינוך (כולל האתגרים הייחודיים לחמ”ד ולחינוך החרדי) ומתמודד איתם, המוכן להמשיך ללמוד ולהתפתח בכל מהלך חייו המקצועיים והרואה בייעוץ החינוכי שליחות.

יום הלימודים הוא יום שני.

התוכנית כוללת 26  ש”ש ומתפרשת על פני שתי שנות לימוד (כולל שני סמסטרים בקיץ וקורס בין הסמסטרים).

במסגרת התוכנית הסטודנט מתנסה בייעוץ בבתי ספר בהיקף של 300 שעות בודדות לפחות. במסגרת ההתנסות מתלווה הסטודנט ליועץ מאמן אשר קיבל אישור לכך מטעם השירות הפסיכולוגי ייעוצי. ההתנסות מלווה בפרקטיקום שבו הסטודנט מחויב להשתתף בכל שנות לימודיו. הסטודנטים ינהלו יומן רפלקטיבי, אשר ישמש את מנחי הפרקטיקום להדרכה האישית וללימוד בקבוצה על-פי שיטת חקר המקרה.

הלימודים כוללים גם קורסים מקוונים, קורסים היברידיים וסדנאות.

התוכנית כוללת כתיבת עבודה סמינריונית אחת ובנוסף אליה  פרויקט יישומי המתמקד בפיתוח תוכנית התערבות והפעלתה.

תוכנית זו אינה כוללת את לימודי ההשלמה למי שהתואר הראשון שלו אינו בייעוץ חינוכי או ייעוץ בחינוך.

בנוסף ללימודים מתקיימת פעילות שאינה פורמאלית כגון: מפגשי case coffee  בהם מועלים מקרים ומתקיימים דיונים עם צוות מומחים (מהארץ ומחוצה לה) באשר לדרכי הפתרון המומלצות.

  • תוכנית ההשלמה משולבת ביום הלימודים

1. תואר ראשון בהוראה, בחינוך מיוחד או בעלי תואר מקביל (כגון בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית), אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא 85 לכל הפחות

2. תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך

3. פטור בתואר ראשון מלימודי אנגלית

4. שלוש שנות ניסיון בחינוך, בהוראה או בייעוץ חינוכי

5. שתי המלצות על איכות העבודה החינוכית

6. על המועמדים לעבור שני ראיונות אישיים וריאיון קבוצתי. הראיונות האישיים ייערכו על ידי חברי סגל התוכנית. הריאיון הקבוצתי יונחה על ידי שני חברי סגל התוכנית.

7. עמידה בוועדת קבלה

 

חריגה מתנאי הקבלה:

המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון:

* הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל

* צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה

* נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה

משלוח טופס הרישום בצירוף כל המסמכים המצויינים בתחתית הטופס.

לאחר קבלת המסמכים, יוזמנו המועמדים לראיון אישי ולראיון קבוצתי.

 

להתייעצות, ניתן לפנות אל:

ד”ר ערן לויזון – דיקן לימודי מתקדמים 04-8780023

פרופ’ שרגא פישרמן – ראש התוכנית 052-6071678

דמי רישום – 400 ש”ח

שכר לימוד לכל שנת לימודים 15,100 ש”ח (עובדי משרד החינוך ורוב רשתות החינוך, זכאים להחזרים).

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – הסתדרות המורים

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – ארגון המורים

נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

מכללת שאנן – המרכז ללימודים מתקדמים

טל’:  04-87800/21/22/23

ת”ד 1019 קריית חיים מערבית, חיפה 2610501

פקס: 04-8714446

מייל: levisoneran@gmail.com

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: