תיכנון המסלול למכללה

דרכי הגעה למכללה

מצפון הארץ

מרכזית המפרץ
מטרונית מס’ 3
רכבת לתחנת ק. מוצקין
הצמודה למכללה
קיריית אתא
אוטובוס קו 23 – רחוב הים התיכון 7
עוצר מול המכללה
בית שאן
רכבת לתחנת מרכז השמונה,
החלפה לכיוון צפון לתחנת קיריית מוצקין,
הצמודה למכללה
טבריה
אוטובוס קווים: 430, 434
למרכזית המפרץ
כרמיאל-עכו-נהריה
רכבות ישירות לתחת קיריית מוצקין
הצמודה למכללה
מוניות שירות לצומת מוצרט, קיריית מוצקין
המשך:
משם אוטובוס קו 12, 22
לרחוב הים התיכון 7,
קיריית שמואל.

ממרכז ומדרום הארץ

תל-אביב
רכבת ישירה לתחנת קיריית מוצקין
הצמודה למכללה
ירושלים
רכבת לאזור המרכז – החלפה
לתחנת קיריית מוצקין
אוטובוס קו 960
למרכזית המפרץ
המשך:
לרחוב הים התיכון 7,
קיריית שמואל.
מהמרכזית במטרונית מס’ 3

הסעות מאורגנות מטעם המכללה (נכון לשנה"ל תשע"ט):

מצפת למכללה, על חשבון המכללה בהשתתפות סמלית של הסטודנטים. 

חזור מהמכללה לתחנה מרכזית עפולה, בהשתתפות סמלית של הסטודנטים.

לפרטים יש לפנות למזכירות:
הניה 04-8780013

שינוי גודל גופנים