מרכז יח"ס

לשכת הדיקנט

תמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות
שירותי נגישות
שירות לעולים חדשים ותוכנית תספה

“אין לך דבר בלתי-שווה מיחס שווה לבלתי-שווים.” (הרבי מקוצק)

מרכז יח”ס (יחידת סיוע לסטודנט) נותן מענה לסטודנטים הזקוקים לתמיכה כדי לסיים בהצלחה את הלימודים האקדמיים ולמצות את כישוריהם בשדה החינוך.  לפעילויות המרכז שותפים מרצים וסטודנטים עמיתים, שעובדים מתוך הערכה וכבוד לסטודנט ושמירה על זכויות הפרט.

אנו מברכות את הסטודנטים הוותיקים והחדשים ומאחלות לכולם הצלחה בלימודים האקדמיים ובהכשרה המקצועית

סטודנטיות לומדות במרחבי הלמידה החדשניים
גב' יפעת פישר, רכזת הנגישות במכללה

גב' יפעת פישר

רכזת הנגישות במכללה ( להשארת הודעת ווטסאפ בלבד) 050-4322304 | yifatf@shaanan.org

ד"ר זהבה ביגמן, ראש מרכז התמיכה ורכזת שירותי התמיכה בעולים חדשים

ד"ר זהבה ביגמן

ראש מרכז התמיכה ורכזת שירותי התמיכה בעולים חדשים 050-7948769 | bigman@shaanan.org

גב' מיכל בלאו, דיקנית הסטודנטים והסטודנטיות (לשכת דיקנט שאנן)

גב' מיכל בלאו

דיקנית הסטודנטים והסטודנטיות (לשכת דיקנט שאנן) 055-6603587 | michalblau1971@gmail.com

זכאות ותהליך הפנייה למרכז יח"ס

התאמות בדרכי היבחנות

ישנם שירותים הזמינים לכלל הסטודנטים במכללה ואחרים ניתנים בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות.

שירותי חונכות ותמיכה לימודית ניתנים ללא צורך בדו”ח מקצועי, לאחר ראיון אישי עם צוות המרכז.  

התאמות בדרכי היבחנות ניתנות לסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות אחרות  בהתאם למידע בדו”חות אבחון ובמסמכים רלוונטיים.

התאמות אישיות לסטודנטים עם מוגבלויות ניתנות בהתאם למידע בדו”חות אבחון ובמסמכים רלוונטיים.

התאמות ניתנות לעולים חדשים, בהתאם לזכאות.

על כל סטודנט שמעוניין ליהנות משירותי מרכז התמיכה למלא טופס ויתור סודיות וטופס פנייה, ובו תיאור סיבת הפנייה. יש לצרף העתק של דו”ח אבחון ומסמכים רלוונטיים נוספים.  טופס ויתור סודיות

טופס פנייה למרכז יח”ס

כל סטודנט שמעוניין לקבל תמיכה מהמרכז מוזמן לפנות אליו. המרכז ישקול כל בקשה לגופו של עניין.

לטופס הפנייה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים:

 • סטודנטים עם לקויות למידה – אבחונים דידקטיים, אבחונים פסיכו-דידקטיים, אבחונים פסיכולוגיים קבילים
 • סטודנטים עם הפרעות קשב – חוות דעת מרופא פסיכיאטר או נוירולוג / תוצאות אבחון קשב
 • סטודנטים עם מוגבלויות סנסוריות או מוטוריות – מסמכים רפואיים מרופא מומחה המעידים על המוגבלות ועל ההשפעה על הלמידה; אישור נכות מהביטוח הלאומי
 • סטודנטים עולים – תעודת עולה; אישור מהמנהל לסטודנטים עולים

יש להגיש את הטפסים ואת המסמכים באתר עד לתאריך ח’ בשבט תשפ”ד (18.1.24)

ועדת ההתאמות במרכז יח”ס תדון בכל פנייה על פי הנסיבות האישיות ותזמן את הסטודנט לשיחת היכרות ולבניית תוכנית התערבות מתאימה.

מרכז יח”ס, בתמיכת המכללה, מציע מגוון שירותים לסטודנטים כדי לסייע לכם לסיים בהצלחה את הלימודים האקדמיים ולמצות את כישוריכם בשדה החינוך. לפעילויות המרכז שותפים אנשי מקצוע מומחים, מרצים וסטודנטים עמיתים. אם אתם זקוקים למלגה לצורך שירותי מרכז יח”ס, אתם מוזמנים לפנות בטופס הרצ”ב. ועדת מלגות בשיתוף עם יו”ר מרכז יחס ידונו בפנייה ויעדכנו בהתאם.

https://www.shaanan.ac.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1/?gf_id=116

 • התאמות בדרכי היבחנות ניתנות לסטודנטים עם לקויות למידה ועם מוגבלויות אחרות.

          התאמות עבור סטודנטים עם לקויות למידה (הפרעה ספציפית בלמידה) והפרעות קשב יינתנו על פי אבחנה באבחון קביל (אבחון לקויות למידה, אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי, חוות דעת רפואית) שנעשה בחמש שנים האחרונות על ידי מאבחן מוסמך

          התאמות בדרכי היבחנות עבור סטודנטים עם מוגבלויות אחרות – בהתאם למסמכים מעודכנים המעידים על קיום המוגבלות ועל הצורך בהתאמת נגישות מסוימת.

 • ההתאמות הניתנות הולמות את דרישות המכללה ומסלולי ההכשרה ואינן בהכרח זהות להתאמות הניתנות על ידי משרד החינוך לבחינות הבגרות. מטרת ההתאמות בדרכי ההיבחנות היא לאפשר לסטודנט להפגין את הידע שלו ואת יכולתו לעמוד בדרישות האקדמיות של הקורסים, מבלי לפגוע ברמה האקדמית של הקורס או במהותו. 
 • בכל המקרים (למעט מקרים מיוחדים), ההתאמות הניתנות כוללות תוספת זמן של 25% בכל המבחנים והקראת שאלון המבחן – באנגלית בלבד. המכללה לא מאפשרת התאמות הכרוכות בשינוי תוכן המבחן או אופן כתיבתו.
 • התאמות אישיות הניתנות לסטודנטים עם מוגבלויות – על פי מסמכים רפואיים של אנשי מקצוע אחרים, שמפרטים את השפעת המוגבלות על הלמידה האקדמית. החלטות על ההתאמות האישיות יתקבלו לאחר בדיקה בוועדת התאמות.
 • התאמות בדרכי היבחנות ניתנות עבור המבחנים האלה:        

         מבחני סוף סמסטר

         מבחני אמצע סמסטר באנגלית EAP.

         לא יינתנו התאמות עבור בחנים באמצע סמסטר או במטלות כיתתיות שוטפות.

 • החלטה על הזכאות להתאמות בדרכי היבחנות תתקבל על ידי ועדת ההתאמות, לאחר עיון באבחון הקביל וריאיון אישי עם הפונה.
 • כל סטודנט הזכאי להתאמות בדרכי ההיבחנות יקבל אישור כתוב ממרכז יח”ס , ועליו להראות אותו למרצים הרלוונטיים. על הסטודנט להראות את האישור למרצה או למשגיח לפני תחילת המבחן כדי לזכות בהתאמה למבחן זה. 
 • הקראת שאלון מבחן באנגלית – על כל סטודנט להציג את כרטיס ההתאמות למרצה בקורס אנגלית שבועיים לפני מועד המבחן כדי לאפשר היערכות ראויה.
 • לא יהיה אפשר לקבל התאמות בדרכי ההיבחנות בלי אישור חתום של מרכז יח”ס
 • הגשת בקשה להתאמות בדרכי היבחנות – טופס פנייה למרכז יח”ס. חובה לצרף מסמכים רלוונטיים (המפורטים למעלה).  

מרכז ארצי להערכה – אבחון מת”ל: 

מת"ל

מת”ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה”.

תמיכה בעולים ותוכנית תספה

מרכז נגישות

מכללת שאנן רואה לנגד עיניה את החשיבות של שילוב מורים עולים במערכת החינוך. מרכז יח”ס מספק תמיכה וליווי בהסתגלות אקדמית וחברתית לסטודנטים העולים, ותיקים וחדשים.

השירותים כוללים:

 • ליווי לימודי – ייעוץ אישי
 • שירותי חונכות עמיתים – ליווי בקורסים ספציפיים, תמיכה בכתיבת עבודות אקדמיות, טיפוח כישורי הלמידה בעברית. קישור לטופס בקשה לחונך נמצא בלשונית “חונכות עמיתים” באתר יח”ס.
 • סדנאות קבוצתיות
  הסטודנט העולה זכאי להשתתף בסדנאות הקבוצתיות הפתוחות לכלל הסטודנטים במכללה: סדנת ארגון זמן, סדנת אסטרטגיות למידה וסדנת הכנה למבחנים
 • התאמות בדרכי היבחנות
  הסטודנט העולה זכאי להתאמות בדרכי היבחנות, באישור וועדת התאמות. המסמכים הנדרשים: תעודת עולה.
  ההתאמות הניתנות: תוספת זמן של 25% בכל מבחן, שימוש במילונית בשפת האם או באנגלית, הבהרת שאלות המבחנים, בתיאום עם המרצה.

לקבלת האישור להתאמות ולסיוע לימודי, יש לפנות למרכז יח”ס ולמלא את טופס ההפניה בלשונית “זכאות ותהליך הפנייה למרכז יח”ס”.

האישורים לסיוע לימודי ניתנים כל שנה, עם פניה מחודשת בתחילת שנה.

התוכנית מיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות בני הקהילה האתיופית.
הסטודנטים מקבלים ליווי לאורך שנות הלימודים במכללה עד להשתלבותם במערכת החינוך. הם לומדים לימודים האקדמיים מלאים בחוגים השונים ונהנים מתמיכה לימודית במרכז יח”ס, מרכז התמיכה במכללה.

ליווי אישי וקבוצתי במספר מישורים:

 1. ציר אקדמי לימודי: ליווי אישי של חונכים עמיתים ומרצים, בהתאם לצורך. השתלבות במערך סדנאות לפיתוח מצוינות אקדמית וכישורי הוראה (אסטרטגיות למידה, כתיבת עבודות, ארגון זמן, הכנה למבחנים והעצמה אישית).
 2. ציר אישי: גיבוש זהות אישית-מקצועית.
 3. ציר מנהיגותי-חברתי: השתתפות בקורסים ייחודיים וימי עיון שפתוחים לכלל הסטודנטים, מטרתם היכרות עם התרבות האתיופית ומנהגים הייחודיים לקהילה האתיופית; חיזוק התודעה החברתית וקהילתית.
 4. מלגות ותמיכה כלכלית, בהתאם לזכאות.

 

אנשי קשר

 • ד”ר זהבה ביגמן, ראש מרכז יח”ס ורכזת התכנית: bigman@shaanan.org | 050-7948769
 • גב’ מיכל בלאו, דיקנית הסטודנטים ורכזת מלגות: michalblau1971@gmail.com | 055-6603587

עולים חדשים זכאים לתמיכה על-ידי המנהל לסטודנטים עולים:

 • משרד העלייה והקליטה – המנהל לסטודנטים עולים
  “המינהל לסטודנטים עולים פועל לעידוד עלייה ולימודים גבוהים בישראל של צעירים מכל העולם, מסייע לשילובם במוסדות ההשכלה הגבוהה ולקליטתם המיטבית בחברה. המנהל מלווה את הסטודנט העולה משלב בניית מסלול קליטה אקדמית עוד בהיותו בחו”ל ועד לסיום לימודי התואר בארץ. המינהל מעניק מלגות שכר לימוד לאורך כל שנות התואר, מקיים תוכניות קליטה קדם אקדמיות, מפעיל שירות מקצועי לייעוץ אישי בבחירת מסלול לימודים ומגוון רחב של תוכניות לליווי חברתי, אישי, אקדמי ופעילות חברתית והתנדבותית לשילוב בחברה.”
  למעבר לאתר לחצו כאן

 • מלגה לסטודנטים מקהילת יוצאי אתיופיה
  אתר המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג):  קידום ושילוב יוצאי אתיופיה באקדמיה | המועצה להשכלה גבוהה (che.org.il)

  מלגת מרום
  : מלגת פר”ח ייחודית עבור סטודנטים בני הקהילה האתיופית.
  להגשת מועמדות לחצו כאן

ביטוח לאומי:  https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

העמותה הישראלית להפרעת קשב:  https://keshev.org/

זכותון:  https://w3.sapir.ac.il/dikan/accessibility/zchuton.pdf

Bettear – רשת להנגשת תכנים קוליים המאפשרת לכל משתמש להאזין לתוכן הקולי בצורה נקייה ומותאמת לדפוס השמיעה האישי בהופעות, בבתי קולנוע, בהצגות תיאטרון, באוניברסיטה ובצפייה בטלוויזיה.
האפליקציה מתאימה לכולם, לכבדי שמיעה, לבעלי לקויות למידה או לאנשים המרגישים בנוח יותר להאזין לתכנים קוליים בסמארטפון האישי שלהם.

כתוביות אוטומטיות לסרטונים – אפליקציה חינמית למשתמשי אייפון (clips).

סדנאות קבוצתיות

חונכות עמיתים

הסדנאות יתקיימו בזום ללא תשלום, אבל נדרשת הרשמה מראש!

סדנה קבוצתית א’:  “מה הזמן מסמן לי”?

מרגישים עומס? יש המוווון מטלות? לא יודעים מה לעשות קודם? תצטרפו לסדנאות שעוסקות בכישורי התארגנות והכוונה עצמית.
ניתן להירשם למפגש אחד או לשניהם. לחצו כאן להרשמה

1. מפגש 1: האבנים הגדולות והאבנים הקטנות של חיי

 • במפגש נתבונן אילו משימות מרכיבות את היום-יום שלי
 • מה מהמשימות זולל לי גם את האנרגיה הפנימית
 • האם ואיך ניתן להתייעל

מועד:  יום ג’ אור ל-כ”ב טבת תשפ”ד, 2.1.24 בשעה 20:00-21:00

2.  מפגש 2:  ארגון זמן לקראת המבחן תוך כדי משימות החיים

מועד:  אור ל-ז’ שבט תשפ”ד, 16.1.24 בשעה 20:00-21:00

סדנה ב’ : הכנה לתקופת המבחנים

מתחילים להילחץ רק מעצם המחשבה שבסוף הסמסטר תגיע תקופת המבחנים? הירשמו עכשיו לסדנת הכנה למבחנים, שתתקיים בסוף הסמסטר.
ניתן להירשם למפגש אחד או לשניהם. לחצו כאן להרשמה

1. מפגש 1: איך מתארגנים למבחן?

מועד:  יום שלישי, אור ל-כ”א שבט תשפ”ד,  30.1.24 בשעה 20:00-21:00

2.מפגש 2: למה זה קורה לי כל פעם מחדש?
התמודדות עם לחץ וחרדה ממבחנים

מועד: יום שלישי אור ל-כ”ח שבט תשפ”ד, 6.2.24 בשעה 20:00-21:00

הסדנה תתקיים בסמסטר ב’ – תאריכים יתפרסמו בהמשך.

תוכנית הסדנה:
 • קריאה יעילה של טקסט אקדמי
 • טכניקות עיבוד להבנה וזכירת מידע
 • פיצוח שאלות ומענה נכון ומלא עליהן
 

“צו החיים תן וקח. כך נברא העולם; שכל אדם יהיה משפיע ומקבל, ומי משאין בו שניהם כאחד – הריהו כאילן סרק.”
(רבי יצחק מזידיטשוב)

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

מרכז התמיכה מספק שירות חונכות עמיתים לכל סטודנט המבקש עזרה בלמידה. החונכים העמיתים יהיו סטודנטים באותו מסלול, שכבר למדו את הקורסים בהם החניכים מבקשים תמיכה. החונכים מקבלים הדרכה מצוות מרכז יח”ס.
אנחנו נערכים למתן שירותי סיוע לימודי שיינתנו על-ידי סטודנטים עמיתים .

המטרה של חונכות עמיתים – תמיכה בסטודנט החניך בתהליך הלמידה והתארגנות בלימודים האקדמיים. לכן:
• על החונכות להתחיל לא יאוחר מאמצע הסמסטר.
• על החונכות להתבצע בתקופה מוגדרת מראש (פעם או פעמיים בשבוע).
* סטודנטים יחנכו סטודנטים גברים; סטודנטיות תחנכנה סטודנטיות.

 • תקופת החונכות:  15 שעות לשנה.
 • תגמול החונך:  50 ₪ לשעה (עד ל750.00 ₪ ) 
 • בתום תקופת החונכות, הנהלת חשבונות תזכה את החונך.
 • 15.00 ₪ לשעה, עבור כל מסגרת חונכות.
 • בתום תקופת החונכות, הנהלת חשבונות תחייב את החניך.

חונכות עמיתים מוכרת במסגרת שעות המעורבות החברתית שבהן מחויבים הסטודנטים. תמורת 30 שעות חונכות מקבלים 2 נ”ז.

 לצפייה באתר היחידה לחצו כאן

מרכז יח”ס יתאם בין החונך לחניך (בתיאום אתם).
לפני תחילת תקופת החונכות, על החניך להסדיר את התשלום בהנהלת חשבונות, לידי צורית. ניתן להתחיל את המפגשים עם קבלת אישור תשלום מהנהלת החשבונות.
במהלך החונכות, על החונכת והחניכה למלא דף מעקב, שנמצא באתר / שמצורף.
הסטודנטים החונכים רשאיים לפנות לצוות יח”ס לקבלת הדרכה והכוונה בחונכות, בהתאם לצורך.

טיפים ללמידה למבחנים

טיפים ללמידה יעילה

מידע לסגל האקדמי

צוות המרכז:

ד”ר זהבה ביגמן, ראש מרכז התמיכה ורכזת שירותי התמיכה בעולים חדשים – 050-7948769,  bigman@shaanan.org

גב’ מיכל בלאו, דיקנית הסטודנטים – 055-6603587, michalblau1971@gmail.com

גב’ יפעת פישר, רכזת נגישות – 050-4322304 (להשארת הודעת ווטסאפ בלבד), yifatf@shaanan.org

ישנם שירותים הזמינים לכלל הסטודנטים במכללה ואחרים ניתנים בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות.

שירותי חונכות ותמיכה לימודית ניתנים ללא צורך בדו”ח מקצועי, לאחר ראיון אישי עם צוות המרכז.  

התאמות בדרכי היבחנות ניתנות לסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות אחרות  בהתאם למידע בדו”חות אבחון ובמסמכים רלוונטיים.

התאמות אישיות לסטודנטים עם מוגבלויות ניתנות בהתאם למידע בדו”חות אבחון ובמסמכים רלוונטיים.

התאמות ניתנות לעולים חדשים, בהתאם לזכאות.

על כל סטודנט שמעוניין ליהנות משירותי מרכז התמיכה למלא טופס ויתור סודיות וטופס פנייה, ובו תיאור סיבת הפנייה. יש לצרף העתק של דו”ח אבחון ומסמכים רלוונטיים נוספים.  טופס ויתור סודיות

טופס פנייה למרכז יח”ס

כל סטודנט שמעוניין לקבל תמיכה מהמרכז מוזמן לפנות אליו. המרכז ישקול כל בקשה לגופו של עניין.

לטופס הפנייה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים:

 • סטודנטים עם לקויות למידה – אבחונים דידקטיים, אבחונים פסיכו-דידקטיים, אבחונים פסיכולוגיים קבילים
 • סטודנטים עם הפרעות קשב – חוות דעת מרופא פסיכיאטר או נוירולוג / תוצאות אבחון קשב
 • סטודנטים עם מוגבלויות סנסוריות או מוטוריות – מסמכים רפואיים מרופא מומחה המעידים על המוגבלות ועל ההשפעה על הלמידה; אישור נכות מהביטוח הלאומי
 • סטודנטים עולים – תעודת עולה; אישור מהמנהל לסטודנטים עולים

            יש להגיש את הטפסים ואת המסמכים באתר עד לתאריך כ”ח בחשוון תשפ”ד (12.11.23)

ועדת ההתאמות במרכז יח”ס תדון בכל פנייה על פי הנסיבות האישיות ותזמן את הסטודנט לשיחת היכרות ולבניית תוכנית התערבות מתאימה.

מרכז יח”ס מציע סדנאות במגוון נושאים לשדרוג חוויית הלמידה.

כל הסדנאות יתקיימו בימי שלישי בערב, השעות המדויקות יפורסמו קרוב למועד.
כל הסדנאות בזום ופתוחות לסטודנטים גברים ולסטודנטיות נשים.

א. סדנת ניהול זמן

מרגישים עומס? יש המוווון מטלות? לא יודעים מה לעשות קודם? מוזמנים להצטרף לסדנת ניהול זמן.

הסדנה תתקיים בא’ בכסלו תשפ”ד (14.11.23) ובח’ בכסלו תשפ”ד (21.11.23).

תוכנית הסדנה:

 • מקורות לקשיי התארגנות
 • כלי עזר בהתארגנות אישית
 • חסמים אישיים בהתארגנות
 
ב. סדנת הכנה למבחנים

מתחילים להילחץ רק מעצם המחשבה שבסוף הסמסטר תגיע תקופת המבחנים? 

הירשמו עכשיו לסדנת הכנה למבחנים שתתקיים בסוף הסמסטר.

הסדנה תתקיים בכ”א טבת תשפ”ד (2.1.24) ובכ”ח בטבת תשפ”ד (9.1.24).

תוכנית הסדנה:

 • חרדת מבחנים, מהי? הקשר בין לחץ להצלחה.
 • מגיר”ה – ארבעה נתיבים להתמודדות עם לחצים.
 • ארגון זמן – תוכנית הכנה לקראת מבחן.
 • עיבוד מידע – הכנה יעילה לסוגי מבחנים.
 

ג. סדנת אסטרטגיות למידה אקדמית

הסדנה תתקיים בכ”ה באדר א’ תשפ”ד (5.3.24), בב’ באדר ב’ תשפ”ד (12.3.24) ובכ”ג באדר ב’ תשפ”ד (2.4.24)

תוכנית הסדנה:
 • קריאה יעילה של טקסט אקדמי
 • טכניקות עיבוד להבנה וזכירת מידע
 • פיצוח שאלות ומענה נכון ומלא עליהן
 
 

 

 • התאמות בדרכי היבחנות ניתנות לסטודנטים עם לקויות למידה ועם מוגבלויות אחרות.

          התאמות עבור סטודנטים עם לקויות למידה (הפרעה ספציפית בלמידה) והפרעות קשב יינתנו על פי אבחנה באבחון קביל (אבחון לקויות למידה, אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי,              חוות דעת רפואית) שנעשה בחמש שנים האחרונות על ידי מאבחן מוסמך

          התאמות בדרכי היבחנות עבור סטודנטים עם מוגבלויות אחרות – בהתאם למסמכים מעודכנים המעידים על קיום המוגבלות ועל הצורך בהתאמת נגישות מסוימת.

 • ההתאמות הניתנות הולמות את דרישות המכללה ומסלולי ההכשרה ואינן בהכרח זהות להתאמות הניתנות על ידי משרד החינוך לבחינות הבגרות. מטרת ההתאמות בדרכי ההיבחנות היא לאפשר לסטודנט להפגין את הידע שלו ואת יכולתו לעמוד בדרישות האקדמיות של הקורסים, מבלי לפגוע ברמה האקדמית של הקורס או במהותו. 
 • בכל המקרים (למעט מקרים מיוחדים), ההתאמות הניתנות כוללות תוספת זמן של 25% בכל המבחנים והקראת שאלון המבחן – באנגלית בלבד. המכללה לא מאפשרת התאמות הכרוכות בשינוי תוכן המבחן או אופן כתיבתו.
 • התאמות אישיות הניתנות לסטודנטים עם מוגבלויות – על פי מסמכים רפואיים של אנשי מקצוע אחרים, שמפרטים את השפעת המוגבלות על הלמידה האקדמית. החלטות על ההתאמות האישיות יתקבלו לאחר בדיקה בוועדת התאמות.
 • התאמות בדרכי היבחנות ניתנות עבור המבחנים האלה:        

         מבחני סוף סמסטר

         מבחני אמצע סמסטר באנגלית EAP.

         לא יינתנו התאמות עבור בחנים באמצע סמסטר או במטלות כיתתיות שוטפות.

 • החלטה על הזכאות להתאמות בדרכי היבחנות תתקבל על ידי ועדת ההתאמות, לאחר עיון באבחון הקביל וריאיון אישי עם הפונה.
 • כל סטודנט הזכאי להתאמות בדרכי ההיבחנות יקבל אישור כתוב ממרכז יח”ס , ועליו להראות אותו למרצים הרלוונטיים. על הסטודנט להראות את האישור למרצה או למשגיח לפני תחילת המבחן כדי לזכות בהתאמה למבחן זה. 
 • הקראת שאלון מבחן באנגלית – על כל סטודנט להציג את כרטיס ההתאמות למרצה בקורס אנגלית שבועיים לפני מועד המבחן כדי לאפשר היערכות ראויה.
 • לא יהיה אפשר לקבל התאמות בדרכי ההיבחנות בלי אישור חתום של מרכז יח”ס
 • הגשת בקשה להתאמות בדרכי היבחנות – טופס פנייה למרכז יח”ס. חובה לצרף מסמכים רלוונטיים (המפורטים למעלה).  

ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

משרד העלייה והקליטה – המנהל לסטודנטים עולים

https://www.gov.il/he/departments/topics/student_authority/govil-landing-page

המינהל לסטודנטים עולים פועל לעידוד עלייה ולימודים גבוהים בישראל של צעירים מכל העולם, מסייע לשילובם במוסדות ההשכלה הגבוהה ולקליטתם המיטבית בחברה. המינהל מלווה את הסטודנט העולה משלב בניית מסלול קליטה אקדמית עוד בהיותו בחו”ל ועד לסיום לימודי התואר בארץ. המינהל מעניק מלגות שכר לימוד לאורך כל שנות התואר, מקיים תוכניות קליטה קדם אקדמיות, מפעיל שירות מקצועי לייעוץ אישי בבחירת מסלול לימודים ומגוון רחב של תוכניות לליווי חברתי, אישי, אקדמי ופעילות חברתית והתנדבותית לשילוב בחברה.”

תנאי זכאות מורחבים לסטודנטים עולים מאתיופיה

https://www.gov.il/he/departments/general/ethiopian_jews_students_scholarships

העמותה הישראלית להפרעת קשב

https://keshev.org/

מלגת מרום

תנאי הזכאות לקבלת המלגות ונוהל הגשת הבקשה למלגה מפורטים באינטרנט: –

אתר פר”ח:  : https://bit.ly/3h0vCUn

אתר המל”ג:  קידום ושילוב יוצאי אתיופיה באקדמיה | המועצה להשכלה גבוהה (che.org.il)

פייסבוק: /https://www.facebook.com/1757451707901972/posts/2930908963889568 https://www.instagram.com/p/CTchgV3ilWR/?utm_medium=copy_link:

זכותון

https://w3.sapir.ac.il/dikan/accessibility/zchuton.pdf

כל זכות

נגישות לאנשים עם מוגבלות במוסד להשכלה גבוהה.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA

מרכז ארצי להערכה – אבחון מת”ל: 

מת"ל

מת”ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה”.

Better – רשת להנגשת תכנים קוליים המאפשרת לכל משתמש להאזין לתוכן הקולי בצורה נקייה ומותאמת לדפוס השמיעה האישי בהופעות, בבתי קולנוע, בהצגות תיאטרון, באוניברסיטה ובצפייה בטלוויזיה.
האפליקציה מתאימה לכולם, לכבדי שמיעה, לבעלי לקויות למידה או לאנשים המרגישים בנוח יותר להאזין לתכנים קוליים בסמארטפון האישי שלהם.

כתוביות אוטומטיות לסרטונים – אפליקציה חינמית למשתמשי אייפון (clips).

“צו החיים תן וקח. כך נברא העולם; שכל אדם יהיה משפיע ומקבל, ומי משאין בו שניהם כאחד – הריהו כאילן סרק.”
(רבי יצחק מזידיטשוב)

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

מרכז התמיכה מספק שירות חונכות עמיתים לכל סטודנט המבקש עזרה בלמידה. החונכים העמיתים יהיו סטודנטים באותו מסלול, שכבר למדו את הקורסים בהם החניכים מבקשים תמיכה. החונכים מקבלים הדרכה מצוות מרכז יח”ס.
אנחנו נערכים למתן שירותי סיוע לימודי שיינתנו על-ידי סטודנטים עמיתים .

חונכות עמיתים בשכר
השתתפות החניך –  15 ₪ לשעת חונכות (בתשלום מראש);

תקופת החונכות – עד 15 מפגשים בשנה.

חונכות עמיתים דרך היחידה למעורבות חברתית:

חונכות עמיתים מוכרת במסגרת שעות המעורבות החברתית שבהן מחויבים הסטודנטים. תמורת 30 שעות חונכות מקבלים 2 נ”ז.

 לצפייה באתר היחידה לחצו כאן

נהלים:

מרכז יח”ס יתאם בין החונך לחניך (בתיאום אתם).
לפני תחילת תקופת החונכות, על החניך להסדיר את התשלום בהנהלת חשבונות, לידי צורית. ניתן להתחיל את המפגשים עם קבלת אישור תשלום מהנהלת החשבונות.
במהלך החונכות, על החונכת והחניכה למלא דף מעקב, שנמצא באתר / שמצורף.
הסטודנטים החונכים רשאיים לפנות לצוות יח”ס לקבלת הדרכה והכוונה בחונכות, בהתאם לצורך.

המטרה של חונכות עמיתים – תמיכה בסטודנט החניך בתהליך הלמידה והתארגנות בלימודים האקדמיים. לכן:
• על החונכות להתחיל לא יאוחר מאמצע הסמסטר.
• על החונכות להתבצע בתקופה מוגדרת מראש (פעם או פעמיים בשבוע).
* סטודנטים יחנכו סטודנטים גברים; סטודנטיות תחנכנה סטודנטיות.

טופס מעקב חונכות

טופס בקשה לחונכות עמיתים

טופס פרטים של החונך/ת

מכללת שאנן רואה לנגד עיניה את החשיבות של שילוב מורים עולים במערכת החינוך.

מרכז יח”ס מספק תמיכה וליווי בהסתגלות אקדמית וחברתית לסטודנטים העולים, ותיקים וחדשים.

ליווי לימודי – ייעוץ אישי

שירותי חונכות עמיתים – ליווי בקורסים ספציפיים, תמיכה בכתיבת עבודות אקדמיות, טיפוח כישורי הלמידה בעברית

סדנאות קבוצתיות – הסטודנט העולה זכאי להשתתף בסדנאות הקבוצתיות הפתוחות לכלל הסטודנטים במכללה:

 • סדנת ארגון זמן
 • סדנת אסטרטגיות למידה
 • סדנת הכנה למבחנים
 • סדנת טיפוח כישורי עברית אקדמית – סדנה ייעודית לסטודנטים ששפת האם אינה עברית

מלגות:

עולים חדשים זכאים לתמיכה על ידי המנהל לסטודנטים עולים

 משרד העלייה והקליטה – המנהל לסטודנטים עולים

 https://www.gov.il/he/departments/topics/student_authority/govil-landing-page

המנהל לסטודנטים עולים פועל לעידוד עלייה ולימודים גבוהים בישראל של צעירים מכל העולם, מסייע לשילובם במוסדות ההשכלה הגבוהה ולקליטתם המיטבית בחברה.
המנהל מלווה את הסטודנט העולה משלב בניית מסלול קליטה אקדמית עוד בהיותו בחו”ל ועד לסיום לימודי התואר בארץ. המנהל מעניק מלגות שכר לימוד לאורך כל
שנות התואר, מקיים תוכניות קליטה קדם אקדמיות, מפעיל שירות מקצועי לייעוץ אישי בבחירת מסלול לימודים ומגוון רחב של תוכניות לליווי חברתי, אישי, אקדמי ופעילות
חברתית והתנדבותית לשילוב בחברה
“.

מלגה לסטודנטים מקהילת יוצאי אתיופיה

מלגת מרום

אתר המל”ג:  קידום ושילוב יוצאי אתיופיה באקדמיה | המועצה להשכלה גבוהה  (che.org.il)

פייסבוק: /https://www.facebook.com/1757451707901972/posts/2930908963889568

אינסטגרם: https://www.instagram.com/p/CTchgV3ilWR/?utm_medium=copy_link

חוברת טיפים ללמידה למבחנים לחץ כאן

גב’ יפעת פישר –  yifatf@shaanan.org(להשארת הודעת ווטסאפ בלבד) 050-4322304 

 

מרכז יח”ס, בתמיכת המכללה, מציע מגוון שירותים לסטודנטים כדי לסייע לכם לסיים בהצלחה את הלימודים האקדמיים ולמצות את כישוריכם בשדה החינוך. לפעילויות המרכז שותפים אנשי מקצוע מומחים, מרצים וסטודנטים עמיתים. אם אתם זקוקים למלגה לצורך שירותי מרכז יח”ס, אתם מוזמנים לפנות בטופס הרצ”ב. ועדת מלגות בשיתוף עם יו”ר מרכז יחס ידונו בפנייה ויעדכנו בהתאם.

https://www.shaanan.ac.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1/?gf_id=116

מרכז יח”ס מברך את הסטודנטים הוותיקים והחדשים
ומאחל לכולם הצלחה בלימודים האקדמיים ובהכשרה המקצועית

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: