מרכז יח"ס

לשכת הדיקנט

תמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות
שירותי נגישות
שירות לעולים חדשים ותכנית תספה

“אין לך דבר בלתי-שווה מיחס שווה לבלתי-שווים.” (הרבי מקוצק)

מרכז יח”ס (יחידת סיוע לסטודנט) נותן מענה לסטודנטים הזקוקים לתמיכה כדי לסיים בהצלחה את הלימודים האקדמיים ולמצות את כישוריהם בשדה החינוך.  לפעילויות המרכז שותפים מרצים וסטודנטים עמיתים, שעובדים מתוך הערכה וכבוד לסטודנט ושמירה על זכויות הפרט.

צוות המרכז:

ד”ר זהבה ביגמן, ראש מרכז התמיכה ורכזת שירותי התמיכה בעולים חדשים – 050-7948769,  bigman@shaanan.org

גב’ מיכל בלאו, דיקנית הסטודנטים – 055-6603587, michalblau1971@gmail.com

גב’ יפעת פישר, רכזת נגישות – 050-4322304 (להשארת הודעת ווטסאפ בלבד), yifatf@shaanan.org

ישנם שירותים הזמינים לכלל הסטודנטים במכללה ואחרים ניתנים בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות.

שירותי חונכות ותמיכה לימודית ניתנים ללא צורך בדו”ח מקצועי, לאחר ראיון אישי עם צוות המרכז.  

התאמות בדרכי היבחנות ניתנות לסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות אחרות  בהתאם למידע בדו”חות אבחון ובמסמכים רלוונטיים.

התאמות אישיות לסטודנטים עם מוגבלויות ניתנות בהתאם למידע בדו”חות אבחון ובמסמכים רלוונטיים.

התאמות ניתנות לעולים חדשים, בהתאם לזכאות.

על כל סטודנט שמעוניין ליהנות משירותי מרכז התמיכה למלא טופס ויתור סודיות וטופס הפניה, ובו תיאור סיבת ההפניה. יש לצרף העתק של דו”ח אבחון ומסמכים רלוונטיים נוספים.  טופס ויתור סודיות

טופס הפנייה למרכז יח”ס

כל סטודנט שמעוניין לקבל תמיכה מהמרכז מוזמן לפנות. המרכז ישקול כל בקשה לגופו של עניין.

לטופס ההפניה יש לצרף מסמכים רלוונטיים, עם יש –  כולל:

 • סטודנטים עם לקויות למידה – אבחונים דידקטיים, פסיכו-דידקטיים, פסיכולוגים קבילים
 • סטודנטים עם הפרעות קשב – חוות דעת מרופא פסיכיאטר או נוירולוג / תוצאות אבחון קשב
 • סטודנטים עם מוגבלויות סנסוריות או מוטוריות – מסמכים רפואיים מרופא מומחה המעיד על המוגבלות וההשפעה על הלמידה; אישור נכות מהביטוח הלאומי
 • סטודנטים עולים – תעודת עולה; אישור מהמנהל לסטודנטים עולים

            יש להגיש את ההפניות והמסמכים באתר עד 13.11.22, י”ט בחשוון תשפ”ג.

וועדת ההתאמות במרכז תדון בכל פניה, בהתאם לנסיבות האישיות ויזמן את הסטודנט לשיחת היכרות ולבניית תוכנית התערבות מתאימה.

 

לכל הסדנאות לחצו כאן

מרכז יח”ס, בשיתוף מרכז “סימו-לב”, מציע סדנאות במגוון נושאים לשדרוג חוויית הלמידה.

כל הסדנאות מתקיימות בזום וללא תשלום, אבל נדרשת הרשמה מראש (יפורסמו תאריכים בהמשך):

א. סדנה קבוצתית: חיזוק כישורי התארגנות והכוונה עצמית

מרגישה עומס? יש המוווון מטלות? לא יודעת מה לעשות קודם? מוזמנת להצטרף לסדנת כישורי התארגנות והכוונה עצמית.

הסדנה תתקיים בימי חמישי, בשעות 10:30-9:00.

תוכנית הסדנה:

 • מקורות לקשיי התארגנות
 • כלי עזר בהתארגנות אישית
 • חסמים אישיים בהתארגנות

לרישום לסדנה לחצו כאן

ב. סדנה סינגור עצמי ותקשורת מקרבת
בסדנת סינגור עצמי, ניצור סביבה שבה תהיה לך אפשרות לבחון את התחושות שלך כסטודנטית במכללה, לגלות את הכוחות שלך וללמוד עקרונות של תקשורת מקרבת.
הסדנה תתקיים בשני מפגשים בימי שלישי בשעות 21:30-20:00.
 
ג. סדנה קבוצתית: אסטרטגיות למידה אקדמית
הסדנה תתקיים בזום בימי חמישי, בשעות 11:00-9:00.
תוכנית הסדנה:
 • קריאה יעילה של טקסט אקדמי
 • טכניקות עיבוד להבנה וזכירת מידע
 • פיצוח שאלות ומענה נכון ומלא עליהן
 
ד. סדנה קבוצתית : הכנה לתקופת המבחנים

מתחילה להילחץ רק מעצם המחשבה שבסוף הסמסטר תגיע תקופת המבחנים? 

תירשמי עכשיו לסדנת הכנה למבחנים, שתתקיים בסוף הסמסטר.

הסדנה תתקיים בשני מפגשים בימי חמישי בבוקר, כשעתיים כל מפגש (120 דקות), בשעות 11:00-9:00.

תוכנית הסדנה:

 • חרדת מבחנים מהי? הקשר בין לחץ והצלחה.
 • מגיר”ה – ארבעה נתיבים להתמודדות עם לחצים.
 • ארגון זמן – תוכנית הכנה לקראת מבחן.
 • עיבוד מידע – הכנה אפקטיבית למבחנים מסוגים שונים.

 

 • התאמות בדרכי היבחנות ניתנות לסטודנטים עם לקויות למידה ועם מוגבלויות אחרות.

          התאמות עבור סטודנטים עם לקויות למידה (הפרעה ספציפית בלמידה) והפרעות קשב –  בהתאם לאבחנה באבחון קביל (אבחון לקויות למידה, אבחון דידקטי או פסיכו-דידקטי,              חוות דעת רפואית) שנערך בחמש שנים האחרונות על-ידי מאבחן מוסמך

          התאמות בדרכי היבחנות עבור סטודנטים עם מוגבלויות אחרות – בהתאם למסמכים מעודכנים המעידים על קיום המוגבלות ולגבי הצורך בהתאמת נגישות מסוימת.

 • ההתאמות הניתנות הולמות את דרישות המכללה ומסלולי ההכשרה ואינן בהכרח זהות להתאמות הניתנות על-ידי משרד החינוך לבחינות הבגרות. מטרת ההתאמות בדרכי ההיבחנות הינה לאפשר לסטודנט להפגין את הידע שלו ואת יכולתו לעמוד בדרישות האקדמיות של הקורסים, מבלי לפגוע ברמה האקדמית של הקורס או במהותו. 
 • בכל המקרים (למעט מקרים מיוחדים), ההתאמות הניתנות כוללות תוספת זמן של 25% בכל המבחנים, והקראת שאלון המבחן – באנגלית בלבד. המכללה לא מאפשרת התאמות הכרוכות בשינוי תוכן המבחן או אופן כתיבתו.
 • התאמות בדרכי היבחנות ניתנות עבור המבחנים הבאים:

         מבחני בקיאות

         מבחני סוף סמסטר

         מבחני אמצע סמסטר באנגלית EAP.

 

         לא יינתנו התאמות עבור בחנים באמצע סמסטר או במטלות כיתתיות שוטפות.

 • החלטה לגבי הזכאות להתאמות בדרכי היבחנות תתקבל על-ידי וועדת ההתאמות, לאחר עיון באבחון הקביל וראיון אישי עם הפונה.
 • כל סטודנט הזכאי להתאמות בדרכי ההיבחנות יקבל אישור כתוב מיח”ס , אותו עליו להראות למרצים הרלוונטיים. על הסטודנט להראות את האישור למרצה או למשגיח, לפני תחילת המבחן, בכדי לזכות בהתאמה למבחן זה. 
 • הקראת שאלון מבחן באנגלית – על כל סטודנט להציג את כרטיס ההתאמות למרצה בקורס אנגלית, שבועיים לפני מועד המבחן, בכדי לאפשר היערכות ראויה.
 • מבחני בקיאות: פונים חדשים יקבלו אישור התאמות, החל ממבחן הבקיאות בחודש כסלו, תשפ”ג רק אם המסמכים יוגשו עד לתאריך 30.10.22, ה’ בחשוון תשפ”ג.
 • לא תהיה אפשרות לקבל התאמות בדרכי ההיבחנות ללא אישור חתום על-ידי מרכז יח”ס
 • הגשת בקשה להתאמות בדרכי היבחנות – טופס הפניה למרכז יח”ס. חובה לצרף מסמכים רלוונטיים (המפורטים למעלה).  

ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

משרד העלייה והקליטה – המנהל לסטודנטים עולים

https://www.gov.il/he/departments/topics/student_authority/govil-landing-page

המינהל לסטודנטים עולים פועל לעידוד עלייה ולימודים גבוהים בישראל של צעירים מכל העולם, מסייע לשילובם במוסדות ההשכלה הגבוהה ולקליטתם המיטבית בחברה. המינהל מלווה את הסטודנט העולה משלב בניית מסלול קליטה אקדמית עוד בהיותו בחו”ל ועד לסיום לימודי התואר בארץ. המינהל מעניק מלגות שכר לימוד לאורך כל שנות התואר, מקיים תוכניות קליטה קדם אקדמיות, מפעיל שירות מקצועי לייעוץ אישי בבחירת מסלול לימודים ומגוון רחב של תוכניות לליווי חברתי, אישי, אקדמי ופעילות חברתית והתנדבותית לשילוב בחברה.”

תנאי זכאות מורחבים לסטודנטים עולים מאתיופיה

https://www.gov.il/he/departments/general/ethiopian_jews_students_scholarships

העמותה הישראלית להפרעת קשב

https://keshev.org/

מלגת מרום

תנאי הזכאות לקבלת המלגות ונוהל הגשת הבקשה למלגה מפורטים באינטרנט: –

אתר פר”ח:  : https://bit.ly/3h0vCUn

אתר המל”ג:  קידום ושילוב יוצאי אתיופיה באקדמיה | המועצה להשכלה גבוהה (che.org.il)

פייסבוק: /https://www.facebook.com/1757451707901972/posts/2930908963889568 https://www.instagram.com/p/CTchgV3ilWR/?utm_medium=copy_link:

זכותון

https://w3.sapir.ac.il/dikan/accessibility/zchuton.pdf

כל זכות

נגישות לאנשים עם מוגבלות במוסד להשכלה גבוהה.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA

מרכז ארצי להערכה – אבחון מת”ל: 

https://www.nite.org.il/other-tests/matal/

מת”ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בשל לקות למידה”.

Better – רשת להנגשת תכנים קוליים המאפשרת לכל משתמש להאזין לתוכן הקולי בצורה נקייה ומותאמת לדפוס השמיעה האישי בהופעות, בבתי קולנוע, בהצגות תיאטרון, באוניברסיטה ובצפייה בטלוויזיה.
האפליקציה מתאימה לכולם, לכבדי שמיעה, לבעלי לקויות למידה או לאנשים המרגישים בנוח יותר להאזין לתכנים קוליים בסמארטפון האישי שלהם.

כתוביות אוטומטיות לסרטונים – אפליקציה חינמית למשתמשי אייפון (clips).

“צו החיים תן וקח. כך נברא העולם; שכל אדם יהיה משפיע ומקבל, ומי משאין בו שניהם כאחד – הריהו כאילן סרק.”
(רבי יצחק מזידיטשוב)

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

מרכז התמיכה מספק שירות חונכות עמיתים לכל סטודנט המבקש עזרה בלמידה. החונכים העמיתים יהיו סטודנטים באותו מסלול, שכבר למדו את הקורסים בהם החניכים מבקשים תמיכה. החונכים מקבלים הדרכה מצוות מרכז יח”ס.
אנחנו נערכים למתן שירותי סיוע לימודי שיינתנו על-ידי סטודנטים עמיתים .

חונכות עמיתים בשכר
השתתפות החניך –  15 ₪ לשעת חונכות (בתשלום מראש);

תקופת החונכות – עד 15 מפגשים בשנה.

חונכות עמיתים דרך היחידה למעורבות חברתית:

חונכות עמיתים מוכרת במסגרת שעות המעורבות החברתית שבהן מחויבים הסטודנטים. תמורת 30 שעות חונכות מקבלים 2 נ”ז.

 לצפייה באתר היחידה לחצו כאן

נהלים:

מרכז יח”ס יתאם בין החונך לחניך (בתיאום אתם).
לפני תחילת תקופת החונכות, על החניך להסדיר את התשלום בהנהלת חשבונות, לידי צורית. ניתן להתחיל את המפגשים עם קבלת אישור תשלום מהנהלת החשבונות.
במהלך החונכות, על החונכת והחניכה למלא דף מעקב, שנמצא באתר / שמצורף.
הסטודנטים החונכים רשאיים לפנות לצוות יח”ס לקבלת הדרכה והכוונה בחונכות, בהתאם לצורך.

המטרה של חונכות עמיתים – תמיכה בסטודנט החניך בתהליך הלמידה והתארגנות בלימודים האקדמיים. לכן:
• על החונכות להתחיל לא יאוחר מאמצע הסמסטר.
• על החונכות להתבצע בתקופה מוגדרת מראש (פעם או פעמיים בשבוע).
* סטודנטים יחנכו סטודנטים גברים; סטודנטיות תחנכנה סטודנטיות.

טופס מעקב חונכות

טופס בקשה לחונכות עמיתים

טופס פרטים של החונך/ת

מכללת שאנן רואה לנגד עיניה את החשיבות של שילוב מורים עולים במערכת החינוך.

מרכז יח”ס מספק תמיכה וליווי בהסתגלות אקדמית וחברתית לסטודנטים העולים, ותיקים וחדשים.

ליווי לימודי – ייעוץ אישי

שירותי חונכות עמיתים – ליווי בקורסים ספציפיים, תמיכה בכתיבת עבודות אקדמיות, טיפוח כישורי הלמידה בעברית

סדנאות קבוצתיות – הסטודנט העולה זכאי להשתתף בסדנאות הקבוצתיות הפתוחות לכלל הסטודנטים במכללה:

 • סדנת ארגון זמן
 • סדנת אסטרטגיות למידה
 • סדנת הכנה למבחנים
 • סדנת טיפוח כישורי עברית אקדמית – סדנה ייעודית לסטודנטים ששפת האם אינה עברית

מלגות:

עולים חדשים זכאים לתמיכה על ידי המנהל לסטודנטים עולים

 משרד העלייה והקליטה – המנהל לסטודנטים עולים

 https://www.gov.il/he/departments/topics/student_authority/govil-landing-page

המנהל לסטודנטים עולים פועל לעידוד עלייה ולימודים גבוהים בישראל של צעירים מכל העולם, מסייע לשילובם במוסדות ההשכלה הגבוהה ולקליטתם המיטבית בחברה.
המנהל מלווה את הסטודנט העולה משלב בניית מסלול קליטה אקדמית עוד בהיותו בחו”ל ועד לסיום לימודי התואר בארץ. המנהל מעניק מלגות שכר לימוד לאורך כל
שנות התואר, מקיים תוכניות קליטה קדם אקדמיות, מפעיל שירות מקצועי לייעוץ אישי בבחירת מסלול לימודים ומגוון רחב של תוכניות לליווי חברתי, אישי, אקדמי ופעילות
חברתית והתנדבותית לשילוב בחברה
“.

מלגה לסטודנטים מקהילת יוצאי אתיופיה

מלגת מרום

אתר המל”ג:  קידום ושילוב יוצאי אתיופיה באקדמיה | המועצה להשכלה גבוהה  (che.org.il)

פייסבוק: /https://www.facebook.com/1757451707901972/posts/2930908963889568

אינסטגרם: https://www.instagram.com/p/CTchgV3ilWR/?utm_medium=copy_link

חוברת טיפים ללמידה למבחנים לחץ כאן

גב’ יפעת פישר –  yifatf@shaanan.org(להשארת הודעת ווטסאפ בלבד) 050-4322304 

 

מרכז יח”ס, בתמיכת המכללה, מציע מגוון שירותים לסטודנטים, במטרה לסייע לכם לסיים בהצלחה את הלימודים האקדמיים ולמצות את כישוריכם בשדה החינוך. לפעילויות המרכז שותפים אנשי מקצוע מומחים, מרצים וסטודנטים עמיתים. אם הנך זקוק למלגה לצורך שירותי מרכז יח”ס, את/ה מוזמנ/ת לפנות בטופס הרצ”ב. ועדת מלגות בשיתוף עם יו”ר יחס ידונו בפניה ויעדכנו אותך.

https://www.shaanan.ac.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1/?gf_id=116

מרכז יח”ס מברך את הסטודנטים הוותיקים והחדשים
ומאחל לכולם הצלחה בלימודים האקדמיים ובהכשרה המקצועית

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: