לימודים לקראת השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)

א. לימודים לקראת תואר .B.Ed יתקיימו במסלולים
גננות
מורים לבית-הספר היסודי
מורים לבית-הספר העל-יסודי
מורים לחינוך המיוחד
בהתמחויות – מקרא, תושב”ע, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, חינוך מיוחד

ב. למי מיועדים לימודים אלו?

– ללימודים לקראת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed) יכולים להתקבל בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר, אשר למדו לימודים סדירים במשך שלוש שנים במוסד חרדי להכשרת עובדי הוראה לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה אין עוד אפשרות להשלמת תואר אקדמי למורים ולמורות אשר למדו לתואר “בכיר” במוסדות הכשרה ממלכתיים / ממלכתיים דתיים.

ג. היקף הלימודים

  1. בעלי תואר מורה “מוסמכ/ת בכיר/ה” ימשיכו את לימודיהם לתואר אקדמי במסלול ובהתמחויות שלמדו לקראת ההסמכה. שינוי התמחות או מסלול כרוכים בתוספת משמעותית של שעות, לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה.
  2. היקף לימודי ההשלמה מבכיר לתואר הוא 36 ש”ש + לימודי אנגלית.
  3. הלימודים להשלמת התואר כוללים לימודי תשתית אקדמיים (אוריינות אקדמית ושיטות מחקר). כמו כן, קורסים אקדמיים בתחום ההתמחויות, שני קורסים סמינריוניים ולימודי אנגלית.

ד. דרישות קדם

  1. לקראת רישום ללימודי השלמה לתואר יש להציג תעודת סיום מטעם הסמינר או “הודעה לבוגר/ת” אשר מאשרת את הזכאות לתעודת הסמכה.
  2. ממוצע ציונים הנדרש מלימודי הסמכה להוראה הוא 80, לפחות.
שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות