חינוך – הוראה ולמידה במערכות משלבות

Teaching and learning in inclusive school systems

ראש התוכנית: ד"ר אסתי טוב לי

תוכנית תואר שני לשיפור יכולות הכלה והשתלבות עבור מורים וגננות, מיועדת לפתח חשיבה אקדמית מחקרית וכן מודעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים למען שילובם היעיל בכיתה הכוללנית.

הלימודים במכללה יתקיימו בכיתות שאינן גדולות,  באווירה משפחתית אינטימית, תוך הקפדה על רמת לימודים גבוהה לצד יצירת קבוצה חברתית לומדת, תומכת ומתקדמת.

המורים יסיימו תוכנית זו כשבאמתחתם ידע, הבנה וכלי עבודה המאפשרים מימוש פוטנציאל של יכולות בכיתה הכוללת.

מסיימי התוכנית יוכלו לשמש כרכזי הכלה והשתלבות בבתי הספר.

תוכנית אינטגרטיבית כש”הילד השונה והשתלבותו” הוא הקו המנחה לאורך התוכנית כולה.

1. תוכנית ה-.M.Ed נשענת על חזון חינוכי לפיו בית-ספר יהיה סביבה מכילה ומעצימה לתלמידים בכלל ולתלמידים עם צרכים מיוחדים בפרט, סביבה שתאפשר התפתחות רגשית, חברתית ולימודית אופטימאלית.

2. חשיפת המורה-הלומד והעשרת הידע שלו אודות שילוב במחקרים עדכניים במדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת.

3. הקניית כלים לאיתור ומיפוי מִקְדָמִי של לומדים עם צרכים מיוחדים ולאחר מכן, בניית  תוכנית התערבות לצורך מימוש פוטנציאל יכולותיהם בכיתה הכוללת.

א. לימודי תשתית – פיתוח יכולות מחקר הערכה ותיעוד (7 ש”ש)
במסגרת לימודי התשתית תעשה הרחבת גוף הידע בדבר דרכי מחקר כמותיות ואיכותניות, זאת במטרה לסייע למורה שאינו מיומן דיו במלאכת מחקר אקדמי לרכוש כלים מקצועיים לחקר עבודתו החינוכית בדרך שתאפשר הערכה, תיעוד, רפלקסיה ושפור מתמיד של עבודתו. בלימודים אלה נתמקד בתחומי הדעת הכלליים המשותפים לכל מורה ולכל תלמיד שונה על קשת אפיוניו, צרכיו ודרכי
קידומו.
ב. לימודי התמחות (9 ש”ש)
ב.1. אשכול – התמחות חובה א’: מאפייניו של התלמיד השונה בכיתה (5 מתוך 7 ש”ש)
באשכול זה יתמקצעו המורים בהבנת האטיולוגיה, המאפיינים ודרכי הטיפול של סינדרומים שונים האופייניים ביותר לתלמידם
שונים: לקויי שמיעה וראייה, לקויי למידה, בעיות קשב וריכוז, בעיות שפה, פיגור קל, ילדים עם בעיות התנהגות, ילדי מהגרים,
ילדים עם חסך חינוכי-תרבותי, שפה וחשיבה; היבטים חברתיים ורגשיים; כלים לפיתוח חוסן חברתי והתמודדות עם הפרעות קשב.
ב.2. אשכול התמחות חובה ב’: תקשורת, מנהיגות והעצמה (4 מתוך 7 ש”ש)
באשכול זה יפתחו המורים יכולות מנהיגות לצורך פיתוח צוות הוראה יעיל, הנהגתו, טיפוח יחסי אמון ושיתוף עם ההורים, הרשות המקומית, הנהלת ביה”ס, המורים המקצועיים ומומחים, וכן חיפוש דרך בין העמדת גבולות לבין העצמה של כוחות ה”אני”.
כמו כן ירכשו המורים ידע ויחדדו תובנות באשר למדיניות “ההכלה” על יתרונותיה וחסרונותיה, יתוו מדיניות חינוכית כיתתית ובית-ספרית בחיפוש שביל הזהב בין צרכי היחיד לצרכי הקבוצה. המורים יעסקו בתהליכי השחיקה שלהם ובמאבק המוצלח למניעתם. המורים ירכשו כלים כיצד לחולל שינוי מוצלח בכיתתם.
ג. מוקדי – בחירה (בהיקף של 5 ש”ש) (לבחירה מוקד אחד מתוך שניים)
קשת השונות של הילדים בעלי צרכים מיוחדים רחבה ומקיפה. אין אפשרות לכסות את כל התחומים. על-מנת להיענות לצורכי השטח של המורים, נבחרו שני תחומי התמחות המכסים את טווח הגילאים ואת עיקר האספקטים המיוחדים האופייניים לילדים אלה.
ג.1. מוקד – בחירה א’: בית הספר – לקויות למידה
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בביה”ס היסודי ובחטה”ב סובלים בעיקר מפערי למידה במקצועות היסוד (אריתמטיקה ואוריינות).
התמחות זו תספק למורה הכיתה כלים לאתר, לאבחן ולטפל בליקויי קריאה, כתיבה וחשבון של תלמידיו, להתוודע לדרכי אבחון פורמאליות ובלתי פורמאליות, לרכוש דרכי הוראה מתקנת היכולות להתבצע במליאת הכיתה ולרכוש כלים לאבחון התקדמות התלמיד ביחס לעצמו.
ג.2. מוקד בחירה ב’: הגיל הרך – התפתחות רגילה וחריגה
המחקר החינוכי מעיד על חשיבות האבחון, המניעה והטיפול בגיל הרך. בלימודי הבחירה בתחום זה נעסוק ב”דרך המלך” – ניצני אוריינות בבית ובגן, נדון במעבר משפה דבורה לשפה כתובה, נעבור לאיתור מוקדם של חסכים ונלמד כיצד להשלימם בתוכניות התערבות ידידותיות שיעזרו לגשר על פערים.
ד. עבודת גמר יישומית (בסיוע סדנת ליווי בהיקף של 2 ש”ש)
בה יוכיח המורה-הלומד הפנמה והטמעה של החומר הנלמד באמצעות פרויקט יישומי בכיתה / בביה”ס.

יום הלימודים – יום רביעי 17:00-8:30 (+קורסים מקוונים)
22 שעות אקדמיות על פני יום בשבוע במשך שנתיים

א. בעלי תואר ראשון – B.A. + תעודת הוראה או בעלי תואר B.Ed.
ב. ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי B.Ed. / B.A. ותעודת ההוראה
ג. 3 שנות ותק בהוראה/ בחינוך/ בהדרכה (תשקלנה בקשות חריגות)
ד. עבודה בפועל במערכת החינוך
ה. ראיון קבלה והתייחסות המועמד/ת לאירוע חינוכי (case-study)

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
*
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
*
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
*
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

משלוח טופס הרישום המקוון בצירוף כל המסמכים המצויינים בתחתית הטופס.
לאחר קבלת המסמכים, יוזמנו המועמדים לראיון.
בנוסף לראיון תידרש התייחסות בכתב לאירוע חינוכי.

להתייעצות, ניתן לפנות אל:
ד”ר ערן לויזון – דיקן לימודי מתקדמים 04-8780023
ד”ר אסתי טוב-לי – ראש התוכנית      052-5729898

לוח חופשות לשנה”ל תשפ”ג לחץ כאן

דמי רישום – 400 ש”ח

שכר לימוד לכל שנת לימודים 15,100 ש”ח (עובדי משרד החינוך ורוב רשתות החינוך, זכאים להחזרים).

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – הסתדרות המורים

למורים בשבתון: הרשאה לקרן ההשתלמות לקבלת שכר לימוד – ארגון המורים

נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

ד”ר אסתר טוב לי (ראש התוכנית) – פל’ 0525-729898

מכללת שאנן – המרכז ללימודים מתקדמים 

טל’:  04-87800/22/23, 04-8780007

ת”ד 1019 קריית חיים מערבית, חיפה 2610501

פקס: 04-8714446

מייל: levisoneran@gmail.com

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: