הסתרת תמונות

segel_hinuch_meyuhad

המסלול להכשרה לחינוך מיוחד

(Special Education (Ages 6-21

ראש המסלול: ד"ר זהבה ביגמן

ראש החוג: ד"ר ענבל קולושי-מינסקר

אם יש בכן/ם תחושת שליחות
והנכן/ם רואים ייעוד בחינוך ילדים מיוחדים
ושאיפה ללמוד במסגרת המטפחת מצוינות אקדמית באווירה דתית.
הצטרפו אלינו

תוכנית הלימודים במסלול חינוך מיוחד, גילאי 21-6, הינה תוכנית ללימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד (.B.Ed), המכשירה מורות ומורים להוראה בבתי-ספר לחינוך מיוחד, בכיתות חינוך מיוחד וכמורות שילוב בבתי-ספר רגילים. 

המסלול מכשיר מורים לחינוך מיוחד, בעלי השקפת עולם דתית-לאומית הרואים בהוראה שליחות וטובת התלמיד עם מוגבלויות לנגד עיניהם. מורים-מנהיגים אשר מעמידים במרכז השקפת עולמם את השתלבותם של תלמידים עם מוגבלויות בחברה תוך חינוכם לעצמאות, איכות חיים ושילוב בקהילה.

מטרת הלימודים בחוג לחינוך מיוחד הינה להקנות לסטודנטים רקע תאורטי וידע, החיוני להוראה של אוכלוסיות שונות של תלמידים עם מוגבלויות במגוון מסגרות חינוך. מושם דגש על האפיונים הייחודיים של תלמידים בגיל הרך ובגיל בית-הספר. הלימודים משמשים בסיס להכשרת הסטודנט לייעודו כמי שמחנך את התלמידים לקראת עצמאות, איכות חיים ויכולת שילוב בקהילה כאזרחים בוגרים.

מתווה ארבע-שנתי:
הסטודנטים במסלול זה לומדים 4 שנים על פי המתווה הבא:
בשנה א' – 3 ימי לימודים במכללה (ובנוסף 3 ימי דידקטיקה מרוכזים)
בשנה ב' – 3 ימי לימודים במכללה ויום התנסות מעשית בבתי הספר
בשנה ג' – יום לימודים במכללה, שניים או שלושה ימי התנסות מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"
בשנה ד' – יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז') בבית הספר
* בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינים בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.
* הלימודים מתקיימים גם במסגרת לימודי ההמשך/הסבת אקדמאים להוראה: לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד, עבור בעלי תואר ראשון (אקדמאים להוראה)

תכניות הלימודים במסלול
תכנית א':
חוג לחינוך מיוחד, בהיקף של 26 ש"ש
לימודי חינוך, בהיקף של 19 ש"ש
לימודי מתמטיקה, בהיקף של 15 ש"ש
לימודי תנ"ך, בהיקף של 15 ש"ש
קורסי יסוד, בהיקף של 6 ש"ש
עבודה מעשית במסגרות חינוך מיוחד

תכנית ב':
חוג לחינוך מיוחד, בהיקף של 26 ש"ש
חוג לתנ"ך, בהיקף של 26 ש"ש
לימודי חינוך, בהיקף של 23 ש"ש
קורסי יסוד, בהיקף של 6 ש"ש
עבודה מעשית במסגרות חינוך מיוחד ובהוראת תנ"ך בחינוך רגיל

הלימודים בחוג החינוך המיוחד כוללים:
אוכלוסיות החינוך המיוחד, בזיקה למערכות האקולוגיות בתוכן הם גדלים ומתפתחים:
– מוגבלויות שכיחות – הפרעות שפה, לקויות למידה, הפרעות קשב והפרעות התנהגות
 -מוגבלויות התפתחותיות מורכבות – מוגבלות שכלית וקשת האוטיזם
האפיונים הביולוגיים, הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים של התלמידים ואת ההשפעה ההדדית של היבטים אלה על ההתפתחות.
התלמיד כחלק ממערכת – המערכת המשפחתית, הבית-ספרית, הקהילה והמורשת העדתית-תרבותית.

עבודת המורה בחינוך מיוחד
התפתחות השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה
הקשיים הייחודיים של אוכלוסיות שונות ברכישת השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה.
גישות להוראה ולהערכה של השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה
תכניות לימודים ותכנון לימודים במסגרות חינוך מיוחד שונות, ברמה הכיתתית, הקבוצתית והאישית.
דרכים חלופיות להעריך את התקדמות התלמיד בעבודה יחידנית ובלימודים בכיתה.
שילוב אומנות ככלי חינוכי וטיפולי בהוראת תלמידים עם מוגבלויות.

המורה בחינוך מיוחד כחוקר
הוראה מעוגנת מחקר במרכז להוראה מתקנת / מותאמת בשפה המדוברת והכתובה ובמתמטיקה
סמינריון בחינוך מיוחד – מחקר פעולה בבית-ספר לחינוך מיוחד

 הלימודים בחוג לחינוך עבור החינוך המיוחד כוללים:
יסודות אקדמיים ומחקריים של החינוך, יוצרים את התשתית של התפתחות כמורה החוקר את עבודתו.
סוגיות נבחרות בחינוך ובהוראה בחינוך המיוחד.
לימודים מתודיים ודידקטיים
סמינריון בחינוך, בנושא ההכלה והשתלבות במערכת החינוך

התנסות מעשית מתקיימת בכיתות קטנות בבתי-ספר רגילים ובבתי-ספר חינוך מיוחד במהלך שנים א, ב, ג.

שנה א' – קורס ניצני הוראה בחינוך מיוחד, שילוב למידה במכללה והתנסות בהוראה פרטנית בבית-ספר יסודי
שנה ב' – התנסות יום בשבוע בכיתת חינוך מיוחד בבית-ספר רגיל
שנה ג' – התנסות יומיים-שלושה ימים בשבוע במסגרת אקדמיה-כיתה, בבתי-ספר חינוך מיוחד
*התנסות בהוראה במרכז להוראה מתקנת במכללה

שנה א': ניצני הוראה בחינוך מיוחד – מי אני כמורה
תחילתו של תהליך בניית השקפת עולם חינוכית היכרות עם מודלים שונים של הוראה בחינוך מיוחד.
כלים לטיפוח אקלים של צמיחה והערכה עצמית רכישת מיומנויות הוראה בסיסיות.
תכנון והוראה של שיעורים לתלמיד פרטני.
היכרות עם המערכת הבית-ספרית ועם התלמידים, דרך תצפיות מודרכות.

שנה ב': תכנון לימודים
התנסות בהוראה של יחידות לימוד של מספר שיעורים, במגוון מקצועות בתוכנית הלימודים של הכיתה.
התנסות בהוראה פרטנית וליווי תלמיד בהשתלבות בכיתה הרגילה. בהתאם לתוכנית השילוב של בית-הספר.
פיתוח מיומנות בבניית שיעור ויחידת הוראה בהתבסס על תוכנית הלימודים הכיתתית ובהתאמה לתוכניות הלימודים האישיות והקבוצתית של התלמידים בכיתה.
רכישת כלים להוראה דיפרנציאלית.

שנה ג': המורה כחלק מצוות – תהליכי טיפוח והעצמה בהוראה בחינוך מיוחד, במסגרת "אקדמיה-כיתה"

א. עבודה מעשית במסגרת אקדמיה כיתה
הוראה בצמד: שותפות פעילה כמורה שנייה בכיתה, מעורבות  בעשייה חינוכית וחברתית בכיתה ובבית-הספר.
הוראה שוטפת של מקצוע לימוד, במהלך השנה. לימוד עצמאי של התחום ברמת המבוגר, תכנון, ביצוע והערכה עצמית של יחידת הוראה במקצוע עליו הוא אחראי.
תכנון וביצוע מחקר פעולה כחלק מההוראה השוטפת
שדרוג התהליכים הרפלקטיביים וגיבוש מודעות עצמית מקצועית

ב. התנסות במרכז להוראה מתקנת בשפה המדוברת והכתובה ובמתמטיקה, במכללה
הוראה מותאמת פרטנית במשך שנה של תלמידים בבית-ספר יסודי בחינוך רגיל, עם קשיים בקריאה, כתיבה ומתמטיקה.
ההתנסות כוללת:
הערכה ראשונית, תכנון והוראה של תכנית הוראה מותאמת אישית, הדרכה צמודה.
קשר עם המשפחה ועם בית-הספר

סיורים לימודיים במסגרות חינוך מיוחד
כנס חינוך מיוחד, שחושף את הסטודנט לחידושים במחקר ובנעשה בשדה, עם ציון ההיבטים הייחודיים עבור התלמיד והמערכת הדתית.
כנס אקדמי עבור הסטודנטים בחוג חינוך מיוחד, שכולל מושב כרזות (פוסטרים) להצגת מחקרי הפעולה של שנה ג'.

טיפוח הזהות של המורה לחינוך מיוחד הדתי
היהדות מחנכת לכבוד הדדי, לקבלת השונה ולהכלת אנשים עם מוגבלויות בתוך הקהילה. ערכים אלו מנחים את המורה לחינוך מיוחד בעבודתו עם תלמידים עם מוגבלויות, הבאים מרקע תרבותי ודתי מגוון. כמורה דתי, על המורה לחינוך מיוחד להקרין את הערכים האלה בעבודתו.

בתקופת הכשרתו במכללה דתית, הוא מגבש את זהותו כמורה דתי, המכבד כל תלמיד באשר הוא ויוצר אקלים כיתה בה כל תלמיד זוכה להערכה, לכבוד ולחינוך להגשמה עצמית ולאיכות חיים.

לשם כך, כל סטודנט לומד קורסי בסיס וקורס סמינריוני מתקדם, שעוסקים בפילוסופיה של החינוך המיוחד והחינוך הממלכתי-דתי, בהם מלבנים נושאים עם הדגש על בחינת הרעיונות הפילוסופיים בעיני המקורות והספרות היהודית במשך הדורות. בהכשרה המעשית, הסטודנטים מכירים מקרוב את מסגרות החינוך המיוחד הדתיים ומתמודדים עם האתגרים הייחודיים בהתאמת מודלים להוראה ותכניות לימודים כדי להכין את התלמידים לחיים של בוגרים בקהילותיהם.

אירועי מסלול פעמיים בשנה:
לקראת חנוכה – סדנה יישומית בנושא המשחק ככלי לטיפוח תפקודי לומד.
סוף שנה – תצוגת תוצרים מעבודה מעשית, מרכז להוראה מתקנת, מחקרי פעולה של שנה ג'.

– ימי עיון וסיורים מסלוליים
ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

תואר/תפקיד שם טלפון נייד כתובת אי מייל חדר שעות קבלה במכללה
מרצה ומדפי"ת ראש מסלול חנ"מ ד"ר ביגמן זהבה 050-7948769 bigman@shaanan.org 183 בתיאום מראש סמסטר א': יום א' 13:45-12:15 יום ב' 13:45-12:15 סמסטר ב': יום א' 15:15-14:45 יום ב' 15:15-14:45
מרצה ומד"פית ראש החוג לחנ"מ ד"ר קריספל אורלי 050-5702536 orlyc39@walla.co.il 646 בתיאום מראש יום ב׳ 14:00-12:00
מרצה גב' אידלין לוי הילי 052-3863362 hilieidlin@gmail.com
מרצה ד"ר אלימלך עדי 052-5434217 eli.yuval@gmail.com
מרצה ומדפ"ית גב' בובליל גרניט 052-3554473 granit_5@walla.co.il בתיאום מראש יום ב' 14:15-13:00
מרצה ד"ר גידלביץ' סטלה 052-6553545 stellagid@gmail.com בתיאום מראש סמסטר א׳: יום א׳ 16:00-15:00 סמסטר ב׳: יום א׳ 12:30-11:30
מרצה גב' הימל ורדיה 052-2257983 himelvardia@013.net
מרצה ניאגו יעל 054-6502233 yaeliin@netvision.net.il בתיאום מראש יום ב׳ 15:00-14:00
מרצה ד"ר סברנבסקי ליאור 054-3171158 Lior.savranevski@openu.ac.il בתיאום מראש יום ב׳ 11:00-10:00
מרצה גב' סמואל-מגל סוזי 050-5661701 samuelma@smr.co.il בתיאום מראש יום ב׳ 14:15-11:45
מרצה ד"ר קולושי-מינסקר ענבל 054-4873914 inbalmin@gmail.com בתיאום מראש סמסטר א׳: יום א׳ 11:15-10:15 סמסטר ב׳: יום א׳ 13:15-12:15
ד"ר מרצה ומד"פ קספרסקי רונן 050-6843359 ronenk1@gmail.com
מרצה מר ריגר מתניה 052-8884726 matanya@orot.ac.il
מרצה מר שרלו אריאל 052-44333138 Aari02@gmail.com בתיאום מראש סמסטר ב׳: יום א׳

מה נדרש לעשות על מנת להירשם
יש למלא את טופסי ההרשמה ולבצע הליך קבלה.
תיאום הרשמה עם המזכירות האקדמית.
מסלולי נשים:
שרון דרטלר: 04-8780016
לימור לבקוביץ לבאן: 050-4783256
ענבר קרמר: 052-2483869

מסלולי גברים:
עינת פרץ: 04-8780015
הרב ד"ר הראל שפירא: 054-4931075

תנאי קבלה: 

1 . זכאות לתעודת בגרות.
2 . עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
    א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני                  הבגרות 92 לפחות.
    ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל                      הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
        מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.
        מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3 . מבחן מסיל"ה בהתאם לצורך. 
4 . ראיון אישי.
5 . ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
*
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
*
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
*
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לכל עניין ושאלה:
קביעת פגישת ייעוץ
ד"ר זהבה ביגמן – ראש מסלול חינוך מיוחד (נשים)
bigman@shaanan.org
050-7948769

ראש החוג: ד"ר ענבל קולושי-מינסקר
inbalmin@gmail.com
054-4873914
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג', חדר 653.
04-8780053

ראש מסלול: ד"ר זהבה ביגמן
bigman@shaanan.org
050-7948769
משרדי רכזי תחום, חדר 183
04-8780053

קבלת סטודנטים: 
בתיאום מראש

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים