הסתרת תמונות

segel_hinuch_meyuhad

המסלול להכשרה לחינוך מיוחד

(Special Education (Ages 6-21

ראש המסלול: ד"ר זהבה ביגמן

ראש החוג: ד"ר אורלי קריספל

אם יש בכן/ם תחושת שליחות
והנכן/ם רואים ייעוד בחינוך ילדים מיוחדים
ושאיפה ללמוד במסגרת המטפחת מצוינות אקדמית באווירה דתית.
הצטרפו אלינו

תוכנית הלימודים במסלול חינוך מיוחד, גילאי 21-6, הינה תוכנית ללימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד (.B.Ed), המכשירה מורות ומורים להוראה בבתי-ספר לחינוך מיוחד, בכיתות חינוך מיוחד וכמורות שילוב בבתי-ספר רגילים. 

המסלול מכשיר מורים לחינוך מיוחד, בעלי השקפת עולם דתית-לאומית הרואים בהוראה שליחות וטובת התלמיד עם מוגבלויות לנגד עיניהם. מורים-מנהיגים אשר מעמידים במרכז השקפת עולמם את השתלבותם של תלמידים עם מוגבלויות בחברה תוך חינוכם לעצמאות, איכות חיים ושילוב בקהילה.

מטרת הלימודים בחוג לחינוך מיוחד הינה להקנות לסטודנטים רקע תאורטי וידע, החיוני להוראה של אוכלוסיות שונות של תלמידים עם מוגבלויות במגוון מסגרות חינוך. מושם דגש על האפיונים הייחודיים של תלמידים בגיל הרך ובגיל בית-הספר. הלימודים משמשים בסיס להכשרת הסטודנט לייעודו כמי שמחנך את התלמידים לקראת עצמאות, איכות חיים ויכולת שילוב בקהילה כאזרחים בוגרים.

מתווה ארבע-שנתי:
הסטודנטים במסלול זה לומדים 4 שנים על פי המתווה הבא:
בשנה א' – 3 ימי לימודים במכללה (ובנוסף 3 ימי דידקטיקה מרוכזים)
בשנה ב' – 3 ימי לימודים במכללה ויום התנסות מעשית בבתי הספר
בשנה ג' – יום לימודים במכללה ושלושה ימי התנסות מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"
בשנה ד' – יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז') בבית הספר

* בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינים בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.

* הלימודים מתקיימים  גם במסגרת לימודי הסבת אקדמאים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה

ללימודים בחוג שלושה מוקדים:
האפיונים של אוכלוסיות החינוך המיוחד, בזיקה למערכות האקולוגיות בתוכן הם גדלים ומתפתחים.
מוגבלויות שכיחות (לקויות למידה, הפרעות קשב והפרעות התנהגות) ומוגבלויות התפתחותיות מורכבות (לדוגמה, מוגבלות שכלית וקשת האוטיזם).
האפיונים הביולוגיים, הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים של התלמידים ואת ההשפעה ההדדית של היבטים אלה על ההתפתחות.
התלמיד במערכת המשפחתית, הבית-ספרית, הקהילה והמורשת העדתית-תרבותית.
עבודת המורה בחינוך מיוחד
התפתחות השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה
הקשיים הייחודיים של אוכלוסיות שונות ברכישת השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה.
גישות להוראה ולהערכה של השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה
תכניות לימודים ותכנון לימודים במסגרות חינוך מיוחד שונות, ברמה הכיתתית, הקבוצתית והאישית.
דרכים שונות להעריך את התקדמות התלמיד בעבודה יחידנית ובלימודים בכיתה.
שילוב אומנות ככלי חינוכי וטיפולי בהוראת תלמידים עם מוגבלויות.
המורה בחינוך מיוחד כחוקר
הוראה מעוגנת מחקר במרכז להוראה מתקנת / מותאמת בשפה המדוברת והכתובה ובמתמטיקה
סמינריון בחינוך מיוחד – מחקר פעולה בבית-ספר חינוך מיוחד

תוכנית הלימודים כוללת:
חוג לחינוך מיוחד, בהיקף של 26 ש"ש
לימודי חינוך, בהיקף של 19 ש"ש
לימודי מתמטיקה, בהיקף של 15 ש"ש
לימודי תנ"ך או תושב"ע, בהיקף של 15 ש"ש
קורסי יסוד בהיקף של 6 ש"ש

הלימודים מתקיימים גם במסגרת לימודי ההמשך/הסבת אקדמאים להוראה: לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד, עבור בעלי תואר ראשון (אקדמאים להוראה)

פעילויות נוספות
– ימי עיון וסיורים מסלוליים
– ימי עיון בנושא זכרון השואה והוראתה
– התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

התנסות מעשית מתקיימת בכיתות קטנות בבתי-ספר רגילים ובבתי-ספר חינוך מיוחד

בשנה ב' –יום התנסות מעשית אחד בבתי הספר
בשנה ג' – 3 ימי התנסות מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"

במהלך ההתנסות תכיר הסטודנטית את המגוון הרחב של אוכלוסיית הלומדים במסגרות השונות של החינוך המיוחד, בכיתות האימון ובמערכת החינוכית הרחבה על כל מורכבותה. הסטודנטית שלומדת במסלול להכשרת מורות, תתנסה בשנה א' בקורס סדנאי בהיקף שנתי, בשנה ב', תתנסה ביום אחד בשבוע במשך שנה ובשנה ג', יומיים.
הסטודנט הלומד במסלול להכשרת מורים גברים, יתנסה יום אחד בשבוע במשך שלוש שנים.

תוכנית שיעורי הדידקטיקה וההתנסות המעשית

שנה א' – קורס ניצני הוראה בחינוך מיוחד, שילוב למידה במכללה והתנסות בהוראה פרטנית בבית-ספר יסודי
שנה ב' – התנסות יום בשבוע בכיתת חינוך מיוחד בבית-ספר רגיל
שנה ג' – התנסות שלושה ימים בשבוע במסגרת אקדמיה-כיתה, בבתי-ספר חינוך מיוחד

שנה א': ניצני הוראה בחינוך מיוחד – מי אני כמורה
המסלול להכשרת מורות – קורס ניצני הוראה סדנאי.
בסמסטר א', הקורס יתקיים במכללה; בסמסטר ב', הסטודנטית תתנסה בהוראה של תלמידים מתקשים, במרכז למידה.
מסלול מורים גברים – התנסות בהוראה בכיתת חינוך מיוחד בבית-ספר רגיל.

הדגשים בשנה הראשונה כוללים:
תחילתו של תהליך בניית השקפת עולם חינוכית היכרות עם מודלים שונים של הוראה בחינוך מיוחד.
כלים לטיפוח אקלים של צמיחה והערכה עצמית רכישת מיומנויות הוראה בסיסיות.
תכנון והוראה של שיעורים לתלמיד פרטני ולקבוצות. המורים הגברים יתנסו בהוראה בכיתה שלמה.
היכרות עם המערכת הבית-ספרית ועם התלמידים, דרך תצפיות מודרכות.

שנה ב': תכנון לימודים
המסלול להכשרת מורות– התנסות בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים
מסלול מורים גברים – התנסות בבתי-ספר חינוך-מיוחד.

הדגשים בשנה השנייה כוללים:
התנסות בהוראה של יחידות לימוד של מספר שיעורים, במגוון מקצועות בתוכנית הלימודים של הכיתה.
התנסות בהוראה פרטנית וליווי תלמיד במשך השנה.
פיתוח מיומנות בבניית שיעור ויחידת הוראה בהתבסס על תוכנית הלימודים הכיתתית ובהתאמה לתוכניות הלימודים האישיות והקבוצתית של התלמידים בכיתה.
רכישת כלים להוראה דיפרנציאלית.

שנה ג': המורה כחלק מצוות – תהליכי טיפוח והעצמה
במסלול המורות ומסלול המורים – התנסות בבתי-ספר חינוך מיוחד או בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים, בתיאום עם הסטודנט

הדגשים בשנה השלישית כוללים:
שותפות פעילה כחלק מצוות ההוראה בכיתה
הוראה שוטפת של מקצוע לימוד, במהלך השנה. לימוד עצמאי של התחום ברמת המבוגר, תכנון, ביצוע והערכה עצמית של יחידת הוראה במקצוע עליו הוא אחראי.
תכנון וביצוע מחקר פעולה כחלק מההוראה השוטפת
שדרוג התהליכים הרפלקטיביים וגיבוש מודעות עצמית מקצועית
לימודי חינוך
יסודות אקדמיים ומחקריים של החינוך, יוצרים את התשתית של התפתחות כמורה החוקר את עבודתו.
סוגיות נבחרות בחינוך ובהוראה בחינוך המיוחד.
סמינריון בחינוך, בנושא רלוונטי לייעודו כמורה דתי בחינוך המיוחד.
לימודים מתודיים ודידקטיים המלווים את העבודה המעשית.

סיורים לימודיים במסגרות חינוך מיוחד
כנס חינוך מיוחד, שחושף את הסטודנט לחידושים במחקר ובנעשה בשדה, עם ציון ההיבטים הייחודיים עבור התלמיד והמערכת הדתית.
כנס אקדמי עבור הסטודנטים בחוג חינוך מיוחד, שכולל מושב כרזות (פוסטרים) להצגת מחקרי הפעולה של שנה ג'.
השתתפות במיזמים בקהילה. בשנת תשע"ה, סטודנטיות הקימו מרכז להוראה מותאמת בצהרון באזור.

טיפוח הזהות של המורה לחינוך מיוחד הדתי
היהדות מחנכת לכבוד הדדי, לקבלת השונה ולהכלת אנשים עם מוגבלויות בתוך הקהילה. ערכים אלו מנחים את המורה לחינוך מיוחד בעבודתו עם תלמידים עם מוגבלויות, הבאים מרקע תרבותי ודתי מגוון. כמורה דתי, על המורה לחינוך מיוחד להקרין את הערכים האלה בעבודתו.

בתקופת הכשרתו במכללה דתית, הוא מגבש את זהותו כמורה דתי, המכבד כל תלמיד באשר הוא ויוצר אקלים כיתה בה כל תלמיד זוכה להערכה, לכבוד ולחינוך להגשמה עצמית ולאיכות חיים.

לשם כך, כל סטודנט לומד קורסי בסיס וקורס סמינריוני מתקדם, שעוסקים בפילוסופיה של החינוך המיוחד והחינוך הממלכתי-דתי, בהם מלבנים נושאים עם הדגש על בחינת הרעיונות הפילוסופיים בעיני המקורות והספרות היהודית במשך הדורות. בהכשרה המעשית, הסטודנטים מכירים מקרוב את מסגרות החינוך המיוחד הדתיים ומתמודדים עם האתגרים הייחודיים בהתאמת מודלים להוראה ותכניות לימודים כדי להכין את התלמידים לחיים של בוגרים בקהילותיהם.

אירועי מסלול פעמיים בשנה:
לקראת חנוכה – סדנה יישומית בנושא המשחק ככלי לטיפוח תפקודי לומד.
סוף שנה – תצוגת תוצרים מעבודה מעשית, מרכז להוראה מתקנת, מחקרי פעולה של שנה ג'.

– ימי עיון וסיורים מסלוליים
ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

תואר/תפקידשםטלפון ניידכתובת אי מיילחדרשעות קבלה במכללה
מרצה ומדפי"ת
ראש מסלול חנ"מ
ד"ר ביגמן זהבה050-7948769bigman@shaanan.org183בתיאום מראש
סמסטר א':
יום א' 13:45-12:15
יום ב' 13:45-12:15
סמסטר ב':
יום א' 15:15-14:45
יום ב' 15:15-14:45
מרצה ומד"פית
ראש החוג לחנ"מ
ד"ר קריספל אורלי050-5702536orlyc39@walla.co.il646בתיאום מראש
יום ב׳ 14:00-12:00
מרצהגב' אידלין לוי הילי052-3863362hilieidlin@gmail.com 
מרצה ומדפ"יתד"ר אלימלך עדי052-5434217eli.yuval@gmail.com 
מרצה ומדפ"יתגב' בובליל גרניט052-3554473granit_5@walla.co.ilבתיאום מראש
יום ב' 14:15-13:00
מרצהד"ר גידלביץ' סטלה052-6553545stellagid@gmail.comבתיאום מראש
סמסטר א׳:
יום א׳ 16:00-15:00
סמסטר ב׳:
יום א׳ 12:30-11:30
מרצהד"ר גילשטרום רחל050-6784894rgilshtrom@gmail.comבתיאום מראש
יום א׳ 13:00-12:00
מרצהגב' הימל ורדיה052-2257983himelvardia@013.net 
מרצהניאגו יעל054-6502233yaeliin@netvision.net.ilבתיאום מראש
יום ב׳ 15:00-14:00
מרצהד"ר סברנבסקי ליאור054-3171158Lior.savranevski@openu.ac.ilבתיאום מראש
יום ב׳ 11:00-10:00
מרצהגב' סמואל-מגל סוזי050-5661701samuelma@smr.co.ilבתיאום מראש
יום ב׳ 14:15-11:45
מרצהד"ר עמית רותי054-7282998rutilamit@gmail.com
בשבתון בתשע"ט
בתיאום מראש
יום ג׳ 12:00-11:00
מרצהד"ר קולושי-מינסקר ענבל054-4873914inbalmin@gmail.comבתיאום מראש
סמסטר א׳:
יום א׳ 11:15-10:15
סמסטר ב׳:
יום א׳ 13:15-12:15
ד"ר מרצה ומד"פקספרסקי רונן050-6843359ronenk1@gmail.com 
מרצהמר ריגר מתניה052-8884726matanya@orot.ac.il  
מרצהמר שרלו אריאל052-44333138Aari02@gmail.comבתיאום מראש
סמסטר ב׳:
יום א׳

BEd, מסלול מורים ומסלול מורות:
ציון ממוצע בגרות ופסיכומטרי: בהתאם לדרישות המכללה
ראיון קבלה עם נשיא המכללה ועם צוות המסלול
מבחני קבלה

תעודת הוראה, מורים ומורות:
תעודת זכאות לתואר ראשון
ממוצע ציונים בתואר: 85
ריאיון קבלה

ראש החוג: ד"ר אורלי קריספל
orlyc39@walla.com
025-5520202
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג', חדר 653.
04-8780053

ראש מסלול: ד"ר זהבה ביגמן
bigman@shaanan.org
050-7948769
משרדי רכזי תחום, חדר 183
04-8780053

קבלת סטודנטים: 
בתיאום מראש

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים