מסלול להכשרת מורים לחינוך מיוחד (גילאי 21-6)

(Special Education (Ages 6-21

ראש החוג: ד"ר אסתי טוב לי

אם יש בך תחושת שליחות
ואת/ה רואה ייעוד בחינוך ילדים מיוחדים
תוך שאיפה ללמוד במסגרת המטפחת מצוינות אקדמית באווירה דתית – מקומך עמנו!

תוכנית הלימודים במסלול חינוך מיוחד, גילאי 21-6, הינה תוכנית ללימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד (.B.Ed), המכשירה מורות ומורים להוראה בבתי-ספר לחינוך מיוחד, בכיתות חינוך מיוחד וכמורות שילוב בבתי-ספר רגילים. 

המסלול מכשיר מורים לחינוך מיוחד, בעלי השקפת עולם דתית-לאומית הרואים בהוראה שליחות וטובת התלמיד עם מוגבלויות לנגד עיניהם. מורים-מנהיגים אשר מעמידים במרכז השקפת עולמם את השתלבותם של תלמידים עם מוגבלויות בחברה תוך חינוכם לעצמאות, איכות חיים ושילוב בקהילה.

חדש! החל מתשפ”ב – מסלול ישיר מקוצר לתואר ראשון בחינוך מיוחד ותואר שני בחינוך והוראה במערכות משלבות

מוזמנים לבקר בכנס חינוך מיוחד של מכללת שאנן תשפ”א:
האקדמיה בשדה החינוך, סטודנטיות שנה ג’, חנ”מ

מטרת הלימודים בחינוך מיוחד הינה להקנות ללומדים רקע תאורטי וידע, החיוני להוראה של אוכלוסיות שונות של תלמידים עם קשיים ועם מוגבלויות במגוון מסגרות חינוך. מושם דגש על האפיונים הייחודיים של תלמידים בגיל הרך ובגיל בית-הספר.

 • התוכנית מכשירה את בוגריה להוראה הדרגתית, מעמיקה ומתמשכת בתואר ראשון ובתואר שני.
 • התוכנית מקדמת למידה בסביבה דינמית המטפחת ידע תוכן, ידע פדגוגי וידע טכנולוגי TPACK, ומזמנת התנסות בתכנון ויישום אינטגרטיבי, רב-תחומי ובינתחומי המותאם למודלים של חדשנות בחינוך.
 • התוכנית מכשירה את בוגריה למיומנויות הוראה, למידה ומחקר בחינוך הנדרשות במאה ה-21 ממורים פורצי דרך.
 • בוגרי התוכנית יהיו מובילים חברתיים להכלה, מיצוי ושילוב מיטביים של תלמידים עם צרכים מיוחדים

 

מסלול ישיר מקוצר לתואר ראשון בחינוך מיוחד ותואר שני בחינוך והוראה במערכות משלבות:
שתי תוכניות:

 • חינוך מיוחד משולב עם לימודים כלליים
 • חינוך מיוחד משולב עם התמחות בתנ”ך

הסטודנטיות במסלול זה לומדות חמש שנים על פי המתווה הבא:

לימודי תואר ראשון – שנים א’, ב’, ג’
לימודי תואר שני – שנים ד’, ה’

בשנה א’: 3 ימי לימודים, יומיים במכללה, סמסטר א’ יום אחד למידה מהבית וסמסטר ב’ יום אחד התנסות קלינית (עבודה מעשית)
בשנה ב’: 3 ימי לימודים, יומיים במכללה, יום אחד למידה מהבית ויום התנסות מעשית בבתי הספר
בשנה ג’: יומיים לימודים במכללה, שניים או שלושה ימי התנסות קלינית בבתי הספר במסגרת תוכנית “אקדמיה כיתה”
שנה ד’: השנה הראשונה ללימודי תואר שני. יום לימודים אחד במכללה, במקביל לשנת התמחות (סטאז’).
שנה ה’: השנה השנייה ללימודי תואר שני. יום לימודים אחד במכללה.

הלימודים מתקיימים גם במסגרת לימודי ההמשך/הסבת אקדמאים להוראה: לימודים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד, עבור בעלי תואר ראשון (אקדמאים להוראה)

מבנה תוכניות הלימודים בחינוך מיוחד
תואר ראשון בחינוך מיוחד ותואר שני בחינוך והראה במערכות משלבות – מתווה חמש-שנתי

תכנית חינוך מיוחד משולב עם לימודים כלליים

חוג לחינוך מיוחד, בהיקף של 26 ש”ש
לימודי חינוך, בהיקף של 12 ש”ש
חטיבת מתמטיקה, בהיקף של 10 ש”ש
חטיבת תנ”ך, בהיקף של 10 ש”ש

חטיבת שפה וחינוך לשוני, בהיקף של 10 ש”ש
קורסי העשרה, בהיקף של 4 ש”ש
התנסות קלינית (עבודה מעשית) – 18 ש”ש במסגרות חינוך מיוחד

לימודי תואר שני – 22 ש”ש

תואר ראשון בחינוך מיוחד, התמחות חינוך מיוחד והתמחות תנ”ך

חוג לחינוך מיוחד, בהיקף של 26 ש”ש
חוג לתנ”ך, בהיקף של 26 ש”ש
לימודי חינוך, בהיקף של 12 ש”ש
קורסי העשרה, בהיקף של 4 ש”ש
התנסות קלינית (עבודה מעשית) – 22 ש”ש במסגרות חינוך מיוחד ובהוראת תנ”ך בחינוך רגיל

 * הסטודנטים שהתחילו את הלימודים בתשע”ט, תש”פ ותשפ”א, לומדים באחת משתי התוכנית BEd בחינוך מיוחד, שמקנות תואר ראשון ותעודת הוראה בארבע שנים. למידע לגבי מבנה הלימודים וההיקף, יש לפנות לראש המסלול או לראש החוג (פרטי קשר למטה).

 מבנה הקורסים בחוג חינוך מיוחד

לימודי תשתית

לימודי התשתית כוללים חשיפה לאוכלוסיות בחינוך המכיל ובחינוך המיוחד, כולל אפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים והיבטים נוירו-פיזיולוגיים של ילדים עם מוגבלויות, היכרות עם משפחות התלמידים עם צרכים מיוחדים ותכנון והתאמת תוכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

 אשכול תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

הקורסים באשכול זה כוללים עקרונות העומדים מאחורי תכנון למידה משמעותית לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים ולניהול הוראה איכותית המאפשרת להם מיצוי היכולות שלהם, במסגרות החינוך השונות.

אשכולות הוראה מותאמת – הפרעות למידה שכיחות ומוגבלויות מורכבות

הקורסים באשכול זה מתמקדים בהבנת האטיולוגיה, המאפיינים ודרכי הוראה והתערבות עבור תלמידים עם הפרעות למידה שכיחות: הפרעות שפה ודיבור; הפרעות ספציפיות בלמידה (לקויות למידה) ; הפרעות קשב; קשיים רגשיים והתנהגותיים. כמו-כן, יעמיקו בהבנת המאפיינים ודרכי הוראה והתערבות עבור תלמידים עם מוגבלויות מורכבות, כגון מוגבלות שכלית התפתחותית, הפרעות בתקשורת וקשת האוטיזם והפרעות התנהגות.

הלימודים כוללים קורסי מבוא וקורסים מתקדמים, כולל קורס סמינריוני מחקרי-יישומי.

לימודים כלליים

תוכנית לימודי חינוך מיוחד משולב בהתמחות רב-תחומית/לימודים כלליים כוללת לימודים לימודי דיסציפלינה בשלוש חטיבות – חטיבת תנ”ך, חטיבה של הוראת המתמטיקה וחטיבת שפה וחינוך לשוני. הקורסים בחטיבות אלו כוללים ידע אקדמי דיסציפלינרי וידע מתודי ויישומי, שמכינים את הסטודנטים להוראה בתחומים אלה.

לימודים בחוג לחינוך
הקורסים בלימודי חינוך והוראה יוצרים את התשתית של התפתחות הסטודנט כמורה החוקר את עבודתו. הקורסים כוללים יסודות אקדמיים ומחקריים של החינוך, לימודים מתודיים ודידקטיים וסמינריון בחינוך, בנושא ההכלה והשתלבות במערכת החינוך

סיורים לימודיים במסגרות חינוך מיוחד
כנס חינוך מיוחד, שחושף את הסטודנט לחידושים במחקר ובנעשה בשדה, עם ציון ההיבטים הייחודיים עבור התלמיד והמערכת הדתית.
כנס אקדמי עבור הסטודנטים בחוג חינוך מיוחד, שכולל מושב כרזות (פוסטרים) להצגת מחקרי הפעולה של שנה ג’.

טיפוח הזהות של המורה לחינוך מיוחד הדתי
היהדות מחנכת לכבוד הדדי, לקבלת השונה ולהכלת אנשים עם מוגבלויות בתוך הקהילה. ערכים אלו מנחים את המורה לחינוך מיוחד בעבודתו עם תלמידים עם מוגבלויות, הבאים מרקע תרבותי ודתי מגוון. כמורה דתי, על המורה לחינוך מיוחד להקרין את הערכים האלה בעבודתו.

בתקופת הכשרתו במכללה דתית, הוא מגבש את זהותו כמורה דתי, המכבד כל תלמיד באשר הוא ויוצר אקלים כיתה בה כל תלמיד זוכה להערכה, לכבוד ולחינוך להגשמה עצמית ולאיכות חיים. בהכשרה המעשית, הסטודנטים מכירים מקרוב את מסגרות החינוך המיוחד הדתיים ומתמודדים עם האתגרים הייחודיים בהתאמת מודלים להוראה ותכניות לימודים כדי להכין את התלמידים לחיים של בוגרים בקהילותיהם.

פעילויות מיוחדות במסלול

אירועי מסלול פעמיים בשנה:

 • לקראת חנוכה: סדנה יישומית בנושא המשחק ככלי לטיפוח תפקודי לומד.
 • סוף שנה: תצוגת תוצרים מעבודה מעשית, מרכז להוראה מתקנת, מחקרי פעולה של שנה ג’.

פעילויות נוספות

בשלוש שנות ההכשרה הקלינית, הסטודנטים משמים מורים עמיתים, לצד מורים מכשירים בכיתות ההתנסות בליווי המדריכות הפדגוגיות מהמכללה. מתחילת תקופת ההכשרה, הם יתנסו בניהול כיתה וכתיבת תכניות הוראה מותאמות, תוך התבססות על השונות בין התלמידים, הן בתחום החברתי-התנהגותי-רגשי והן בתחום הקוגניטיבי-לימודי. מתוך כך ישאפו ליצור עם כל תלמיד קשר אישי המבוסס על כבוד ואמפתיה, הכלה ומיצוי.

הסטודנטים יהוו חלק מקהילת בית-הספר, ישתתפו בישיבות מורים, במפגשים עם הורים, במפגשי צוות בין-מקצועי.

ההכשרה הקלינית מותאמת לתפיסה הרואה את המורה בחינוך מיוחד כמורה החוקר את עבודת ההוראה שלו. תפיסה זו מעוגנת בקשר בין הלימודים האקדמיים לבין ההכשרה בשדה החינוך. בשנה האחרונה להכשרה, הסטודנטים ילוו את ההוראה בעבודת מחקר סמינריונית.

בתכנית חינוך מיוחד משולב עם לימודים כלליים, ההתנסות הקלינית מתקיימת בכיתות בהן משולבים תלמידים הזקוקים לשירותי החינוך המיוחד, בכיתות קטנות בבתי-ספר רגילים ובבתי-ספר חינוך מיוחד במהלך שנים א, ב, ג.

בתכנית חינוך מיוחד משולב עם התמחות תנ”ך בחינוך רגיל, ההתנסות הקלינית תהיה מחולקת בין הוראה במסגרות חינוך מיוחד והוראה בחינוך הרגיל. ההתנסות בחינוך מיוחד מתקיימת בכיתות בהן משולבים תלמידים הזקוקים לשירותי החינוך המיוחד, בכיתות קטנות בבתי-ספר רגילים, בבתי-ספר חינוך מיוחד.

שנה א’  סמסטר ב’: התנסות קלינית בכיתה כוללנית שמשלבת תלמידים עם צרכים מיוחדים. רכישת כלים לטיפוח אקלים של צמיחה והערכה עצמית, עידוד כישורים חברתיים-רגשיים כתשתית ללמידה, לצד רכישת מיומנויות הוראה בסיסיות.

שנה ב’  התנסות יום בשבוע בבית-ספר כוללני בכיתת חינוך מיוחד ובהוראת תנ”ך בכיתה רגילה.

יושם דגש על הוראה של יחידות לימוד במגוון מקצועות, פיתוח מיומנות בבניית שיעור ויחידת הוראה בהתבסס על תוכנית הלימודים הכיתתית ובהתאמה לתוכניות הלימודים האישיות והקבוצתית של התלמידים בכיתה.
רכישת כלים להוראה דיפרנציאלית.

שנה ג – התנסות יומיים-שלושה ימים בשבוע במסגרת אקדמיה-כיתה, תוך הדגשת ההיבטים המערכתיים של הוראה וניהול כיתה.

בתוכנית חינוך מיוחד משולב עם לימודים כלליים, ההתנסות הקלינית תתקיים במסגרות חינוך מיוחד בהן לומדים תלמדים עם מוגבלויות מורכבות.

בתוכנית חינוך מיוחד משולב עם התמחות תנ”ך בחינוך רגיל, ההתנסות תחולק בין הוראה בכיתת חינוך מיוחד וכיתה בחינוך רגיל.
הוראה בצמד: שותפות פעילה כמורה שנייה בכיתה, מעורבות בעשייה חינוכית וחברתית בבית-הספר.
הוראה שוטפת של מקצוע לימוד, במהלך השנה.
תכנון וביצוע מחקר פעולה כחלק מההוראה השוטפת
שדרוג התהליכים הרפלקטיביים וגיבוש מודעות עצמית מקצועית

התנסות במרכז להוראה מותאמת בשפה המדוברת והכתובה ובמתמטיקה, הוראה מותאמת פרטנית במשך שנה של תלמידים בבית-ספר יסודי בחינוך רגיל, עם קשיים בקריאה, כתיבה ומתמטיקה.

במהלך הלימודים ניתן לשלב לימודי מדרשה. חלק מהקורסים יוכרו במסגרת הלימודים לתואר.

תוכנית מצוינות ארצית: רג”ב (ראש גדול בהוראה)

מרכזת התוכנית: ד”ר תרצה פריש – פל’: 050-5637080

התוכנית מיועדת למועמדות בעלות יכולות גבוהות הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית-ערכית, שהציון המשולב (של ממוצע הבגרות ושל הפסיכומטרי) שלהן הוא 615 ומעלה ויש להן גם ציון מסיל”ה מתאים, וכן למועמדות שממוצע הבגרות שלהן הוא 105 ומעלה, ציון מסיל”ה 7 ומעלה, ושגם עברו בהצלחה קורס קיץ מקוון מטעם רג”ב. 

כל המועמדות נדרשות לעבור גם ראיון אישי.

 • משך הלימודים שלוש שנים במקום ארבע שנים.
 • פטור מלא משכר לימוד במשך שלוש שנים
 • מלגה קיום בגובה של עד 5000 ₪ לצורכי מחייה לכל שנת לימודים
 • בוגרות התוכנית רשאיות להמשיך ישירות לתואר שני

פרטים נוספים על אודות התוכנית ניתן למצוא באתר המכללה תחת הכותרת ‘מסלולים מיוחדים’. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם מרכזת התוכנית.

תוכנית מצוינות חברתית 

מרכזת התוכנית: גב’ ענת לנקרי – פל’: 052-2378396

תנאי הקבלה לתוכנית: (תנאי קבלה מפורטים ניתן לקבל אצל מרכזת התוכנית)

מועמדות בעלות זיקה גבוהה להתנדבות חברתית

ממוצע בגרות 105 ומעלה

ציון מסיל”ה 5.5 ומעלה

ראיון אישי

לרישום:

שירה מאיר – 4513* | 04-8780008
אביגיל קדוש – 04-8780018

ראש החוג: ד”ר אסתי טוב לי
e@tovlietgar.co.il | 052-5729898
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג’, חדר 647.
04-8780047

קבלת סטודנטים: 
בתיאום מראש

תואר/תפקיד

שם

טלפון נייד

כתובת אי מייל

 

שעות קבלה במכללה

ראש מסלול חנ”מ

מרצה

 

ד”ר קולושי-מינסקר ענבל

054-4873914

Inbalmin@gmail.com

183

 

ראש חוג

חנ”מ

מרצה

ד”ר קולושי-מינסקר ענבל

054-4873914

Inbalmin@gmail.com

646

 

מרכזת אקדמית פדגוגית

ד”ר בובליל גרניט

052-3554473

granit_5@walla.co.il

  

מרצה

ומדפ”ית

ד”ר אלימלך עדי

052-5434217

eli.yuval@gmail.com

  

מרצה

ומד”פ

ד”ר קספרסקי רונן

050-6843359

ronenk1@gmail.com

  

מרצה

ד”ר קריספל אורלי

050-5702536

orlyc39@walla.co.il

  

מרצה

ד”ר גידלביץ’ סטלה

052-6553545

stellagid@gmail.com

  

מרצה

ד”ר ניאגו יעל

054-6502233

yaeliin@netvision.net.il

  

מרצה

ד”ר סברנבסקי ליאור

054-3171158

Lior.savranevski@openu.ac.il

  

מרצה

ד”ר כרמית גל

0544339829

carmitgal21@gmail.com

 

 

מרצה

ד”ר כרמית פריש

0526421818

carmitfr@gmail.com

 

 

מרצה

ד”ר ליאת פדר

 

liat.feder@gmail.com

  

מרצה

מר ריגר מתניה

052-8884726

matanya@orot.ac.il

  

מרצה

גב’ אושרת און

 

oshraton1@gmail.com

  
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: