מרצים

Moodle
ו-Orbit

מערכת לניהול קורסים ושיעורים
מערכת מידע

טפסים

מקוונים ולהורדה

סילבוס

ניהול וכתיבת סילבוסים

אלפון מרצים

מספרי טלפון וכתובת אמייל

רשות המחקר

ועדת מחקר ואתיקה
עידוד מחקר אקדמי של סגל המרצים

עלון הסגל האקדמי

שיתוף בעשייה ושיח חינוכי פדגוגי

תקנון מרצים

נוהל ונוהג
יחסי מרצה-סטודנט / חובות המרצה

תקנון קידום מרצים

תקנון המינויים ודרגות מכללה

מידע למרצים חדשים

הצגת בעלי תפקידים
וחוקי מכללה למרצים חדשים

שינוי גודל גופנים