הסתרת תמונות

טפסים מקוונים

לפנייך טופסי דיווח עבודה מעשית – בחרי בטופס המתאים לפי שם המד"פ/ית שלך.

בכל טופס עלייך למלא את כל הפרטים הנדרשים עבור כל שיעור ושיעור.
במידה והשיעור לא התקיים יש לציין זאת בשם השיעור, בנושא השיעור ובסעיף המורה המאמנת השייכת לשיעור הספציפי.

לאחר מילוי הטופס תקבלי אישור בדוא"ל (שהזנת בטופס) שהטופס נשלח למד"פ/ית שלך. 

את האישור יש לשמור, להדפיס ולצרף לתיק העבודות שיוגש בסוף הסמסטר.
שמירת הטופס והגשתו – באחריותך!

שימי לב: הטופס צריך להישלח למד"פ/ית ביום ביצוע העבודה המעשית בפועל מידי שבוע.

דיווח עבודה מעשית ליהודית פריש
דיווח עבודה מעשית לעדי אלימלך
דיווח עבודה מעשית לאודליה צייאדה
דיווח עבודה מעשית לרעות שפירא
דיווח עבודה מעשית לד"ר דוד שניאור
דיווח עבודה מעשית לחנה יורב

טפסים למילוי ולהורדה

שכר מרצים
טופס כרטיס עובד – 101
שכר מרצים ומדריכים (עובד עמותה)
טופס פרטי – מרצה אורח (עובד עמותה)
פרטים – משרד החינוך

החזרים נסיעות
החזר נסיעות בלבד ברכב ציבורי
בקשה להחזר הוצאות נסיעה
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי במסגרת תפקידי הדרכה
טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב  
בקשה לאישור קצובת נסיעה (עובד עמותה)
בקשה לאישור קצובת נסיעה (עובד מדינה)

שעות נוספות
עבודה בשעות נוספות, כוננויות, קריאת פתע, אש"ל ונסיעות – מדינת ישראל
טופס דיווח על שעות פרטניות למרצה

לימודים, השתלמויות וגמולים
בקשה לאישור לימודים לצורך צבירה לגמול השתלמות במסלול אישי
ללימודים/להשתלמות (עובד מדינה)
בקשה למענק שעות השתלמות (משרד החינוך)
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים / השתלמות
טופס 14 לגמל
לצורכי השתלמות בקשה לאישור חופשה בשכר

פרסומים
בקשה לאישור פרסומים לניקוד וגמול השתלמות (עובד מדינה)
טופס בקשה למלגת עידוד מחקר ופרסום מאמר 

עבודה מעשית
טופס הערכה לעבודה מעשית
דו"ח המדריך/כה על ביקור בשיעור
דו"ח אימונים סמסטר א'
דו"ח אימונים סימסטר ב'

טפסים שונים
טופס אישור רפואי

רישום למבחנים
טופס רישום למבחנים

חונכות ומלגות
פרויקט חונכות מכללה
טופס מעקב חונכות
טופס הרשמה עבור החונכים ועבור החניכים

עבודה מעשית

דף דיווח עבודה מעשית
דו"ח הדרכה בעבודה מעשית

עבודה אקדמית
דוגמה לדף שער בעבודה אקדמית

בקשות לשינויים ובקשות חריגות
טופס בקשה לשינוי מערכת
טופס בקשה למעבר בין מסלולי
טופס בקשה להכרה בבקיאות במקרא

טופסי צילום, הדפסה, השאלת ציוד והזמנת חומרים לסדנאות
הזמנת/השאלת ציוד מהמרפ"ד
טופס בקשה לצילום
טופס בקשה לדפסה

טפסים לסיום הלימודים
טופס טיולים – סיום חובות לפני קבלת אישור סיום לימודים
טופס בקשה לזכאות לתואר

שינוי גודל גופנים