סטודנט יקר,

הנדון: הליך הנפקת אישור זכאות לתואר

עם כניסת כל הציונים שלך במערכת הממוחשבת. עליך למלא את הטופס המצ”ב.

לבקש הנפקת זכאות לתואר (בנים ואקדמאים לעינת, סטודנטיות סדירות לשרון).
את הטופס יש למלא אך ורק אחרי שפנית למרכז המסלול וקיבלת אישור שהינך זכאי לאישור זה.
אישור הזכאות וגיליון ציונים סופי, יישלח מהמזכירות בדואר רשום כחודש לאחר קבלת הבקשה להנפקת האישור.
באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים שאותם סיים הסטודנט, ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר. מועד הזכאות לתואר יהיה התאריך שבו התקבל הציון האחרון (בחינה/עבודה).

לידיעתך:

• לבקש הנפקת זכאות לתואר (בנים ואקדמאים לעינת, סטודנטיות סדירות לשרון).
• את הטופס יש למלא אך ורק אחרי שפנית למרכז המסלול וקיבלת אישור שהינך זכאי לאישור זה.
• אישור הזכאות וגיליון ציונים סופי, יישלח מהמזכירות בדואר רשום כחודש לאחר קבלת הבקשה להנפקת האישור.
• באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים שאותם סיים הסטודנט, ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר. מועד הזכאות לתואר יהיה התאריך שבו התקבל הציון האחרון (בחינה /עבודה).
• לא יתקבלו ערעורים על ציונים לאחר הנפקת האישור, גם אם עדין לא עברו 60 יום מיום המבחן ו/או הגשת העבודות.
• זכאות לתואר תונפק רק למי שאין לו חוב כספי כלשהו למכללה /לספרייה (יש למלא טופס טיולים).
• סטודנט אשר לא יגיש בקשה לאישור זכאות לתואר עד שמונה שבועות לפני מועד טקס חלוקת התארים, לא יוכל להשתתף בטקס של אותה השנה.
• באם הינך מבקש להוסיף שם משפחה לאחר נישואיך – נא צרף צילום תעודת זהות עם עדכון הפרטים (שם משפחתך החדש).
• תעודות יינתנו בטקס התארים . למי שלא יגיע לטקס, התעודה תינתן אישית או לבן משפחה מדרגת קרבה ראשונה במשרדי המכללה כשבוע לאחר הטכס.

טופס בקשה להנפקת אישור זכאות לתואר .B.Ed

הריני מאשר את גיליון הציונים ואת כל הפרטים – הרשומים במערכת הממוחשבת של המכללה, ומבקש להנפיק לי טופס זכאות לתואר .B.Ed.
ידוע לי, שלא יתאפשר לשנות שום פרט בטופס זה לאחר אישורי, כמו”כ ידוע לי שלא יתאפשר לשנות שום פרט לאחר הנפקת האישור.

העתק: תיק אישי

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: