הסתרת תמונות

סטודנט יקר,

הנדון: הליך הנפקת אישור זכאות לתואר

עם כניסת כל הציונים שלך במערכת הממוחשבת. עליך למלא את הטופס המצ"ב.

לבקש הנפקת זכאות לתואר (בנים ואקדמאים לעינת, סטודנטיות סדירות לשרון).
את הטופס יש למלא אך ורק אחרי שפנית למרכז המסלול וקיבלת אישור שהינך זכאי לאישור זה.
אישור הזכאות וגיליון ציונים סופי, יישלח מהמזכירות בדואר רשום כחודש לאחר קבלת הבקשה להנפקת האישור.
באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים שאותם סיים הסטודנט, ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר. מועד הזכאות לתואר יהיה התאריך שבו התקבל הציון האחרון (בחינה/עבודה).

לידיעתך:

• לבקש הנפקת זכאות לתואר (בנים ואקדמאים לעינת, סטודנטיות סדירות לשרון).
• את הטופס יש למלא אך ורק אחרי שפנית למרכז המסלול וקיבלת אישור שהינך זכאי לאישור זה.
• אישור הזכאות וגיליון ציונים סופי, יישלח מהמזכירות בדואר רשום כחודש לאחר קבלת הבקשה להנפקת האישור.
• באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים שאותם סיים הסטודנט, ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר. מועד הזכאות לתואר יהיה התאריך שבו התקבל הציון האחרון (בחינה /עבודה).
• לא יתקבלו ערעורים על ציונים לאחר הנפקת האישור, גם אם עדין לא עברו 60 יום מיום המבחן ו/או הגשת העבודות.
• זכאות לתואר תונפק רק למי שאין לו חוב כספי כלשהו למכללה /לספרייה (יש למלא טופס טיולים).
• סטודנט אשר לא יגיש בקשה לאישור זכאות לתואר עד שמונה שבועות לפני מועד טקס חלוקת התארים, לא יוכל להשתתף בטקס של אותה השנה.
• באם הינך מבקש להוסיף שם משפחה לאחר נישואיך – נא צרף צילום תעודת זהות עם עדכון הפרטים (שם משפחתך החדש).
• תעודות יינתנו בטקס התארים . למי שלא יגיע לטקס, התעודה תינתן אישית או לבן משפחה מדרגת קרבה ראשונה במשרדי המכללה כשבוע לאחר הטכס.

טופס בקשה להנפקת אישור זכאות לתואר .B.Ed

הריני מאשר את גיליון הציונים ואת כל הפרטים – הרשומים במערכת הממוחשבת של המכללה, ומבקש להנפיק לי טופס זכאות לתואר .B.Ed.
ידוע לי, שלא יתאפשר לשנות שום פרט בטופס זה לאחר אישורי, כמו"כ ידוע לי שלא יתאפשר לשנות שום פרט לאחר הנפקת האישור.

העתק: תיק אישי

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים