הסתרת תמונות

בעלי תפקידים

segel marzim3
התפקידשם וקישור למיילטלפון ניידחדרמיקום המשרד במכללה
יו"ר המועצה האקדמיתפרופ' דוד בן חיים04-8780032642בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
יו"ר הוועד המנהלמר אורי ברקאי 
נשיא המכללהפרופ' יחיאל פריש04-8780004632בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
סגנית נשיא המכללהגב' טלי פריד04-8780014154בניין מרכזי
דיקנית לימודי .B.Edד"ר אסתר כלפון04-8780012152בניין מרכזי
דיקן לימודי המשךד"ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
דיקנית הסטודנטיםגב' מיכל בלאו04-8780020201בניין מרכזי
מזכירה לשכת הנשיאגב' רגינה כלאף04-8780003631בניין מנהלה (בניין הקפיטרייה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
ראש החוג לחינוך וראש התוכנית ל-.M.Ed בחינוךד"ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בייעוץ חינוכיפרופ' שרגא פישרמן04-8780019635בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בתנ"ךפרופ' טליה הורוביץ04-8780045645בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed באנגליתפרופ' עלית אולשטיין04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מקראד"ר מיכל דל04-8780045645בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
חינוךד"ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
חינוך מיוחדד"ר אורלי קריספל04-8780053646בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
תושב"עהרב ד"ר ירון  זילברשטיין04-8780046646בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
היסטוריהד"ר יצחק ציטרין04-8780039643בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מתמטיקהפרופ' דוד בן חיים04-8780032642בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התמחות במתמטיקה ראש תכנית על יסודיפרופ' משה סטופל04-8780032642בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התמחות במתמטיקה ראש תכנית יסודיפרופ' שרה הרשקוביץ04-8780032642בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
אנגליתד"ר מרשה בן שושן04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת החוג באנגליתגב' גבי שושני04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
הגיל הרךד"ר ניצה דורי04-8780031648בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
הגיל הרךד"ר אורנה שניידר04-8780055185משרדי רכזי תחום
ביה"ס יסודיגב' חנה יורב04-8780052182בניין מרכזי
חינוך מיוחדד"ר זהבה ביגמן04-8780053183משרדי רכזי תחום
ביה"ס על-יסודיגב' רעות שפירא04-8780056186משרדי רכזי תחום
מרכז אקדמי מסלול גבריםהרב ד"ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מרכזת היחידה להתמחות וכניסה להוראהגב' שלומית גור04-8780051181משרדי רכזי תחום
מרכז הדרכה נשיםגב' טלי פריד04-8780017156בניין מרכזי
מרכז הדרכה גבריםהרב ד"ר הראל שפירא   
תכנית מצוינות בהוראהד"ר תרצה פריש04-8780027203בניין מרכזי
מרכזת תכנית יוצאי אתיופיה (בימי ד')גב' גילה הפשטיין04-8780055185משרדי רכזי תחום
ראש רשות המחקר ומרכזת לימודי EAPפרופ' שרה כ"ץ04-87861611636בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכז סימולציותד"ר מירב חמי04-8780054406בניין המרכזי
מרכזת גיוס סטודנטים ושיווקגב' לימור לבקוביץ לבאן050-4783256  
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מזכירות הסטודנטים – הכשרה והסבת אקדמאיםגב' עינת פרץ04-8780015155בניין מרכזי
מזכירות מינהל סטודנטיות להכשרהגב' שרון דרטלר04-8780016155בניין מרכזי
מזכירות אקדמית – מלגות ומענקיםגב' הניה ארנון04-8780013153בניין מרכזי
מזכירות שלוחת בית רבקהגב' שפרה ארזון077-6001613639בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות שלוחת בית רבקהגב' צורית דמתי077-6001612639בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
חשב שכרמר אשר ליטבק04-8780037355בניין מרכזי
מנהלת  מדור כספיםגב' ליאורה כלאף04-8780024254בניין מרכזי
שכר לימוד וספקיםגב' ענת צדוק04-8780026255בניין מרכזי
מבקר פניםרו״ח מיכאל פריד050-2355666637בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהל המרכז ללימודי המשך
ראש מינהל סטודנטים לתואר שני
ד"ר ערן לויזון
גב' אורלי אטיאס
04-8780023
04-8780021
253
251
בניין מרכזי
בניין מרכזי
מזכירות תואר .B.Edגב' אילנית גרשון04-8780022251בניין מרכזי
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהל מחשוב, טכנולוגיה ולוגיסטיקהד"ר גלעד הר-שפר050-6994390305בניין מרכזי
תמיכת מחשביםגב' שרית הולנדר305חדר מחשבים – בניין מרכזי
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
מנהלת הספרייהגב' אורית בן-נון04-8780042 בניין הספרייה
ספרניותגב' מיכל סייבי
גב' חוה שפיר
גב' יפעת פישר
גב' חנה גנדלמן
גב' איריס ביוקנסקי
04-8780040
04-8780041
 בניין הספרייה
מנהלת מרכז משאבים והוצאה לאורגב' תמי יהושע04-8780043 בניין הספרייה
מרכז משאבים – צוותגב' מאיה איסקוביץ

גב' נגה זוזות

גב' רבקי עמר
גב' צליל פרנקו
גב' רחלי קדוש
04-8780044
04-8780036
 בניין הספרייה
התפקידקישור למיילטלפון משרדחדרמיקום
משק ורכשמר אליעזר שוורץ04-878004954בניין מרכזי, קומה 1-
אב ביתמר יוסי מאיר04-878004853בניין מרכזי, קומה 1-
 מר עוזי כלאף052-561754754בניין מרכזי, קומה 1-
שינוי גודל גופנים