בעלי תפקידים

segel marzim3

 

שם מלא

תפקיד

כתובת מייל

פרופ' אבי לוי

נשיא המכללה

avishaanan@gmail.com

פרופ' דוד בן חיים

יו”ר המועצה האקדמית

benchaim831@gmail.com

ד"ר אסתר כלפון

סגנית נשיא ודיקנית לימודי B.Ed.

halfon@shaanan.org

ד"ר ערן לויזון

דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמיםM.Ed.

levisoneran@gmail.com

גב' מיכל בלאו

דיקנית הסטודנטים ומרכזת נגישות

michalblau1971@walla.com

ד"ר כרמית גל

רמפ”א – ראש מדור פיתוח אקדמי

carmitgal21@gmail.com

גב' אסתר הבר

ראש תוכנית בית רבקה

esther@rivka.org.il

תואר שני

ד"ר אסתר טוב לי

ראש התוכנית ל-M.Ed. בחינוך משלב וראש החוג לחינוך בתואר B.Ed.

e@tovlietgar.co.il

פרופ' שרגא פישרמן

ראש התוכנית ל-M.Ed. בייעוץ חינוכי

shragafisherman@gmail.com

ד"ר מיכל דל

ראש התוכנית ל-M.Ed. בתנ”ך

michaldell@gmail.com

פרופ' עלית אולשטיין

ראש התוכנית ל-M.Ed. באנגלית

elitezeev@yahoo.com

תואר ראשון

ד"ר פרנסס סוקל

מרכזת התוכנית באנגלית M.Ed. וראש החוג לאנגלית B.Ed.

fsokel@gmail.com

ד"ר מיכל דל

ראש חוג מקרא  B.Ed.

michaldell@gmail.com

ד"ר ענבל קולושי-מינסקר

ראש חוג חינוך מיוחד  B.Ed. וראש מרכז למד"ן.

inbalmin@gmail.com

הרב ד"ר הראל שפירא

מרכז אקדמי מסלול גברים

rlshapirashaanan@gmail.com

ד"ר יצחק ציטרין

ראש חוג היסטוריה  B.Ed.

yitzhakcy@gmail.com

ד"ר ניצה דורי

ראש חוג הגיל הרך  B.Ed.

nitsa.dori@gmail.com

ד"ר אורנה שניידר

ראש יחידת שפ"ר וראש מסלול הגיל הרך

ornash66@gmail.com

גב' חנה יורב

ראש מסלול בית הספר היסודי

hanaybr5@gmail.com

ד"ר זהבה ביגמן

ראש מסלול חינוך מיוחד וראש מרכז יח"ס.

bigman@shaanan.org

ד"ר אסתר כלפון

ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי

halfon@shaanan.org

גב' גילה בורנשטיין

מנהלת החוג לחינוך בלתי פורמלי

Gila_b1@walla.co.il

גב' רעות שפירא

ראש מסלול בית הספר העל יסודי

reutshaps@gmail.com

ד"ר תרצה פריש

מרכזת רג"ב - תוכנית מצוינות בהוראה

frisht@shaanan.org

גב' גילה אפשטיין

מרכזת תוכנית עולים

gilahe@bezeqint.net

פרופ' שרה כ"ץ

ראש רשות המחקר ומרכזת לימודי EPIC

sara10@012.net.il

ד"ר מירב חמי

מנהלת מרכז סימולציות

merav.hemi@gmail.com

ענת לנקרי

מרכזת תוכנית מצוינות חברתית

gatagnl@gmail.com

 

גב' עדי צביאלי

מרכזת היחידה להתמחות וכניסה להוראה

adizv@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התפקידשם וקישור למיילטלפוןחדרמיקום המשרד במכללה
נשיא המכללהפרופ’ אבי לוי04-8780004632בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
יו”ר המועצה האקדמיתפרופ’ דוד בן חיים04-8780028641 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
יו”ר הוועד המנהלמר יעקב ויזל 
סגנית נשיא ודיקנית לימודי .B.Edד”ר אסתר כלפון04-8780012152בניין מרכזי
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמים .M.Edד”ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
דיקן לימודי גבריםהרב ד”ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
דיקנית הסטודנטים ומרכזת נגישותגב’ מיכל בלאו04-8780020201בניין מרכזי
ראש לשכת הנשיאגב’ רבקי עמר04-8780003631בניין מנהלה (בניין הקפיטרייה)
מזכירות לשכת הנשיאגב’ מאיה יוסף04-8780006631בניין מנהלה (בניין הקפיטרייה)
התפקידשם וקישור למיילטלפוןחדרמיקום

ראש התוכנית ל-.M.Ed בחינוך משלב

ד”ר אסתר טוב לי04-8780047647בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בייעוץ חינוכיפרופ’ שרגא פישרמן04-8780019635בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed בתנ”ךד”ר מיכל דל 04-8780045639בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש התוכנית ל-.M.Ed באנגליתפרופ’ עלית אולשטיין04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת התוכנית באנגלית .M.Edד”ר פרנסס סוקל04-8780028639בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקיד שם וקישור למייל טלפון חדר מיקום
ראש החוג לתנ”ך .B.Ed ד”ר מיכל דל 04-8780045 639 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לחינוך .B.Ed ד”ר אסתר טוב לי 04-8780047 647 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לחינוך מיוחד .B.Ed ד”ר ענבל קולושי-מינסקר 04-8780031 648 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לתושב”ע .B.Ed הרב ד”ר הראל שפירא 04-8780050 644 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג להיסטוריה .B.Ed ד”ר יצחק ציטרין 04-8780039 643 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג למתמטיקה .B.Ed פרופ’ דוד בן חיים 04-8780028 641 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לאנגלית .B.Ed ד”ר פרנסס סוקל 04-8780028 639 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לגיל הרך .B.Ed ד”ר ניצה דורי 04-8780031 648 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי ד”ר אסתר כלפון 04-8780012 152 בניין מרכזי
מנהלת החוג לחינוך בלתי פורמלי גב’ גילה בורנשטיין בניין מרכזי
התפקידקישור למיילטלפוןחדרמיקום
ראש מסלול הגיל הרךד”ר אורנה שניידר04-8780055355 בניין מרכזי
ראש מסלול בית הספר היסודיגב’ חנה יורב04-8780052350בניין מרכזי

ראשת מסלול על-יסודי 

גב’ רעות שפירא04-8780056350 בניין מרכזי
דיקן לימודי גבריםהרב ד”ר הראל שפירא04-8780050644בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
     
מרכזת היחידה להתמחות וכניסה להוראהגב’ עדי צביאלי04-8780051181משרד “נחיתה רכה”
מרכזת הכשרה קלינית – מסלולי נשיםגב’ רעות שפירא04-8780056 בניין מרכזי
מרכז הכשרה קלינית – מסלולי גבריםהרב יצחק פייגלין04-8780050646בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת רג”ב – תוכנית מצוינות בהוראהד”ר תרצה פריש04-8780038636בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מרכזת תוכנית מצוינות חברתיתגב’ ענת לנקרי   
ראש תוכנית בית רבקהגב’ אסתר הבר04-8780028641בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
ראש רשות המחקר ומרכזת לימודי EPICפרופ’ שרה כ”ץ077-6001611 בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
מנהלת מרכז סימולציותד”ר מירב חמי04-8780054406בניין המרכזי
ראש מרכז יח”סד”ר זהבה ביגמן04-8780053350 בניין מרכזי
רכזת עולים (מרכז יח”ס)גב’ גילה הפשטיין   
     
התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
ראש יחידת שפ”רגב’ נעמה כהן04-8780054184משרדי יחידת שפ”ר
יועצת אקדמית 1גב’ שירה מאיר04-8780008182משרדי יחידת שפ”ר
יועצת אקדמית 2גב’ אביגיל קדוש04-8780018183משרדי יחידת שפ”ר
מגייסת מדרשה גב’ מיכל שוורץ052-5445483 

 

     
התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
מזכירות מנהל הסטודנטים – מסלולי בנים והסבת אקדמאיםגב’ עינת פרץ04-8780015642בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות מנהל הסטודנטים – מסלולי בנותגב’ שרון דרטלר04-8780016155בניין מרכזי
מזכירות אקדמית – מלגות ומענקיםגב’ הניה ארנון04-8780013153בניין מרכזי
מזכירות יחידת התמחות וכניסה להוראהגב’ נעמה כהן04-8780054184משרדי רכזים
מזכירות שלוחת בית רבקהגב’ שפרה ארזון04-8780059645בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
מזכירות שלוחת בית רבקהגב’ צורית דמתי04-8780058645בניין מנהלה (בניין קפיטריה)
התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
ראש מדור כספיםגב’ ליאורה כלאף04-8780024254בניין מרכזי
חשבת שכרגב’ טלי אלמלם04-8780027156בניין מרכזי
שכר לימודגב’ צורית סיבוני04-8780026255בניין מרכזי
מנהלת חשבונות וספקיםגב’ אסתי תהילה04-8780021251בניין מרכזי
מנהלת כח אדםגב’ רגינה כלאף04-8780017203בניין מרכזי
מבקר פניםרו״ח מיכאל פריד050-2355666638בניין מנהלה (בניין הקפיטריה)
התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
דיקן לימודי המשך ולימודים מתקדמיםד”ר ערן לויזון04-8780023253בניין מרכזי
ראש מינהל סטודנטים לתואר שניגב’ אילנית גרשון04-8780022251בניין מרכזי
מזכירות לימודי המשך ופיתוח מקצועי    
התפקיד שם וקישור למייל טלפון חדר מיקום


מחשוב דובי שוורץ 04-8780043  
תמיכת מחשבים איתמר קורן 04-8780043

התפקידשם וקישור למיילטלפון חדרמיקום
ראש יחידת גרפיקה ודיגיטלגב’ צליל פרנקו04-8780036 מרכז משאבים טכנולוגי פדגוגי
גרפיקאיתגב’ חני קורן04-8780036 מרכז משאבים טכנולוגי פדגוגי
גרפיקאיתגב’ תאיר גז04-8780036 מרכז משאבים טכנולוגי פדגוגי
     
     
התפקידשם וקישור למיילטלפוןחדרמיקום
מנהלת הספרייהגב’ אורית בן-נון04-8780042 בניין הספרייה
ספרניותגב’ מיכל סייבי
גב’ חוה שפיר
גב’ יפעת פישר
גב’ חנה גנדלמן
גב’ איריס ביוקנסקי
04-8780040
04-8780041
 בניין הספרייה
תומכת מרכז משאביםשרית הולנדר04-8780044 מרכז משאבים
     
התפקיד שם וקישור למייל טלפון חדר מיקום
אב בית מר אליעזר שוורץ 04-8780049 54 בניין מרכזי, קומה 1-
אב בית מר יוסי מאיר 04-8780048 53 בניין מרכזי, קומה 1-
אב בית מר עוזי כלאף 052-5617547 54 בניין מרכזי, קומה 1-
אב בית מר משה דיין 052-7754788 54 בניין מרכזי, קומה 1-
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: