הסתרת תמונות

לימודי התמחות והסבות

מורים אקדמאים בעלי תעודת הוראה יוכלו, לאחר סיום הרחבת ההסמכה, ללמד את מקצועות ההתמחות שלהם, גם בכיתות לחינוך מיוחד.
הקיף הלימודים: 26 ש"ש + התנסות בהוראה בכיתות חינוך מיוחד.
אקדמאים המבקשים ללמוד לתעודת הוראה בחינוך המיוחד, יחוייבו ב-50 ש"ש, מהן 10 ש"ש בדיסציפלינת הוראה ו-40 ש"ש בקורסי חינוך לתעודת הוראה וחינוך מיוחד.
ניתן להכיר בקורסים רלבנטיים שנלמדו במוסד האקדמי אך בכל מקרה לא יפחת מספר השעות מ-24 ש"ש. כמו כן, נדרשת התנסות בהוראה בחינוך המיוחד וכן השלמת כל החובות של המכללה לתעודת הוראה.

מסגרת הלימודים: מורים ומורות בעלי ניסיון ממשי בהוראה, ילמדו את קורסי החינוך המיוחד במסגרת לימודי ההמשך, בימי רביעי.
אקדמאים חסרי נסיון מוכח בהוראה, ילמדו את קורסי החינוך המיוחד, כולל ההכשרה המעשית, במסגרת הלימודים הסדירים.

רשימת שיעורים (חובה ובחירה):
הילד עם הצרכים המיוחדים – אפיונים רגשיים והתנהגותיים
הילד עם הצרכים המיוחדים – אפיונים קוגניטיביים ומסגרות טיפול
ליקויי קריאה – תיאוריות ודרכי אבחון
ליקויי כתיבה – אבחון ודרכי התערבות (סמינריון)
טיפוח מסוגלות עצמית בחינוך המיוחד (סמינריון)
שיקום קריאה
סוגיות בטיפוח החשיבה (העשרה אינסטרומנטלית)
למידה מתווכת
טיפוח חשיבה בגיל הרך
שיקום החשיבה
הוראה מתקנת בחשבון
כישורי חיים בחינוך המיוחד
ביבליותרפיה
הילד החריג במקורות היהדות
תיאוריות באישיות
מוזיקה ככלי טיפולי
מבוא לנוירופזיולוגיה
מבוא לפסיכופתולוגיה
סוגיות חקר בחינוך המיוחד (סמינריון)
ליקויים מוטוריים
התפתחות תקינה של שפת אם
ליקויי שפה
התערבות שפה – פרויקט קשר
פיגור שכלי – היבטים חינוכיים ושיקומיים
התפתחות גרפומוטורית
אמנות ככלי טיפולי
פסיכולוגיה של ציורי ילדים
אסטרטגיות טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים.
חוקים, עקרונות ומסגרות בחינוך המיוחד
דרכי הוראה בחינוך המיוחד
טיפוח מצוינות
שיפור התפקוד במצבי לחץ באמצעות אמנות.
לקויות למידה.
מתבגרים לקויי למידה.
מוגבלות שכלית – היבטים חינוכיים ושיקומיים
הפרעות קשב
הורות לילדים עם צרכים מיוחדים

אוכלוסיית היעד:

 • מורות בכירות ביהדות המשלימות לימודיהן לתואר .B.Ed.
 • מורות בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות במקרא.
 • בעלות תואר אקדמי במקרא, המעוניינות להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י') או לבית-ספר יסודי.

היקף הלימודים בתוכנית אישית יקבע על-פי נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות.

מועד: מבחר קורסים בימים ראשון, שני, רביעי בין השעות 18:50-8:30.

הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחות:

מבואות:
מבוא למקרא
הדרכה ביבליוגרפית
מבוא ללשון המקרא
המקרא ועולמו
עיונים בפרשנות יהודית מסורתית ובפרשנות חז"ל:
עיוני השוואה בפרשנות המקרא (חובה)
רש"י ואבן עזרא – כפרשני המקרא
הרמב"ן כפרשן התורה
המקרא בספרות חז"ל
עיון משווה במפרשי התורה לפרקים נבחרים מספר שמות
עיון משווה במפרשי התורה לפרשת משפטים
טקסטים מקראיים:
עיונים בספר בראשית – סיפורי האבות
עיונים בספר שמות – גלות וגאולת מצרים
עיונים בספר ויקרא – פרק י"ט
עיונים בספר במדבר
עיונים בספר שופטים
עיונים בספר שמואל
עיונים בספר ירמיהו
עיונים בספר עמוס
פרקי תהילות
עיונים בספר איוב
עיונים במגילות אסתר ורות
עיונים במגילות קהלת ושיר השירים
מונוגרפיות:
הסיפור המקראי
כיבוש הארץ – חזון מול מציאות
מגולה לגאולה – שיבת ציון
הקינה המקראית
הנס במקרא
המלוכה בישראל
גיאוגרפיה מקראית
החוק המקראי
הדרמה במקרא
נשים במקרא
בעיית הגמול במקרא
נבואות אחרית הימים
יחסי נביא ומלך
הנבואה בשלהי ימי הבית הראשון ובראשית שיבת ציון
"אהבת חסד"
סוגיה מקראית במבט בין-תחומי – עקידת יצחק
סוגיה מקראית במבט בין-תחומי – צדק צדק תרדוף
דמויות מקראיות בראי פרשנות המקרא ובראי השירה העברית
מתודיקה להוראת מקרא לחטיבה העליונה
מתודיקה להוראת מקרא לביה"ס היסודי

אוכלוסיית היעד:

 • מורות בכירות ביהדות המשלימות לימודיהן לתואר .B.Ed.
 • מורות בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות בתושב"ע.
 • בעלות תואר אקדמי בתושב"ע, המעוניינות להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י').

היקף הלימודים בתוכנית אישית יקבע על-פי נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות.

מועד: מבחר קורסים בימים ראשון, שני, ורביעי בין השעות 18:50-8:30.

הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחות:

מבואות:
מבוא לתורה שבעל-פה
מבוא לספרות האגדה
הדרכה ביבליוגרפית בתורה שבעל-פה
לשון חכמים
טקסטים מספרות התנאים:
טקסטים במסכת שבת
טקסטים תנאיים במסכת פסחים
פרקי משנה בסדר נזיקין
סוגיות בסדר מועד
ספרות מדרשי ההלכה
טקסטים מן המשנה ומן התלמוד במסכת תענית
סוגיות בתלמודים בענייני תפילה וברכות
סוגיות בתלמודים בענייני נזיקין

מבחר נושאים מספרות התורה שבעל-פה:
שאלות אקטואליות בהלכה
ההלכה בעידן המודרני
מהמשנה להלכה
מנהגים בהתפתחותם
ארץ-ישראל בספרות ההלכה והאגדה
סוגיות חינוכיות בספרות השו"ת
דילמות חינוכיות במחשבת היהודית
פרקים בתולדות התפילה
הלוח העברי
מוסר וחברה בספרות התושב"ע
סוגיות בספרות האגדה
המקרא בספרות חז"ל
הִלכות אישות על-פי מקורות ההלכה
ספרות הפוסקים ודרכי הפסיקה
הורים וילדים במשפט העברי
דיני משפחה בישראל
סוגיות בדיני ממונות
שבת ומועד
סדר פסח – תלמוד הלכה ומנהג
עיונים במכילתא
האשה בהלכה ובהגות היהודית
מתודיקה להוראת תושב"ע

אוכלוסיית היעד:

 • מורות בכירות במתמטיקה המשלימות לימודיהן לתואר .B.Ed.
 • מורות בבית-ספר יסודי או על-יסודי בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות במתמטיקה.
 • בעלות תואר אקדמי במתמטיקה, המעוניינות להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י').

היקף הלימודים בתוכנית אישית ייקבע על-פי נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות.

מועד: מבחר קורסים בימים ראשון ושלישי בין השעות 18:50-8:30.

הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחות:
אלגברה 1, 2
אלגברה לינארית
אלגברה וקטורית
פונקציות מתמטיות
אלגברה דיסקרטית
בעיות נבחרות באלגברה
הנדסת המישור
בניות הנדסיות
הנדסה אנליטית
טריגונומטריה
הנדסת המרחב
גיאומטריה תיאורית
בעיות נבחרות בהנדסת המישור
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ג'
משוואות דיפרנציאליות
אנליזה נומרית
סטטיסטיקה
הסתברות
תורת הקבוצות
תורת המספרים
אלגברה מודרנית
לוגיקה מתמטית
ההיסטוריה של התפתחות המתמטיקה
היבטים מתמטיים של תוכנית הלימודים
הוראת חקר
סמינריון במתמטיקה
קורסים פסיכו-דידקטיים (חינוך מתמטי):
מתודיקה למתמטיקה
אסטרטגיות לפתרון בעיות במתמטיקה
שילוב תחומים במתמטיקה
שילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה
הוראת מתמטיקה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
פיתוח החשיבה המתמטית
הערכת הישגים במתמטיקה
סמינר דידקטי

אוכלוסיית היעד:

 • מורות בכירות בהיסטוריה המשלימות לימודיהן לתואר .B.Ed.
 • מורות בבית-ספר יסודי / על-יסודי בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות בהיסטוריה.
 • בעלות תואר אקדמי בהיסטוריה, המעוניינות להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י').

היקף הלימודים בתוכנית אישית ייקבע על-פי נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות.

מועד: מבחר קורסים בימי ראשון בין השעות 18:50-8:30.

הקורסים המוצעים במסגרת ההתמחות:
סדנת ההיסטוריון (קורס מתודולוגי)
מבוא לתולדות יוון בתקופה הקלאסית וההלניסטית
מבוא לתולדות עם ישראל בימי הבית השני ובתקופת המשנה
רומא: מעיר – מדינה, לאימפריה
ארכיאולוגיה: מבט לתרבות החומרית בתקופה הקלאסית
הלניזם ויהדות
עולמם של חכמים: חז"ל והחברה היהודית בתקופת המשנה
ספרות חז"ל כמקור היסטורי
מבוא לימי הביניים
מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים
מבוא לתולדות אירופה בעת החדשה המוקדמת: מהרנסנס לנאורות
מבוא לעת החדשה המאוחרת: המערב מהמהפכה הצרפתית עד למלחמה הקרה
מבוא לתולדות היהודים בעת החדשה
מאנטישמיות לשואה
ממבשרי ציון לתנועה הציונית
הלאומיות באירופה במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20
יישוב ישן וחדש בארץ-ישראל
תולדות ארץ-ישראל ויישובה בין שתי מלחמות העולם: המנדט והבית הלאומי
מיישוב למדינה: היישוב היהודי בארץ ישראל ומדינת ישראל בשנים 1956-1945
מסורת, משבר ומודרנה
לא הכול שחור: התגבשותה של החברה האורתודוקסית היהודית היסטוריה, טכנולוגיה וחידושים מדעיים בעת החדשה (סמינריון)
תנועות חברתיות ורוחניות בעת החדשה (סמינריון)

אוכלוסיית היעד:

 • מורות בכירות באנגלית המשלימות לימודיהן לתואר .B.Ed.
 • מורות בבית-ספר יסודי / על-יסודי בעלות תואר אקדמי, המעוניינות להתמחות באנגלית.
 • בעלי תואר אקדמי המעוניינים להשלים תעודת הוראה לחטיבה העליונה (כיתות ז'-י') או לבית-ספר יסודי.

היקף הלימודים בתוכנית אישית יקבע על-פי נתוני המועמדת ועל בסיס הדרישות האקדמיות. (נדרש מבחן כניסה וראיון באנגלית)

מועד: מבחר קורסים בימי ראשון, שלישי ורביעי בין השעות 18:50-8:30.

הקורסים לתעודת הוראה מיועדים לאקדמאים, בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, שאין להם תעודת הוראה.
היקף הלימודים הנדרש לתעודת הוראה נקבע בהוראות של המועצה השכלה גבוהה והאגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך.
בדרך כלל ניתן במהלך שנתיים רצופות לסיים את הקורסים הנדרשים בתחום החינוך (יום עד יומיים בשבוע) ובנוסף, עבודה מעשית – התנסות בוראה
אקדמאים הלומדים לתעודת הוראה בתחום שונה מלימודיהם לתואר, יחויבו בקורסים דיסציפלינאריים לפי תחום התמחותם להוראה.
רשימת הקורסים לתעודת הוראה במסגרת המרכז ללימודי המשך. (קורסי חובה ובחירה).

קורסים נוספים יינתנו במסגרת לימודי ההכשרה):
• דידקטיקה כללית
• פסיכולוגיה קוגניטיבית (מבוא)
• פסיכולוגיה של גיל הנעורים
• ילדים עם צרכים מיוחדים
• תקשורת בינאישית בכיתה
• מנהיגות חינוכית – עוצמה והעצמה
• בית הספר – המאה ה-21
• ניהול קונפליקטים בחינוך
• החינוך כאתגר
• ילדים בסיכון
• מוגבלות שיכלית – היבטים חינוכים ושיקומיים
• הוראה מקוונת
• שויון ושונות במערכת החינוך
• סוגיות חינוכיות לאור מקורות היהדות
• מורים בעולם של שינוי
• התמודדות עם הפרעות קשב
• מתבגרים לקויי למידה
• דילמות בחינוך המתבגר
• הכיתה המשלבת
• הפרעות התנהגות

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים