מסלול הכשרת גננות לגיל הרך (מלידה עד גיל שש)

Kindergarten Track: Early Childhood Education

ראש החוג: ד"ר ניצה דורי​

מרכזת המסלול: ד"ר אורנה שניידר​

המסלול מכשיר גננות לניהול גן לילדים בגילאי לידה עד שש. למתאימות קיימת אפשרות להרחבת הסמכה במהלך התואר לגננת לחינוך מיוחד או מורה לכיתות א-ב.

לקביעת פגישת ייעוץ:

ד”ר אורנה שניידר

053-4343410

Ornash66@gmail.com

בגילאים אלה יש משמעות עמוקה ליחסים שמכוננים מבוגרים עם ילדים, לביטחון שהם משרים, לסביבות למידה מגוונות, ולהבנת מאפייני הגילאים בתוך חטיבת הגיל הרך, לידה עד שש.

מטרת הלימודים במסלול הגיל הרך, להכשיר מנהיגות חינוכיות בעלות השקפת עולם דתית-לאומית, המהוות מודל חינוכי-דתי, הרואות בהוראה שליחות לאומית. מנהיגות חינוכיות המקדמות את הילד לפיתוח כישוריו ויכולותיו בהתאמה ללומד במאה ה-21. כל זאת בהסתמך על ידע תיאורטי רחב ועדכני בתחומי החינוך והפסיכולוגיה ובתחומי הדעת השונים.

מתווה ארבע-שנתי:
הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים על פי המתווה הבא:
בשנה א: שני ימי לימוד במכללה ויום לימודים אחד מרחוק.
בשנה ב :שלושה ימי לימוד (שניים במכללה ואחד מרחוק) ויום אחד של התנסות קלינית.

בשנה ג: יום לימודים אחד במכללה ויומיים התנסות קלינית במסגרת תוכנית “אקדמיה כיתה”.
בשנה ד: יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז’) בגן.

*בתוכנית רג”ב (תוכנית מצוינים בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.

* הלימודים מתקיימים גם במסגרת לימודי הסבת אקדמאים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה

 

מבנה תוכנית הלימודים: 

תוכנית הלימודים הינה חדשה ונבנתה בהתאם למתווה ההכשרה שאושר במרץ 2021.

לימודי ההכשרה של המסלול הם במתכונת חד-חוגית בהיקף של 90 ש”ש וכוללים:

 • חוג לגיל הרך (26 ש”ש): מגוון קורסים בתחומי ההתפתחות השונים של הילד, שיעמיקו את היכרותה של הסטודנטית עם עולם הינקות והילדות בגילאי לידה – 6, ויכללו היבטים התפתחותיים קוגניטיביים, רגשיים-חברתיים, שפתיים ומוטוריים. בנוסף קורסים ייחודיים לגננת שיתנו בידיה הבנה וכלים להכלה ולהשתלבות של ילדים עם צרכים מיוחדים בגן, אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה, וכן ידע פדגוגי תוכני (PCK).
 • תחומי דעת (30 ש”ש): הסטודנטית תרחיב את ידיעותיה בתחומי התוכן המרכזיים בגן הילדים הדתי בתחום יהדות, לשון שפה וספרות, אומנויות, חשיבה מתמטית, טבע ומדעים.
 • לימודי העשרה (4 ש”ש): מהווים את היסודות ללימודים האקדמיים במכללה וכוללים לשון ואנגלית.
 • לימודי חינוך והוראה (12 ש”ש): לימודי פדגוגיה ומחקר המלווים את ההכשרה הקלינית במוסדות החינוך השונים בגיל הרך.
 • הכשרה קלינית (18 ש”ש): במהלך שלוש שנות הלימוד הראשונות ותהיה בטווח הגילאים מגיל שלושה חודשים ועד גיל שש. הסטודנטית תתנסה במגוון מסגרות חינוכיות בגיל הרך, במעונות היום ובגני ילדים.

פעילויות נוספות

 • ימי עיון וסיורים מסלוליים
 • ימי עיון בנושא זיכרון-השואה והוראתה
 • התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

אפשרויות להרחבות הסמכה:

 1. גננת לחינוך מיוחד:

         26 ש”ש + 6 ש”ש התנסות מעשית בחלוקה הבאה:

         15 ש”ש יוכרו מהלימודים במסלול הגיל הרך ובנוסף:

  • קורסים בהיקף של 11 ש”ש בחינוך מיוחד
  • יום התנסות קלינית שנתי בגן חינוך מיוחד בהיקף של 6 ש”ש.
 1. מורה לכיתות א-ב:
  • קורסים בהיקף של 12 ש”ש
  • יום התנסות קליני שנתי בכיתות א’ וב’

שנה א’: יום התנסות במעון בסמסטר ב’

יושם דגש, בלימודים העיוניים ובעבודה המעשית, על הכרת מסגרות חינוכיות שונות כסביבת חיים למגוון ילדים בעלי רצפים התפתחותיים שונים – פעוטות וילדים. ההתנסות המעשית תהיה במעונות יום

שנה ב’: יום התנסות בגן הילדים לכל אורך השנה.

יודגש תפקידה של הגננת בקידום אקלים גן מיטבי. במקביל להכרת תיאוריות התפתחותיות תפתח הסטודנטית את יכולתה לתכנן פעילויות הרואות את הילד במרכז. ההתנסות כלי מחקר עיוניים לצד כלי מחקר אופרטיביים. ההתנסות המעשית תהייה במסגרות גני ילדים של משרד החינוך

שנה ג’: שני ימיי התנסות במסגרת תוכנית “אקדמיה-גן”

ילמדו תפיסות חינוכיות המהוות את הבסיס ל”גן הילדים העתידי”, גן המתבסס על האמונה ביכולתם של הילדים ליצור, ליזום, להוביל ולחקור תוך אינטראקציה מיטבית ומתמדת בין כל השותפים. בהתנסות המעשית תתכנן ותבצע הסטודנטית מחקר גמר חינוכי. הסטודנטית תפתח תוכנית עבודה המתבססת על יעדי האגף הקדם-יסודי. המחקר יכלול מחקר פעולה אישי שבמהלכו יבואו לידי ביטוי הכישורים המחקריים לצד הכישורים הפדגוגיים, שרכשה הסטודנטית במהלך לימודיה, בעריכת מחקר פעולה אישי, שישלב בצידו התערבות פדגוגי.

במהלך הלימודים ניתן לשלב לימודי מדרשה. חלק מהקורסים יוכרו במסגרת הלימודים לתואר.

 • “מדרשת מעיין בשאנן” חדש!! (מעונות ייחודיים לבנות המדרשה)
 • מדרשת “עורי צפון”

פנייה למדור רישום: מאיה 4513*  048780008

או פתיחת פנייה דרך אתר הבית של המכללה

תנאי קבלה: 
1. תעודת בגרות איכותית: בגרות בממוצע של 92 לפחות.
2. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות.
3. מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).

 • ראיון אישי
 • מבחן מסיל”ה בהתאם לצורך. 

 מצוינות ארצית: רג”ב (ראש גדול בהוראה)

מרכזת תוכנית מצויינות: ד”ר תרצה פריש – 050-5637080

התוכנית מיועדת לסטודנטיות בעלות ציון משולב של בגרות ופסיכומטרי החל מ615 ומעלה וכן בעלות יכולות גבוהות הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית-ערכית.

(תנאי קבלה מפורטים ניתן לקבל אצל מרכזת התוכנית)

 • משך הלימודים שלוש שנים במקום ארבע שנים
 • פטור מלא משכר לימוד במשך כל השלוש שנים
 • מלגה קיום בגובה של עד 5800 ₪ לצורכי מחייה לכל שנת לימודים
 • בוגרות התוכנית רשאיות להמשיך ישירות לתואר שני

תוכנית מצויינות מכללתית

תנאי הקבלה לתוכנית: בגרות 105 ומעלה, ציון מסיל”ה 6.5 ומעלה וראיון אישי

 • פטור מתשלום שכר לימוד של שנה ד’

תמריצים למתקבלות תשפ”ב

 • תמריץ המאה: 5,000 ש”ח למועמדות בעלות ממוצע ציוני בגרות 100 ומעלה.
 • הנחת בני משפחה: 12.5% משכר הלימוד עבור בני זוג/אחים לכל שנת לימוד (בתנאי ששניהם סדירים בהכשרה מלאה של 4 שנתי).
 • תמריץ מצוינות מכללתית: 11.000 בשנה ד’ בתנאי שהסטודנטית למדה כל השנים בתוכנית וכן ביצעה תרומה לקהילה (במשך שנה אחת ארבע שעות לקהילה)
 • תמריץ רעים: 1,000 ₪ עבור כל אחת מהסטודנטיות שנה א’ שיגיעו ביחד להירשם למכללה.
 • תמריץ מדרשת “מעיין בשאנן”: 100 $ לחודש.

התמריצים מיועדים רק לסטודנטית שהתקבלה למכללה בהתאם לתנאי הקבלה (92 ממוצע בגרות ומעלה) וכן לסטודנטית לתואר ראשון הלומדת הכשרה מלאה של ארבע שנים.

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 04-8780008, 4513*

לפרטים נוספים:
ד”ר אורנה שניידר
ornash66@gmail.com
053-4343410

קבלת סטודנטים:
בתיאום מראש

ממליצים עלינו

ממליצים עלינו!

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: