הסתרת תמונות

הכשרה מורות לגיל הרך

Kindergarten Track: Early Childhood Education

ראש החוג: ד"ר ניצה דורי

מרכזת המסלול: ד"ר אורנה שניידר

”בניין מתחילים לבנות מן היסוד,
הבסיס והיסוד של עם-ישראל אלו הם הקטנים.”

(הרבי מלובביץ)

המסלול מכשיר גננות לניהול גן לילדים בגילאי לידה עד שש. למתאימות, קיימת אפשרות להרחבת הסמכה לגננת לחינוך מיוחד או מורה לבית ספר יסודי.

הכשרת מנהיגות חינוכיות בעלות השקפת עולם דתית-לאומית, המהוות מודל חינוכי-דתי, הרואות בהוראה שליחות לאומית.
מנהיגות חינוכיות המקדמות את הילד לפיתוח כישוריו ויכולותיו בהתאמה ללומד במאה ה-21. כל זאת בהסתמך על ידע תיאורטי רחב ועדכני בתחומי החינוך והפסיכולוגיה ובתחומי הדעת השונים.

מתווה ארבע-שנתי:
הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים על פי המתווה הבא:
בשנה א' –
3 ימי לימודים במכללה יום התנסות מעשית במעון במהלך סמסטר ב'
בשנה ב' –
3 ימי לימודים במכללה ויום התנסות מעשית בגנים
בשנה ג' –
יום לימודים במכללה ושלושה ימי התנסות מעשית בגנים במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"
בשנה ד' –
יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז') בגנים

בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינים בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.

מבנה תוכנית הלימודים: לימודי יסוד והעשרה, לימודי חינוך המקנים ידע פדגוגי לצד התנסות מעשית במעון ובגן הילדים, חוג לגיל הרך הכולל קורסים בתחומי ההתפתחות השונים של הילד, חטיבת יהדות, חטיבת אומנויות וחטיבת חינוך מיוחד.
למתאימות, קיימת אפשרות להרחבת הסמכה לגננת לחינוך מיוחד או מורה לכיתות א-ב.

לימודי ההכשרה של המסלול הם במתכונת דו-חוגית בהיקף של 96 ש"ש הלימודים כוללים:
לימודי יסוד והעשרה (6 ש"ש) המהווים את היסודות ללימודים האקדמיים במכללה: לשון, אנגלית, אוריינות מחשב.
לימודי חינוך (19 ש"ש) לימודי פדגוגיה ומחקר המלווים את ההתנסות המעשית במוסדות החינוך השונים בגיל הרך.
התנסות במסגרות לגיל הרך – 15 ש"ש לאורך שלושת שנות לימוד.
לימודי חטיבות (3 חטיבות בנות 10 ש"ש כל אחת), בהן תרחיב הסטודנטית את ידיעותיה בתחומי התוכן המרכזיים בגן הילדים הדתי: חטיבת יהדות חובה וכן בחירה בעוד שתי חטיבות מבין שתי החטיבות הבאות: חטיבת אומנויות או חטיבת חינוך מיוחד או חטיבת מדעים.
לימודי חוג לגיל הרך (26 ש"ש), שיעמיקו את היכרותה של הסטודנטית עם עולם הינקות והילדות בגילאי לידה – 6, ויכללו היבטים התפתחותיים קוגניטיביים, רגשיים-חברתיים ומוטוריים ובהלימה לכך, הבנת עקרונות ההוראה והתאמת הסביבה לצורכי הילד.

פעילויות נוספות
– ימי עיון וסיורים מסלוליים
– ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
– התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

התנסות זו מתקיימת במהלך שלוש שנות הלימוד הראשונות ותהיה בטווח הגילאים מגיל שלושה חודשים ועד גיל שש. היכרות עם מגוון המסגרות החינוכיות בגיל הרך, במעונות היום ובגני ילדים.

בשנה א' – יום התנסות במעון בסמסטר א'
בשנה ב' – יום התנסות מעשית אחד בגנים
בשנה ג' – 3 ימי התנסות מעשית בגנים במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"

בשנה א' – יושם דגש, בלימודים העיוניים ובעבודה המעשית, על הכרת מסגרות חינוכיות שונות כסביבת חיים למגוון ילדים בעלי רצפים התפתחותיים שונים – פעוטות וילדים. ההתנסות המעשית תהיה במעונות יום.
בשנה ב' – יודגש תפקידה של הגננת בקידום אקלים גן מיטבי. במקביל להכרת תיאוריות התפתחותיות תפתח הסטודנטית את יכולתה לתכנן פעילויות הרואות את הילד במרכז. ההתנסות כלי מחקר עיוניים לצד כלי מחקר אופרטיביים. ההתנסות המעשית תהייה במסגרות גני ילדים של משרד החינוך.
בשנה ג' – ילמדו תפיסות חינוכיות המהוות את הבסיס ל"גן הילדים העתידי", גן המתבסס על האמונה ביכולתם של הילדים ליצור, ליזום, להוביל ולחקור תוך אינטראקציה מיטבית ומתמדת בין כל השותפים. בהתנסות המעשית תתכנן ותבצע הסטודנטית מחקר גמר חינוכי. הסטודנטית תפתח תוכנית עבודה המתבססת על יעדי האגף הקדם-יסודי. המחקר יכלול מחקר פעולה אישי שבמהלכו יבואו לידי ביטוי הכישורים המחקריים לצד הכישורים הפדגוגיים, שרכשה הסטודנטית במהלך לימודיה, בעריכת מחקר פעולה אישי, שישלב בצידו התערבות פדגוגית.

 1. הסמכה נוספת להוראה בבית ספר יסודי
 2. שילוב התמחות בגן חינוך מיוחד* (26 ש"ש + 8 ש"ש התנסות מעשית)
  הלימודים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך (לידה-6) מושתתים על התפיסה שעל החברה הישראלית בכלל, ועל צוות ההוראה בפרט, להכיר את האוכלוסיות בעלות הצרכים המיוחדים, על כל גווניהן, לקבל אותן ואת זכויותיהן לחינוך מתאים ולאיכות חיים מרבית. אנו מאמינים כי היהדות מחנכת לכבוד הדדי, לקבלת השונה ולהכלת אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים בתוך הקהילה.
  הגננת בחינוך המיוחד פוגשת את הילדים בשנים הראשונות לחייהם, בתקופה בה המערכות השונות של הילד הרך (נוירולוגית, מוטורית וחושית, קוגניטיבית וחברתית-רגשית) עדיין בשלבי התפתחות ועל כן, יש חשיבות רבה לאיתור וטיפול מתאים בילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל הרך. מטרת הלימודים האקדמיים בחוג לחינוך מיוחד הינה לספק לסטודנטית רקע תיאורטי וידע החיוניים לאיתור ולקידום של אוכלוסיות ילדים עם מוגבלויות במגוון מסגרות חינוך, עם הדגשים על האפיונים הייחודיים של הילדים בגיל הרך.
  הלימודים העיוניים ישולבו עם יום התנסות במסגרות של גן הילדים בחינוך המיוחד לאורך שנה.

* מותנה במספר הנרשמות. הנרשמות יהיו חייבות בתנאי קבלה כמקובל באותו מסלול באותה שנה.

– ימי עיון וסיורים מסלוליים
ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

מה נדרש לעשות על מנת להירשם? 
יש למלא את טופסי ההרשמה ולבצע הליך קבלה.
תיאום הרשמה עם המזכירות האקדמית.
שרון דרטלר: 04-8780016
לימור לבקוביץ לבאן: 050-4783256
ענבר קרמר: 052-2483869

תנאי קבלה: 
1. זכאות לתעודת בגרות.
2. עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
    א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני                  הבגרות 92 לפחות.
    ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל                      הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
        מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.
        מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3. מבחן מסיל"ה בהתאם לצורך. 
4. ראיון אישי.
5. ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון: 
* הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
* צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
* נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לכל עניין ושאלה:
קביעת פגישת ייעוץ
ד"ר אורנה שניידר – ראש מסלול הגיל הרך
ornash66@gmail.com
053-4343410

שםטלפוןמייל
ד"ר ניצה דורי
ראש החוג
052-3612809nitsa.dori@gmail.com
ד"ר אורנה שניידר
ראש המסלול
053-4343410ornash66@gmail.com
גב' הילי אדליין052-3863362hilieidlin@gmail.com
ד"ר ג'וני אוברמן050-3231523joni_a2@lavi.co.il
ד"ר עדי אלימלך052-5434217eli.yuval@gmail.com
ד"ר חן בוחבוט052-7490423asherhen2@gmail.com
גב' עליזה בן שושן052-4704888aliza0035@walla.com
גב' זוהר גדסי052-6888302zohartg@gmail.com
ד"ר איריס גיל054-8188099irisgil11@gmail.com
גב' ורדיה הימל052-2257983himelvardia@013.net
ד"ר גלעד הר שפר050-6994390hrsgilad@windowslive.com
גב' צפרירה ווקר054-6476277tzwecker@gmail.com
גב' פנינה ויידה054-4351590pninavai@gmail.com
ד"ר יונה זמירי050-9282402yonazm46@gmail.com
ד"ר מירב חמי050-9575959merav.hemi@gmail.com
גב' כץ אסתר050-4560000kettykatz@gmail.com
גב' יעל ניאגו054-6502233Yaeliin@netvision.net.il
גב' יפה נסימי  
גב' לאה נצרתי050-7649665nazarat@gmail.com
ד"ר ענת עין גדי054-6826500anatgedi3@walla.com
גב' עדי צביאלי050-6924904adizv@yahoo.com
ד"ר תרצה פריש050-5637080frisht@shaanan.org
ד"ר ענבל קולושי054-4873914inbalmin@gmail.com
הרב יעקב קליין052-7024172jacobklain@gmail.com
גב' תמרי רויטל054-4261202revital.tama@gmail.com
ד"ר נורית רונן054-4939977nuritro@shaanan.org
גב' ציפי שאר ישוב050-7629696zipi_sy@walla.com
ד"ר רחלי שולשטיין052-8844460rachelishul@walla.com

למערכת לימודים לחץ כאן

ד"ר אורנה שניידר
ornash66@gmail.com
053-4343410
משרדי רכזי תחום, חדר 185.
04-8780055

קבלת סטודנטים:
בתיאום מראש

* מסלול זה יהיה מותנה במספר הנרשמות. הנרשמות יהיו חייבות בתנאי קבלה כמקובל באותו מסלול באותה שנה.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים