מסלול הכשרת גננות לגיל הרך (מלידה עד גיל שש)

Kindergarten Track: Early Childhood Education

ראש החוג: ד"ר אורנה שניידר

הצעד הראשון מתחיל כאן - בשאנן!

המסלול מכשיר גננות לניהול גן לילדים בגילאי לידה עד גיל שש.
למתאימות קיימת אפשרות להרחבת הסמכה במהלך התואר:
* גננת לחינוך מיוחד
* מורה לכיתות א'-ב'

בגילאים אלה יש משמעות עמוקה ליחסים שמכוננים מבוגרים עם ילדים, לביטחון שהם משרים, לסביבות למידה מגוונות, ולהבנת מאפייני הגילאים בתוך חטיבת הגיל הרך, לידה עד גיל שש.

מטרת הלימודים במסלול הגיל הרך, להכשיר מנהיגות חינוכיות בעלות השקפת עולם דתית-לאומית, המהוות מודל חינוכי-דתי, הרואות בהוראה שליחות לאומית. מנהיגות חינוכיות המקדמות את הילד לפיתוח כישוריו ויכולותיו בהתאמה ללומד במאה ה-21. כל זאת בהסתמך על ידע תיאורטי רחב ועדכני בתחומי החינוך והפסיכולוגיה ובתחומי הדעת השונים.

מתווה ארבע-שנתי, הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים על פי המתווה הבא:

שנה א’: שלושה ימים – שני ימי לימודים במכללה ויום נוסף בלמידה מרחוק/ בהכשרה קלינית.
סמסטר קיץ – מרוכז 
שנה ב’: שלושה ימי לימוד (שניים במכללה ואחד מרחוק) ויום אחד של התנסות קלינית.
סמסטר קיץ
שנה ג’: יום לימודים אחד במכללה ויומיים התנסות קלינית במסגרת תוכנית “אקדמיה-גן”.

  • סיורים לימודיים במעונות ובגני הילדים
  • כנסים ייחודיים למסלול הגיל הרך
  • ימי עיון בנושא זיכרון-השואה והוראתה
  • התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה
  • מיזמים חינוכיים שונים

שנה א’: יום התנסות במעון בסמסטר ב’
יושם דגש, בלימודים העיוניים ובעבודה המעשית, על הכרת מסגרות חינוכיות שונות כסביבת חיים למגוון ילדים בעלי רצפים התפתחותיים שונים – פעוטות וילדים. ההתנסות המעשית תהיה במעונות יום.

שנה ב’: יום התנסות בגן הילדים לכל אורך השנה
יודגש תפקידה של הגננת בקידום אקלים גן מיטבי. במקביל להכרת תיאוריות התפתחותיות תפתח הסטודנטית את יכולתה לתכנן פעילויות הרואות את הילד במרכז. ההתנסות כלי מחקר עיוניים לצד כלי מחקר אופרטיביים. ההתנסות המעשית תהיה במסגרות גני ילדים של משרד החינוך.

שנה ג’: שני ימי התנסות במסגרת תוכנית “אקדמיה-גן”
ילמדו תפיסות חינוכיות המהוות את הבסיס ל”גן הילדים העתידי”, גן המתבסס על האמונה ביכולתם של הילדים ליצור, ליזום, להוביל ולחקור תוך אינטראקציה מיטבית ומתמדת בין כל השותפים. בהתנסות המעשית תתכנן ותבצע הסטודנטית מחקר גמר חינוכי. הסטודנטית תפתח תוכנית עבודה המתבססת על יעדי האגף הקדם-יסודי. המחקר יכלול מחקר פעולה אישי שבמהלכו יבואו לידי ביטוי הכישורים המחקריים לצד הכישורים הפדגוגיים, שרכשה הסטודנטית במהלך לימודיה, בעריכת מחקר פעולה אישי, שישלב בצידו התערבות פדגוגי.

במהלך הלימודים ניתן לשלב לימודי מדרשה. חלק מהקורסים יוכרו במסגרת הלימודים לתואר.

תוכנית מצוינות ארצית: רג”ב (ראש גדול בהוראה)

מרכזת התוכנית: ד”ר עדה גבל– פל’: 054-5684679

התוכנית מיועדת למועמדות בעלות יכולות גבוהות הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית-ערכית, שהציון המשולב (של ממוצע הבגרות ושל הפסיכומטרי) שלהן הוא 615 ומעלה ויש להן גם ציון מסיל”ה מתאים, וכן למועמדות שממוצע הבגרות שלהן הוא 105 ומעלה, ציון מסיל”ה 7 ומעלה, ושגם עברו בהצלחה קורס קיץ מקוון מטעם רג”ב. 

כל המועמדות נדרשות לעבור גם ראיון אישי.

  • משך הלימודים שלוש שנים במקום ארבע שנים.
  • פטור מלא משכר לימוד במשך שלוש שנים
  • מלגה קיום בגובה של עד 5000 ₪ לצורכי מחייה לכל שנת לימודים
  • בוגרות התוכנית רשאיות להמשיך ישירות לתואר שני

פרטים נוספים על אודות התוכנית ניתן למצוא באתר המכללה תחת הכותרת ‘מסלולים מיוחדים’. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם מרכזת התוכנית.

תוכנית מצוינות חברתית 

מרכזת התוכנית: גב’ ענת לנקרי – פל’: 052-2378396

תנאי הקבלה לתוכנית: (תנאי קבלה מפורטים ניתן לקבל אצל מרכזת התוכנית)

מועמדות בעלות זיקה גבוהה להתנדבות חברתית

ממוצע בגרות 105 ומעלה

ציון מסיל”ה 5.5 ומעלה

ראיון אישי

 

רישום:
גב’ אודיה הלוי – 8781* | 04-8780008
גב’ אביגיל קדוש – 04-8780018

לפרטים נוספים:
ד”ר אורנה שניידר | 053-4343410 | ornash66@gmail.com
קבלת סטודנטיות: בתיאום מראש בלבד

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: