הסתרת תמונות

אנגלית - M.Ed. in Teaching English as a Foreign Language in a Digital Age

Head of the Program – Prof. Elite Olshtain
Coordinator – Gaby Shoshani

A two-year program in English for English teachers

1st2ndNOTE: 1 credit hour = 90minute weekly sessions for one semester
  FOUNDATIONS
11Compulsory, SEMINAR OPTIONA Discourse Approach to GrammarProf. Elite Olshtain
1 CompulsoryDiscourse Analysis, Spoken CommunicationDr. Valerie S. Jakar
2 Compulsory, SEMINAR OPTIONDiscourse Analysis, Worlds of Literacy and the English LanguageDr. Valerie S. Jakar
1  ElectiveEnglish in the Sociolinguistic Ecology of IsraelDr. Marsha Bensoussan / Dr. Deborah Dubiner
1  ElectiveAdvanced Course in Language AssessmentDr. Marsha Bensoussan
 2Compulsory, SEMINAR OPTIONIssues in Second Language AcquisitionProf. Elite Olshtain /
Dr. Deborah Dubiner)
1 ElectiveEnglish in the Sociolinguistic Ecology of IsraelDr. Marsha Bensoussan / Dr. Deborah Dubiner
LITERACY DEVELOPMENT
 2CompulsoryReading and Writing in English: Normal Development and DisabilitiesDr. Zehava Bigman
2 Elective, SEMINAR OPTIONMultilingual Reading and WritingDr. Marsha Bensoussan / Dr. Deborah Dubiner
COMMUNICATION IN A DIGITAL AGE
1 CompulsoryIssues in Modern Technology in the Language ClassDr. Elaine Hoter /
Dr. James Backer
1 CompulsoryJewish Values in Cyber WorldDr. Elaine Hoter and Rabbi Dr. Boaz Cohen/
Dr. Devorah Preiss
 2ElectiveTeaching English throught the InternetDr. Elaine Hoter/
Dr. Devorah Preiss
 2ElectiveModels for Online LearningDr. Elaine Hoter
 2CompulsoryText, Film, LessonDr. Emmy Zitter
 2ElectiveCreative Writing and TechnologyDr. Emmy Zitter
 2ElectiveTeaching English through the InternetDr. Elaine Hoter
 2ElectiveModels for online learningDr. Elaine Hoter
EDUCATIONAL RESEARCH
11CompulsoryQuantitative Research Methods and StatisticsDr. Marsha Bensoussan /
Dr. Shraga Fisherman
1 CompulsoryQualitative and Classroom Research MethodsDr. Valerie S. Jakar
 2CompulsoryResearch Project WorkshopProf. Elite Olshtain and Prof. Bernard Spolsky

• B.A. or B.Ed.
• Israeli teaching certificate
• Three years teaching experience
• Interview and English Department Entrance Exam
* Supplementary courses may be required.

Graduate students earn an M.Ed. degree in two years of traditional and hybrid courses. They also carry out a Final Project involving research with a practical product.
All classes and face-to-face sessions are held on Wednesdays from 8:30 to 18:50.

Contact the college at 04-8780021/22/23 for details and/or an appointment.
Please download and send or bring the following documents to the interview:
• B.Ed./B.A. diploma and Teaching Certificate with grade transcripts
• Salary slip or other proof of teaching experience
• Photocopy of your ID card
• Passport photo
• The registration form
The registration fee is 400 NIS.

לוח חופשות לחץ כאן

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – ארגון המורים

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – הסתדרות המורים

נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי

מכללת שאנן – המרכז ללימודים מתקדמים

טל':  04-87800/21/22/23

ת"ד 906 קרית שמואל, חיפה 3100801

פקס: 04-8714446

מייל: levisoneran@gmail.com

שינוי גודל גופנים