הסתרת תמונות

החוג להוראת היסטוריה

High School Track: History

ראש החוג: ד"ר יצחק ציטרין

החוג להיסטוריה - המפתח לעתיד

החוג מכשיר מורים ומורות להוראת ההיסטוריה על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בבתי הספר העל יסודיים. הלימודים כוללים עיון ודיון בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה כללית ובתולדות עם ישראל, מתקופת הבית השני ועד העשורים הראשונים של מדינת ישראל.

מרצי החוג בעלי השכלה תורנית רחבה ומצוינות מחקרית אקדמית, תוך גישה של טיפוח הסטודנטים וקידומם האישי והמקצועי.

להכשיר מורים לחטיבה העליונה ( כיתות ז –י"ב) בחינוך הממלכתי-דתי, שהשקפת עולמם החינוכית מבוססת על מסד של ידע וכשורים אקדמיים במדעי החינוך והיהדות. יכולתו האקדמית של הסטודנט בתחום מקצועות ההוראה תתבסס על שליטה בגופי ידע ועל מיומנויות חקר עצמאיות.
ה'אני מאמין' של החוג מקושר לתפיסת עולם ערכית המכוונת לבוגר בעל אוריינטציית צמיחה, מודעות עצמית-רפלקטיבית, תפיסות עולם פתוחות גמישות, סקרנות וכבוד לזולת.
כמכשירי מורים במכללה אקדמית דתית, אנו מאמינים כי היהדות מחנכת למוסר חברתי ערכי, לכבוד הדדי בגדר "דרך ארץ קדמה לתורה". ערכים אלו מנחים את המורה לחינוך העל-יסודי, הבא מרקע תרבותי-דתי, ועליו להקרין את הערכים האלה בעבודתו.

מערך הלימודים (מותאם לסיום התואר בשלוש שנים)
הלימודים בחוג מתייחסים לשלוש חטיבות-זמן, בדגש שונה:
העת החדשה: דגש ראשון (דגש עיקרי); העת העתיקה: ( תקופת המשנה והתלמוד) דגש שני; ימי-הביניים: מבואות – דגש משני.

שנה א'

הקורס סוג הקורסמס' ש"ש
רומא: מעיר-מדינה, לאימפריהחובה1
תולדות התקופה הקלאסיתחובה1
תולדות עם ישראל בתקופת הבית השניחובה1
מירושלים לאושא: מבית המקדש למקדש מעטחובה1
ראשיתה של אירופה – אירופה בימי הביניים המוקדמיםמבוא/חובה1
היהודים בימי הבינייםמבוא/חובה1
אירופה מהרנסנס ועד המהפכה הצרפתיתחובה1
אירופה במאה ה-19 הארוכה – ממהפכה הצרפתית עד מלחמת העולם הראשונהחובה1
תולדות עם ישראל בעת החדשהחובה2
קורס בחירה מחטיבת ההיסטוריה הקלאסיתבחירה2
סה"כ 10

שנה ב'

הקורס סוג הקורסמס' ש"ש
תולדות התקופה ההלניסטיתחובה1
סדנת ההיסטוריוןחובה1
אירופה: הלאומיות במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20חובה1
ממבשרי ציון לתנועה הציוניתחובה1
מאנטישמיות לשואהחובה1
קורס בחירה מחטיבת ההיסטוריה הקלאסיתבחירה1
קורסי בחירה מחטיבת ההיסטוריה בעת החדשהבחירה2
סה"כ 8

– ימי עיון וסיורים מסלוליים
ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

למערכת לימודים לחץ כאן

ד"ר יצחק ציטרין
yitzhakcy@gmail.com
04-8780043
025-5520202
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג', חדר 643.
קבלת סטודנטים: 
בתיאום מראש בלבד.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים