החוג להיסטוריה

High School Track: History

ראש החוג: ד"ר אליעזר שריאל

החוג להיסטוריה - המפתח לעתיד

החוג מכשיר מורים ומורות להוראת ההיסטוריה על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בבתי הספר העל יסודיים. הלימודים כוללים עיון ודיון בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה כללית ובתולדות עם ישראל, מתקופת הבית השני ועד העשורים הראשונים של מדינת ישראל.

מרצי החוג בעלי השכלה תורנית רחבה ומצוינות מחקרית אקדמית, תוך גישה של טיפוח הסטודנטים וקידומם האישי והמקצועי.

להכשיר מורים לחטיבה העליונה ( כיתות ז –י”ב) בחינוך הממלכתי-דתי, שהשקפת עולמם החינוכית מבוססת על מסד של ידע וכשורים אקדמיים במדעי החינוך והיהדות. יכולתו האקדמית של הסטודנט בתחום מקצועות ההוראה תתבסס על שליטה בגופי ידע ועל מיומנויות חקר עצמאיות.
ה’אני מאמין’ של החוג מקושר לתפיסת עולם ערכית המכוונת לבוגר בעל אוריינטציית צמיחה, מודעות עצמית-רפלקטיבית, תפיסות עולם פתוחות גמישות, סקרנות וכבוד לזולת.
כמכשירי מורים במכללה אקדמית דתית, אנו מאמינים כי היהדות מחנכת למוסר חברתי ערכי, לכבוד הדדי בגדר “דרך ארץ קדמה לתורה”. ערכים אלו מנחים את המורה לחינוך העל-יסודי, הבא מרקע תרבותי-דתי, ועליו להקרין את הערכים האלה בעבודתו.

מערך הלימודים (מותאם לסיום התואר בשלוש שנים)
הלימודים בחוג מתייחסים לשלוש חטיבות-זמן, בדגש שונה:
העת החדשה: דגש ראשון (דגש עיקרי); העת העתיקה: ( תקופת המשנה והתלמוד) דגש שני; ימי-הביניים: מבואות – דגש משני.

שנה א’

הקורס סוג הקורסמס’ ש”ש
רומא: מעיר-מדינה, לאימפריהחובה1
תולדות התקופה הקלאסיתחובה1
תולדות עם ישראל בתקופת הבית השניחובה1
מירושלים לאושא: מבית המקדש למקדש מעטחובה1
ראשיתה של אירופה – אירופה בימי הביניים המוקדמיםמבוא/חובה1
היהודים בימי הבינייםמבוא/חובה1
אירופה מהרנסנס ועד המהפכה הצרפתיתחובה1
אירופה במאה ה-19 הארוכה – ממהפכה הצרפתית עד מלחמת העולם הראשונהחובה1
תולדות עם ישראל בעת החדשהחובה2
קורס בחירה מחטיבת ההיסטוריה הקלאסיתבחירה2
סה”כ 10

שנה ב’

הקורס סוג הקורסמס’ ש”ש
תולדות התקופה ההלניסטיתחובה1
סדנת ההיסטוריוןחובה1
אירופה: הלאומיות במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20חובה1
ממבשרי ציון לתנועה הציוניתחובה1
מאנטישמיות לשואהחובה1
קורס בחירה מחטיבת ההיסטוריה הקלאסיתבחירה1
קורסי בחירה מחטיבת ההיסטוריה בעת החדשהבחירה2
סה”כ 8

– ימי עיון וסיורים מסלוליים
ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

מטרת הקתדרה החדשה בחוג להיסטוריה, היא להקנות לסטודנטים ידיעה נרחבת על קורותיהם של יהודי ספרד וארצות האסלאם מראשית האסלאם ועד העליות לארץ ישראל, בדגש על העליות שהחלו במאה התשע עשרה ועד לעליות הגדולות בעשורים הראשונים לכינונה של מדינת ישראל. 

הוראת יהודי ארצות האסלאם והפזורה הספרדית הינה נושא מורכב בגלל הגיוון הרחב של הקהילות המתפרשות ממרוקו ועד בֻּכארה, ומן הקהילות הספרדיות בבבלקן ועד תימן. על אף המכנה המשותף הנרחב, קיימים הבדלים היסטוריים ותרבותיים במרחבי הזמן והמקום. מאידך, ישנם נושאים משותפים לכלל הקהילות שראוי לדון בהם במבט כולל, כגון הכמיהה לארץ ישראל לאורך הדורות; חיי הדת וגישתם ההלכתית של יהודי ארצות האסלאם בדרך הנהגת הקהילות; הקרבה לרעיון הציוני, העליות לארץ ישראל ותרומת העולים להגשמת החזון הציוני. 

תכני הקורסים המוצעים: קורס מבוא אחד העוסק בהיווצרותן, מעמדן ודמותן של הקהילות היהודיות בארצות האסלאם; שני קורסים הוקדשו לימי ‘תור הזהב’ – האחד ל’תור הזהב’ העבאסי במזרח (בבבל) בימי הגאונים, השני ל’תור הזהב’ הספרדי במערב. ארבעה קורסים עוסקים במרחבים גיאוגרפיים ייחודיים: יהדות המגרב; הפזורה הספרדית (כולל יהדות הבלקן); יהדות תימן; יהדות המרחב הפרסי. הקורסים הנוספים הם תמטיים: המפגש עם הדת והתרבות המוסלמית והשפעתה בתחום הפולמוס הדתי; דרך הנהגת הקהילות של חכמי ארצות האסלאם ויחסן של הקהילות לרעיון הציוני והגשמתו. 

הוראה חוץ כיתתית: מוזיאונים כמרחב למידה

הקורס כולל חמישה ימי סיור, בכל יום סיור אנו נבקר במוזיאון אחד שתכניו מתכתבים עם תכנים הנמצאים בתכניות הלימודים בהיסטוריה

במהלך הקורס נבקש לחקור כיצד יציאה אל מחוץ לכותלי בית הספר יכולה להעשיר את ההוראה בכיתה, מה החשיבות של חיבור בין הכיתה לבין הביקורים מחוץ לה, ננתח את יסודות הנרטיב ההיסטורי ואת אפשרויות ריבוי הנרטיבים, נעסוק ביתרונות והחסרונות של ביקור חוויתי במוזיאון וכיצד המוזיאונים מתווכים לנו, כחברה, את זיכרון העבר. 

הוראה חוץ כיתתית: הסיור ההיסטורי-הלימודי

מטרת הסיור ההיסטורי-לימודי היא מפגש עם האתרים שבהם נעשתה ההיסטוריה. מטרת הקורס היא להכשיר את פרחי ההוראה להעביר סיורים היסטוריים דומים לתלמידיהם. בקורס יהיו ארבעה ימי סיור באתרים היסטוריים וארכיאולוגיים ברחבי הארץ: 

נחל מערות וקיסריה  

נחל מערות – היכרות עם ההיסטוריה והפרה-היסטוריה ומה שביניהן

קיסריה – היכרות עם סוגיות ארכיאולוגיות בסיסיות וימי מלכותו של הורדוס

הגליל בין המרד הגדול לרבי יהודה הנשיא 

יודפת – המרד הגדול ויוסף בן מתתיהו

ציפורי – רבי יהודה הנשיא ועריכת המשנה

בית שערים – יחסי הגלות והתפוצה

הגליל בין גולה לגאולה 

בית הכנסת של חמת טבריה

דגניה / בית העלמין של כנרת – הקיבוץ והקבוצה בימי עליה שניה

ארם נהריים  – חלוציות ותעשיה בעליה השלישית

ירושלים עיר דוד – ירושלים המקראית

חפירות הכותל – ירושלים של ימי בית שני

משכנות שאננים והיציאה מהחומות

ד”ר יצחק ציטרין – ראש החוג

ד”ר חנן בירנבוים

הרב ד”ר מאיר בן-שחר

ד”ר עדה גבל

מר אריה הכט – מד”פ

הרב ד”ר בועז כהן

פרופ’ חגי מזוז

הרב ד”ר אליעזר שריאל

תנאי קבלה: 

1 . זכאות לתעודת בגרות.
2 . עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני הבגרות 92 לפחות.
ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל”ה.
מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3 . מבחן מסיל”ה בהתאם לצורך. 
4 . ראיון אישי.
5 . ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.
6 . מבחני כניסה להתמחויות מתמטיקה ואנגלית.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008 (בנות)
הרב ד”ר הראל שפירא – 054-4931075 (בנים)

לכל עניין ושאלה:
ד”ר יצחק ציטרין
yitzhakcy@gmail.com
04-8780043
025-5520202
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג’, חדר 643.
קבלת סטודנטים: 
בתיאום מראש בלבד.

 

לרישום:
שירה מאיר – 4513* | 04-8780008
אביגיל קדוש – 04-8780018

לפרטים נוספים:
ד”ר אליעזר שריאל
eliezer.sariel@gmail.com
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג’, חדר 643.

קבלת סטודנטים: 
בתיאום מראש בלבד.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: