רשות המחקר והאתיקה

רשות המחקר במכללת שאנן שוקדת על הפיתוח המקצועי-מחקרי של חברי הסגל האקדמי באמצעות ייעוץ ותמיכה במחקר, קיום ימי עיון מחקריים, פיתוח פרויקטים ייחודיים והערכתם. רשות המחקר מעודדת מחקרים מסוגים שונים שהם פרי יוזמה אישית של המרצים ו/או שהם יזומים על-ידי חברי הצוות המחקרי ברשות המחקר. נשתדל לאפשר עריכת מחקרים שיוזמנו בחלקם על ידי גופים במכללה או גופים חיצוניים. כמו כן, עונה רשות המחקר להצעות לשותפויות במחקר עם מרצים מתוך המכללה וכן עם גופים חיצוניים למכללה, הקשורים לחינוך ולחברה.

  1. ראש הרשות

ראש הרשות נבחר על-ידי נשיא המכללה. ראש הרשות מרכז את פעילות הרשות.

  1. צוות חוקרים-מומחים

ראש הרשות פונה לחוקרים מומחים בתחומים שונים שיסכימו להיכלל בתוך רשימת צוות חוקרים-יועצים לחברי הסגל, ויפנה את חברי הסגל אליהם.

  1. הוועדה המצומצמת לעידוד מחקר

הוועדה המצומצמת מורכבת משלושה חברים:

פרופסור עילית אולשטיין (יו”ר ועדת מנויים עליונה של מכללת שאנן ויו”ר התכנית של התואר השני להוראת אנגלית)

פרופסור דוד בן-חיים (חבר בוועדת מנויים עליונה, יו”ר ועדת המנויים הפנימית של המכללה, יו”ר המועצה האקדמית, ראש החוג למתמטיקה וחבר בוועדת רשות המחקר, חבר במערכת כתבי העת: שאנן וחינוך מתימטי),

ופרופסור שרה כ”ץ (ראש רשות המחקר של מכללת שאנן, מרכזת לימודי אנגלית לצרכים אקדמאים ובינלאומיים וחברת מערכת שנתון שאנן).

הוועדה אחראית בין השאר על הצעדים לעידוד ביצוע מחקרים, כתיבת מאמרים ופרסומם, ואישורים למלגות לחברי הסגל האקדמי של המכללה בעקבות הצלחתם בפרסום מאמריהם.

  1. הוועדה המורחבת לעידוד מחקר

 הוועדה עוזרת בעידוד כתיבת מחקרים של אנשי הסגל במכללה. הוועדה היא המניפה שדרכה מעודדת המכללה את חברי הסגל לבצע מחקרים ולכתוב מאמרים. עיקר המאמץ נעשה בתחום החינוך: בלמידה, בהוראת מקצועות שונים ובהערכתם, והן בדיסציפלינה עצמה.

הוועדה המורחבת לעידוד המחקר במכללת “שאנן” כוללת את דיקנית תואר ראשון ד”ר אסתר כלפון וראשי החוגים – שהם נציגי התחומים הנלמדים במכללה. בראש הוועדה יעמוד ראש רשות המחקר.

מטרת הוועדה לעידוד מחקרים במכללת “שאנן” היא לעודד ולתמוך בעריכת מחקרים הנערכים ביוזמתם של חברי סגל המכללה בנושאים הקשורים לחינוך ולהכשרת מורים ופרסומם בבמות שפיטות שונות, כגון: כתבי עת, כנסים אקדמיים בארץ ובחו”ל. 

חוקר המעוניין לאסוף מידע מסטודנטים/מרצים במכללה או אודותם יפנה לרשות המחקר לצורך קבלת אישור מקדים. יהיה עליו להגיש בקשה לעריכת מחקר במכללה ולעמוד בכללי האתיקה של המכללה. 

רשות המחקר של המכללה האקדמית לחינוך עומדת לשירות המרצים בכל עת.

תפקידי הרשות
תפקידה של רשות המחקר במכללת שאנן הוא תמיכה במחקר ובעשייה אקדמית, תוך עידוד מתמיד של סגל המכללה לבצע מחקר שפיט.
העיסוק המחקרי במכללה מתבצע גם באמצעות סיוע במתן משאבי מחקר, חידוד ושיפור מתמידים של מיומנויות המחקר בקרב חברי הסגל ועידוד של שתופי פעולה בתוך המכללה ומחוצה לה. תכליתן של כל פעולות אלו ממוקדת בתוצרים מגוונים ויצירתיים.

1. מתן מידע שוטף על פרסומים, כנסים וקרנות למימון מחקרים

נעשה באופן שוטף.

2. פיתוח וטיפוח מחקר על-ידי פגישות ושיחות עידוד לכתיבה מחקרית עם מרצי המכללה בתחומים שונים של מחקר בסיסי ומחקר אמפירי

רשות מחקר יוצרת קשר עם מרצי המכללה במשך השנה כדי לעודד כתיבה ונותנת

תמיכה אישית מתמשכת. דוקטורנטים ומרצים מוזמנים לפנות לרשות המחקר לייעוץ.

להנחיה, לייעוץ אישי וקבוצתי לחברי סגל, בנושאים שונים של העבודה המחקרית ופרסומה: להגשת הצעת מחקר, לתכנון המחקר, לעיבוד נתונים, לכתיבה, לפרסום בכתבי עת שפיטים ולתאום פגישת ייעוץ או הפנייה לייעוץ נא לפנות לפרופ’ שרה כ”ץ, טלפון 0586568333 או לכתובת המייל: sara10@012.net.il

3. עידוד קשרי מחקר עם מוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובחו”ל

הצטרפות לאתר חוקרי המכללות בישראל.

4. עידוד מרצים לחקור ולפרסום בתוך קהילת שאנן בבמות הבאות:

הוצאת הספרים של המכללה – שאנן

כתבי העת השפיטים של המכללה:

– שנתון המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

– הייעוץ החינוכי

– כתב העת למחקר ועיון בחינוך מתימטי

– בין השורות כתב עת 

5. רשות המחקר מעודדת הקמת קבוצות עניין

  Special interest groups (SIG)

קבוצות עניין במחקר הן מסגרות המפגישות את החוקרים לצורך קידום מחקריהם. כל קבוצה עוסקת בנושא אחד. במסגרת הקבוצה נפגשים החוקרים למטרות של לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר, קיום שיח מחקרי בנושאי עבודותיהם וביצוע עבודות חקר.

הרשות מעודדת את המרצים לחקור תחום מסוים לעומק כדי להגיע למומחיות באותו תחום. הרשות מעודדת מרצים לארגן קבוצת עניין לפי מומחיותם, בתנאי שיהיו לפחות שמונה מרצים, שיתחייבו להשתתפות של 100% מהמפגשים.

 6. הרשות ממליצה על מתן מלגות למרצים על פרסום מאמרים בכתבי עת, ועל השתתפות בכנסים:

רשות המחקר ממליצה בכל שנה לתת מלגות למרצים שעבודותיהם פורסמו בכתבי עת באותה שנה בבמה אקדמית שפיטה ברמה גבוהה ארצית ובינלאומית (אימפקט פקטור מכובד). תמיכה מיוחדת ניתנת לאחר אישור הצעות מחקר בהתאם לכללים  –  פרוט באתר. המלגות ניתנות למרצים בכפוף לאישור נשיא המכללה. המכללה משתתפת גם בהוצאות לכנסים.

7. קיום סמינר סגל/פורום מחקר במהלך שנת הלימודים האקדמית:

במה במכללה בה יציגו חברי הסגל את עבודותיהם. להצגה ולדיון יוזמנו חברי הסגל העוסקים במחקר. על תאריכים ומיקום הסמינר תבוא הודעה.

8. ארגון כנסי מחקר במכללה ע”י מרצים

9. עידוד מחקר על-ידי פרסום מאגר חוקרים באתר המכללה:

מתפרסמות רק עבודות שהתקבלו לכתבי עת שפיטים בארץ ובחו”ל. לצורך כך מתבקשים המרצים לשלוח את פרטי המאמרים שפורסמו ליחידה למידענות  ולשירותים אקדמיים למייל: sifria@shaanan.org

יש לרשום את: שם המרצה, שנה, שם המאמר, שם כתב-העת, או ההוצאה ותקציר המחקר בעברית ובאנגלית.

10. עריכת מחקרים וסקרים עבור בעלי תפקידים במכללה באישור נשיא המכללה

מחקרים אלה מיועדים לסייע בקבלת החלטות באמצעות ראיות מחקריות על תחומים שונים בפעילות השוטפת של המכללה, כמו תכניות לימוד חדשות, עמדות של סגל ושל סטודנטים.

11. רשות המחקר מספקת שירותי הנחייה לחוקרים בתהליך קבלת קרנות מימון; עידוד מחקרים אשר נתמכים על-ידי קרנות חיצוניות

רשות המחקר היא גוף מייצג למחקר במכללה בפני הגופים השונים הנוגעים בנושא. למשל בפני הקרן הלאומית למדע  Israel Scientific Foundation   (ISF).

חיפוש, ריכוז והפצה של מידע על קרנות מחקר, כנסים וימי עיון נעשה דרך קבע.

12. הקמת ועדת אתיקה וקביעת כלליה

נמצא בפיתוח

13. מנוי מוסדי לרשת מדעי הרוח והחברה רמה

במסגרת מאמצי המכללה לעזור למרצים החוקרים, רשות המחקר באישור נשיא המכללה ביצעה  השנה מנוי מוסדי לרשת מדעי הרוח והחברה. הרשת המספקת מידע עשיר ומדויק על כנסים, ועידות, משרות פנויות בארץ ובעולם, אירועים אקדמיים חשובים, דדליינים, ופרסומים אחרים בכל התחומים להוציא מתמטיקה ואנגלית. הפרסום מגיע ישירות למייל של כל מרצה המכותב במנוי המוסדי. האתר בתשלום כך שרק מנויים יכולים להיכנס. המרצים נרשמו אצל ראש רשות מחקר והשמות נשלחו במרוכז לרשת. לחידוש המנוי על-ידי המכללה לשנה הבאה תבוא הודעה למרצים.

1. סמכויות הוועדה המצומצמת

– ראש הרשות אחראי ומרכז את כל פעילות רשות המחקר

-הוועדה המצומצמת תדון תבדוק ותמליץ על תהליכים, שינויים, וכיוונים עתידיים לפיתוח הרשות בפני נשיא המכללה.

– חברי הוועדה ימליצו על אשור סיוע כספי במסגרת התקציב לפרסום מחקרים בכתבי עת שפיטים אקדמיים, בארץ או בחו”ל, לאחר שהחוקר הגיש טופס בקשה למלגת השתתפות במחקרו. על החוקר לצרף לטופס הבקשה החתום על ידו את הצעת המחקר ואת תקצירו.

– חבר ועדה יוודא שבפרסום המחקרי יצוין בפרוש השיוך המוסדי של החוקר: “מכללת שאנן” .

– הוועדה תפעל במסגרת התקציב השנתי המאושר לרשות המחקר בכלל ולתמיכה בעידוד הסגל לפרסם בפרט, בהתאם להמלצות ובכפוף לאישור ההנהלה. הוועדה המצומצמת ממליצה בפני נשיא המכללה בדבר גובה התקציב בהתאם לתנאים ולאלמנטים שונים הקיימים בכל מחקר, גובה התקציב נקבע ע”י נשיא המכללה.

-כל תקציר ומאמר של מחקר מאושר לפרסום או שכבר התפרסם יוגש ליו”ר רשות המחקר כדי להעבירו לרשימת הכותבים, לשימוש בסמינר הסגל ו/או לצורך פרסום פנימי במכללה, במסגרת עידוד המחקר המכללתי. 

– אם החוקר הוא אחד מחברי הוועדה המצומצמת, עליו להגיש את הבקשה לסיוע כספי ישירות לראש רשות המחקר כדי לאשר אותה בכפוף להחלטת נשיא המכללה.

2. חובות הוועדה המצומצמת

– תחומי המחקר שיאושרו על-ידי הוועדה הם: מחקרים אמפיריים בתחום החינוך וההוראה, תהליכי הכשרה המופעלים במסגרת המכללה, תהליכי הוראה למידה יזומים על-ידי המכללה ומופעלים במערכת החינוך, מחקרים עיוניים במדעי החינוך ובמקצועות ההוראה הנלמדים במכללה.

– חבר סגל רשאי לפרסם כותר. הכללים לקבלת הסיוע לכותר הם אותם כללים המקובלים לכל פרסום מדעי אחר. כותר שיקבל מלגה יכול להיות (להוציא ספרים, כנסים): מחקר רחב בתחום דעת מסוים (למשל מטה אנליזה), ניתוח עיוני תיאורטי, מחקר המשלב מספר תחומי דעת, מונוגרפיה, פרק בספר, יצירה ספרותית בשירה, סיפורת, דרמה או ביקורת ספרותית.

3. תקציב

תקציב הסיוע לעידוד המחקרים, יופנה בשלב זה רק לכותב/ים.

– התקציב שיאושר למלגה יהיה תקף לשנה אחת בלבד  למשל: מספטמבר 2021  עד סוף אוגוסט 2022 , ניצול התקציב יופסק עם סיום שנה”ל האקדמית המוזכרת לעיל והכספים שיועדו לפרסום מחקרי יוחזרו למכללה לקידום צרכים אחרים. ראש רשות המחקר או חבר הוועדה המצומצמת יציג את הנתונים שיקבל מהחוקר, כל בקשה תיבדק לגופה לאור מגוון שיקולים וייקבע גובה התגמול בכפוף להחלטת נשיא המכללה. 

– אם פרסום הופק ע”י שני חברי סגל (או יותר) מהמכללה, יהיה תגמול כולל לפרסום והחלוקה תיעשה על-ידי הכותב הראשון.

1. טופס להגשת בקשה למלגה ע”ש אתי רפאלוביץ ז”ל

הליך הגשת הבקשה למלגה

– את טופס הבקשה יש להוריד מאתר המכללה, למלאו ולהחתים את ראש החוג בצרוף המלצתו. יש לצרף את המאמר והתקציר ולוודא שהשיוך המוסדי של הכותב יהיה של מכללת שאנן ויהיה רשום באופן ברור. כותב המאמר ממכללת שאנן צריך להיות הכותב הראשון. נא להגיש זאת במייל  וגם באופן ידני.

– סכום המלגה הוא דיפרנציאלי בהתאם לרמה של במת הפרסום: Q1  Q2   או Q3  Q4,  לפי  ה – (SRJ), או לפי אימפקט פקטור של כתב העת.

המכללה מקציבה בכל שנה סכום למלגות אלה.

כל מרצה יוכל לקבל מלגה רק פעם אחת וגובהה יהיה תלוי ברמת כתב העת שבו יתפרסם המאמר. יש אפשרות למלגות חריגות.

-שלושה מועדי הגשה יפורסמו במייל לכל המרצים.

-התקציב תקף בכל שנה לשנה אחת בלבד. ניצול התקציב יופסק עם סיום שנה”ל האקדמית הנוכחית והכספים שיועדו לפרסום מחקרי יוחזרו למכללה לקידום צרכים אחרים.

-החוקר שמחקרו תוקצב על-ידי המכללה או שקבל מלגה על פרסומו, יתחייב להציג את תוצאות מחקריו בפני סגל המכללה בסמינר סגל כפי שמקובל במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.

-אפשר להגיש הוצאות מחקרים עד שנה אחורה מתאריך המלגה.

-אפשר לממש את קבלת המלגה שנתיים נוספות מעבר לשנה”ל שבו ניתנה המילגה. ז”א שאם ניתנה בתשפ”א אפשר לממש עד סוף תשפ”ג.

בקשה למלגת עידוד לפרסום מאמר – לזכרה של חברתנו אתי רפאלוביץ ז”ל

 

2. בקשה מיוחדת לתמיכה בהוצאות מחקר ופרסום

 במכללת שאנן קיים אפיק נוסף לתמיכה חריגה במרצים שיש להם הוצאות גדולות לכתיבה ולפרסום עבודות מחקר לשתי מטרות:

א. לתמיכה במרצים שיש להם הוצאות גדולות לכתיבה ולפרסום עבודות מחקר;

ב. לתמיכה בביצוע מחקרי לתמיכה במחקר בראשית דרכו, או לתמיכה בהצעת המחקר מגובשת. התמיכה הכספית היא להוצאות בפועל ולא לשם תשלום למרצים על שעות עבודתם. המרצים העומדים בקריטריונים הבסיסיים מוזמנים למלא את הבקשה ולהגישה אינטרנטית בהתאם לנהלים המובאים להלן:

קריטריונים להגשת הבקשה המיוחדת:

  1. דרגת מרצה, או הצגת יכולת מחקרית מוכחת שיכולה לקדם את החוקר לקראת דרגה בכירה.
  2. תחומי עניין מחקריים רלבנטיים למכללה כיום ו/או לקווי התפתחותה, או לנושאים אותם מלמד המרצה.
  3. 3. עבודה במכללה בהיקף של לפחות 50% משרה, בעת הגשת הבקשה.

חובות שתחולנה על המרצה-החוקר שהצעתו תתקבל:

  1. החוקר יתחייב להציג את שם המכללה בכל כנס או פרסום אחר של עבודות מחקר אלה.
  2. החוקר יתחייב להציג את תוצאות מחקריו בפני סגל המכללה בסמינר סגל כפי שמקובל במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.
  3. במידה שתהיינה שתי שותפויות ומעלה לפרסום, יותאם המימון, לחלק היחסי של המכלול מכל מקום הכותב הראשון יהיה מהמכללה.

רשות המחקר – מכללת שאנן

טופס בקשה מיוחדת לתמיכה בהוצאות מחקר ופרסום לשנת תשפ”א

 2020-2021

הליך הגשת הבקשה המיוחדת

תמיכה בהתאם לסעיף א:

א1. הבקשה תוגש לרשות המחקר לאחר קבלת מכתב המאשר את קבלת המאמר לפרסום בכתב העת/כפרק בספר מדעי/כספר מדעי, או פרסום בפועל בבמה המקצועית בהתאם. אין להגיש בקשות על פרסומים משנים קודמות, אלא רק כאלו שתהליך הטיפול בהם הגיע כבר לשלב ההחלטה הסופית על הפרסום או מפורסמים בשנת הלימודים בה מוגשות הבקשה.

א2. המחבר/ים המשתייכים למכללת שאנן יתחייב/ו לרשום את שם מכללת שאנן כשיוך מוסדי ראשון של מבקשי התמיכה בפרסום. קיום סעיף זה ייבדק בעותק של הפרסום המוגש או בעותק המקור בפועל. חובה על המחבר הראשון של הפרסום להיות שייך לחברי הסגל האקדמי של מכללת שאנן.

א3. הבקשה תועבר לראש ראשות המחקר של המכללה לצורך אישורה בוועדה המצומצמת לפני העברתה להחלטת נשיא המכללה.

א4. הבקשה תכלול פירוט הוצאות התשלום בפועל לכל סעיף ותהיה מגובה בהגשת אישורי תשלום למבצעים. גובה התמיכה יומלץ לאישור נשיא המכללה על ידי הוועדה המצומצמת מטעם רשות המחקר וההחלטה הסופית על גובה התמיכה תהיה של נשיא המכללה.

א5. החוקר שמחקרו תוקצב על-ידי המכללה או שקבל מלגה על פרסומו, יתחייב להציג את תוצאות מחקריו בפני סגל המכללה בסמינר סגל כפי שמקובל במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. בסמינר ירצו מרצים נבחרים על עבודותיהם בשנה החולפת לפני סגל המרצים במכללה

א6. הבקשה האינטרנטית תכלול את המסמכים הבאים:

1. אישור על קבלה/פרסום,

2. עותק דגיטלי מלא של המאמר, או הפרק בספר ותקצירו,

3.טופס הבקשה לתמיכה והסכום הנדרש,

4.הבקשה חתומה בידי כל מבקשי התמיכה המשתייכים למכללה.

תמיכה בהתאם לסעיף ב:

ב1. הבקשה תוגש לרשות המחקר בצרוף הצעת מחקר ותקציר בצרוף גודל התקציב המבוקש והמטרה/ות שלשמה/ן נועד התקציב.

ב2. המחבר/ים המשתייך/כים למכללת שאנן יתחייב/ו לרשום את שם מכללת שאנן כשיוך מוסדי ראשון של מבקש/י התמיכה בפרסום. אם לא יתקיים סעיף זה בפרסום הסופי, מתחייב מבקש הבקשה להחזיר את דמי התמיכה המיוחדת שקבל למכללת שאנן. חובה על המחבר הראשון של הפרסום להיות שייך לחברי הסגל האקדמי של מכללת שאנן.

ב3. הבקשה תועבר לראש ראשות המחקר של המכללה לצורך אישורה בוועדה המצומצמת לפני העברתה להחלטת נשיא המכללה.

ב4. הבקשה תכלול פירוט הוצאות התשלום בפועל לכל סעיף ותהיה מגובה בהגשת אישורי תשלום למבצעים. גובה התמיכה יומלץ לאישור נשיא המכללה על ידי הוועדה המצומצמת מטעם רשות המחקר וההחלטה הסופית על גובה התמיכה תהיה של נשיא המכללה.

ב5. החוקר שמחקרו תוקצב על-ידי המכללה או שקבל מלגה על פרסומו, יתחייב להציג את תוצאות מחקריו בפני סגל המכללה בסמינר סגל כפי שמקובל במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. בסמינר ירצו מרצים נבחרים על עבודותיהם בשנה החולפת לפני סגל המרצים במכללה

ב6. הבקשה האינטרנטית תכלול את המסמכים הבאים:

1. הצעת המחקר ותקציר המחקר;

2. טופס הבקשה לתמיכה, המטרה/ות שלשמה/ן נועד התקציב והסכום/ים הנדרש/’ם; הבקשה תהיה חתומה בידי כל מבקשי התמיכה המשתייכים למכללה.

 

3. מכללת שאנן מעודדת מרצים ליציאה לכנסים ותומכת בהחזר הוצאות על השתתפותם בכנסים בתנאים הבאים:

א. הכנס יתקיים בחופשות (הקיץ או הסמסטר) ולא בזמן לימודים,

ב. המרצה יציג את עבודתו בכנס ושמו והרצאתו יופיעו בחוברת הכנס עם השיוך המוסדי של  מכללת שאנן,

ג. המרצה יציג את אישור קבלת הרצאתו  ע”י מארגני הכנס, מיד עם קבלתו לשם אישור המלגה.

ד. מרצה רשאי לקבל רק פעם אחת בשנה מלגה בשווי עלות הכנס (להוציא נסיעות או אש”ל).

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: