מסלול להכשרת גברים, בני ישיבות וחרדים

IMG 3289 1

ראש המסלול: הרב ד"ר הראל שפירא

לימודים לתעודת הוראה ותואר ראשון בסלול על יסודי (כיתות ז-י).
התמחויות הלימודים: תושב”ע, תנ”ך, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, חינוך מיוחד. (יש לבחור שתי התמחויות).
* קורסים סמסטריאליים (סמסטר א, סמסטר ב) וקורסים שנתיים.
* סמסטר קיץ (קורסים מרוכזים).
* קורסים מקוונים.
* עבודה מעשית (בשנים ב-ג) במהלך שנת הלימודים.
* קורסי הכנה לעבודה מעשית מתקיימים בשנת הלימודים הראשונה.
* העבודה המעשית בבתי הספר, בשתי התמחויות הלימודים, מתקיימת בשנה השנייה והשלישית ללימודים ( 6 שעות שבועיות בכל שנה), ובמקביל לכך מתקיימים במכללה קורסי ליווי לעבודה מעשית במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית.
ללומדים בישיבות הסדר או בישיבות גבוהות – מסגרת הלימודים מותאמת לצרכים השונים של בחורי הישיבות (מרצים, תכנים, הפרדה) וכן ללו”ז של הלימודים בישיבות.
ללומדים התמחויות תושב”ע ותנ”ך – ישנה הכרה מסוימת בלימודי הישיבה.

ניתן לפנות למרכז מסלול לימודי הבנים בדוא”ל – הראל שפירא:  rlshapirashaanan@gmail.com

שינוי גודל גופנים