הסתרת תמונות

החוג להוראת תורה שבעל פה

ראש החוג: הרב ד"ר ירון זילברשטיין

לפי מסורת ישראל מדורי דורות שתי תורות ניתנו לישראל, כשהן כרוכות זו בזו – תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לימודי התורה שבעל-פה מהווים תשתית מרכזית בהקניית ידע וערכיים יהודיים. 

בהתמחות בתורה שבעל פה במכללה ניתן להצביע על מספר מטרות. מטרה ראשונה הנה להקנות לסטודנטיות ולסטודנטים התמצאות בסיסית בספרות התורה שבעל פה ובפרשנותה החל מספרות התנאים (המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה) דרך ספרות האמוראים (התלמודים, הבבלי והירושלמי) וכלה בספרות הבתר תלמודית (ספרות הפירושים והחידושים, ספרות הפסקים וספרות השו"ת).

מטרה נוספת הנה להכשיר לומדת ולומד עצמאי בעל ידע נרחב הן בדרכי הלמידה השונות של התורה שבעל פה, והן בדרכי ההוראה של ספרות זו במערכת חינוך במדינת ישראל. במסגרת שיטות הלימוד וההוראה ייחשפו הסטודנטים לעיון במקורות משני היבטים מרכזיים: ההיבט הראשון הוא היכרות מעמיקה עם שיטת הפרשנות המסורתית, שהייתה נהוגה במשך דורות רבים ועיקריה: לימוד הטקסט כפשוטו, כמדרשו ובשיטות האנליזה והסינתזה. זאת תוך היכרות עם דרכם הפרשנית של גדולי ישראל. ההיבט השני הוא שיטת המחקר המודרני בניתוח הספרות התלמודית והרבנית. עיקריה של שיטה זו הם עיון בנוסח הקטע הנלמד (כתבי יד, קטעי  גניזה, דפוסים ראשונים, מהדורות מדעיות ועוד) כבסיס לכל לימוד סוגיא, תוך דיון בהתהוות הנוסח ובמאפייניו השונים. זאת בנוסף לשימוש במקבילות בספרות חז"ל לשם עיון והעמקה בקטע הנלמד, וכן פרשנות על דרך הריאליה (Sitz im leben ), המדגישה היבטים של בוטניקה, היסטוריה, משפט, גיאוגרפיה ועוד.

בוגרי החוג לתורה שבע"פ יהיו מורים ומחנכים ערכיים בעלי מגוון רחב של כלים ללמידה ולהוראה של ספרות התורה שבעל פה, ואוחזים בידע מקיף בתחומי האגדה, ההלכה וההגות היהודית. זאת בנוסף להשקפת עולם דתית וציונית מעמיקה, שתסייע להם בתהליכי החינוך וההוראה במוסדות החינוך השונים במדינת ישראל.

הלימודים בחוג מוצעים כהתמחות ראשית (בהיקף של 26 ש"ש), וכחטיבה במסגרת ההתמחות במסלול היסודי (בהיקף של 15 ש"ש).

בתכנית הלימודים מוצעים קורסים בתחומים עיקריים:

  1. קורסי מבואות: מבוא לתורה שבעל פה (תנאים ואמוראים), מבוא לספרות האגדה, הדרכה ביבליוגרפית.
  2. קורסי תוכן בהלכה: הלכות שבת, חג ומועד, כשרות, מצוות התלויות בארץ ועוד.
  3. קורסי תוכן בפרקי משנה: עיונים במסכתות פסחים, סדר נשים, מסכת אבות ועוד.
  4. קורסי תוכן במדרשי תנאים ואמוראים: עיונים במכילתא דרבי ישמעאל, עיונים בספרי דברים, עיונים בויקרא רבה, עיונים באסתר רבה.
  5. קורסי תוכן במסכתות התלמוד: עיונים בפרק חלק, עיונים במסכת שבת ועוד.
  6. קורס מתקדם: סמנריון.
 שםניידמייל
 ראש החוג:
הרב ד"ר ירון זילברשטיין
052-3969720yaroir@walla.com
מד"פהרב יעקב קליין052-7024172jacobklain@gmail.com
 רחלי שולשטיין050-8813190rachelishul@walla.com
 הרב  ד"ר יוסי שטמלר054-3933031ystamler@gmail.com
 הרב ד"ר הראל שפירא054-4931075rlshapira@gmail.com
 הרב ד"ר רונן לוביץ050-5794757ronenlbtch@gmail.com

למערכת לימודים לחץ כאן

הרב ד"ר ירון זילברשטיין
yaroir@walla.com
052-3969720
בניין המנהלה (קפיטריה) קומה ג', חדר 646.
04-8780046

קבלת סטודנטים:
בתיאום מראש

שינוי גודל גופנים