הסתרת תמונות

"נחיתה רכה" (סטאז') – היחידה להתמחות וכניסה להוראה

ראש היחידה: גב' שלומית גור

מזכירת היחידה: גב' נעמה כהן

ברוכים הבאים ליחידה "נחיתה רכה" – התמחות (סטאז') וקורסים לגננות/מורים חדשים.
כאן תמצאו את כל המידע אשר אתם מבקשים, לטובתכם!!!

קראו היטב את הכתוב ופעלו בהתאם. שלב ההתמחות דורש הרבה מאוד בירוקרטיה שיש להקפיד ולדייק בה!!

חובת ההתמחות בהוראה, חלה על כלל בוגרי מערכת הכשרת המורים בישראל, והיא תנאי ושלב הכרחי בדרך לקבלת "רישיון הוראה". בשנה הראשונה או השנייה שלאחר הסטאז', מחויבים הגננות והמורים "החדשים" בשנת ליווי נוספת; חובה שהיא זכות גדולה.
שנת ההתמחות בהוראה (סטאז') הוא שנת עבודתו הראשונה של עובד ההוראה (המתמחה). היא מגשרת בין שלב ההכשרה להוראה, לשלב ההוראה האוטונומית עצמה. בשנה זו משתלב המתמחה בגן בילדים או בבית-הספר כחבר צוות "לכל דבר ועניין" כשווה בין שווים.
המעבר ממעמד של סטודנט למעמד של עובד-הוראה הוא מעבר חד ומאתגר ולעיתים מלווה ברגשות קשים ובאתגרים מגוונים. רבים מתארים תחושת "הלם המציאות" במעבר מהתאוריה למעשה ומהאקדמיה לשדה, כתחושה קשה. החונך במוסד החינוכי כמו גם סדנת-הסטאז' שהיא סדנת-עמיתים במכללה, מסייעים לרכך ולהקל על חבלי הקליטה של המתמחים.
גם עובדי ההוראה "החדשים", בשנה הראשונה או השנייה לאחר ההתמחות, עדין מצויים ב"שלב הכניסה". הם זקוקים להמשך תמיכה בשל חוסר ניסיונם וזוכים למלווה במוסד החינוכי, ולקורס ל"גננות ומורים חדשים" במכללה, במטרה לסייע להם להתנהל ביתר קלות במערכת החינוך ולהבנות את זהותם המקצועית.

כפי שנוהגים כל הלומדים והמשתלמים במכללתנו הדתית, נבקשכם להקפיד על לבוש הולם בבואכם אלינו: כיפה לגברים, חצאית (העוברת את הברך) וחולצה בעלת שרוול ראוי (ללא מחשוף פתוח) לנשים.
מצ"ב טופס התחייבות ל"קוד לבוש" עליו חובה לחתום ולהעביר לנעמה (מזכירת היחידה)
לטופס התחייבות לקוד לבוש לחץ כאן

לידיעתכם! משרד החינוך פתח אתר המיועד לפרסום משרות פנויות על ידי מנהלים ולפרסום מועמדים להוראה.
כתובת האתר: http://jobs.education.gov.il/
כמו כן, נפתח אתר "דרושים" גם על-ידי מכללתנו.
לכניסה למדור נא לחץ כאן

גב' נעמה כהן – מזכירת היחידה 04-8780054 naamac@shaanan.org
בשאלות מיוחדת:
גב' שלומית גור 052-6706084 (הודעות ווצאפ sms/ בלבד!)

באתר האגף שפתוח תמיד עבור כולכם, תוכלו למצוא ולהתעדכן בכל המושגים, הנהלים, הטפסים והחידושים בתחומי ההתמחות והכניסה להוראה. נצלו אפשרות זו, היכנסו לאתר, שוטטו בו ותמיד תמצאו בו מענה.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj

הבהרה ממשרד החינוך

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שהחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה) את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך רשמי לעבור בחינות קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום.
למען הסר ספק, הוראה זו תחול רק על מי שיבקש להתקבל לעבודה במוסד חינוך רשמי ואינו מהווה חלק מהתנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה. לפיכך, דרישה זו אינה מחייבת בקבלה לעבודה במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי על כל רבדיו.

התמחות בהוראה (סטאז')

מרכזת ההתמחות: גב' שלומית גור
שנת ההתמחות מלווה אתכם בתהליך קליטתכם הראשוני במערכת החינוך. במקום עבודתכם מלווה אתכם החונכ/ת ושם גם מתבצעות שתי הערכות בשנה (מעצבת ומסכמת). במכללה אתם זוכים לסדנת התמחות/סטאז' המונחית על-ידי מנחה מקצועי/ת ומאפשרת תמיכה בקבוצת עמיתים.

גננות ומורים "חדשים"
(שנה א' אחרי סטאז')

מרכזת התוכנית: גב' שלומית גור
לאחר שנת ההתמחות, אותה עברתם בהצלחה, אתם זוכים לליווי נוסף להמשך קליטתכם הטובה במערכת. בשנה זו בה כבר אינכם "מתמחים" אלא "גננות/מורים חדשים" אתם מקבלים בבית-הספר 20 שעות ליווי לאורך שנת הלימודים, על-ידי מורה מלווה במקום. במכללה מתקיים עבורכם קורס בין 30 שעות, שהוא קורס חובה לכל החדשים.

גיל הרך: גב' ציפי שאר-ישוב
יסודי: ד"ר עדי אלימלך
על-יסודי: ד"ר אסתר כלפון
חינוך מיוחד: גב' רחל לוי
בנים תורניים: מר יהונתן גור
מורים עולים:

סיום שנה ג' ככלל, ובפרט סיום כל חובות הקורסים בחינוך, המטלות וחובות העבודה המעשית – המזכים "באישור 80%".

סדנת – התמחות/סטאז' שבועית (2 ש"ש)
לאורך כל שנת הלימודים האקדמית.

 1. ההרשמה לסדנת ההתמחות באמצעות הטופס שנמצא ב'טפסים'. יש להדפיסו, למלאו ולהעבירו לנעמה מזכירת היחידה.
 2. מצורף טופס מקוון אותו חובה למלא במלואו ולבצע "שליחה" כדי להיכלל במאגר המתמחים הארצי במשרד החינוך.

א. עשרה דוחות קריאה עם התייחסות אישית שלך.
ב. "יומן מסע" רפלקטיבי שוטף
    או
   "עבודת סיום" בהיקף של 4-5 עמודים מודפסים, הנתמכת על ידי 3-5 פריטים

ביבליוגרפים בנושא:

"חוויותיי, הלכה למעשה, כמתמחה"

 • העבודה תתבסס על אירועים וחוויות אישיות תוך ניתוח מקרים, דיון והפקת לקחים אישיים, המעוגנים בידע התאורטי.
 • יש להתייחס לאירועים מהתחומים הבאים: המורה בינו לבין עצמו, המורה וצוות הניהול, המורה ועמיתים בצוות, המורה והתלמיד, המורה והכיתה, המורה וההורים, המורה והקהילה, התלמיד וחבריו לכיתה.
 • חלק חשוב בעבודה יהיה התהליך הרפלקטיבי, כמנוף להתפתחות המקצועית המודעת, כבסיס למכוונות עצמית, כבסיס להערכה עצמית וכהכרח לפיתוח האוטונומיה המקצועית.

תאריך אחרון למסירת דו"חות הקריאה, היומן או העבודה המסכמת לא יאוחר מהפגישה שלפני המפגש האחרון של הסדנה.

בברכת הצלחה,
שלומית גור
מרכזת היחידה "נחיתה רכה"

בנות: ימי ב' 17:25-15:55 לפי לוח השנה האקדמית ב"שאנן"
בנים: ימי ג' 19:30-16:15 לפי הלו"ז המצורף כאן (יהיה קובץ מצורף של הלו"ז)
מורים עולים: לו"ז מיוחד – מרכז פסג"ה קרית מוצקין

כרגע אין מידע.

 1. מתמחים ומתמחות "סדירים" בשנה ד' במכללה פטורים מתשלום.
 2. בוגרי מסלול "מצוינות" פטורים מתשלום רק בשנה הראשונה לאחר סיום לימודיהם.
 3. המגיעים אחרי שנה ד' או ממוסדות אחרים, משלמים סך 1,194 ₪ לגזברות המכללה

גב' נעמה כהן – מזכירת היחידה  04-8780054 naamac@shaanan.org
גב' שלומית גור – מרכזת ההתמחות 052-6706084 (רק הודעות ווצאפ/sms) 
gurshlomit@walla.co.il

גיל-הרך: גב' יהודית קרוואני
יסודי: גב' אורית מזרחי
על-יסודי: גב' שרית קליין
חינוך מיוחד: גב' נאוה הלוי
בנים תורניים: מר יהונתן גור
מורים עולים: משתלבים בקורסים הנ"ל

סיום בהצלחה של שנת ההתמחות.

30 שעות עפ"י הלו"ז המצורף ב"מערכת לימודים"

לו"ז מורות/גננות חדשות לחצי כאן
לו"ז מורים חדשים לחץ כאן

 1. ההרשמה לקורסי ה"חדשים" באמצעות הטופס שנמצא ב"טפסים". יש להדפיסו, למלאו ולהעבירו לנעמה מזכירת היחידה.
 2. מצורף טופס מקוון אותו חובה למלא במלואו ולבצע "שליחה" כדי להיכלל במאגר המתמחים הארצי במשרד החינוך.

בנות: ימי ג' 19:30-16:10 לפי הלוז המצורף כאן

בנים: ימי ב' 19:45-16:15 לפי הלו"ז המצורף כאן

בנות: על-פי לוח זמנים של הקורס

ה"חדשים" משלמים רק דמי רישום בסך 130 ₪.

גב' נעמה כהן – מזכירת היחידה  04-8780054 naamac@shaanan.org

בשאלות מיוחדת:
גב' שלומית גור 052-6706084
(הודעות ווצאפ/sms בלבד!)

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים