הסתרת תמונות

הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')

Elementary School Track: General studies

מרכזת המסלול: חנה יורב

”אם בחרת בהוראה, במסלול היסודי,
מתוך תחושת שליחות ואהבה לילדים צעירים
הצטרפי אלינו.”

"ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד – אלו מלמדי תינוקות." (בבא בתרא ח' ע"ב)

ילדים בגיל בית הספר היסודי נמצאים בשלב מרכזי של התפתחות וצמיחה של כלל הכוחות הפנימיים החיוניים ללמידה. ילדים שהתפתחותם תקינה מפתחים תחושת הערכה עצמית גבוהה שהינה ה"מנוע" ללמידה. לשם כך משימה מרכזית ביותר של מורים בחינוך היסודי היא בתחום ההתפתחות הרגשית. לחזק תחושת מסוגלות של לומדים ולטפח בהם כוחות פנימיים ומוטיבציה ללמידה.
חווית למידה מתוך סקרנות וחווית למידה המונעת על ידי הצלחות הן האמצעים לפיתוח רגשי של תלמידים צעירים. ילדים אוהבים מטבעם ללמוד. יש להם סקרנות טבעית וחשוב לשמר אותה ולמנוע התפתחות של חוסר אונים נרכש. מפגש עם מחנכים משמעותיים הינו הכרחי לטיפוח התפתחותו האישית הכוללת של כל ילד וחיזוק תחושת השייכות החברתית שלו.

התוכנית מכשירה מחנכים ומורים לבית הספר היסודי הממלכתי דתי, בכיתות א'-ו'
בהתמחויות: חינוך כיתה, תנ"ך, מתמטיקה, אנגלית ותושב"ע

מטרת התוכנית להכשיר מחנכים ומורים שמפתחים את השקפת עולמם הדתית-חינוכית ומגבשים את זהותם המקצועית. בוגרי התוכנית יכירו את ההיבטים ההתפתחותיים בגיל בית הספר היסודי בתחומים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים ויפתחו כישורי חינוך והוראה מקצועיים ומותאמים לצורכי הלומדים ולשונות ביניהם, ישלבו תהליכי הוראה-למידה-הערכה חדשניים, יתמחו בניהול כיתה ובעבודה משותפת עם צוות בית הספר, ההורים והקהילה, ויחזקו את יכולתם להיות מחנכים מעצימים, המחזקים מסוגלות, שייכות ויכולת למידה של ילדים צעירים.

מתווה ארבע-שנתי:
הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים על פי המתווה הבא:
בשנה א' – 3 ימי לימודים במכללה (ובנוסף 3 ימי דידקטיקה מרוכזים)
בשנה ב' – 3 ימי לימודים במכללה ויום עבודה מעשית בבתי הספר
בשנה ג' – יום לימודים במכללה ושלושה ימי עבודה מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"
בשנה ד' – יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז') בבית הספר

* בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינים בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.

* הלימודים מתקיימים גם במסגרת לימודי הסבת אקדמאים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה.

תוכנית הלימודים בהתאם למפורט בטבלה:

פעילויות נוספות
– ימי עיון וסיורים מסלוליים
– ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
– התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

 התמחויות
מתמטיקהתנ"ךאנגלית
לימודים בהתמחות הראשית 39 ש"ש26 ש"ש34 ש"ש
בית הספר היסודילימודי חינוך22 ש"ש35 ש"ש29 ש"ש
התמחות משניתלימודי תנ"ך15 ש"ש15 ש"ש
לימודי מתמטיקה15 ש"ש
לימודי תושב"ע
 לימודי יסוד4 ש"ש5 ש"ש3 ש"ש
לימודים אקדמייםסה"כ שעות80 ש"ש81 ש"ש79 ש"ש
התנסות מעשית15 ש"ש15 ש"ש15 ש"ש
לימודים לתוארסה"כ שעות95 ש"ש96 ש"ש94 ש"ש

פעילויות נוספות
– ימי עיון וסיורים מסלוליים
– ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
– התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

ההכשרה המעשית כוללת התנסות בבתי ספר תוך הנחיה אישית על ידי מדריכים פדגוגים מטעם המכללה. התנסות המעשית בבתי הספר מתקיימת בשנים ב'-ג', ובמהלכן מתבצעת חשיפה הדרגתית ורצופה של הסטודנטים לעשייה בשדה ולהתנסות בהוראה.

בשנה ב' – יום התנסות מעשית אחד בבתי הספר
בשנה ג' – 3 ימי התנסות מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"

מה נדרש לעשות על מנת להירשם? 
לתאם הרשמה עם המזכירה שרון דרטלר (נשים) המזכירה עינת פרץ (גברים)
יש למלא את טופסי ההרשמה ולבצע הליך קבלה.

תנאי קבלה: 
ציון התאמה 525 לפחות (ממוצע משוקלל בגרות ופסיכומטרי)
פטור מהמבחן הפסיכומטרי על סמך ממוצע בגרות 92 ומעלה
ריאיון עם נשיא המכללה.
ריאיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול
מבחן קבלה למסלול
מבחני כניסה להתמחויות מתמטיקה ואנגלית.

לכל עניין ושאלה:

גב' חנה יורב
hanaybr5@gmail.com
054-4419837

גב' חנה יורב
hanaybr5@gmail.com
054-4419837
משרדי רכזי תחום, חדר 182.
04-8780052

קבלת סטודנטים:
בתיאום מראש

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים