הסתרת תמונות

הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')

Elementary School Track: General studies

מרכזת המסלול: חנה יורב

”אם בחרת בהוראה, במסלול היסודי,
מתוך תחושת שליחות ואהבה לילדים צעירים
הצטרפי אלינו.”

"ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד – אלו מלמדי תינוקות." (בבא בתרא ח' ע"ב)

ילדים בגיל בית הספר היסודי נמצאים בשלב מרכזי של התפתחות וצמיחה של כלל הכוחות הפנימיים החיוניים ללמידה. ילדים שהתפתחותם תקינה מפתחים תחושת הערכה עצמית גבוהה שהינה ה"מנוע" ללמידה. לשם כך משימה מרכזית ביותר של מורים בחינוך היסודי היא בתחום ההתפתחות הרגשית. לחזק תחושת מסוגלות של לומדים ולטפח בהם כוחות פנימיים ומוטיבציה ללמידה.
חווית למידה מתוך סקרנות וחווית למידה המונעת על ידי הצלחות הן האמצעים לפיתוח רגשי של תלמידים צעירים. ילדים אוהבים מטבעם ללמוד. יש להם סקרנות טבעית וחשוב לשמר אותה ולמנוע התפתחות של חוסר אונים נרכש. מפגש עם מחנכים משמעותיים הינו הכרחי לטיפוח התפתחותו האישית הכוללת של כל ילד וחיזוק תחושת השייכות החברתית שלו.

התוכנית מכשירה מחנכים ומורים לבית הספר היסודי הממלכתי דתי, בכיתות א'-ו'
בהתמחויות: חינוך כיתה, תנ"ך, מתמטיקה, אנגלית ותושב"ע

מטרת התוכנית להכשיר מחנכים ומורים שמפתחים את השקפת עולמם הדתית-חינוכית ומגבשים את זהותם המקצועית. בוגרי התוכנית יכירו את ההיבטים ההתפתחותיים בגיל בית הספר היסודי בתחומים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים ויפתחו כישורי חינוך והוראה מקצועיים ומותאמים לצורכי הלומדים ולשונות ביניהם, ישלבו תהליכי הוראה-למידה-הערכה חדשניים, יתמחו בניהול כיתה ובעבודה משותפת עם צוות בית הספר, ההורים והקהילה, ויחזקו את יכולתם להיות מחנכים מעצימים, המחזקים מסוגלות, שייכות ויכולת למידה של ילדים צעירים.

מתווה ארבע-שנתי:
הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים על פי המתווה הבא:
בשנה א' – 3 ימי לימודים במכללה (ובנוסף 3 ימי דידקטיקה מרוכזים)
בשנה ב' – 3 ימי לימודים במכללה ויום עבודה מעשית בבתי הספר
בשנה ג' – יום לימודים במכללה ושלושה ימי עבודה מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"
בשנה ד' – יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז') בבית הספר

* בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינים בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.

* הלימודים מתקיימים גם במסגרת לימודי הסבת אקדמאים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה.

תוכנית הלימודים בהתאם למפורט בטבלה:

פעילויות נוספות
– ימי עיון וסיורים מסלוליים
– ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
– התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

 התמחויות
מתמטיקהתנ"ךאנגלית
לימודים בהתמחות הראשית 39 ש"ש26 ש"ש34 ש"ש
בית הספר היסודילימודי חינוך22 ש"ש35 ש"ש29 ש"ש
התמחות משניתלימודי תנ"ך15 ש"ש15 ש"ש
לימודי מתמטיקה15 ש"ש
לימודי תושב"ע
 לימודי יסוד4 ש"ש5 ש"ש3 ש"ש
לימודים אקדמייםסה"כ שעות80 ש"ש81 ש"ש79 ש"ש
התנסות מעשית15 ש"ש15 ש"ש15 ש"ש
לימודים לתוארסה"כ שעות95 ש"ש96 ש"ש94 ש"ש

פעילויות נוספות
– ימי עיון וסיורים מסלוליים
– ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
– התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

ההכשרה המעשית כוללת התנסות בבתי ספר תוך הנחיה אישית על ידי מדריכים פדגוגים מטעם המכללה. התנסות המעשית בבתי הספר מתקיימת בשנים ב'-ג', ובמהלכן מתבצעת חשיפה הדרגתית ורצופה של הסטודנטים לעשייה בשדה ולהתנסות בהוראה.

בשנה ב' – יום התנסות מעשית אחד בבתי הספר
בשנה ג' – 3 ימי התנסות מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"

מה נדרש לעשות על מנת להירשם
יש למלא את טופסי ההרשמה ולבצע הליך קבלה.
תיאום הרשמה עם המזכירות האקדמית.
מסלולי נשים:
שרון דרטלר: 04-8780016
לימור לבקוביץ לבאן: 050-4783256
ענבר קרמר: 052-2483869

מסלולי גברים:
עינת פרץ: 04-8780015
הרב ד"ר הראל שפירא: 054-4931075

תנאי קבלה: 

1 . זכאות לתעודת בגרות.
2 . עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
    א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני                    הבגרות 92 לפחות.
    ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל                        הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
        מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.
        מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3 . מבחן מסיל"ה בהתאם לצורך. 
4 . ראיון אישי.
5 . ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.
6. מבחני כניסה להתמחויות מתמטיקה ואנגלית.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
*
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
*
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
*
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לכל עניין ושאלה:
קביעת פגישת ייעוץ
גב' חנה יורב – ראש מסלול יסודי (נשים)
hanaybr5@gmail.com
054-4419837 

גב' חנה יורב
hanaybr5@gmail.com
054-4419837
משרדי רכזי תחום, חדר 182.
04-8780052

קבלת סטודנטים:
בתיאום מראש

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים