הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')

Elementary School Track: General studies

מרכזת המסלול: חנה יורב

”אם בחרת בהוראה, במסלול היסודי,
מתוך תחושת שליחות ואהבה לילדים צעירים
הצטרפי אלינו.”

“ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד – אלו מלמדי תינוקות.” (בבא בתרא ח’ ע”ב)

ילדים בגיל בית הספר היסודי נמצאים בשלב מרכזי של התפתחות וצמיחה של כלל הכוחות הפנימיים החיוניים ללמידה. ילדים שהתפתחותם תקינה מפתחים תחושת הערכה עצמית גבוהה שהינה ה”מנוע” ללמידה. לשם כך, משימה מרכזית ביותר של מורים בחינוך היסודי היא בתחום ההתפתחות הרגשית, לחזק תחושת מסוגלות של לומדים ולטפח בהם כוחות פנימיים ומוטיבציה ללמידה.
חווית למידה מתוך סקרנות וחווית למידה המונעת על ידי הצלחות הן האמצעים לפיתוח רגשי של תלמידים צעירים. ילדים, מטבעם, אוהבים ללמוד, יש להם סקרנות טבעית וחשוב לשמר אותה ולמנוע התפתחות של חוסר אונים נרכש.

מפגש עם מחנכים משמעותיים הינו הכרחי לטיפוח התפתחותו האישית הכוללת של כל ילד וחיזוק תחושת השייכות החברתית שלו.

התוכנית מכשירה מחנכות כיתה ומורות לבית הספר היסודי הממלכתי דתי, בכיתות א’-ו’ בהתמחויות:  תנ”ך, מתמטיקה ואנגלית.

מטרת התוכנית להכשיר מחנכים ומורים שמפתחים את השקפת עולמם החינוכית  ומגבשים את זהותם המקצועית. בוגרי התוכנית יכירו את ההיבטים ההתפתחותיים בגיל בית הספר היסודי בתחומים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים, יפתחו כישורי חינוך והוראה מקצועיים ומותאמים לצורכי הלומדים ולשונות ביניהם, ישלבו תהליכי הוראה-למידה-הערכה חדשניים, יתמחו בניהול כיתה ובעבודה משותפת עם צוות בית הספר, ההורים והקהילה, ויחזקו את יכולתם להיות מחנכים מעצימים, המחזקים מסוגלות, שייכות ויכולת למידה של ילדים צעירים.

מתווה ארבע-שנתי:
הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים על פי המתווה הבא:
בשנה א: שני ימי לימוד במכללה ויום לימודים אחד מרחוק.
בשנה ב :שלושה ימי לימוד (שניים במכללה ואחד מרחוק) ויום אחד של התנסות קלינית.

בשנה ג: יום לימודים אחד במכללה ויומיים התנסות קלינית במסגרת תכנית “אקדמיה כיתה”.
בשנה ד: יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז’) בבית הספר.


*בתוכנית רג”ב (תכנית מצוינים בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.

* הלימודים מתקיימים גם במסגרת לימודי הסבת אקדמאים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה

 תוכנית הלימודים בהתאם למפורט בטבלה:

 

התמחויות

תנ”ך

מתמטיקה

אנגלית

לימודים בהתמחות הראשית

26 ש”ש

30 ש”ש

30 ש”ש

בית הספר היסודי

לימודי חינוך והוראה

15 ש”ש

15 ש”ש

15 ש”ש

חינוך

 כללי

18 ש”ש

14  ש”ש

16 ש”ש

התמחות משנית

לימודי תנ”ך או מתמטיקה

15 ש”ש

15 ש”ש

15 ש”ש

 לימודי יסוד

 

4 ש”ש

4 ש”ש

2 ש”ש

לימודים אקדמיים

סה”כ שעות

78 ש”ש

78 ש”ש

78 ש”ש

הכשרה  מעשית

18 ש”ש

18 ש”ש

18 ש”ש

סה”כ

 

96 ש”ש

96 ש”ש

96    ש”ש

 

פעילויות נוספות

 • ימי עיון וסיורים מסלוליים
 • ימי עיון בנושא זיכרון-השואה והגבורה והוראתה
 • התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה

ההכשרה המעשית כוללת התנסות בבתי ספר תוך הנחיה אישית על ידי מדריכים פדגוגים מטעם המכללה. התנסות מעשית בבתי הספר מתקיימת בשנים א’-ג’, במהלכן מתבצעת חשיפה הדרגתית ורצופה של הסטודנטיות לעשייה בשדה ולהתנסות בהוראה.

בשנה א’ – יום התנסות מעשית אחד, בימי שלישי בסמסטר ב’
בשנה ב’ – יום התנסות מעשית אחד בבתי הספר
בשנה ג’ –  2-3 ימי התנסות מעשית בבתי הספר במסגרת תכנית “אקדמיה כיתה”

במהלך הלימודים ניתן לשלב לימודי מדרשה. חלק מהקורסים יוכרו במסגרת הלימודים לתואר.

 • “מדרשת מעיין בשאנן” חדש!! (מעונות יחודיים לבנות המדרשה)
 • מדרשת “עורי צפון”

פניה למדור רישום: מאיה 4513* 048780008

או פתיחת פנייה דרך אתר הבית של המכללה

 תנאי קבלה: 
1. תעודת בגרות איכותית: בגרות בממוצע של 92 לפחות.
2. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות.
3. מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).

 • ראיון אישי
 • מבחן מסיל”ה בהתאם לצורך

מצויינות ארצית: רג”ב (ראש גדול בהוראה)

מרכזת תוכנית מצויינות: ד”ר תרצה פריש – 050-5637080

התוכנית מיועדת לסטודנטיות בעלות ציון משולב של בגרות ופסיכומטרי החל מ615 ומעלה וכן בעלות יכולות גבוהות הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית-ערכית.

(תנאי קבלה מפורטים ניתן לקבל אצל מרכזת התוכנית)

 • משך הלימודים שלוש שנים במקום ארבע שנים
 • פטור מלא משכר לימוד במשך כל השלוש שנים
 • מלגה קיום בגובה של עד 5800 ₪ לצורכי מחייה לכל שנת לימודים
 • בוגרות התוכנית רשאיות להמשיך ישירות לתואר שני

 תוכנית מצויינות מכללתית

תנאי הקבלה לתוכנית: בגרות 105 ומעלה, ציון מסיל”ה 6.5 ומעלה וראיון אישי

 • פטור מתשלום שכר לימוד של שנה ד’
 • תמריץ המאה:5,000 ש”ח למועמדות בעלות ממוצע ציוני בגרות 100 ומעלה.
 • הנחת בני משפחה: 12.5% משכר הלימוד עבור בני זוג/אחים לכל שנת לימוד (בתנאי ששניהם סדירים בהכשרה מלאה של 4 שנתי).
 • תמריץ מצויינות מכללתית: 11.000 בשנה ד’ בתנאי שהסטודנטית למדה כל השנים בתוכנית וכן ביצעה תרומה לקהילה (במשך שנה אחת ארבע שעות לקהילה)
 • תמריץ רעים: 1,000 ₪ עבור כל אחת מהסטודנטיות שנה א’ שיגיעו ביחד להירשם למכללה.
 • תמריץ מדרשת “מעיין בשאנן”: 100 $ לחודש.

התמריצים מיועדים רק לסטודנטית שהתקבלה למכללה בהתאם לתנאי הקבלה (92 ממוצע בגרות ומעלה) וכן לסטודנטית לתואר ראשון הלומדת הכשרה מלאה של ארבע שנים.

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008, 4513*

לפרטים נוספים:
גב’ חנה יורב – ראש מסלול יסודי (נשים)
hanaybr5@gmail.com
054-4419837


קבלת סטודנטים:
בתיאום מראש

שינוי גודל גופנים