מסלול להכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')

Elementary School Track: General studies ​

ראש חוג: ד"ר עדי אלימלך

זה לא סוד -
ביסודי בונים את היסוד!

ילדים בגיל בית הספר היסודי נמצאים בשלב מרכזי של התפתחות וצמיחה של כלל הכוחות הפנימיים החיוניים ללמידה. 

האתגר המרכזי של מחנכים ומורים בבית הספר היסודי הוא  לחזק תחושת מסוגלות של הילדים ולטפח בהם כוחות פנימיים ומוטיבציה ללמידה.
מפגש עם מחנכים משמעותיים הכרחי לטיפוח ההתפתחות האישית של כל ילד.

הבוגרות שלנו הן מחנכות שמעצימות את התלמידים ומקדמות אותם בכל ההיבטים. כל אחת מהבוגרות מתמחה בהוראת מקצועות ליבה בהתאמה לצרכיהם של ילדים בבית הספר היסודי.

התוכנית מכשירה מחנכות כיתה ומורות לבית הספר היסודי בכיתות א’-ו’ בהתמחויות:  תנ”ך, תושב”ע, מתמטיקה ואנגלית.

מטרתנו להכשיר מחנכים ומורים שמפתחים את השקפת עולמם החינוכית ומגבשים את זהותם המקצועית. בוגרי התוכנית יכירו את ההיבטים ההתפתחותיים בגיל בית הספר היסודי בתחומים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים. הבוגרים יפתחו כישורי חינוך והוראה מקצועיים ומותאמים לצורכי הלומדים הצעירים ולשונות ביניהם, ישלבו תהליכי הוראה-למידה-הערכה חדשניים, וכן יתמחו בניהול כיתה ובעבודה משותפת עם צוות בית הספר, ההורים והקהילה.

מתווה ארבע-שנתי
הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים על פי המתווה הבא
בשנה א’: שלושה ימים – שני ימי לימודים במכללה ויום נוסף בלמידה מרחוק/ בהכשרה קלינית.

בשנה ב’: ארבעה ימים – שני ימי לימודים במכללה, יום נוסף בלמידה מרחוק ויום אחד של הכשרה קלינית.

בשנה ג’:  שלושה ימים – יום לימודים אחד במכללה ויומיים הכשרה קלינית במסגרת “אקדמיה כיתה”.

בשנה ד’: יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז’) בבית הספר.

* בתוכנית רג”ב (תוכנית מצוינות בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.

* הלימודים מתקיימים גם במסגרת לימודי הסבת אקדמאים לתעודת הוראה ולהרחבת הסמכה.

פעילויות נוספות

 • ימי עיון וסיורים מסלוליים
 • ימי עיון בנושא זיכרון-השואה והגבורה

ההכשרה הקלינית כוללת התנסות בבתי ספר תוך הנחיה אישית על ידי מדריכות פדגוגיות של המסלול. הכשרה קלינית בבתי הספר מתקיימת בשנים א’-ג’, במהלכן מתבצעת חשיפה הדרגתית ורצופה של הסטודנטיות לעשייה בשדה ולהתנסות בהוראה.

בשנה א’ – בימי שלישי בסמסטר ב’
בשנה ב’ – יום אחד בבתי הספר
בשנה ג’ –  3-2 ימים בבתי הספר במסגרת תכנית “אקדמיה כיתה”

‘שאנן בשדה’ – בכל שנה מתקיימים שני שבועות מרוכזים של התנסות בבתי הספר ופעילויות מיוחדות, כחלק מההכשרה הקלינית.

במהלך הלימודים ניתן לשלב לימודי מדרשה. חלק מהקורסים יוכרו במסגרת הלימודים לתואר.

 1. תעודת בגרות בממוצע 92 לפחות.
 2. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות.
 3. מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).

תוכנית מצוינות ארצית: רג”ב (ראש גדול בהוראה)

מרכזת התוכנית: ד”ר עדה גבל– פל’: 054-5684679

התוכנית מיועדת למועמדות בעלות יכולות גבוהות הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית-ערכית, שהציון המשולב (של ממוצע הבגרות ושל הפסיכומטרי) שלהן הוא 615 ומעלה ויש להן גם ציון מסיל”ה מתאים, וכן למועמדות שממוצע הבגרות שלהן הוא 105 ומעלה, ציון מסיל”ה 7 ומעלה, ושגם עברו בהצלחה קורס קיץ מקוון מטעם רג”ב. 

כל המועמדות נדרשות לעבור גם ראיון אישי.

 • משך הלימודים שלוש שנים במקום ארבע שנים.
 • פטור מלא משכר לימוד במשך שלוש שנים
 • מלגה קיום בגובה של עד 5000 ₪ לצורכי מחייה לכל שנת לימודים
 • בוגרות התוכנית רשאיות להמשיך ישירות לתואר שני

פרטים נוספים על אודות התוכנית ניתן למצוא באתר המכללה תחת הכותרת ‘מסלולים מיוחדים’. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם מרכזת התוכנית.

תוכנית מצוינות חברתית 

מרכזת התוכנית: גב’ ענת לנקרי – פל’: 052-2378396

תנאי הקבלה לתוכנית: (תנאי קבלה מפורטים ניתן לקבל אצל מרכזת התוכנית)

מועמדות בעלות זיקה גבוהה להתנדבות חברתית

ממוצע בגרות 105 ומעלה

ציון מסיל”ה 5.5 ומעלה

ראיון אישי

 •  תמריץ המאה – למשלמים 400 אחוז בלבד מילגת 5000 ₪. (לא כולל תכנית רגב וכפל מלגות.)
 • תמריץ “חבר מביא חבר” – 500 ש”ח לסטודנט/ית הממליץ/ה לחברו/תה להירשם למכללה, עבור חבר/ה שהתקבל/ה ללימודי הכשרה מלאים וסיים/ה סמסטר א’.
 • הנחת בני משפחה – 12.5% הנחת משפחה/בני זוג הלומדים יחד במכללה ושניהם סדירים במסלול הרגיל.
 • תמריץ מדרשת מעיין בשאנן – 100$ לחודש
 • תמריץ מצוינות חברתית – על סך 11,000 ש”ח בשנה ד’ בכפוף ל-30 שעות התנדבות קבוצתית בכל שנה למשך שלוש שנים ומותנה בלקיחת שלושה קורסים נוספים.  
 • תמריץ מצוינות קלינית – על סך 11,000 ש”ח בשנה ד’ בכפוף לתקנון מצוינות ולשיחה עם ראש רג”ב, ד”ר עדה גבל.
 • תמריץ נתיב משולב: מצוינות קלינית וחברתית – 22,000 ש”ח (שיחולקו בשנה ג’ ו-ד’) בכפוף לתקנון מצוינות ובשיחה עם ראש רג”ב, ד”ר עדה גבל.

התמריצים מיועדים רק לסטודנטית שהתקבלה למכללה בהתאם לתנאי הקבלה (92 ממוצע בגרות ומעלה) וכן לסטודנטית לתואר ראשון הלומדת הכשרה מלאה של ארבע שנים.

לרישום:

שירה מאיר – 4513* | 04-8780008
אביגיל קדוש – 04-8780018

לפרטים נוספים:
ד”ר עדי אלימלך 
eli.yuval@shaanan.org

קבלת סטודנטים:
בתיאום מראש

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: