הסתרת תמונות

תעודת הוראה לאקדמאים דתיים

התכנית מיועדת למועמדים דתיים בעלי תואר ראשון או תואר שני ממוסד אקדמי מוכר המעוניינים להסב את לימודיהם להוראה. בעלי תואר ראשון או תואר שני ורוצים להיות מורים, תוכלו לרכוש תעודת הוראה במסגרת לימודי הסבת אקדמאים להוראה.

מועמדים דתיים בעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בתחום ההסמכה, יוכלו להתקבל ללימודים בהתמחויות ובמסלולים הקיימים במכללה. לסטודנטים אלה תיבנה תכנית לימודים אישית בה יילקחו בחשבון הקורסים האקדמיים הרלבנטיים ואלה יוכרו ויופחתו מהיקף השעות הנדרשות. הסטודנטים יחויבו בהתנסות בהוראה בהיקף שיקבע ע"י מרכז ההדרכה והמדריך הפדגוגי תוך התחשבות בניסיון קודם בהוראה. היקף הלימודים במכללה, כולל עבודה מעשית, לא יפחת מ-30 ש"ש.
מועמדים בעלי תואר אקדמי (ממוסד אקדמי מוכר), שלא בתחום ההסמכה המבוקשת, יחויבו להשלים לימודים דיסציפלינריים בתחום ההוראה המבוקש.

 1. לימודי חובה נוספים:
  לימודי יהדות: 5 בחינות בקיאות בהלכה ובמקרא
  או – 5 ש"ש בקורסי יהדות (מקרא והלכה)
  יש אפשרות להכיר חלקית בלימודי יהדות קודמים 
  ממוסד אקדמי מוכר.
 2. קורס עזרה ראשונה – 44 שעות.
 3. סדנאות ביטחון, בטיחות וזהירות בדרכים.
 4. ימי עיון מכללתיים וסיורים לימודיים

הכרה בלימודים קודמים (אקרדיטציה)
על-פי הנחיות משרד החינוך ניתן להכיר בתנאים מסויימים, בלימודים קודמים אם התקיימו בהם התנאים שלהלן:

– הקורס אינו נכלל בתעודת הוראה שעל-פיה התקבל המועמד ללימודי ההמשך.
– הקורס נלמד בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) לפחות (30-28 שעות בודדות) עם ציון ולא יותר מ-4 ש"ש (120 שעות בודדות).
– תכנית הלימודים (הסילבוס) של הקורס היא ברמה אקדמית מקבילה לתכנית במכללה.
– מרצה הקורס היה בעל תואר שני, לפחות.
– הסטודנט עמד בדרישות הקורס, כולל ציון מעל 60.
– נושא הקורס הינו רלבנטי לתכנית הלימודים בה מבקש הסטודנט ללמוד ולתחום שיצוין בתעודה המונפקת.
– לא יוכרו קורסים שנלמדו מעל ל-6 שנים לפני תחילת הלימודים, בשל תקנת התיישנות.

 

שינוי גודל גופנים