הסתרת תמונות

פיתוח מקצועי

במכללה מתקיימים קורסיים ייעודיים לפיתוח מקצועי המוזמנים על-ידי משרד החינוך, הנהלת החמ"ד או המפקחים הארצים ומחוזיים.

בין הקורסים לפיתוח מקצועי – קורסים למורים חדשים, קורסים מקצועיים למורי דסיפלינות שונות, קורסים למורים עולים, חינוך לחיים במשפחה, קורסים למורים חונכים וקורסים לצוותי ניהול.

קורסים אלה בנויים על-פי מתווה אופק חדש ומקנים גמול השתלמות. ההשתתפות בהם כרוכה בתשלום דמי רישום בלבד.

שינוי גודל גופנים