הסתרת תמונות

פיתוח מקצועי – הכשרת חונכים

רכז התכנית: יצחק זמיר

מזכירת היחידה: גב' נעמה כהן

תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות וקיבל אתגר נוסף עם ביסוס הליווי המקצועי למורה החדש, בשלוש השנים הראשונות לכניסתו למערכת החינוך. תפקידם של החונך והמלווה לתמוך בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים, ולהיות שותפים בהערכתם. התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובליווי, במסגרת מסלולי הקידום. חוזר מנכ"ל תש"ע 1/ב' מבהיר כי תפקיד החונכות הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מתאימה.

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים: הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים, פיתוח כישורי הנחייה והדרכה; פיתוח שיח רפלקטיבי: פיתוח יכולת קשב ומתן משוב, תמיכה בהתפתחות מקצועית של עובד הוראה מתחיל; דרכים לצפייה בשעורים, דיאלוג עם המתמחה, דרכי הערכה לקראת קבלת רישיון לעיסוק בהוראה ועוד.

בקורסים הולכת ומתגבשת תפיסת תפקיד החונכות מבחינת גופי הידע והמיומנויות, לצד תמיכה בחונכים עצמם.

להלן תכנית אב להכשרת חונכים ומלווים. התכנית כוללת 3 שלבי התפתחות מקצועית בתפקיד החונך והמלווה על רצף ההתמחות בתחום החניכה:

שלב א': הכשרה לתעודת חונך/מלווה – 60 ש"ע.
שלב ב': הכשרה לתעודת חונך מומחה/מלווה מומחה – 60 ש"ע.
שלב ג': לחונכים מומחים סופרוויז'ון (30 ש"ע) לחונכים ומלווים מומחים, ניתוח אירועי הדרכה .

קורס הכשרת חונכים במכללת שאנן הינו קורס ייחודי.
בקורס הינך מקבל/ת כלים מגוונים לדרכי הערכת מורים/גננות בראשית דרכם במערכת החינוך.
בנוסף למרצה המלווה משולבים בקורס הייחודי עובדת סוציאלית קלינית – פסיכותרפיה קאוצ'רית-מאמנת

קורסי ההכשרה של חונכים ומורים מלווים מוכרים במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ולצבירת גמולי השתלמות.
הקורס ממומן ע"י משרד החינוך.

מורים וגננות בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
ותק של 5 שנים לפחות.
רhאיון קבלה.
המלצה של מנהל בית הספר או הפיקוח על הגנים.
התנסות כלשהי בחונכות או לווי, במקביל לשנת הלימודים במכללה.

דמי רישום לכל קורס – 60 ₪

למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות לרכז התכנית, יצחק זמיר:
050-3075751
דוא"ל: itzamir@walla.co.il

שינוי גודל גופנים