שאנן - כתב עת בין-תחומי מקוון ליהדות לחינוך ולחברה

שימו לב: הכרך הבא שיצא הינו הכרך האחרון של כתב העת 'שאנן'. אין להציע מאמרים נוספים.

שנתון המכללה יצא בקביעות משנת תשנ”ה עד שנת תשפ”ב.
כרך ח עבר שינוי נוסף: הוקמה מועצת מערכת אקדמית חיצונית, כנדרש מכתב עת שפיט.

שנתון “שאנן” שימש במה למורי המכללה ולכותבים, לפרסום מחקריהם בתחומי הדעת השונים ו”פתוח” מאז הכרך התשיעי (תשס”ד) גם לחוקרים שאינם חברי סגל במכללת שאנן והבאים ממוסדות אקדמיים בארץ.
החל מכרך כב 2016 הפך לכתב עת אלקטרוני מקוון.

כל המאמרים עברו קריאה ושיפוט בידי שני שופטים ובמקרה של חילוקי דעות נמסר המאמר לקורא – שופט שלישי.

בשנתונים שיצאו לאור נתפרסמו מחקרים בתחומים אלה: מקרא; תורה שבעל פה; ספרות; חינוך; מתמטיקה; אקולוגיה; היסטוריה; היסטוריוסופיה; אנגלית; מחקר, אומנות ועוד.

כתב שפיטות

תוכן  העניינים

רשימת הכותבים

דבר נשיא המכללה – פרופ’ אבי לוי

פתח דבר – ד”ר דוד שניאור

יהדות

חרן, אהרן, חרון וחרק – ד”ר יובל ואדעי

הטרמינולוגיה של ניצחון צבאי מוחלט בעולם המקרא – ד”ר אפרים זאנד

פסוקי ‘צדקתך’ במנחה של שבת – ד”ר יוסי זיו

בין תנאי לשבועה: עיון בפרשת תנאי בני גד ובני ראובן – ד”ר אליהו יוסף

‘דוד מלך ישראל חי וקיים’ (בבלי, ראש השנה כה ע”א) – ד”ר דוד חיים קליר

חינוך וחברה

“האור שבתוכי”: ‘סיפור ושיח’ של מורות עם תלמידיהן בבית הספר היסודי – ד”ר ענת גילת

“וניצור ביחד עד אין סוף”: קהילות מקצועיות לומדות ככלי לניהול קונפליקטים בחדרי מורים הטרוגניים – ד”ר אורן כהן זדה

אפיוני גננת המנהלת גן ירוק – זהות מקצועית – ד”ר נורית רונן ועליזה בן־שושן

למידה מבוססת סימולציות כאמצעי לפיתוח מיומנויות תקשורת בין־אישית בהכשרה להוראה – ד”ר רונן קספרסקי וד”ר אורלי קריספל

תוכנית ייחודית לטיפוח הערכה עצמית של תלמידים והעצמתם במסגרת הכשרה להוראה – ד”ר אורלי קריספל וטלי פריד

מכתב שפיטות

Abstracts

גיליון מלא

כריכה

לע”נ אורה עטל ז”ל,
שהייתה בהיריון
והשאירה אחריה בעל ובת,
סטודנטית שנה ד’
במסלול חינוך מיוחד
במכללת שאנן.
נלב”ע בי”ט באלול תשע”ט.

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר נשיא המכללה – פרופ’ אבי לוי

פתח דבר

יהדות

המבנה הכיאסטי בסיפור מתוך סוגיה אחת בבבלי, בבא בתרא קנא ע”א-ע”ב – מיכל בלאו, פרופ’ אורי צור ופרופ’ אורציון ברתנא

בתחבולות תעשה לך מלחמה’: בין מסורת לחידוש בעיצובו הספרותי של נושא היין במחברת ה-27 ב’תחכמוני’ לאלחריזי – ד”ר אסתר גואטה

מטריאליזם היסטורי צורך גבוה: עיון בהתפתחות חומר הבריאה במשנתו הקבלית-חברתית של הרב יהודה אשלג מנקודת מבט חינוכית – ד”ר אלי וינוקור

גַּל־עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶֽךָ: מהפכת לימוד התנ”ך בימינו – אליעזר דניאל יסלזון

המוטיב ‘אשתי-אחותי ומלך’ שלושה סיפורים וארבעה וקריאה אחרת – פרופ’ משה צפור

בין ישראל לעמים: הרים גבוהים ואילנות גדולים כפולחן דתי על פי המקרא, חז”ל והפרשנות היהודית – ד”ר דוד שניאור

דם הוא רוח: האם ניטשה היה גזען? – ד”ר אליעזר שריאל

חינוך וחברה

“חיים בתוך בועה”: הכנה לחיים של ילדי חינוך ביתי לעומת ילדי בית ספר – ניתוח משווה – ד”ר אבישג אדרי

חקר דינמי של שימור ושינוי של תכונות המתרחשות בעת הפעלת שיקוף על נקודה הנמצאת בתוך צורות גאומטריות שונות – פרופ’ ויקטור אוקסמן, ד”ר רותי סגל ופרופ’ משה סטופל

טיפוח חשיבה מופשטת באמצעות חשיפה לתהליכי חשיבה מופשטת בגיל הגן – סיגלית בירנבאום

יכולת אינהיביטורית, תחושת מסוגלות עצמית ורמת הישגים במקצוע המתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה – ד”ר סאאיד בשארה ושני קפלן 

בעיות משמעת בכיתה: תפיסות, התמודדויות וחוויות של מחנכות כיתה בבתי ספר יסודיים – ד”ר יעל כהן-עזריה

“למדתי לעשות שתיקה”: סיפורה של שותפות דיאלוגית בין מכללה לבית ספר יסודי לשם קידום תהליכי חשיבה מסדר גבוה – ד”ר זהבה ביגמן וטלי פריד 

תפקיד ההתנסות הייחודית בהתפתחות האישית/בהפרופסיונלית של פרחי ההוראה הלומדים בתוכנית המצוינים רג”ב במכללת שאנן – ד”ר תרצה פריש

אוכל טוב הוא לא זול: מחקר זוטא לאפיון וסיווג תפיסות של פרחי הוראה הקשורות למשפטי תנאי – ד”ר קרני שיר

“כָּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל… מִתְקַבְּצִים כָּאן בְּחֵן וּבְחֶסֶד” בגן החמ”ד – ד”ר אורנה שניידר

“Manly Beauty That Could Steal Hearts”: Attributes of the Levant in the Land of Israel in A Man and His House Perished by Asher Barash – Dr. Ofra Matzov-Cohen

מסה

עזרא העניו במקרא – ד”ר ניסן אררט

מסמכים והנחיות

מכתב שפיטות

נוהל הגשת כתבי יד לשנתון “שאנן”

תהליך קליטת מאמר – תרשים זרימה

קול קורא

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

כריכה

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר נשיא המכללה – פרופ’ יחיאל פריש                      

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא ופרשנותו

מאפיינים פרשניים בפירוש רד”ק לעניינים גאוגרפיים במקרא – ד”ר דוד שניאור

אימהוּת ומנהיגות – התלכנה שתיים יחדיו? דבורה כמנהיגה כריזמטית – ד”ר רונית שירן

הגות יהודית

עוגיות הגפנים – ד”ר יצחק (צחי) בלאו

אשתו של רבי עקיבא: בין גילוי לשינוי – ד”ר ג’וני בן-ישראל קסוטו

ספרות ואמנות

מ”מבוגר קטן” ל”קטן מבוגר”: הילד באומנות – ד”ר רות דורות

“הפנים היו עבודה, הפנים היו הפשטה”: הרהורים בעקבות התערוכה “מלון אורחים – פני אדם” – ד”ר נורית צדרבוים 

הוראה ומחקר

השפעה של סכמת שיח סיפורית על הבנת עלילה בסיפור מקראי ועל ויסות עצמי בלמידה בקרב תלמידים עולים בכיתה ט’ – ד”ר סטלה גידלביץ ושני מזוז

תפיסת ההתנסות באובדן חיות מחמד בקרב משפחות בישראל – ד”ר רחל גילשטרום

השימוש במשפטים ובנוסחאות שמוכרים פחות ככלי להשגת פתרונות אלגנטיים בגאומטריה אוקלידית – ד”ר אבי סיגלר, ד”ר שולה וייסמן ופרופ’ משה סטופל

כוחה של אומנות בהנחלת זיכרון השואה והגבורה לילדים: תוכנית להנחלה משמעותית של זיכרון השואה בהכשרת פרחי הוראה – ד”ר נורית רונן וחנה יורב

ביקורת ספרים

עיון בדמות המחנך ברומן “עד שנגיע הביתה” (מיכאל שייינפלד) – ריאיון בדיוני ככלי מחקרי – רעות רוזנסון-שפירא

Instruction and Research

On false friends and other hazards of translations – Prof. Michael moor

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר נשיא המכללה – פרופ’ יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

הגות יהודית

מגמות פולמוסיות במעשיה של הלני המלכה – ד”ר יצחק (צחי) בלאו וד”ר ליאת סובולב-מנדלבאום 

ר’ שמעון בן לקיש – חכם ולוחם! (לא ‘ליסטים’) – הרב ד”ר יואל בן-נון 

ספרות ואמנות

בין השורות: על הספר באומנות – ד”ר רות דורות 

מקומה של דונה גרציה נשיא במרחב הפרטי והציבורי על פי שלושה רומנים מן הספרות העברית החדשה – ד”ר עופרה מצוב-כהן 

שיח בין שני “אחרים” בתרבות החכמים – ויכוחים בין דמויות נשיות למינים בסיפורי התלמוד הבבלי – ד”ר ליאת סובולב-מנדלבאום 

הוראה ומחקר

עולמן של מתבגרות בחברת חב”ד: ניתוח אקולוגי של תפיסת תפקידי נשים ואוריינטציית עתיד – ד”ר שלומית דקל 

משימות וחידות להגברת מוטיבציה ופיתוח החשיבה בלימודי חשבון ומתמטיקה – ד”ר אבי סיגלר, ד”ר ג’וני אוברמן ופרופ’ משה סטופל 

בניית קשרים אינטגרטיביים בתהליך הוראת המתמטיקה באמצעות פתרון בעיה אחת בדרכים שונות – ד”ר אנה פרוסק 

“קץ ההיסטוריה”? אתיקה, לבטים ויעדים בהוראת ההיסטוריה – ד”ר יצחק ציטרין 

ביקורת ספרים

במחשבה תחילה: סקירת סוגיות יסוד במחשבת ישראל מאת ישעיהו קרונמן – ד”ר ניסן אררט 

משפחות מבראשית מאת יוחנן קאפח ויחיאל צייטקין – פרופ’ טליה הורוביץ 

 Etymological eye-openers – Prof. Michael Moor

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר נשיא המכללה – פרופ’ יחיאל פריש

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

הגות יהודית

גלגולו של מנהג ליקוט עצמות המת – ד”ר יצחק (צחי) בלאו 

תמורות בספרות המוסר והדרוש בספרד במוצאי ימי הביניים – ד”ר יואל מרציאנו 

“הילד” ו”הילדות”‘ בספרות התלמודית בראי “מרחבי המעבר” על פי ויניקוט – ד”ר ליאת סובולב-מנדלבאום

ספרות ואמנות

התמונה שבתמונה – ד”ר רות דורות 

הסוגריים בקדמת הטקסט; משמעות המידע המובא בסוגריים בסיפור “אהבה זרה” של אשר ברש – ד”ר עופרה מצוב-כהן 

“ושבו תחיה את כל חייה” – נשים מספרות קורות יישובים – ד”ר רעות רוזנסון-שפירא ופרופ’ ישראל רוזנסון  

הוראה ומחקר

מעורבות מועצת תלמידים בפעילויות בבתי הספר העל-יסודיים – ד”ר אסתר כלפון 

תכונות גאומטריות מפתיעות מתקבלות על ידי הפיכתו של מרובע כלשהו לסריג – ד”ר אבי סיגלר, ד”ר רותי סגל ופרופ’ משה סטופל 

שילוב שיטות שונות להוכחת תכונות המקשרות מרובע בר-חסימה עם משולש המוגדר בעזרתו ועם מעגל אוילר של המשולש – ד”ר דוד פרייברט וד”ר רעיה (אריסה) פרייברט 

 Antithetical Word – Prof. Michael Moor

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר נשיא המכללה – פרופ’ יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא ופרשנותו

נאמן שמואל נביא לה’ – דרמה במבנה אפיזודי – ד”ר ניסן אררט 

מתי מפנה רש”י את הקורא למדרש בלי לצטט אותו? – ד”ר אפרים זאנד 

הגות יהודית

מחיית עמלק והאויב הערבי בין פרשני המקרא לרבני זמננו – הרב ד”ר רונן לוביץ 

מאמין ועובד ה’ במשנת ר’ חיים-חייקא מאמדור – ד”ר יהושפט נבו 

מגמות בהנחלת הזיכרון הקולקטיבי באמצעות מצוות תקיעת שופר בראש השנה לאורך הדורות – ד”ר תרצה פריש 

ספרות ואמנות

מניין יהודים – מארק שאגאל – ד”ר רות דורות 

דפוסי-התמודדות של נשים ישראליות עם קונפליקטים בשיח עם בני-זוגן, כפי שהם משתקפים ברומנים של א”ב יהושע – ד”ר ישראלה וייס 

“עצבות לא ברורה המרחפת מעל לכל” – השפעתו של היעדר הורי מהמרחב המשפחתי ודרכי עיצובו ברומן ‘דור המדבר’ של רנה ליטוין – ד”ר עופרה מצוב-כהן 

קשיים בוויסות החושי ואומנות הדאדא – ד”ר רותי (לביאל) עמית 

‘תחילת נעילה’: על זיכרון ושכחה – יצירת אמנות כטקסט ויזואלי פרשני ורב-ממדי – ד”ר נורית צדרבוים

הוראה ומחקר

מיומנויות הוראה ולמידה פעילה (active learning) בין ההנחיה האקדמית להרצאה הפרונטלית בקורסים בין-תחומיים בתנ”ך – ד”ר מיכל דל ומרים שיפרוביץ 

שקילות בפתרון משוואות, מערכת משוואות ואי-שוויוניות (חלק ב) – ד”ר רחל מוגילבסקי 

תכונות נסתרות של משולש שווה-צלעות – גילוי בשילוב כלי טכנולוגי – ד”ר רות סגל, פרופ’ משה סטופל וד”ר אבי סיגלר 

תכונות הכרחיות ומספיקות של טרפז הקשורות לאנכים היוצאים מנקודת חיתוך האלכסונים לשוקיים – ד”ר דוד פרייברט וד”ר אבי סיגלר 

אנגלית

Tsimtsum in Yann Martel’s “Life of Pi – Prof. Michael Moor

 Do they know or don’t they know? Insights into the knowledge of English foreign language reading teachers – Dr. Naomi Roffman

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר נשיא המכללה – פרופ’ יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא ופרשנותו

מהו הקשר הכתוב לפי רש”י? – הרב ד”ר אפרים זאנד 

דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב (בר’ ל 16) – פרופ’ משה צפור 

הגות יהודית

מסכת – מונח הטקסט הכתוב – ד”ר אריה אולמן 

על כתיבה בדרך הקיצור – כאמצעי להרחבת נקבי המשכית – ד”ר ישראל בן-סימון 

גלות וגאולה בספר “שפת אמת” לר’ יהודה-ליב מגור – ד”ר יהושפט נבו 

“כתובת מינגוט” – פענוח כתובה אשכנזית מימי-הביניים – יצחק פייגלין 

חייב אדם להודות: הכרת-הטוב האישית לה’ – פרופ’ אהרן קלרמן 

ספרות

למך או ליימך?! שירת-למך לאור פרשנויותיה ובהשוואה ל”למך ונשיו” מאת יעקב כָּהַן – פרופ’ טליה הורוביץ 

הוראה ומחקר

חקר דינמי של מקומות גאומטריים בשילוב הוכחות מתמטיות בדרכים שונות – ד”ר רות סגל, פרופ’ משה סטופל וד”ר ויקטור אוקסמן 

לימוד המקרא בגן-הילדים כדגם ללמידה משמעותית – ד”ר דוד שניאור וד”ר ניצה דורי 

גן-החמ”ד במערבולת של זהויות – ד”ר אורנה שניידר 

אנגלית

 Misunderstanding Irony – Prof. Michael Moore

 Between two Gardens of Eden: Al Condraj in William Saroyan’s Parsley Garden – Dr. Ruth Samuel-Tenenholz

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר נשיא המכללה – פרופ’ יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא ופרשנותו

שוכה אשר ליהודה היא ח’רבת קאייפה – ד”ר ניסן אררט 

האם אנחנו יודעים היום מה היה נוסח ארון הספרים של רש”י? – ד”ר אפרים זאנד 

ליחסו של ר’ אברהם בקראט בעל “ספר זכרון” לפירוש רש”י לתורה – פרופ’ ישעיהו מאורי 

קריאה כפולה בסיפור מפגש יוסף ואחיו – פרופ’ משה צפור 

חופש, שוויון ואחווה בפרשת בהר – ד”ר יהודה שורץ 

הגות יהודית

סיפורי איסור קבלת-שוחד בכתובות קה-קו – אברהם אוחיון 

אם קבלה היא, נקבל?!: יחסם של אברבנאל וההוגים מבית-מדרשו של הר”ן – לקבלה – ד”ר לירון הוך 

גורלות בדיני-נפשות, המתוארים בכתבי-יוספוס – הרב ד”ר יחיאל לאש 

הטבע, השבת וישראל ויחסי-הגומלין שביניהם בספר “שפת אמת” – ד”ר יהושפט נבו 

מגמות בהנחלת הזיכרון הקולקטיבי שבחג-הפסח לאורך-הדורות – ד”ר תרצה פריש 

כנגד שתי פעמים שעלה הים – פרופ’ מיכה קליין 

שמחה והצלחה לחתן וכלה: על י”ב מילים בברכה אחריתא בברכת-חתנים – פרופ’ אהרן קלרמן 

ספרות ואמנות

היה ונברא – ממאמר חז”ל לשיר של דן פגיס – פרופ’ ישראל רוזנסון וד”ר סיגלית רוזמרין 

עמוס עוז בעבותות מרק שאגאל ואיוריו של מייק ונציה – ד”ר אסתר אזולאי 

זיקתם של פיוט קדום וסונטה מודרנית למורשת ספר יונה – פרופ’ טליה הורוביץ 

בעלי-חיים כגיבורים בספרות-הילדים החרדית לגיל הרך – ד”ר אסתר מלחי 

כוחו של הקול הנשי ברומן “כלה” של אורה אחימאיר – ד”ר עופרה מצוב-כהן 

צורה, חומר ומחשבה – אמנות יהודית כאמנות ייעודית: דיון בתערוכת-היחיד של סיגל מאור – ‘סַלְסְלֶהָ וּתְרוֹמְמֶךָּ תְּכַבֵּדְךָ כִּי תְחַבְּקֶנָּה’ – ד”ר נורית צדרבוים 

הוראה ומחקר

מקומו של החינוך החברתי במסגרת הבית-ספרית: תחום בלתי-פורמלי הפועל במסגרת פעולה פורמלית – ד”ר אסתר כלפון 

עידוד ציורי ילדים בגן באמצעות יצירת הצלחות – ד”ר שרה כ”ץ ונירית קרסקו-וקנין 

שקילות בפתרון משוואות, מערכות משוואות ואי-שוויונים (חלק א) – ד”ר רחל מוגילבסקי 

מה בין הראי”ה קוק לבנו, הרצי”ה קוק, ביחס ללימודי-חול? – ד”ר שפרה מישלוב 

המשבר הוא התכונה של ההוראה – ד”ר עמיקם מרבך 

חקירה של תמונות מצב גאומטריות בתהליך ספירלי של אינדוקצייה ודדוקצייה – ד”ר דוד פרייברט 

הרכיב הערכי בהתפתחותן המקצועית של סטודנטיות בהכשרה להוראה –  ד”ר יעל שחור 

למידה משמעותית בשיעורי-תנ”ך בעזרת הגינה המקראית בבית-הספר – ד”ר דוד שניאור 

 The affinity between the people of Israel and the Holy Land according to the Qur’an and its classic Islamic commentators – Prof. Nissim Danna 

 On buses and burgres: In defense of folk etymologies – Prof. Michael Moore

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר ההנהלה – ד”ר יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא ופרשנותו

מה פשר הספר שנמצא בימי יאשיהו? – ד”ר ניסן אררט 

פרשנות-הפשט של רשב”ם – ד”ר יהושפט נבו 

“משמני הארץ” – זו איטליה של יוון – היבט פליאו-גאוגרפי – פרופ’ מיכה קליין 

הגות וספרות יהודית

נס פך השמן ודרך הטמעתו בהלכה – אברהם אוחיון 

מקדשים יהודיים במצרים: עיון בשאלת בית-הבחירה – הרב אריאל פריש 

 מבנה משולש כפול בסוגיה אחת בבבלי ערובין (ע”ז ע”א – ע”ח ע”א) – ד”ר אורי צור 

ברכת כהנים: תכנים, מבנה ומשמעויות – פרופ’ אהרן קלרמן 

שכל ואמונה בהגותו של רבי שניאור-זלמן מלאדי – ד”ר יוסי שטמלר 

ספרות

הדקדנס כמאפיין סטרי בעיצוב ירידת הדורות על-פי “עשו” של מאיר שלו – ד”ר עופרה מצוב-כהן 

“זרמים באביב” – אפיונים בינריים באינטונציית השיח של האישה ברומן של המאה ה-19 – ד”ר ישראלה וייס 

הוראה ומחקר

מה חושבים מדריכי החינוך הבלתי-פורמלי על המסגרת הפורמלית בחינוך? – ד”ר שרה זמיר ויסמין לסרי-רוש 

שיטת הפינג-פונג להוראה וללמידה של המחקר האיכותי במכללה לחינוך – ד”ר שרה כ”ץ 

אמונות מחוללות פעולה – גם במתמטיקה – ד”ר שרה כ”ץ וטלי דרור 

כישלון “מהפכת הנדל”ן בחינוך” – ד”ר עמיקם מרבך 

יישום טכניקות ערך מוחלט בפתרון בעיות אותנטיות במתמטיקה – ד”ר משה סטופל ופרופ’ דוד בן-חיים 

 On the failures of graphology – Michael Moore 

 Know whence you came and where you are going”: Dr. Rabbi Meyer de Hond (1882-1943), True Faith and Leadership in the Face of Crisis -Ruth Samuel Tenenholtz , Yizhak Zitrin

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר ראש המכללה – ד”ר יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא ופרשנותו

ניסויים מדעיים בתנ”ך – אברהם אוחיון 

בעקבות ”התפעל” ייחודי במקרא – ד”ר ניסן אררט 

עודד גלות- בבל – פרק באסטרטגית ההישרדות של מיעוט אתני בפזורה – פרופ’ בוסתנאי 

ארבע רוחות השמים במקרא ובפירוש רש”י – ד”ר דוד שניאור 

פרשנות טיפולוגית בדמותו של עשו במדרשי-חז”ל ובפרשנות-ימי-הביניים – ד”ר אסף תורג’מן 

הגות וספרות יהודית

“וכמעשה שהיה” – ד”ר ירמיהו מלחי 

נתיבי עבודת-ה’ בהגות החסידית בראשית דרכה – ד”ר יהושפט נבו 

השתקפות יחסם של יהודי סלוניקי לארץ- ישראל, לעלייה ולהתיישבות בין שתי מלחמות העולם: דימוי ומציאות – ד”ר יצחק ציטרין 

קדמוניות ה’קדיש’ – פרופ’ אהרן קלרמן 

לזיהויו של “ההוא סבא” – ד”ר הראל שפירא 

בין צדק הלכתי לצדק חברתי – עיון בסיפור-חז”ל “דרך כבושה” – אורנה שניידר 

ספרות

על “ג’נסיס רוצה הביתה” מאת ניב- יה דורבן – פרופ’ טליה הורוביץ 

מטפורות-מחווה בשיח של האישה הנתונה למרוּת ברומן של המאה ה 19- כפי שהוא משתקף ברומן “החטא ועונשו” – ד”ר ישראלה וייס 

תודעה משטה ותודעה מנחה בעולמו של הגיבור על-פי שני רומנים של גיל אילוטוביץ’ – ד”ר עופרה מצוב-כהן 

הוראה ומחקר

זיהוי צורכי באי-מפגש ההדרכה הפדגוגית על-פי מדרג הצרכים של מסלאו – ד”ר מרגלית בברסקי וד”ר עמיקם מרבך 

הנדסת-המישור והטריגונומטרייה – בנות אותה משפחה – הילכו שתיהן יחדיו? – ד”ר משה סטופל וד”ר דוד פרייברט 

second language acquisition: Teaching vocabularyto college students – Dr. Ruth zSamuel Tenenholt

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר ההנהלה – ד”ר יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא ופרשנותו

פירוש ר”י אברבנאל ל’שלוש’ ול’שלישי’ בתחילת ספר בראשית – אברהם אוחיון 

‘הניסיון’ בספר בראשית – ד”ר ניסן אררט

פירושי רש”י לתורה, המובאים בפירושו של רמב”ן לתורה – ד”ר ירמיהו מלחי 

ספר יונה – “מדריך” לחזרה בתשובה? – פרופ’ משה צפור 

”עיר-התמרים” היא עין-גדי – מאיר רוטר 

הגות וספרות יהודית

על נעילה בנעילה – עיון בפיוט ‘אל נורא עלילה’ לר’ משה אבן עזרא – מדרש פיוט – ד”ר אילת אטינגר 

מגמות חינוכיות בקהילה היהודית בשאלוניקי של ראשית המאה שעברה והשתקפותן בשנתון הספרותי-ציוני בלאדינו “איל מכביאו” (“המכבי”) – ד”ר ניצה דורי 

האם התאסלם רמב”ם למראית-עין? – פרופ’ נסים דנה 

יחסי-הגומלין בין השכינה לעולמנו לאור הכתבים של ראשוני החסידות – ד”ר יהושפט נבו 

הוראה ומחקר

הדגמת השימוש בגיליון אלקטרוני להערכת שחקני כדור-סל וככלי לפיתוח החשיבה הסטטיסטית – ד”ר גלעד הר-שפר וד”ר משה סטופל 

טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בחינוך הגבוה – ד”ר שרה כ”ץ 

אמנות השיטות של פתרון מערכות משוואות לא-לינאריות בשני נעלמים – ד”ר דוד פרייברט וד”ר משה סטופל 

משניות רעיוניות בסדר נשים ודרך הוראתן – ד”ר יהודה שורץ 

מודל עילות גירושין – כמחוון לקורס הדרכה לנישואין – ד”ר יעל שחור 

 Will the real numeronym please stand up! – Michael Moore

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר ההנהלה – ד”ר יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

הספד לד”ר שלמה חריר בעת הלוויה – הרב יעקב קליין

מקרא ופרשנותו

הימים הנוראים – בתורה ובחז”ל – אברהם אוחיון

הראיון עם האל במשכן ובמקדש – ד”ר ניסן אררט

 אפיון היחסים בין אברהם ללוט (עיון בבראשית יא-יג) – יובל ברח”ד

מהו המניע למלחמות שמשון בפלשתים? – ד”ר טליה הורוביץ, רחלי קליין

ר´ ישעיה דטראני משמר המסורת האיטלקית לנוסח של פירוש רש”י לתמודו – הרב ד”ר ירמיהו מלחי

תהילים נו 5-4ב – המבנה הקדקודי – ד”ר נתן קלאוס

הגות יהודית

גלגול הרעיון החינוכי של הספר “שרשי-אמונה” בקרב קהילות יהודית בראשית המאה ה-י”ט – ד”ר יעקב אמיד

מעשה רבי פרידא – עיונים באגדתא – שרה רחל טאובנבלט (מהלו)

המושגים “קידוש-השם” ו”חילול-השם” בהגות של הציונות הדתית – הרב רונן לוביץ

דמות הצדיק ומעמד השכינה ויחסי-הגומלין שביניהם בספר “אזור אליהו” לר’ אליהו מפולאב – ד”ר יהושפט נבו

משא ומתן שאין לו הכרח במספר סוגיות מבבלי עירובין – ד”ר אורי צור

בעיית מיהו יהודי לפי הרב יוסף קאפח – פרופ´ מנחם קלנר

Saul hath slain his thousands,and David his ten thousands1 – Prf. Michael Moore

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר ההנהלה – ד”ר יחיאל פריש 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא

מצוות מחצית השקל בתורה ובהלכה – אברהם אוחיון 

החג – חג הסוכות – חג המנוחה והנחלה בארץ – ד”ר ניסן אררט 

תהילים כ”ח 9-6 ב’ המבנה הקדקודי – ד”ר נתן קלאוס 

הגות

חכמי שפיירא ויצירתם הרוחנית – הרב ד”ר ירמיהו מלחי 

אישיותו ומעמדו של הצדיק במשנת ר’ קלמן-קלונימוס בספרו ”מאור ושמש” – ד”ר יהושפט נבו 

איזהו חכם? על השכלה וערכים במשנת שמעון בן זומא – ד”ר יהודה שורץ 

ספרות

סמלים מכוננים בסיפור “שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו”: ‘מקדש מעט’, גריסים וקלויז של חייטים – ד”ר הרב ירון זילברשטיין 

מעשי-הצדקה של נשים כאירועים מכוננים בשלוש אגדות תלמודיות – ד”ר אריאלה קרסני 

דמויות ללא אחיזה – עיון בדמויות הספרדיות והמזרחיות של א”ב יהושע – ד”ר רבקה שאול (בן-צבי) 

הוראה ומחקר

‘תורה לשמה’ – להלכה ולמעשה – שאלת ‘תורה לשמה’ והשלכותיה על עיצוב דרכי לימוד הגמרא והחינוך בישיבות בדורות האחרונים – עקיבא ביגמן 

שלשות פיתגוריות – ”תבלינים מתמטיים” – מעולמה הקסום של המתמטיקה – ד”ר משה סטופל, ד”ר יחיאל פריש 

חקירת נגזרות בעזרת ניתוח קומבינטורי של רכיבי הפונקציה – ד”ר משה סטופל, ד”ר דוד פרייברט 

חכם ו”תינוק”: בין הורות רוחנית להורות ביולוגית: עיון בסיפור חז”ל “התינוק השבוי” – אורנה שניידר 

 Druze Identity, Religion – Tradition and Apostasy – Dr. Nissim Dana

 Self-efficacy appraisal and performance of low and high TEFL collegeachievers: a mixed method study – Dr. Sara Katz, Gaby Shoshani

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר ראש המכללה – ד”ר שלמה חריר

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

מקרא

תרומת ‘האגדה’ ל’הלכה’ בנושא האלימות במקרא – ד”ר ניסן אררט 

מלאכתו של העורך במדרשי-הכתוב: “ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה” – מיכל בלאו 

ר’ זכריה אגמתי – האיש, יצירתו הפרשנית ויחסה לפירושי רש”י – ד”ר ירמיהו מלחי 

תהלים ס”ה, 10-7 – המבנה הקודקודי – ד”ר נתן קלאוס 

הגות

האומנם תרי”ג מצוות? – אברהם אוחיון 

תרבות-הדיון של גדולי-ישראל בימי-הביניים במרכזים השונים – משה אדלר וד”ר יחיאל פריש 

ערכי חסידות בספר “עבודת-ישראל” של המגיד מקוז’ניץ – ד”ר יהושפט נבו 

סייג לחכמה – על חכמת-השירה של רבי עקיבא במסכת-אבות – ד”ר יהודה שוורץ 

ספרות

הפוטנציאל הרב-אמנותי של טקסט ספרותי ומימושו – עיון, עיצוב דרכי-קריאה ודרכי-הוראה – ד”ר אסתר אזולאי 

אגדה אידאולוגית – על זיקת ‘פתאום בעומק היער’ מאת עמוס עוז לטקסט מקראי על ראשית הימים ועל אחריתם – ד”ר טליה הורוביץ 

זיקת הקינות הבלדיות העבריות בשירת אורי צבי גרינברג למורשת הסוגה הכפולה – ד”ר טליה הורוביץ 

חכמת השוטים – חכמי חלם אל מול חכמי גוטהאם – ד”ר אריאלה קרסני 

ילדים ונערים בסיפורי א”ב יהושע – מאפיינים תוכניים וצורניים – ד”ר רבקה שאול (בן צבי) 

הוראה ומחקר

המעגל – כאמצעי-עזר להורדת אנך לישר כלשהו בעזרת סרגל בלבד – ד”ר דוד פרייברט, ד”ר משה סטופל וד”ר שלמה חריר 

התבוננות בתהליכי חוללות עצמית של ילדים בכיתה ו’ – ד”ר שרה כ”ץ 

סילבוס, מה הוא אומר? זיהוי ואפיון של אינטראקציות בין כותבי הסילבוס לבין נמעניו במכללה לחינוך – ד”ר דיתה פישל, ד”ר אסתר טוב לי וגב’ מירב אסף 

Bad-doing of Do-gooder – Dr. Daniela Kramer-Moore

 Ambiguity and Ambivalence – Prof. Michael Moore

Define Saving Gezina Van der Molen and Anneke Beekman – History – dentity after WWIl – Dr. Bela Ruth Samuel Tenenholtz

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

דבר ראש המכללה – ד”ר שלמה חריר 

עם השנתון – ד”ר ניסן אררט 

“איזון סגנוני” – מבט חדש על לשונו של עגנון – שינויים בנוסח פסקה אחת של “עגונות” – ד”ר חיים שטרן 

מקרא

מצעד האיוולת של פרעה – ד”ר ניסן אררט 

מנהיגות במשבר – לפענוח דמויות עלי ושמואל במקרא ובמורשתו הלירית – ד”ר טליה הורוביץ 

יעקב ועשו בשיטתו הפרשנית של רש”י – הרב רונן לוביץ’ 

הגות וספרות

לקט הפסוקים ‘יהי כבוד’ – מבנה ומהות – ד”ר יעקב אמיד

ויכוח ברצלונה והיבטיו ההיסטוריים והתאולוגיים והיחס המשתקף ממנו על תוקפם של מדרשי חז”ל – ד”ר ירמיהו מלחי 

היחס לאגדה בספרות הגאונים לעומת יחסם של חכמי ספרד בימי-הביניים – ד”ר יהושפט נבו  
“התפוח הפיקח” כיצירה רב-גילית / נורית זרחי – ד”ר אריאלה קרסני 

הוראה ומחקר

התנסות בלימוד בין-תחומי של סוגיות מקראיות – התרומה להוראת המקרא – צפרירה ווקר, ד”ר זהבה ביגמן, ד”ר טלי הורוביץ, טלי פריד 

Co-teaching בהכשרת מורים בקורס: “פתיחות לאחֵר – טיפוח מצוינות בכיתה” – ד”ר אסתר טוב-לי, ד”ר יחיאל פריש 

שילוב מתודות במחקר החינוך – אפשרויות ואסטרטגיות – ד”ר שרה כ”ץ 

משחקי אסטרטגיה ושיבוץ מספרים או צורות הנדסיות ככלי לפיתוח החשיבה – ד”ר משה סטופל, ד”ר גלעד הר-שפר 

יפה היא הגיאומטריה: חיזוק ההיגד ע”י הצעת דרכי פתרון אחדות לאותה משימה – ד”ר משה סטופל וד”ר שלמה חריר

שינוי עמדות מורים בחינוך הרגיל כלפי תלמידים לקויי למידה – אורלי קריספל, ד”ר חוה סימון, ד”ר יחיאל פריש 

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

עם השנתון 

מקרא

‘פה אשב כי אויתיה’ (תהלים קל”ב, יד) – בחירתה של ירושלים כעיר בירתו של דוד – ד”ר מיכאל אביעוז

שני מפגשים אצל באר המים בארם נהרים – ד”ר ניסן אררט 

דרכי פרשנות וערכי אמינות – משמעויות שונות למלה ‘חנם’ בספר איוב – פרופ’ חננאל מאק 

“לא תעמד על דם רעך” – המוטיבציה הדתית להצלת חיים במוסר המקראי – ד”ר עמיחי נחשון 

קווים לתרומה של הפרשנות הבתר-קלסית להוראת הסיפור המקראי – פרופ’ עמוס פריש 

הגות

הערת הרמב”ם למאמר חז”ל בעניין העולם הבא – אברהם אוחיון 

דרכי לימוד ודרכי הוראה בישיבות צרפת ואשכנז – בהשוואה לישיבות בבל בתקופת הגאונים – הרב ד”ר ירמיהו מלחי

גאולה לאומית מול גאולה אישית בהגות החסידית בראשית דרכה – ד”ר יהושפט נבו 

‘הלכה כ… מנהג כ… נהגו העם …’ – כדרך לקביעת הלכה בתלמוד – ד”ר אורי צור 

ספרות

מראָה, מראֶה ומראות שתייה: דרכי קריאה במחזור השירים ‘ילדות’ ללאה גולדברג – ד”ר ורד טהר, ד”ר אסתר אזולאי 

דרכו של עגנון ב’סיפור פשוט’ – על דרך ה”אמצע” מול דרך ה”בינוני” – פרופ’ אורציון ברתנא 

שירת העקורים – התמודדות עם אמונה והנהגה בספרות ילדים ונוער של גוש קטיף ועמונה – ד”ר יוסי ויליאן 

ס’ יזהר בין “שרטוטים” ל”עבודה” – גילויים חדשים על ניסיונותיו הספרותיים של ס. יזהר – ד”ר אביבה מהלו 

שוליית הקוסם או: שקיעת מוטיב “הגולם” ביצירות מספרות ילדים – ד”ר אריאלה קרסני 

הוראה ומחקר

מקרה של דיסלקסיה שטחית בעל חוסר רגישות מורפולוגית השפעות ייחודיות על קריאה ואיות בעברית ובאנגלית – ד”ר זהבה ביגמן 

תכונות של ממג”ב וכמק”ב – הרחבת סימני החלוקה ומשימות במספרים – ד”ר משה סטופל, ד”ר רחל מוגילבסקי 

ועוד על מספרי סידרת פיבונצ’י – ד”ר משה סטופל, ד”ר שלמה חריר 

בחינה מחדש של מושג ההלימה: האם אפקטיביות ההנחיה מחיבת הלימה בין סגנון ההנחיה בין תרבות הצוות – ד”ר אורלי שפירא-לשצ’ינסקי 

      The ‘Banu Ma’ruf’ of the Levant-Druze Identity and Religion – Dr. Nissim Dannan 

 Spinning the Bottle: Joseph Keller Dared – Artur Miller – Dr. Ruth Tennenholtz 

 Contradictions? No… The Divine Paradox – Prof. Michael Moore

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

עם השנתון

יהדות

דברי הנביא המנחם – הצעה ללימוד היחידות הנבואיות בישעיה מ’-ס”ו – ד”ר ניסן אררט

עלילות שמשון (שופטים י”ד-ט”ו) – כדרמה סטירית – ד”ר ניסן אררט

ראשוני משפחת קלונימוס (הסב, האב והנכד) והגירתם מלוקה – למגנצה – ד”ר ירמיהו מלחי

יסודות קבליים בכתביהם של תלמידי המגיד ממזריטש – ד”ר יהושפט נבו

ספרות

גורל ובחירה בסיפור נישואיה של בת שלמה המלך – ד”ר אסתר אזולאי

“על העיוורון” ו”הדבר” – דיאלוג סמוי בין סאראמאגו לבין קאמי – ד”ר טליה הורוביץ

הבל הבלים הכל הבל?! – עיון ב’שירי קהלת’ של נתן יונתן – ד”ר טליה הורוביץ

גלגוליו של האוצר שמתחת לגשר – ד”ר אריאלה קרסני

הוראה ומחקר

גבולות מפורסמים ויישומיהם בטכניקות לחישוב גבולות – ד”ר ויקטור אוקסמן וד”ר לאה אוקסמן

בניות הנדסיות שונות – ד”ר שלמה חריר, ד”ר משה סטופל וויטלי ריגלמן

האם אפשר להחזיר את הספר אל בית הספר? – ד”ר אסתר טוב לי

קליברציה (Calibration) של חוללות עצמית – כתוצאה מאימון דיפרנציאלי ברפלקסיה – ד”ר שרה כ”ץ

“הטסט” – כשיטה לבדיקת ידע ורמת הישגים במתמטיקה ובפיזיקה – ד”ר ויטלי ריגלמן, ד”ר שלמה חריר וד”ר משה סטופל

Self-efficacy of students in a college to learn English: Reading comprehension activities as a result of differential reflection and skill training – Dr. Sarah Katz

On Etymological Insults – Prof. Michael Moore

Fatherhood – The Unsung Voice of  asculinity – A Narrative Study
Dr. Chava Simon –

Scientific Elements for Theater Research – Dr. Ouriel Zoharh

Absructs

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

עם השנתון 

מקרא

אטימולוגיה – ככלי פרשני בפירוש “העמק דבר” לנצי”ב – ד”ר נסים אליקים 

ספר איוב כדרמה סטירית – ד”ר ניסן אררט 

“וגר זאב עם כבש” – מציאות או משל? – עיון בין-תחומי – ד”ר טליה הורוביץ 

הגות

הצעות לפתרון בעיות בלשון ובנוסח התלמוד במסכת מכות בעקבות בדיקת נוסח פירושו של רש”י – הרב ד”ר ירמיהו מלחי 

יסודות רעיוניים, מגמות וכיוונים בספרות החסידות בראשית דרכה – ד”ר יהושפט נבו 

עבודה שבלב ועבודה שבמקדש – דיון במשנת רמב”ם – פרופ’ מנחם קלנר 

ספרות

“קופסה שחורה” של עמוס עוז בעבותות אלתרמן, המקרא ואחרים – ד”ר אסתר אזולאי

מסע בעקבות נעמי שֶׁמֶר והתנ”ך – ד”ר טליה הורוביץ 

התפיסה הסטריאוטיפית של דמות האישה בספרות ילדים – ד”ר אריאלה קרסני 

הוראה ומחקר

טרנספורמציה הדדית של צורות שוות שטח – ד”ר ויקטור אוקסמן וד”ר לאה אוקסמן 

חישוב אינטגרלים באמצעות שיטה אלגברית – ד”ר מיכאל גורודצקי 

משפטים שנשכחו בהנדסת מישור והדגמת השימוש בהם לפתרון בעיות – ד”ר רחל מוגילבסקי וד”ר משה סטופל 

כללי החילוק ותכונות המספרים הטבעיים ככלי להוכחה ופתרון משימות במספרים שלמים – ד”ר משה סטופל וד”ר שלמה חריר

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

רשימת הכותבים

פתיחה: ניסן אררט – מורה חוקר וחבר – ד”ר טליה הורוביץ 

עם השנתון – ד”ר ערן לויזון

מקרא

מעמד הר סיני ב’דרמה’ וב’נאום’ – עיון אינטרטקסטואלי – ד”ר ניסן אררט

פרשת גן-עדן (בראשית ג’) – מציאות או משל? – ד”ר טליה הורוביץ 

‘הפשט המדרשי’ של רש”י לעומת ‘הפשט המילולי’ שלפניו – ד”ר אפרים זאנד

“אנכי” ו”לא יהיה לך” על-פי חז”ל ובכתבי פילון – עיון ביחס שבין פרשנות ומציאות היסטוריים – הרב רונן לוביץ

הגות

על מקומו של המלך כשופט במשנתו המדינית של הרמב”ם – אריאל אררט 

בכל הזמנים ובכל הימים – על מהות ועל תמורה במחשבה היהודית – פרופ’ אלכסנדר ברזל 
זו תורה וזו שכרה?! הרהורים תיאולוגיים בעקבות הספר “האדם החדש” לנחום אריאלי – פרופ’ מיכאל-צבי נהוראי 

המשמעות המוסרית של דיני טומאה וטהרה – עיון ברמב”ם – פרופ’ מנחם קלנר 

הלכה

שותפות בין לומדי תורה לבין אנשי צבא – פרופ’ דניאל הרשקוביץ

ברכת שהחיינו בעת הכתרה של רב – פרופ’ דניאל הרשקוביץ

ספרות

אינטרטקסטואליות כדרך עיצוב ב’מיכאל שלי’ מאת עמוס עוז – ד”ר אסתר אזולאי 

המעשייה האוניברסלית והגרסה היהודית – היבטים ערכיים חינוכיים – ד”ר אריאלה קרסני 

סיפורי אליהו הנביא בפי מסרנים בני דורנו – ד”ר אריאלה קרסני 

ידיעת הארץ

מגמות ביישובו של הגליל העליון מראשית העליות הציוניות ועד סוף שנות ה-20 – ד”ר יצחק ציטרין 

נמל בחיפה – מדוע? – ד”ר שמעון שטרן

הוראה ומחקר

הוראת גמרא למתחילים בשלהי המאה ה-19: ניתוח קוריקולרי של “ספר המדריך” – ד”ר יעקב אמיד 
הדגמת דרכי-פתרון שונות לארבע משימות הנדסיות – ד”ר משה סטופל וד”ר רחל מוגילבסקי
מציאת ערכי קיצון: מינימום/מקסימום ללא שימוש בחשבון דיפרנציאלי – ד”ר רחל מוגילבסקי וד”ר משה סטופל

התמודדות עם משימות מיוחדות של סדרות, מספרים שלמים, ריבועי מספרים שלמים, מספרים ראשוניים ומספרים מְרֻכָּבִים – ד”ר שלמה חריר וד”ר משה סטופל  

 Exploring the Vault: Jewish Ethnicity and  – Memory in Philip Roth’s The   Ghostwriter -Tenenholtz Ruth Samuel

Enhancing elementary school children performance through reflecting on their self efficacy – Dr. Sara Katz

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

רשימת הכותבים

עם השנתון – ד”ר ערן לויזון 

חילופי כינויים של דמויות ומקומות – עפ”י “העמק דבר” לנצי”ב – ד”ר נסים אליקים 

מעשה המרגלים בדרמה ובנאום-עיון אינטרטקטואלי – ד”ר ניסן אררט 

“שלם” שהיא “שילה” – ד”ר ניסן אררט 

פרשת השופט גדעון – סיפור אמונה ותעוזה – ד”ר יהושפט נבו 

לבחינת דגמי פרשנות אלגורית של מגילת שיר השירים – ד”ר טליה הורוביץ 

ראשי פרקים בדרכי פרשנות אחדות ובעקרונותיהן – פרופ’ דב לנדאו  

עיון משווה ב”סיפורי הגלימה” – ד”ר אריאלה קרסני 

נבואה וארץ ישראל – ניתוח מתודולוגי במקורות חז”ל – ד”ר ירמיהו מלחי 

הסבה בסדר פסח: נשים ספרדיות מול נשים אשכנזיות – ד”ר יעקב גרטנר 

השפעת מארגנים גרפיים על הבנת סוגיות תלמודיות – ד”ר יעקב אמיד 

חוללות עצמית-המרכיב המוטיבציונלי המנבא הטוב ביותר של ביצוע אקדמי – ד”ר שרה כ”ץ 

“טוב לי לקרוא”-שיטה אחרת לרכישת קריאה – ד”ר אסתר טוב לי 

ראשית ההתנחלות היהודית בעמק החולה בשלהי המאה הי”ט – ד”ר יצחק ציטרין 

העצמת החשיבות של המקם הגיאומטרי לפתרון בעיות ומשימות בהנדסה – ד”ר משה סטופל וד”ר רחל מוגילבסקי 

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

רשימת הכותבים

‘הגיבור’ – ‘איש הרוח’ – ‘השופט-המושיע’ – ניסן אררט יהושע 

סיפור “איש האל – קים מיהודה” כדרמה – חנה מנדלמן 

הערות למשמעות מושג ה”קדושה” – פרופ´ דב לנדאו 

המושגים נפש ונשמה במחשבת ישראל – ד”ר יהושפט נבו 

היחס במקורות חז”ל ללימודים כללים – סקירה ועיון – אלכס גליקסברג 

דמותו של דוד המלך בשירה העברית של אודי צבי גרינברג – ד”ר טלי הורוביץ 

מקומם של מזמורי תהילים בשירה העברית של אורי צבי גרינברג – ד”ר טלי הורוביץ 

שירת השבח בספרד ובתימן – עיון משווה – מירה שטרית 

בין מעשיה שמיעתית לסיפורי ילדים – על גלגולה של “סינדרלה” – ד”ר אריאלה קרסני 

התפתחות תהליכי חשיבה מטה – קוגניטיביים של פרחי- הוראה וקורס “הערכת ההוראה”, במכללה – ד”ר שרה כ”ץ 

פתרון בעיות בהנדסת מישור ע”י שימוש בטרנספורמציות – ד”ר רחל מוגילבסקי וד”ר משה סטופל 

אנטומיה של שלטון-יחסה של הפקידות המנדטורית ליישוב – ד”ר יצחק ציטרין 

אינטראקציה בין רכישת שפה בקרב דוברי שפות – גבי שושני 

כל מה שאני רואה זאת אישה, אישה ורחם – “שיר בוקר” של סילביה פלת דרך עיניה של פרשנית פמיניסטית – רות סמואל-טננהולץ 

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

רשימת הכותבים

עם השנתון – ד”ר ערן לויזון 

ממדי ירושלים בימי נחמיה ממבט-מקראי – ד”ר ניסן אררט 

ירושלים של מקרא – עיון בתולדותיה של ירושלים כפי שעולה מן המקרא והמקורות החיצוניים – ד”ר יהושפט נבו 

הסוגה של הקינה – לדרכה של מתודה – ד”ר טליה הורוביץ 

מ”מודעות לנמען” כגירוי לשיפור איכות הכתיבה ועד ל”התאמת הכתיבה לנמען” בגירוי לשיפור הכתיבה ולהכוונת אופי השיח בהֶקשר – ד”ר שרה כ”ץ 

מכלול בעיות בעלות שיטות פתרון שונות בהנדסת המרחב – דוד זלצר, ד”ר לאה אוקסמן וד”ר משה סטופל 

המוטיבים הפילוסופיים בשירתו של ר’ בחיי בן יוסף אבן פקודה – מירה שטרית 

ברכות הנהנין – תפיסות ומגמות במשנת התנאים – אלכס גליקסברג 

“הפוליטיקה הקרקעית” של התנועה הציונית בשאלת גאולת הארץ בשנות ה-20 – ד”ר יצחק ציטרין 

היחידות הדתיות בפלמ”ח – ד”ר מרדכי פרידמן 

העקרונות הראשיים של הלמידה הרב-ממדית המודעת – פרופ´ דב לנדאו 

ומחרוזת של דגים (בבלי ב”מ כ”ג ע”א) ביקורת הטקסט וביקורת הסוגיא – ד”ר יעקב אמיד 

תפיסת ההיסטוריה היהודית – בין הראי”ה קוק לחכמת ישראל – הרב רונן לוביץ 

מנהגי חתונה בעין היצירה – פתגמים ושירי עם שנכתבו ביידיש – ד”ר אריאלה קרסני 

ואהיה אצלו אמון – הפתיחה של מדרש בראשית רבה מסע בעקבות משמעותו של מדרש – הרב ד”ר בעז כהן 

עוד על בניות הנדסיות יחודיות – ד”ר סטופל משה 

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

רשימת הכותבים

שנת “ה’ לעזרתי חושה” לפ”ק – “דברי תורה” – הרב בוכריס ז”ל 

ענוונותו של הרב – יפית זגגי

“כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום” – מהי? “כל דברי התורה הזאת” (דברים כ”ז, א’, ג’) – מהם? – פרופ’ ניסן אררט

פשט ודרש בפרשנות ימי הביניים בצפון צרפת – ד”ר יהושפט נבו

דרכו של אברהם אבינו לאמונה, עיון בשתי פתיחות מ’בראשית רבה’ ובפירושיהן המדעי המסורתי והחסידי – הרב בעז כהן

תפילה קצרה ותפילת הדרך – הרב ד”ר ירמיהו מלחי

דמותה של הגר המקראית בראי השיר “הגר” לראובן אבינעם – יפית זגגי

הקשר הציוני “ציון הלא תשאלי” – מקורות והשפעות – ד”ר טליה הורוביץ

מן העריסה אל העקידה – על גלגולו של שיר – ד”ר אריאלה קרסני

קינות דמויות סוניטה בשירת אורי צבי גרינברג – ד”ר טליה הורוביץ

אליפסה, פרבולה והיפרבולה, כחתכים קוניים – ד”ר רחל מוגילבסקי וד”ר משה סטופל

יישום בניות הנדסיות בתחומי אלגברה – ד”ר לאה אוקסמן

משימות ושעשועי מתמטיקה כאמצעי ליצירת הנעה והשבחת לימודי המקצוע – ד”ר משה סטופל

 ה”מהפכה האיכותית” במתודולוגיה המחקרית, במדעי החברה – ד”ר שרה כ”ץ

שותפות גורל או שותפות אינטרסים? יחסם של הציונים-הדתיים לתנועה הציונית – היבט היסטורי, והארות אחדות על “קו המשבר” בין דתיים לחילוניים במדינת ישראל – ד”ר יצחק ציטרין

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

רשימת הכותבים

עולמם של הגויים ויחסם לעם ישראל בפירוש הרמב”ן לתורה – ד”ר יהושפט נבו

הדרמה במקרא ציר-פרשני הדמה: מות בני אהרן (ויקרא ח’-י’) – ד”ר ניסן אררט

הזית והשמן במורשת ישראל – ד”ר צבי הר-שפר

קריאה חדשה ב”אם הבנים” לר’ אלעזר הקליר נספח – סדרה של צילומי שקפים א-ו – ד”ר טליה הורוביץ

השפעה של הערכת מורים ע”י סטודנטים על שיפור ההוראה – ד”ר צפורה אשרת וד”ר ערן לויזון

קשיים ובעיות בהבנת הנקרא בשפה זרה אצל סטודנטים דוברי עברית – חקר מקרה – שרה כ”ץ

התרומה והסכנה של השימוש באינטואיציה לפתרון בעיות במתמטיקה – ד”ר לאה אוקסמן וד”ר משה סטופל

בניות הנדסיות ככלי לפיתוח החשיבה והיצירתיות – ד”ר משה סטופל וד”ר ויקטור אוקסמן

קשר בין בניית מושגים, מודעות פונולוגית, ושטף בקריאה של מתבגרים לקויי למידה – זהבה ביגמן וברברה בנטל

מערכת החינוך במדינת ישראל בראי הזמן – התאמתה או אירגונה מחדש לקראת המאה ה-21 ועתיד הכשרת המורים – ד”ר יצחק ציטרין

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: