הייעוץ החינוכי - כתב עת של אגודת היועצים החינוכיים בישראל

כתב-העת “הייעוץ החינוכי” הוא כתב עת מדעי שפיט, המתפרסם על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל. כתב-העת מיועד לכל העוסקים בייעוץ חינוכי על מגוון היבטיו (עיון ומחקר, מדיניות, הכשרה, הדרכה, פרקטיקה). מטרתו לתרום לפיתוח הידע העיוני והמחקרי, החשיבה הביקורתית והפרקטיקה של הייעוץ החינוכי הפרופסיונלי.
בכתב-העת מתפרסמים מאמרי עיון ומחקר (כולל עבודות לתואר שני ולדוקטורט שעובדו למאמרים) בתחום הייעוץ, תיאורים והערכה של התערבויות ייעוציות, סוגיות במדיניות הייעוץ וכן סקירת ביקורת על ספרים חדשים.
המאמרים עוברים תהליך של ‘סקירה עיוורת’ כמקובל בכתבי העת האקדמיים השפיטים. עד כה התפרסמו עשרים גיליונות של כתב העת.
הגיליונות האחרונים מתפרסמים בחסות מכללת שאנן.

לשליחת מאמר

כתב שפיטות

תוכן העניינים

דבר יו”ר אגודת היועצים החינוכיים בישראל

מחברים

נועצים-תלמידים

אובדן משאבים וצמיחה אישית בקרב אחאים לילדים עם מוגבלות – מרב אסרף שמואלי, שירן דוקרקר, לוטם בוקס ואיילת גור

אוריינטציה קוגנטיבית של אנשים עם לקות בדיבור ואנשים בלי לקות בדיבור – הודיה ארליך, שולמית קרייטלר וניצה דוידוביץ

“אין סוסים שמדברים עברית?” חווייתם של נערים מפנימייה טיפולית ונערים מפנימייה חינוכית בחווה לרכיבה טיפולית – שלומית וייס דגן, נופר נעים לוי ודורית ברפמן

חוויות של נערים מזרחיים שלמדו בישיבות אשכנזיות בישראל: היבטים זהותיים, חינוכיים וייעוציים – בנימין גוליב, סימה עמרם-וקנין ומשה טטר

מורים

קידום בריאות והפחתה במשקל בקרב אנשי חינוך מנקודת מבט חווייתית לשחיקתו – אילת סימן טוב

אפיוני בית הספר מנקודת המבט של המורה כמתווכים בין חוסנו האישי לשחיקתו – דנה וימן-זקס וענבר מלכה יום טוב

חינוך בלתי פורמלי – בין תיאוריה לפרקטיקה: היבטים חינוכיים, פסיכולוגיים וייעוציים – שי אפרת

קונפליקט בית-עבודה ושחיקה בקרב יועצות חינוכיות ומורות – שרגא פישרמן וסמדר בן אשר

יועצים חינוכיים

התרומה של אינטליגנציה רגשית, אמפתיה ומובחנות עצמית למנהיגות המוסרית של יועצות חינוכיות בבתי ספר בחברה הערבית – סהראב מסרי

תוכניות עתיד מקצועיות של יועצות חינוכיות – רעיה אלון, דורית ארם ורחל גלי צינמון

סיפורה של קהילה אפיסטמית לחינוך המקדם חוסן ורווחה נפשית בקרב ילדי פליטים: סקירה על הספר “חבלי תקווה” – אמנון גלסנר

הנחיות לכתיבת מאמר לכתב העת “הייעוץ החינוכי”

Abstracts

גיליון מלא

תוכן העניינים

דבר יושבת ראש אגודת היועצים החינוכיים בישראל

דבר העורכים 

מחברים 

רשימת הקרדיטים

עולמו הפנימי של היועץ החינוכי

תפיסותיהן של יועצות חינוכיות את הייעוץ החינוכי בימי קורונה: מפגשים בין העמימות המקצועית ובין עמימות המציאות – הילה פינטו ומשה טטר

מוטיבציות ג’נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים אורית אדלר, מאיה כהן־מלייב ואלי שכטר

הערכת מיומנויות חברתיות־רגשיות (מח”ר) של צוותי הוראה: פיתוח ותיקוף של שאלון מח”ר – מירב אסתר חמי ורונן קספרסקי

מגדר ומיניות

“#לא התלוננתי כי פחדתי ממנו עד מוות”: על הסיבות שבגינן מתבגרים אינם מתלוננים על פגיעות מיניות – ענבר לבקוביץ, מיכל דולב־כהן וצמרת ריקון

התנגשות בין זהויות? קונפליקטים של הומוסקסואלים דתיים, מידת דתיות ותמיכה חברתית ומשפחתית – קרן אילות וחיים שרייבר

מגלים טפח – חינוך מיני בבתי ספר על־יסודיים ממלכתיים בישראל – לי צ’פמן וצמרת ריקון

“היא בכלל לא העזה לספר”: תופעת הסחיטה המינית ברשת והאקולוגיה של הטיפול בה מנקודת מבטן של יועצות חינוכיות – מיכל דולב־כהן וענבר נצר

ייעוץ לגיל הרך

תפיסות של גננות, של יועצות ושל מפקחות גני ילדים בנושא חשיבות הטמעת מערך הייעוץ החינוכי לגיל הרך בגנים חרדיים, ותפיסותיהן בנושא מניעים וחסמים של המערך –
אסנת אבוחצירא וענת בארט

“מסגרת של גן חינוך מיוחד נשמעה לי כמו חלום בלהות” – השמת ילדים בגן חינוך מיוחד: הפרספקטיבה ההורית – בלהה פריינטה ויעל ברק לוי

‘חדרי שלווה’: התערבות ייעוצית־טיפולית בגנים חרדים באזורי מתיחות ביטחונית – דורית כהן וענת בארט

“להושיט יד ובקושי לגעת”: תפיסות של יועצות חינוכיות כלפי הפרעות האכילה בקרב מתבגרות – זוהר אליוסף וענבר לבקוביץ

חרם בקרב תלמידים: מאפייני התופעה והשלכותיה האופרטיביות על עבודת היועץ החינוכי – ענת כורם ויצחק גילת

“לכאוב כדי לחיות”: חוויות של יועצים חינוכיים עם מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית ענבר לבקוביץ וקרן אמיתי

ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד שליטה והבנת בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה ובקרב תלמידים ללא לקויות למידה – סאאיד בשארה ואביקם גזית

סקירת ספר “דילמות אתיות בייעוץ חינוכי” – שרגא פישרמן

הנחיות לכתיבת מאמר לכתב העת “הייעוץ החינוכי”

Abstracts

גיליון מלא

מהדורת הדפסה

תוכן העניינים

דבר יושבת ראש אגודת היועצים החינוכיים

דבר העורכים 

מחברים 

קשר בין לחץ בתפקיד, זהות מקצועית ושחיקה בקרב יועצות חינוכיות – רותם מאור ואלה חמי

התרבות הבית ספרית ועבודת היועצת החינוכית – תמר מייטלס ודורית טובין

מדידת רמת הלחץ של יועצים חינוכיים בעבודתם – אלה חמי ורותם מאור

בהיעדר בית ומדינה התקווה בקרב ילדי הפליטים בבית הספר לשלום – סמדר בן אשר, אפרת הוס, צביה ולדן, איתן שחר ושפרה שגיא

מקומן של חיות מחמד במשפחות עם ילד על הרצף האוטיסטי – רחל גילשטרום (וינברגר)

חוויית ההתבגרות בישיבות תיכוניות ובאולפנות – רבקה בלאו

הומור, מוטיבציה ללמידה ורמת הישגים במקצוע המתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה  – סאאיד בשארה ואביקם גזית

הקשר שבין הישגים בהבנת הנקרא ובין מוטיבציה לקריאה ודימוי עצמי בקרב תלמידי כיתה ד’ בבית ספר ממלכתי ובבית ספר ממלכתי-דתי – סטלה גידלביץ’

“לפעמים אני, לפעמים אתה, כה זקוקים לנחמה”: תחושת קוהרנטיות ותשישות חמלה בקרב אנשי חינוך שחוו אובדן של אדם קרוב – תימור הורביץ וצמרת ריקון

התמודדות של מורים יהודים עם אמירות גזעניות של תלמידים בכיתה – שחר גינדי ורקפת ארליך רון

מסוגלות מקצועית, שחיקה מקצועית והערכת תדירות הפנייה ליועצת החינוכית – הבדלים בין מורים המלמדים בכיתות אומ”ץ למורים המלמדים בכיתות רגילות – חן גוזלן וצמרת ריקון

קונפליקט בית-עבודה ורווחה נפשית בקרב מורות – שרגא פישרמן וסמדר בן אשר

מילים יכולות לפגוע: בריונות ברשת כלפי מורים בישראל – מיכל דולב-כהן

סקירת ספר “הבטחתם לנו אח מיוחד: משפחתו של הילד עם צרכים מיוחדים” – אורי תימור

הנחיות לכתיבת מאמר לכתב העת “הייעוץ החינוכי”

Abstracts

גיליון מלא

מהדורת הדפסה

תוכן העניינים

דבר יושבת ראש אגודת היועצים החינוכיים

דבר העורכים 

מחברים 

פרולוג – שרגא פישרמן

מהותו של הייעוץ החינוכי: הרצאתה האחרונה של ד”ר אדריאנה פלדמן – משה פלדמן

“הקולות ששכחנו”: התמודדות יועצות חינוכיות עם מתבגרות שחוו פגיעה מינית בחברה הערבית – ענבר לבקוביץ וסנא כאמל ג’בור

מאפייני הפנייה לעזרה של מתבגרים וצעירים גאים כחלק מתהליך היציאה מהארון: מבט לאחור – צחי כהן ומשה טטר

פניית תלמידים לעזרת רב בית הספר לאחר אלימות בבית הספר – שולמית הרשקוביץ ויעקב ב’ יבלון

הערכת הפעילות של מועצת התלמידים בבית הספר: השוואה בין תפיסות תלמידים פעילים ובלתי פעילים – אסתר כלפון ושלמה רומי

יחסיהם של הורים לילדים מחוננים עם צוותי ההוראה במרכזי העשרה לתלמידים מחוננים במערכת החינוך – ציפורה שרון בבצ’יק ויעל קמחי

“הורות זו עבודה קשה. הניסיון של אתמול לא מתאים להיום…”: חוויית ההורות של אימהות עולות מחבר העמים – יוליה שיין ויוליה מירסקי

כבר לא בארבע עיניים: חוויותיהן של מורות שנפגעו מהורים באמצעות ווטסאפ – מיכל דולב-כהן, מורן יונה כהן ואוראל אולריך

תפיסות הצוות הבית ספרי את מדיניות ההתאמות לתלמידים עם לקויות למידה (2016-2014) ואת יישומה: היבטים מקצועיים, רגשיים וארגוניים – שוע אנגלמן

הערכה עצמית בעקבות מעשה ההוראה: פיתוח ויישום שאלון למורים – סטלה גידלביץ וזהבה ביגמן

יחסי משפחה-עבודה בקרב נשים חרדיות ונשים חילוניות העובדות במערכת החינוך – שרה רוזנאו ויצחק גילת

סקירת ספר: הלוחש לאשמים – רגשות תומכי מוסר: אשמה, בושה, סליחה ונקמה – סמדר בן אשר

Abstracts

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

דבר יושבת ראש אגודת היועצים החינוכיים

דבר העורכים 

מחברים 

בריונות רשת בקבוצות ווטסאפ של תלמידים חברים לכיתה: הערכת יעילותה של תכנית התערבות למניעת בריונות רשת ולשיפור אקלים הכיתה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים – דנה אייזנקוט, גלית מנחם, גבריאלה קאשי-רוזנבאום

רדיו סטארט: הרדיו ככלי לקידום תלמידים עם קשיי למידה – אלה בן-עטר

תכניות התערבות למיניות בריאה במערכת החינוך בישראל לעומת ארצות מפותחות בעולם: מאמר סקירה – מיכל הוכהויזר, יוליה זייצב, אירנה פלדמן, סטלה קלונטרוב

בחינת מועילוּת התערבות להעלאת תחושת המסוגלות העצמית לשילוב תפקידים בקרב מתבגרים: מחקר משולב – רויטל דאבקין ורחל גלי צינמון

התפתחות זהות אישית ותרבותית בקרב בוגרים צעירים שעלו מברית המועצות לשעבר – אלה חמי וישראל ריץ’ 

הקשר בין פעילות גופנית והבדלי מגדר ובין רמת חרדה בקרב תלמידים עם לקויות למידה – סאאיד בשארה   

הקשר בין תחושת הקוהרנטיות לתחושת השחיקה בקרב מורים המלמדים נוער בסיכון – שירי פרלמן-אבניאון וטלי גורפינקל 

תשישות חמלה ומצוקה רגשית בקרב יועצים חינוכיים – ענבר לבקוביץ וצמרת ריקון 

הקשר בין מובחנות עצמית וחרדת פרידה: השוואה בין סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים – מתן רוח ואורה פלג

היועץ החינוכי והסתגלותו של בית הספר למאה העשרים ואחת: תפקיד היועץ בהפיכת בית הספר לרלוונטי יותר בעבור הילדים – פלג דור-חיים

לייעץ בגאווה: עבודתן של יועצות חינוכיות עם נוער להט”ב – ענבר לבקוביץ ואופיר לקח 

חוסן ארגוני בבתי ספר: משתנים מקדמים ותוצאות יישומיות למנהל וליועץ החינוכי אורית – שני ואנית סומך 

סקירת ספר

Abstracts

גיליון מלא

מהדורת דפדוף

תוכן העניינים

דבר יושבת ראש אגודת היועצים החינוכיים

דבר העורך

מחברים

“אני בן אדם אחד, אני לא יכולה להתחלק להכול…” – אירועי קושי ומשבר בעבודת יועצות חינוכיות ודרכי התמודדות עמם: נקודת מבט נרטיבית – שרה רוזנאו ואיציק גילת

“אנחנו באותה סירה והראש צריך להיות טובת הילד”: כיצד מתעצבים דפוסי העבודה של יועצות חינוכיות עם הורים? – משה טטר ורונית כץ

דילמות חברתיות ומוסריות בעבודתם של היועצים החינוכיים בבתי ספר על-יסודיים לתלמידים עם לקויות למידה – סאאיד בשארה

להיות יועצת? סיפור מסלול התפתחות הקריירה של גברים שבחרו בייעוץ חינוכי – רונן סלע ומירית סיני

השלכות למידה בשפת אם על תהליך החִברות למקצוע ייעוץ חינוכי בקרב סטודנטים ערבים – לודמילה קריבוש

תפיסת היועצת את תפקידה בקידום נושא החינוך המיני בחברה הערבית – מירית סיני ופרידה שחאדה

אמונות כלפי גוף האישה מבעד לעיניהם של סטודנטים לחינוך ולהוראה ערבים ויהודים: השלכות על העבודה החינוכית – נורית קפלן תורן, רונית שלזינגר ודרה מושר-איזנמן

משאבי התמודדות בתחום קידום בריאות והפחתה במשקל בקרב סטודנטים להוראה – אילת סימן טוב

רווחה נפשית ואיכות חיי נישואין בקרב אבות ואימהות לילדים עם אוטיזם – אילת סימן טוב

הקשרים בין הערכה עצמית, סגנון התקשרות וסגנון התמודדות עם מצבי לחץ לנישואין מוקדמים בקרב מתבגרות מוסלמיות-פלסטיניות במזרח-ירושלים – סלוא קויוקס חלבי, משה טטר ויאסמין אבו פול

ילדים חשופים לאלימות מצד אביהם כלפי אימם: אוכלוסיית יעד עבור מערכת החינוך – יפעת כרמל

שיימינג בווטסאפ בקרב ילדים ובני נוער בישראל: מחקר חלוץ – דנה אייזנקוט

שילוב מתבגרים לקויי שמיעה בכיתות רגילות כמקדם או מעכב חוויית מיטביות בבית הספר – דנית יונה וסמדר בן אשר

סקסטינג בקרב מתבגרים בישראל – מיכל דולב-כהן וצמרת ריקון

התערבות בבית הספר מתוך גישה נרטיבית – פלג דור-חיים

מודל לשיפוט אירועים מורכבים מהמציאות – נירית ראוכברגר, שלמה קניאל ואביה גוטמן

שאלון השלכתי לבדיקת המובחנות העצמית (שמ”ע): נתונים ראשונים לגבי תוקפו של הכלי – אורה פלג ומירב ביטון-עידן

תרומתן של התנסויות בגיל ההתבגרות למסוגלות העצמית לשלב בין תפקידי עבודה ומשפחה: מחקר משולב – איריס חזקיה ורחל גלי צינמון

סקירת ספר

Abstracts

גיליון מלא 

מהדורת דפדוף

כרך י”ט – אדר א’ תשע”ו, פברואר 2016

כרך י”ח – אייר תשע”ד, יוני 2014

כרך י”ז – מנחם אב תשע”ב, יולי 2012

כרך ט”ז כסלו תשע”א נובמבר 2010

כרך ט”ו – חשוון תשס”ט, נובמבר 2008

כרך י”ד אלול תשס”ז אוגוסט 2007

כרך י”ב – כסלו תשס”ד, נובמבר 2003

כרך י”א – אב-אלול תשס”ב, אוגוסט 2002

 

 

כרך י’ – סיוון-תמוז תשס”א, יולי 2001

כרך ט’ – סיון-תמוז תש”ס, יולי 2000

כרך ח’ – אב-אלול תשנ”ט, אוגוסט 1999

כרך ז’ – אב-אלול תשנ”ח, אוגוסט 1998

כרך ו’ – אדר ב’ תשנ”ז, מרץ 1997

כרך ה’ – אייר תשנ”ה, מאי 1995

כרך ד’ – סיון-תמוז תשנ”ד, יוני 1994

כרך ג’ חוברת א’ טבת תשנ”ג – ינואר 1993

כרך ג’ חוברת ב’

כרך ב’ – חוברת א’ -אייר תשנ”א, מאי 1991

כרך ב’ – חוברת ב’ – חסר

כרך א’ – חוברת א’, ניסן תשמ”ט, אפריל 1989

כרך א’ – חוברת ב’, אייר תש”ן, מאי 1990

window.onload = function () { jQuery('#elementor-tab-content-6471').hide(); jQuery('#elementor-tab-title-6471').focus(); }
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: