נוהל הגשת כתבי-יד לשנתון 'שאנן'

לידיעת החוקרים המבקשים לפרסם את מחקריהם בשנתון ‘שאנן’ – כתב-עת רב-תחומי לעיון ולמחקר:

  • יתקבלו מאמרים בשפה העברית ובשפה האנגלית. למאמרים יש להוסיף תקצירים של עד 150 מילים. למאמרים בשפה האנגלית יש להוסיף תקציר בשפה העברית.
  • יש להוסיף דוגמאות אחדות של מילות מפתח (למעיין באינטרנט).
  • אין למסור מאמר שפורסם במקום אחר.
  • יש להקפיד שהכתיב יהיה על פי כללי הכתיב המלא.
  • השנתון מעוצב בתבנית אחידה. יש לכתוב את המאמר בקובץ word, ברווח שורה וחצי וגופן בגודל 12. גודלו של המאמר לא יעלה על 20 עמודים.
  • במאמרים במדעי החברה יש להפנות למראי מקום כמקובל בתחום. במאמרים במדעי הרוח יש להפנות למראי מקום כמקובל בתחום.
  • ניתן לצרף תרשימים, תמונות, מפות וכיו”ב (ניתן להתייעץ עם המעצבת הגרפית).
  • רצוי להמעיט בהדגשות מלל שונות הגורמות לבלבול הקורא.

המאמרים יועברו לרכזת המערכת – רבקי עמר: maarechet.shaanan@gmail.com.

מאמרים שלא יתקבלו לפרסום, יוחזרו לכותביהם.

מאמרים שיש להכניס בהם שינויים, יוחזרו למחבריהם לשם תיקון.

תיקונים סגנוניים ייעשו על ידי עורכי הלשון של המערכת.

השנתון הוא וירטואלי. לאחר העלאת השנתון לאתר ההוצאה לאור של המכללה – לצפייה לחץ כאן.

לשליחת מאמר

שינוי גודל גופנים