הסתרת תמונות

בחינות הבקיאות בתנ"ך לכל היחידות

"…בכל דרכיך דעהו, והוא יישר ארחתיך" (משלי ג', ו)

לצפייה בלוח מועדי הבחינות הקרובות בתנ"ך: לחץ כאן

ניתן להיבחן בבחינות הבקיאות במשך שלוש שנות הלימוד הראשונות במכללה, למאחר/ת לא יינתנו מועדים מיוחדים.

 

להלן חומרי הלימוד למבחני הבקיאות בתנ"ך לפי היחידות השונות:

מקרא: ספרים בראשית ושמות
רש"י:  בראשית א', מ'-נ', שמות ז'-כ'

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ"ך שלם וחומשים בראשית ושמות עם רש"י

מבחן לדוגמה ליחידה א'

טופס רישום ליחידה א'

ביטול רישום לבקיאות בתנ"ך – יחידה א'

מקרא: ספרים ויקרא ובמדבר
רש"י: ויקרא – פרקים י', י"ט, כ"ג- כ"ה, במדבר- פרקים י"א- י"ח, כ'- כ"ד, ל"ב.

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ"ך שלם וחומשים ויקרא ובמדבר עם רש"י.

מבחן לדוגמה ליחידה ב'

טופס רישום ליחידה ב'

ביטול רישום לבקיאות בתנ"ך – יחידה ב'

מקרא: דברים, יהושע א'-י"א, י"ד, י"ז, כ"ב-כ"ד, ומגילת רות.
רש"י: דברים י'-כ"ו
הקדמה ליהושע מאת י. קיל (דעת מקרא), עמ' 9-12, 31-33.

לצפייה בקבצי ההקדמה מאת י. קיל לספר יהושע:
לחץ כאן לקובץ מספר 1
לחץ כאן לקובץ מספר 2

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ"ך שלם וחומש דברים עם רש"י

מבחן לדוגמה ליחידה ג'

טופס רישום ליחידה ג'

ביטול רישום לבקיאות בתנ"ך – יחידה ג'

מקרא: ספר שופטים, ספר שמואל א' וספר שמואל ב'.

הקדמתו של י.אליצור (דעת מקרא) לספר שופטים, עמ' 9- 13, הקדמתו של י. קיל (דעת מקרא) לספר שמואל, עמ' 7- 10, 61- 66, 103- 129.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר שופטים.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר שמואל עמ' 10-7.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר שמואל עמ' 66-61.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר שמואל עמ' 129-103.

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ"ך שלם בלבד.

מבחן לדוגמה ליחידה ד'

טופס רישום ליחידה ד' 

ביטול רישום לבקיאות בתנ"ך – יחידה ד'

מקרא:
מלכים א',
מלכים ב',
ישעיהו א'-ב', ה'-ז', י'-י"א, ל"ו-מ"א, נ"ח.
פרשנות: ביאור מצודת דוד לישעיהו א'-ב', ה'-ז', י'-י"א, ל"ו-מ"א, נ"ח.
הקדמתו למלכים מאת י. קיל (דעת מקרא), עמ' 41-27.
הקדמתו לישעיהו מאת ע. חכם (דעת מקרא), עמ' 13-3.
סיכום פרקים ל"ו-ל"ט (שם), עמ' ת"ד-ת"ח.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר מלכים עמ' 41-27.
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר ישעיהו עמ' 13-3.
לחץ כאן לצפייה בסיכום פרקים ל"ו-ל"ט בספר ישעיהו.

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: ספר ישעיהו עם באור מצודת דוד, ותנ"ך שלם בלבד.

מבחן לדוגמה ליחידה ה'

טופס רישום ליחידה ה' 

ביטול רישום לבקיאות בתנ"ך – יחידה ה'

מקרא:
ירמיהו א'-ב', ז', ט', י"ג, י"ח, כ', כ"ו, כ"ח, ל"א-ל"ב, ל"ד-ל"ה, ל"ח-מ"ב
יחזקאל י"ח, ל"ו, ל"ז
עמוס א'-ב', ה'
יונה א'-ד'
חגי א'-ב'
זכריה ג'-ד'
מלאכי ג'
עזרא א', ג', ט'-י'
נחמיה א'-ב', ד'-ו', ח'-י', י"ג

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לירמיהו מאת מ.בולה (דעת מקרא), עמ' 41-27 .
לחץ כאן לצפייה בהקדמה ליחזקאל מאת י.צ. מושקוביץ (דעת מקרא), עמ' 9-4, ולחץ כאן  12-11.
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לעמוס מאת ע. חכם (דעת מקרא), עמ' 12-5.
לחץ כאן לצפייה ההקדמה לחגי מאת מ. זר כבוד (דעת מקרא), עמ' 6-5.
לחץ כאן לצפייה בהקדמתו לזכריה, עמ' 6-5, 35-33,
לחץ כאן לצפייה בהקדמתו למלאכי, עמ' 8-4.
לחץ כאן לצפייה בהקדמתו לעזרא ונחמיה, עמ' 15-9. 

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ"ך שלם בלבד.

מבחן לדוגמה ליחידה ו' 

טופס רישום ליחידה ו'

ביטול רישום לבקיאות בתנ"ך – יחידה ו'

מקרא:
מלכים א': פרקים א'- ה', ח', י"ד, י"ז- כ"ב.
מלכים ב': פרקים א'- י"ג, ט"ו, י"ז- כ"ה.
ישעיהו: א'-ב', ה'-ז', י'-י"א, ל"ו-מ"א, נ"ח.
ירמיהו: פרקים א', ל"א.
יחזקאל: פרק ל"ז.
עמוס: פרקים א'- ב'.
יונה: כל הספר.
עזרא: פרקים א'- ג'.
נחמיה: פרקים ח'- י'.

פרשנות:
פירוש מצודת דוד לישעיהו פרקים: א'-ב', ה'-ז', י'-י"א, ל"ו-מ"א, נ"ח.

הקדמות:
לחץ כאן לצפייה הקדמה למלכים מאת י. קיל (דעת מקרא), עמ' 41-27. 
לחץ כאן לצפייה הקדמה לישעיהו מאת ע. חכם (דעת מקרא), עמ' 13-3. 
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לירמיהו מאת מ.בולה (דעת מקרא), עמ' 41-27 .
לחץ כאן לצפייה בהקדמה ליחזקאל מאת י.צ. מושקוביץ (דעת מקרא), עמ' 9-4, ולחץ כאן  12-11.
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לעמוס מאת ע. חכם (דעת מקרא), עמ' 12-5.
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לעזרא ונחמיה, עמ' 15-9. 

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ"ך שלם בלבד.

מבחן לדוגמה ליחידת סיום

טופס רישום ליחידת סיום

ביטול רישום לבקיאות בתנ"ך – יחידת סיום

לידיעתך, ניתן לגשת לבחינה רק לאחר רישום מוקדם באמצעות הטפסים מקוונים – עד שלושה ימים לפני מועד הבחינה.

יש לשמור את הדוא"ל שתקבל בעקבות הרישום באתר כהוכחה לרישום/לביטול ליחידת הלימוד המבוקשת.
אין להשתמש בעת המבחן בספרים בהם מפורטים נושאי הפרקים או הפרשיות.
ואף לא בספרים בהם ניתן הסבר אודות דברי רש"י.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, מרכזת בחינות הבקיאות במקרא.

ניתן להירשם ולהיבחן באותה יחידה מס' פעמים – הציון הקובע יהיה הגבוה מבין הציונים שיתקבלו.
סטודנט/ית שיירשם/ תירשם  ולא יגיע/תגיע לבחינה (ללא ביטול ההרשמה), ימנע ממנו/ממנה לגשת למועד הבחינות הבא.

 "אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה… יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי ג', יגטו)

בהצלחה רבה

ד"ר תרצה פריש

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים