בחינות הבקיאות בתנ"ך לכל היחידות

“…בכל דרכיך דעהו, והוא יישר ארחתיך” (משלי ג’, ו)

לצפייה בלוח מועדי הבחינות הקרובות בתנ”ך: לחץ כאן

ניתן להיבחן בבחינות הבקיאות במשך שלוש שנות הלימוד הראשונות במכללה, למאחר/ת לא יינתנו מועדים מיוחדים.

 

להלן חומרי הלימוד למבחני הבקיאות בתנ”ך לפי היחידות השונות:

מקרא: ספרים בראשית ושמות
רש”י:  בראשית א’, מ’-נ’, שמות ז’-כ’

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ”ך שלם וחומשים בראשית ושמות עם רש”י

מבחן לדוגמה ליחידה א’

טופס רישום ליחידה א’

ביטול רישום לבקיאות בתנ”ך – יחידה א’

מקרא: ספרים ויקרא ובמדבר
רש”י: ויקרא – פרקים י’, י”ט, כ”ג- כ”ה, במדבר- פרקים י”א- י”ח, כ’- כ”ד, ל”ב.

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ”ך שלם וחומשים ויקרא ובמדבר עם רש”י.

מבחן לדוגמה ליחידה ב’

טופס רישום ליחידה ב’

ביטול רישום לבקיאות בתנ”ך – יחידה ב’

מקרא: דברים, יהושע א’-י”א, י”ד, י”ז, כ”ב-כ”ד, ומגילת רות.
רש”י: דברים י’-כ”ו
הקדמה ליהושע מאת י. קיל (דעת מקרא), עמ’ 9-12, 31-33.

לצפייה בקבצי ההקדמה מאת י. קיל לספר יהושע:
לחץ כאן לקובץ מספר 1
לחץ כאן לקובץ מספר 2

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ”ך שלם וחומש דברים עם רש”י

מבחן לדוגמה ליחידה ג’

טופס רישום ליחידה ג’

ביטול רישום לבקיאות בתנ”ך – יחידה ג’

מקרא: ספר שופטים, ספר שמואל א’ וספר שמואל ב’.

הקדמתו של י.אליצור (דעת מקרא) לספר שופטים, עמ’ 9- 13, הקדמתו של י. קיל (דעת מקרא) לספר שמואל, עמ’ 7- 10, 61- 66, 103- 129.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר שופטים.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר שמואל עמ’ 10-7.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר שמואל עמ’ 66-61.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר שמואל עמ’ 129-103.

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ”ך שלם בלבד.

מבחן לדוגמה ליחידה ד’

טופס רישום ליחידה ד’ 

ביטול רישום לבקיאות בתנ”ך – יחידה ד’

מקרא:
מלכים א’,
מלכים ב’,
ישעיהו א’-ב’, ה’-ז’, י’-י”א, ל”ו-מ”א, נ”ח.
פרשנות: ביאור מצודת דוד לישעיהו א’-ב’, ה’-ז’, י’-י”א, ל”ו-מ”א, נ”ח.
הקדמה למלכים מאת י. קיל (דעת מקרא), עמ’ 41-27.
הקדמה לישעיהו מאת ע. חכם (דעת מקרא), עמ’ 13-3.
סיכום פרקים ל”ו-ל”ט (שם), עמ’ ת”ד-ת”ח.

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר מלכים עמ’ 41-27.
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לספר ישעיהו עמ’ 13-3.
לחץ כאן לצפייה בסיכום פרקים ל”ו-ל”ט בספר ישעיהו.

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: ספר ישעיהו עם באור מצודת דוד, ותנ”ך שלם בלבד.

מבחן לדוגמה ליחידה ה’

טופס רישום ליחידה ה’ 

ביטול רישום לבקיאות בתנ”ך – יחידה ה’

מקרא:
ירמיהו א’-ב’, ז’, ט’, י”ג, י”ח, כ’, כ”ו, כ”ח, ל”א-ל”ב, ל”ד-ל”ה, ל”ח-מ”ב
יחזקאל י”ח, ל”ו, ל”ז
עמוס א’-ב’, ה’
יונה א’-ד’
חגי א’-ב’
זכריה ג’-ד’
מלאכי ג’
עזרא א’, ג’, ט’-י’
נחמיה א’-ב’, ד’-ו’, ח’-י’, י”ג

לחץ כאן לצפייה בהקדמה לירמיהו מאת מ.בולה (דעת מקרא), עמ’ 41-27 .
לחץ כאן לצפייה בהקדמה ליחזקאל מאת י.צ. מושקוביץ (דעת מקרא), עמ’ 9-4, ולחץ כאן  12-11.
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לעמוס מאת ע. חכם (דעת מקרא), עמ’ 12-5.
לחץ כאן לצפייה ההקדמה לחגי מאת מ. זר כבוד (דעת מקרא), עמ’ 6-5.
לחץ כאן לצפייה בהקדמתו לזכריה, עמ’ 6-5, 35-33,
לחץ כאן לצפייה בהקדמתו למלאכי, עמ’ 8-4.
לחץ כאן לצפייה בהקדמתו לעזרא ונחמיה, עמ’ 15-9. 

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ”ך שלם בלבד.

מבחן לדוגמה ליחידה ו’ 

טופס רישום ליחידה ו’

ביטול רישום לבקיאות בתנ”ך – יחידה ו’

מקרא:
מלכים א’: פרקים א’- ה’, ח’, י”ד, י”ז- כ”ב.
מלכים ב’: פרקים א’- י”ג, ט”ו, י”ז- כ”ה.
ישעיהו: א’-ב’, ה’-ז’, י’-י”א, ל”ו-מ”א, נ”ח.
ירמיהו: פרקים א’, ל”א.
יחזקאל: פרק ל”ז.
עמוס: פרקים א’- ב’.
יונה: כל הספר.
עזרא: פרקים א’- ג’.
נחמיה: פרקים ח’- י’.

פרשנות:
פירוש מצודת דוד לישעיהו פרקים: א’-ב’, ה’-ז’, י’-י”א, ל”ו-מ”א, נ”ח.

הקדמות:
לחץ כאן לצפייה הקדמה למלכים מאת י. קיל (דעת מקרא), עמ’ 41-27. 
לחץ כאן לצפייה הקדמה לישעיהו מאת ע. חכם (דעת מקרא), עמ’ 13-3. 
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לירמיהו מאת מ.בולה (דעת מקרא), עמ’ 41-27 .
לחץ כאן לצפייה בהקדמה ליחזקאל מאת י.צ. מושקוביץ (דעת מקרא), עמ’ 9-4, ולחץ כאן  12-11.
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לעמוס מאת ע. חכם (דעת מקרא), עמ’ 12-5.
לחץ כאן לצפייה בהקדמה לעזרא ונחמיה, עמ’ 15-9. 

חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ”ך שלם וספר ישעיהו עם פירוש מצודת דוד.

מבחן לדוגמה ליחידת סיום

טופס רישום ליחידת סיום

ביטול רישום לבקיאות בתנ”ך – יחידת סיום

לידיעתך, ניתן לגשת לבחינה רק לאחר רישום מוקדם באמצעות הטפסים מקוונים – עד שלושה ימים לפני מועד הבחינה.

יש לשמור את הדוא”ל שתקבל בעקבות הרישום באתר כהוכחה לרישום/לביטול ליחידת הלימוד המבוקשת.
אין להשתמש בעת המבחן בספרים בהם מפורטים נושאי הפרקים או הפרשיות.
ואף לא בספרים בהם ניתן הסבר אודות דברי רש”י.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ד”ר תרצה פריש, מרכזת בחינות הבקיאות במקרא.

ניתן להירשם ולהיבחן באותה יחידה מס’ פעמים – הציון הקובע יהיה הגבוה מבין הציונים שיתקבלו.
סטודנט/ית שיירשם/ תירשם  ולא יגיע/תגיע לבחינה (ללא ביטול ההרשמה), ימנע ממנו/ממנה לגשת למועד הבחינות הבא.

 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה… יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה (משלי ג’, יגטו)

בהצלחה רבה

ד”ר תרצה פריש

שינוי גודל גופנים