הסתרת תמונות

רשימת מבחנים, בקיאויות, קורסי יסוד בתנ"ך ובהלכה
וקורסים מקוונים - תשע"ט

קישור לרשימת מועדי כל המבחנים

כל המבחנים מתחילים בשעה 00:10 למעט מבחנים בהם מצוינת שעה שונה

ההרשמה לכל מועד תתבצע באתר המכללה.
ההרשמה תיפתח שלושה שבועות לפני מועד הבחינה.
ותסתיים שלושה ימים לפני הבחינה בחצות.

יום א', כ"ב באלול2.9.2018בשעה 16:00
יום ד', כ"ב חשון31.10.2018בשעה 16:00
יום ג', כ"ו בכסלו4.12.2018בשעה 10:00
יום ב', י"ג באדר א'18.2.2019בשעה 10:00
יום ד' ו' באדר ב'13.3.2019בשעה 14:00
יום א' כ"ח באייר2.6.2019בשעה 10:00
יום א', ג' באב4.8.2019בשעה 8:45
 
להלן חומרי הלימוד למבחני הבקיאות במקרא לפי היחידות השונות

להרשמה למבחנים

הבקיאות תתקיים בעזי"ת בביום רביעי ג' בשבט (9.1.2019) בשעה 15:00 על כל היחידות.
סגירת הרישום ביום שלישי כ"ד בטבת (1.1.2019) בחצות.
יחידה א' – סדר היום וברכות
יחידה ב' – שבת ופסח
יחידה ג' – חג ומועד
יחידה ד' – חינוך, צדקה, אבלות, ממונות

שימו לב:  חומרי הלימוד למבחנים השונים עודכנו באתר – נא התעדכנו בהתאם!

ההרשמה לכל מועד תתבצע באתר המכללה.
ההרשמה תיפתח חודש וחצי לפני מועד הבחינה.
ותסתיים שבוע לפני הבחינה בחצות.

יום א', ז' בתשרי16.9.2018בשעה 10:00* בשל חגים, במועד ספציפי זה ההרשמה לבחינה תסתיים שבועיים לפני המועד בחצות
יום ג', ה' בכסלו13.11.2018בשעה 17:30 
יום ד', ג' בשבט9.1.2019בשעה 15:00 
יום ד כ"ט אדר א'6.3.2019בשעה 15:00 
יום ג' א' בסיון4.6.2019בשעה 17:30 

להרשמה למבחנים

על בחינות הבקיאות בהלכה

החומר לבחינות הבקיאות בהלכה


רישום לקורסי יסוד בתנ"ך ובהלכה

בשנה"ל תשע"ט תחל במכללה תוכנית לימודים של קורסי יסוד בתנ"ך ובהלכה.
התוכנית תתקיים בימי חמישי בין השעות 15:45-8:30.

השתתפות בקורס אחד תפטור ממבחן בקיאות אחד בהתאם לתוכן הנלמד בקורס.
בסיום כל קורס יערך מבחן בהתאם למה שנלמד בקורס ויינתן ציון.
סטודנטיות משנים ב'-ד' יכולות להירשם לקורסים לפי בחירתן.
* ניתן להירשם לקורסים בודדים.

מערכת הלימודים ומועד ההרצאה – יום חמישי בסמסטר א'

10:00-8:30קורס 1בקיאות חמישה חומשי תורה – קורס בתנ"ך
שם המרצה:מרים שיפרוביץ'
נק' זכות:0
11:45-10:15קורס 2מבוא לפרשנות – קורס בתנ"ך
שם המרצה:מרים שיפרוביץ'
נק' זכות:0
13:45-12:15קורס 3מעגל השנה – מושגי יסוד והלכה – קורס בהלכה
שם המרצה:רחלי שולשטיין
נק' זכות:0
15:45-14:15קורס 4מצוות של "בן אדם לחברו" – קורס בהלכה
שם המרצה:רחלי שולשטיין
נק' זכות:0

ההרשמה לקורס תתבצע באתר המכללה.
ההרשמה תהיה פתוחה עד חצות (לא יתקבל רישום מאוחר לקורס).

לנרשמים לקורס יישלחו הנחיות למייל ולמודל.

פתיחת רישום:כ"ח בתשרי7.10.2018
סיום רישום והתחלת הקורס:ג' בכסלו11.11.2018
פתיחת רישום:י"ד בשבט20.1.2019
סיום רישום והתחלת הקורס:ג' אדר ב'10.3.2019

ההרשמה לקורס תתבצע באתר המכללה.
ההרשמה תיפתח חודש וחצי לפני מועד הבחינה ותסתיים חמישה ימים לפני הבחינה בחצות.

מועדי הבחינה בקורס:

בנותיום ד', ד' בטבת12.12.2018בשעה 14:00
יום א', ט' ניסן14.4.2019בשעה 10:00
בניםיום ד', ד' בטבת12.12.2018בשעה 16:00
 14.4.2019בשעה 12:00

להרשמה למבחנים

לאתר הקורס

תאריכי הקורס:

מיום ראשון  2.9.2018 כ"ב אלול עד יום רביעי כ"ה אלול 5.9.2018

מהשעה 9:00 עד השעה 17:30.

הרישום מותנה  באישור ראש מסלול.

סטודנט/סטודנטית שנרשמו לקורס עזרה ראשונה (ולא ביטלו) ולא הגיעו לקורס

ישלמו קנס על סך 50 ₪.

להרשמה לקורס

לביטול ההרשמה

שינוי גודל גופנים