לוח מבחנים וקורסים מקוונים

לוח מבחנים סמסטר א' - תשפ"ד

שימו לב – כל המבחנים מתחילים בשעה 10:00 למעט מבחנים בהם מצוינת שעה שונה. לגבי מועד ב – יישלח לוח בנפרד.
כמורים אנו מקפידים על טוהר הבחינות – שיהיה בהצלחה!

 • אלגברה ליניארית – ד”ר מירלה וידר
 • סדרות ותורים – ד”ר דוד מידזינסקי
 • כוחות פוליטיים – ד”ר עדה גבל
 • בנים: כוחות פוליטיים – ד”ר עדה גבל
 • אינטואיציות והוכחות – ד”ר אילנה וייסמן
 • בעיות נבחרות בהנדסת המרחב – ד”ר גלית נגרי חדיף
 • פסיכולוגיה קוגניטיבית – רותי חר”ן
 • מבוא לחינוך מיוחד – ד”ר שני רווה אמסלם
 • עיונים בחומש בראשית – ד”ר רחלי שולשטיין 11:00

יום בחירות לרשויות המקומיות – לא יתקיימו בחינות

 • פונקציות וגרפים – ד”ר יניב ביטון
 • דרכי חינוך ולמידה ע”פ מקורות – ד”ר תרצה פריש
 • מבוא לנוער בסיכון – עדי סיוון
 • עיונים בספר בראשית – ד”ר ברוריה ארן
 • יסודות גיאומטריית המישור – ד”ר אילנה וייסמן

תואר שני בחינוך:
שפה- נורמות וליקויים – פרופ’ מרק לייקיו 10:00

כאן מתקיים מועד נוסף של כל הבחינות שהתקיימו השבוע.

יש להרשם עד ליום רביעי בשבוע זה.

 • מספרים מורכבים – ד”ר מירלה וידר
 • הסתברות – ד”ר דוד מידזינסקי
 • הסתברות – ד”ר אילנה וייסמן
 • מבוא לגישה קהילתית – ד”ר דן מירז
 • מבוא לבלשנות A  – ד”ר מריה גפנר
 • מבוא לאנליזה – ד”ר אנה פרוסק
 • פדגוגיה ודידקטיקה של הוראת יסודות הנדסה אנליטית – ד”ר גלית נגרי חדיף
 • יסודות קריאה וכתיבה – ד”ר עדי אלימלך
 • יהושע שופטים ושמואל – גלית מלכה
 • מעגלי אחווה – הרב יהודה טרופר

 • תואר שני ביעוץ
  נוער בסיכון – ד”ר אפרת ויגננסקי בשעה 16:30
 • סטטיסטיקה – ד”ר קרני שיר
 • תזונה בריאה בגיל הרך –  ד”ר איריס גיל בשעה 14:00
 • מעגל השנה היהודי – ד”ר רחלי שולשטיין
 • היבטים קוגניטיביים – ד”ר מירב חמי
 • רמב”ן על תורה – הרב יעקב קליין

כאן מתקיים מועד נוסף של כל הבחינות שהתקיימו השבוע.

יש להרשם עד ליום רביעי בשבוע זה.

תואר שני ביעוץ
פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות – ד”ר אפרת ויגננסקי בשעה 9:00

קורסי יסוד בתנ"ך ובהלכה וקורסים מקוונים

 1. המתווה החדש מחייב את כל השנתונים א’-ד’ וכולל גם סטודנטיות שנבחנו בחלק מבחינות הבקיאות על פי המתווה הישן. המתווה הישן מבוטל לחלוטין, אין יכולת להיבחן במבחני הבקיאות על פי מתווה זה. למעט מצבים מיוחדים בתקופת המעבר כפי שמפורט להלן.
 2. בדיקת השלמת חובות מבחני הבקיאות וקורסי העשרה של הסטודנטיות תיעשה על ידי גב’ מיכל בלאו ועל ידי ד”ר ניצה דורי בסיום שנה ג’.
 3. תכני קורסי העשרה-חובה בתנ”ך הם באחריותו המלאה של ר’ יהודה טרופר. תכני לימודי העשרה בתושב”ע באחריותו המלאה של ד”ר חגי מזוז.

קורסי העשרה-חובה בתנ”ך יהיו חלק בלתי נפרד מהחוג לתנ”ך, הם יחלו בפועל בשנה”ל תשפ”ד.

קורסי העשרה-חובה החדשים יהיו יצירתיים בלמידה חדשנית (פרטים על כך במסמך המצ”ב).

סטודנטיות שהחלו את לימודיהם החל משנה”ל תשפ”ג ואילך ילמדו 2 קורסי העשרה-חובה בתנ”ך.[1]

א. קבוצת המתמחות בתנ”ך

 • סטודנטיות המתמחות בתנ”ך נדרשות להיות בעלי ידע נרחב בתנ”ך ובקיאות בחומר הנלמד, הן יהיו חייבות ב-2 קורסי העשרה-חובה שיהוו חלק מ-26 ש”ש בתנ”ך בהם הן חייבות. 

ב. קבוצת הלא המתמחות בתנ”ך

 • סטודנטיות ביסודי ובעל יסודי שאינן מתמחות בתנ”ך נדרשות ללמוד 2 קורסי העשרה-חובה בתנ”ך, קורסים אלו יהוו חלק מסך הקורסים בהם הן חייבות.[2]

סטודנטיות לגיל הרך נדרשות לידע נרחב בספרים בראשית ושמות ומגילת רות, וקורסי העשרה-חובה שלהן יותאמו לצרכים שלהן.

[1] קורס אחד על ספרים יהושע שופטים ושמואל, וקורס שני על ספרים מלכים ועזרא ונחמיה.

[2] סך הקורסים בתנ”ך תלוי במסלול, 4 ש”ש או 10 ש”ש או 15 ש”ש, ומתוכם יהיו 2 קורסי העשרה-חובה.

 

תקופת מעבר מהמתווה הישן לחדש בתנ”ך

 • סטודנטיות בשנים ב’-ג’ שנבחנו במתווה הישן ב-3 מבחני בקיאות ומעלה, סיימו את חובותיהם.
 • סטודנטיות בשנים ב’-ג’ שנבחנו במתווה הישן בבחינה אחת או שתיים, לא ייבחנו בעוד מבחני בקיאות, והן חייבות בקורס העשרה-חובה אחד, שיהיה חלק מקורסי התנ”ך שלהם.
 • סטודנטיות בשנים ב’-ג’ שכלל לא נבחנו במתווה הישן, לא ייבחנו במבחני בקיאות, והן חייבות בשני קורסי העשרה-חובה, שיהיו חלק מקורסי התנ”ך שלהם.
 • סטודנטיות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהם, וטרם נבחנו ב-3 מבחנים, עליהן להשלים ל-3 מבחנים.
 • סטודנטיות שקיבלו ממוצע של 86 ומעלה ב 4 או 5 מבחני בקיאות יקבלו 1 ש”ש.
 • סטודנטיות שנבחנו ב-3 מבחני בקיאות, יכולות על פי בחירתן להיבחן במבחן אחד נוסף כדי לקבל ממוצע 86 ומעלה ולזכות ב- 1 ש”ש.
 • מבחני הבקיאות ינוהלו על ידי ד”ר תרצה פריש.

קורסי העשרה בתושב”ע יכללו  מאגר של פודקסטים בהיקף של 45 דק’ כל אחד שיעסקו ביהדות ובתושב”ע.

להלן עיקרי המתווה בחלוקה לקבוצות שיוך:

 • סטודנטיות בוגרי בית ספר תיכון ממ”ד –יחויבו לשמוע 4 פודקסטים מתוך 6 (אחד מהם – מושגי יסוד ביהדות הוא חובה לכולם) ולבצע 2 מטלות בדרכי הערכה חלופיים בהתאם לרשימה שתוצע על ידי ד”ר חגי מזוז.
 • סטודנטיות בוגרי בית ספר תיכון ממלכתי – יחויבו: א. לשמוע 4 פודקסטים מתוך 6 (אחד מהם – מושגי יסוד ביהדות הוא חובה לכולם) ולבצע 2 מטלות בדרכי הערכה חלופיים בהתאם לרשימה שתוצע על ידי ד”ר חגי מזוז. ב. יחוייבו בפודקסט שיעסוק במושגי יסוד ביהדות ג. יחויבו ללמוד 2 קורסי במדרשה ביהדות ובאמונה.
 • סטודנטיות שכבר נבחנו בשלושה מבחני בקיאות בהלכה לא יחויבו בפודקסטים.
 • סטודנטיות שנבחנו בשני מבחני בקיאות בהלכה יחויבו בפודקסט מושגי יסוד בלבד.
 • סטודנטיות שנבחנו בבחינה אחת בהלכה יחויבו בשני פודקסטים (אחד מהם, כאמור, מושגי יסוד ביהדות).
 • ד”ר חגי מזוז יהיה אחראי על בדיקת המטלות ומתן הציון במודל שנפתח לצורך קורסי העשרה אלו.

 

להלן דרכי ההערכה האפשריות:

1. הכנת מערך שיעור באמצעות פאואר פוינט על אחת מהיחידות הנלמדות;
2. כתיבת בחינה באמצעות גוגל פורמז על שתיים מהיחידות הנלמדות;
3. כתיבת חידון באמצעות גוגל פורמז על שלוש מהיחידות הנלמדות;
4. הכנת קלפי טריוויה על לפחות שלוש מהיחידות הנלמדות.

המטלות תופענה ביחד עם הפודקסטים בדף המודל של הקורס. לכל סטודנטית שתרשם לקורס, תהיה גישה לדף (כמו ביתר הקורסים).
הסטודנטיות יורידו את ההנחיות של המטלות שיבחרו, יבצעו אותן ויעלו את המטלה בחזרה למודל.

 • סטודנטיות שלמדו בבית ספר תיכון ממלכתי (אינן בוגרות ממ”ד) ואינן מתמחות בתנ”ך –נדרשות להשלים את הידע הנדרש באמצעות 3 אלמנטים: א. לימוד קורסי השלמה במדרשה. ב. יוצמדו להן סטודנטיות חונכות כדי לחזק את הזיקה הדתית שלהן. ג. ילמדו 2 קורסי העשרה בסיסיים בתנ”ך שיהיו בהיקף 2 ש”ש.
 • אם הן מתמחות בתנ”ך הן יחויבו בסעיף ג’ ב-2 קורסי בקיאות בסיסיים בנוסף לקורסי הבקיאות בהם חייבים כל השאר.

אנגלית (פרופ’ שרה כץ)
מכינה D מכינה C מכינה B קורס A 2 ש”ש

לשון (עדי צביאלי)
קורס חובה לכלל הסטודנטיות בשנה א’: 
שפה בהוראה: ניסוח תקינות ודקדוק א ו ב’ (2 ש”ש)
סטודנטיות שציונן בבחינת הבגרות בלשון נמוך מ86 מחוייבות ב2 קורסי קיץ:
השפה העברית בעולם משתנה א’ ו ב’ (2 ש”ש)

מעורבות חברתית (ענת לנקרי)
שנים א’ ב’ חייבים ב – 1 ש”ש (שנים ג’ ד’ לא צריכים)

עזרה ראשונה (הרשמה אצל גב’ הניה ארנון במזכירות)
הקורס מורכב מלמידה עצמאית מהבית, מבחן מעשי במכללה ומבחן עיוני בבית. (כך שתצטרכנה להגיע למכללה רק פעם אחת עבורו).
בע”ה בתאריך י”ח שבט (9.2), יום חמישי יתקיים מפגש במכללה למבחן המעשי. 
תכני הקורס נשלחים במייל ללמידה מרחוק-כשבועיים לפני תחילת הקורס.
מבחן עיוני מתבצע במחשב הפרטי.
תעודת קורס עזרה ראשונה תשלח במייל.

זהירות בדרכים, ביטחון ובטיחות
הרשמה דרך מכון מופת

קורסים אקסיקולריים לבחירה
במהלך התואר הנכם זכאים ללמוד עוד שלושה קורסי יסוד (רשות ולא חובה), מעבר לתכנית הלימודים ולא בשעות הלימודים, שיזכו אתכם בתעודה נוספת לתואר. ההכשרה הנוספת תתן לכם עדיפות בצאתכם לשטח לשילוב מיטבי ומוערך בעבודה.

ימי עיון בשואה (ד”ר עדה גבל)
ימי עיון שואה בשנים א’, ג’
יום עיון מוגנות בשנה ב’ מחליף את יום העיון שואה באותה שנה. 

סדנאות חובה (גב’ מיכל בלאו)
סדנת מוגנות
סדנה לקראת בחינות

קורס סימולציות מיומנויות חברתיות רגשיות (ד”ר מירב חמי)
שישה ימי סדנה לאורך שנות הלימודים.

מטיילים עם התנ”ך (ד”ר דוד שניאור)
4 ימי סיור

קורס סימולציות מיומנויות חברתיות רגשיות (גב’ ענת לנקרי)

קורס עזרה ראשונה – סטודנטיות
לרישום לקורס עזרה ראשונה לחצו כאן

שימו לב:
פתיחת קורס עזרה ראשונה מותנית במספר נרשמות.
תכני הקורס נשלחים במייל ללמידה מרחוק.
מבחן עיוני מתבצע במחשב.
בתאריך 9.2, יום חמישי, יתקיים מבחן מעשי במכללה.

תעודת קורס עזרה ראשונה תשלח במייל.
סטודנטית שלא קיבלה את האישור נא לפנות להניה למייל: arnonh@shaanan.org

קורס עזרה ראשונה – סטודנטים
לרישום לקורס נא לפנות לרב ד”ר הראל שפירא במייל: rlshapirashaanan@gmail.com

סדנאות החובה נדרשות לפני סיום שנה ג למי שרוצה לעשות סטאז’ בשנה ד (ולכן ההמלצה היא לסיים זאת לפני סוף שנה ג).
מעתה הקורסים יהיו רק דרך מופ”ת ולא דרך המכללה אך במימון מלא של המכללה.
מכון מופת מפרסם בכל שנה את מועדי המבחנים וההרשמה למבחנים.

להרשמה (בתאריכים הפתוחים במהלך השנה) – שימו לב להירשם באופן עצמאי ולא דרך המוסד:

https://online-new.macam.ac.il/login/index.php

לתמיכה טכנית בלבד בכל ענייני קורסי החובה:

https://support.macam.ac.il/open_compulsory.php

מועדי ההרשמה לשנת תשפ”ב:

https://online-new.macam.ac.il/signup/instructions_bitahon_self_reg.html

בהרשמה עליכם לשלם 60 ש”ח שיחזרו אליכם.
לכשתסיימו את הקורס, הבנים יעבירו לאביגיל את האישור במייל והבנות יעבירו את האישור לשרון.
אביגיל ושרון יזינו לכם ציון בגליון הציונים ויעבירו להנהלת החשבונות בקשה לזיכוי עבור הסכום ששילמתם.

בהצלחה רבה!

במהלך התואר הנכם זכאים ללמוד עוד שלושה קורסי יסוד (רשות ולא חובה), מעבר לתכנית הלימודים ולא בשעות הלימודים, שיזכו אתכם בתעודה נוספת לתואר.
ההכשרה הנוספת תתן לכם עדיפות בצאתכם לשטח לשילוב מיטבי ומוערך בעבודה.

להרשמה: גב’ שרון דרטלר 04-8780016 | sharond@shaanan.org

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: