הסתרת תמונות

אורח חיים וקוד לבוש

"ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם"

(משלי ג, 4)​

הופעה צנועה, שמירת צניעות במחשבה, בדיבור ובמעשה.
במכללת שאנן, המכשירה מחנכות ומחנכים למערכת החינוך הממלכתית הדתית בישראל, מתבקשים הסטודנטים במכללה להיות מודעים לתפקידם בעתיד כמחנכים במערכת החמ"ד, ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

על הסטודנטים והסטודנטיות להקפיד על הכללים הבאים בהיותם בין כתלי המכללה:
קוד הלבוש לבנות: הסטודנטית תתלבש באופן צנוע על-פי קוד הלבוש שנקבע, דהיינו, בגדים שאינם צמודים לגוף. חצאית באורך המכסה את הברך, גם בשעת ישיבה. חולצה או שמלה עם שרוולים צנועים עד המרפק, מפתח החולצה או השמלה יהיה צנוע לגמרי.
קוד הלבוש לבנים: הסטודנט יחבוש כיפה, ילבש מכנסיים ארוכים וחולצה שאיננה גופיה.

אנא חתום על טופס התחייבות ל"קוד לבוש" להורדה

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.
כתיבה אקדמית תוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים.
שמירה על שמה הטוב של המכללה.

שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על-פי זמני השיעורים המתפרסמים במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

זמני השיעורים במכללה

שינוי גודל גופנים