IMG_9257

תקנון הספרייה

 • אנא שמרו על השקט!
 • אין להכניס אוכל או שתייה (למעט בקבוקי מים) לספרייה – כולל חדרי הלימוד שבשטח הספרייה.
 • אין לדבר בטלפון נייד ויש להעבירו למצב “שקט”.
 • אין כניסה עם ילדים לשטח הספרייה.
 • העישון אסור.
 • אין להוציא פריטים מן הספרייה ללא רישום אצל הספרניות.
 • הקורא אחראי לשלמותו ולניקיונו של החומר המושאל לו. במקרה של אבידה או נזק יחויב הקורא ברכישת עותק חדש או בתשלום.
 • בגמר השימוש בספריה יש להחזיר את הספרים לעגלות האיסוף (אין להחזירם למדף).
הזכאים לשאול ספרים
 • תלמידי המכללה, מוריה ועובדיה.
 • קוראים שאינם עונים על הקריטריונים הנ”ל יוכלו לקבל את שרותי הספרייה בתשלום.
תעודת קורא
 • לשם פתיחת כרטיס קורא בספריה יש להצטייד באישור לימודים ולחתום על תקנון הספרייה.
 • לא ניתן לשאול ספרים על שם קורא אחר.
פריטים הניתנים להשאלה
 • ניתן לשאול את רוב הפריטים בספרייה.
 • ספרי יעץ, כתבי עת וחומר אור-קולי אינם ניתנים להשאלה.
מספר הספרים הניתנים להשאלה
 • תלמידי המכללה ועובדיה – זכאים לשאול עד 5 ספרים בו זמנית.
 • מרצים – זכאים לשאול עד 20 ספרים בו זמנית.
 • קוראים אחרים – זכאים לשאול עד 3 ספרים בו זמנית.
זמן השאלת הספרים
 • למרצים ולעובדים – עד סוף יוני כל שנה.
 • לתלמידים ולקוראים אחרים – הספרים ניתנים להשאלה לפרקי זמן שונים בהתאם לסוג הפריט.
 • כתבי עת, ספרי יעץ, ספרים שמורים וחומר אור קולי לא ניתן להשאלה.
 • ספרים שמורים מושאלים ללילה או לסוף שבוע ויש להשיבם עד 10:00 בבוקר.
השאלת ציוד טכנולוגי
 • בספרייה ניתן לשאול גם ציוד טכנולוגי (מחשבים ניידים, מטענים, מילוניות, מחשבונים ועוד..)
 • לצורך ההשאלה יש להפקיד תעודה מזהה.
 • הציוד ניתן להשאלה בתחומי המכללה בלבד ויש להחזירו באותו יום עד רבע שעה לפני סגירת הספרייה.
הארכת זמן השאלת הספר
 • מערכת הספרייה מבצעת הארכה אוטומטית של הספרים המושאלים לסטודנטים.

עם זאת, יודגש כי המערכת אינה מאריכה את המועד של ספרים שמורים, מוגבלים ו/או ספרים מוזמנים.

 • באחריות הקוראים לעקוב אחר מצב השאלתם ולבדוק אם אכן הספרים הוארכו (ע”י כניסה לקטלוג הספרייה

באינטרנט, ע”י פנייה טלפונית או פנייה לדלפק הספרניות).

 • מועד ההחזרה הרשום במחשב הוא המחייב!!
 • בקשות להארכה מתקבלות רק בשעות פעילות הספרייה. לא ניתן להשאיר בקשות במענה הקולי.
קנסות
 • ספר שלא ניתן להאריך את זמן השאלתו ולא יוחזר בזמן, יחויב בקנס.
 • קורא החייב קנסות או ספרים לא יוכל להאריך זמן השאלת ספרים אחרים שברשותו עד להסדרת החוב.קנסות:
 • על המאחרים בהחזרת ספרים יוטלו קנסות עבור כל ספר ועבור כל יום איחור (כולל ימים שהספרייה סגורה).
 • גובה הקנס משתנה בהתאם לסוג הספר (קורא המאחר בהחזרת ספר מוזמן או שמור יחויב בקנס גבוה יותר).
 • קוראים החייבים ספרים ו/או קנסות לא יוכלו לקבל שרותי השאלה, אפשרות להיבחן או תעודת סיום לימודים עד להסדרת חובם.
הזמנת ספרים
 • הזמנה ניתן לבצע רק על ספרים שנמצאים בהשאלה (ולא על כאלה שעל המדף).
 • אם הספר בו הנכם מעוניינים מושאל, תוכלו להזמינו באופן עצמאי דרך הספרייה באינטרנט, או באמצעות פניה לספרניות.
 • כשיוחזר הספר הוא ישמר עבורכם למשך שבוע בלבד אצל הספרניות.
 • הספרייה אינה מודיעה על הגעת ספר מוזמן. על המזמין לעקוב אחר מצב הזמנותיו.
• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: