IMG_9257

תקנון הספרייה

1.1. נא לשמור על השקט!
1.2. אין להכניס תיקים לספרייה. לרשותכם ארונות לאחסון התיקים בכניסה לספרייה (מפתח לארון ניתן לקבל אצל הספרניות תמורת הפקדת תעודה מזהה).
1.3. חל איסור להכניס ילדים לספרייה.
1.4. יש לשמור על הסדר והניקיון.
1.5 מזון ומשקה אסורים בספרייה.
1.6. אין להשתמש בטלפונים ניידים בשטח הספרייה, עם הכניסה לספרייה יש להעבירו למצב שקט.
1.7 העישון אסור.
1.8 אין להוציא פריטים מן הספרייה ללא רישום אצל הספרניות.
1.9. הקורא אחראי לשלמותו ולניקיונו של החומר המושאל לו. במקרה של אבידה או נזק יחויב הקורא ברכישת הספר או בתשלום.
1.10. בגמר השימוש בספרייה יש להחזיר את הספרים לעגלות האיסוף (אין להחזירם למדף). 
1.11. הספרנים רשאים להוציא מן הספרייה סטודנט שאינו נוהג על-פי הכללים.

2.1. הזכאים לשאול ספרים
* תלמידי המכללה, מוריה ועובדיה.
* קוראים שאינם עונים על הקריטריונים הנ”ל יוכלו לקבל את שירותי הספרייה בתשלום.
2.2. תעודת קורא
* לשם פתיחת כרטיס קורא בספרייה יש להצטייד באישור לימודים או כרטיס סטודנט (למעט סטודנטים בלימודי המשך), ולחתום על תקנון הספרייה
* קורא המעוניין לשאול ספרים על שם קורא אחר יוכל לעשות זאת רק עם הצגת תעודה מזהה של הקורא על שמו הוא שואל.
2.3. פריטים הניתנים להשאלה
* ניתן לשאול את רוב הפריטים בספרייה.
* ספרי יעץ, כתבי עת וחומר אור-קולי אינם ניתנים להשאלה.
2.4. מספר הספרים הניתנים להשאלה
* תלמידי המכללה ועובדיה – זכאים לשאול עד 5 ספרים בו-זמנית.
* מרצים – זכאים לשאול עד 20 ספרים בו-זמנית.
* קוראים אחרים – זכאים לשאול עד 3 ספרים בו-זמנית.
2.5. זמן השאלת הספרים
* למרצים ולעובדים – עד סוף יוני כל שנה.
* לתלמידים ולקוראים אחרים – הספרים ניתנים להשאלה לפרקי זמן שונים בהתאם לסוג הפריט.
* כתבי-עת, ספרי יעץ, ספרים שמורים וחומר אור קולי לא ניתנים להשאלה.
* ספרים שמורים מושאלים ללילה או לסוף שבוע ויש להשיבם עד 10:00 בבוקר.
2.6. הארכת זמן השאלת הספר
* בתום תקופת ההשאלה ניתן לבקש הארכה לתקופה נוספת.
* הארכה ניתן לבצע באופן עצמאי על-ידי כניסה לקטלוג הספרייה באינטרנט, על-ידי פנייה לדלפק הספרניות, או פנייה טלפונית.
* מועד ההחזרה הרשום במחשב הוא המחייב!!
* לא תתבצענה הארכות של ספרים, שזמן החזרתם עבר, או שהוזמנו על-ידי קורא אחר.
   לכן, המגיעים להאריך אצל הספרניות מתבקשים להגיע עם הספרים.
* בקשות להארכה מתקבלות רק בשעות פעילות הספרייה. לא ניתן להשאיר בקשות להארכה במענה הקולי.
* ספר שלא ניתן להאריך את זמן השאלתו ולא יוחזר בזמן, יחויב בקנס.
* קורא החייב קנסות או ספרים לא יוכל להאריך זמן השאלת ספרים אחרים שברשותו עד להסדרת החוב.
2.7. קנסות
* על המאחרים בהחזרת ספרים יוטלו קנסות עבור כל ספר ועבור כל יום איחור (כולל ימים שהספרייה סגורה).
* גובה הקנס משתנה בהתאם לסוג הספר (קורא המאחר בהחזרת ספר מוזמן או שמור יחויב בקנס גבוה יותר).
* קוראים החייבים ספרים ו/או קנסות לא יוכלו לקבל שרותי השאלה, שירותי משרד, כרטיס נבחן ותעודת סיום תואר עד להסדרת חובם.
2.8. הזמנת ספרים
* הזמנה ניתן לבצע רק על ספרים שנמצאים בהשאלה (ולא על כאלה שעל המדף).
* אם הספר בו הנכם מעוניינים מושאל, תוכלו להזמינו באופן עצמאי על-ידי כניסה לקטלוג הספרייה באינטרנט, או באמצעות פניה לספרנית.
* כשיוחזר הספר הוא ישמר עבורכם למשך שבוע בלבד אצל הספרניות.
* הספרייה אינה מודיעה על הגעת ספר מוזמן. על המזמין לעקוב אחר מצב הזמנותיו.

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: