חומר למבחני בקיאות בהלכה

קיצור שולחן ערוך “מקור חיים”, הרב ח”ד הלוי (מנוקד)

יחידה א’

סדר היום וברכות

פרקים א’-ה’, ט”ז-י”ח, כ”ז-ל”ב, ל”ז-נ”ג.

יחידה ב’

שבת ופסח

פרקים נ”ו-ס”ה, ע”ג-פ”א, פ”ג-פ”ט.

יחידה ג’

חג ומועד

פרקים צ’-קי”ד (פרט לפרק צ”ט).

יחידה ד’

חינוך, צדקה, אבלות, ממונות

פרקים קט”ו – קי”ז, קכ”ד, קכ”ה-קל”ט, קמ”א-קמ”ד, קמ”ו, קמ”ט-קנ”ב.

בהצלחה!

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: