המלגה נפתחת אחרי החגים.
פרטים יפורסמו בקבוצות הוואטסאפ של הסטודנטים.