מלגת מט"ע (5200 ש"ח + 2600 ש"ח למשרתי המילואים) להוראת חשבון בבתי ספר יסודיים (104 שעות שנתיות).לפרטים אצל דיקנית הסטודנטים.