הסתרת תמונות

כללי רישום ביבליוגרפי - ספרים

מידע מפורט על כללי הציטוט באתר של APA בקישור זה

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנה). שם הספר. הוצאה לאור.

‏לנברג,‏ ‏פ'‏ ‏(2015).‏ ‏הנופלים‏ ‏בין‏ ‏הכיסאות:‏ ‏דרכים‏ ‏חיוביות‏ ‏להתמודדות‏ ‏עם‏ ‏משמעת‏ ‏ובעיות‏ ‏התנהגות‏ ‏בכיתה.‏ ‏אח‏.

אזכור בגוף העבודה: (לנברג, 2015)

 • עד 20 מחברים יש להזכיר את כולם. 
 • בין המחברים השונים יפריד פסיק. לפני השם האחרון יש להשתמש בו' החיבור (ללא פסיק לפניה). באנגלית יש להשתמש בסימן &  ולפניו פסיק (ולא במילה and).

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי ושם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנה). שם הספר. הוצאה לאור.

טוב‏ ‏לי,‏ ‏א'‏ ‏ופריש,‏ ‏י'‏ ‏(2014).‏ ‏המסע‏ ‏האורייני:‏ ‏תאוריה‏ ‏כבסיס‏ ‏למעשה‏ ‏ההוראה‏ ‏בתחומי‏ ‏קריאה‏ ‏וכתיבה.‏ ‏שאנן‏ ‏-‏ ‏המכללה‏ ‏האקדמית‏ ‏הדתית‏ ‏לחינוך.

בלום‑קולקה,‏ ‏ש',‏ ‏גרבר,‏ ‏ר',‏ ‏מרום,‏ ‏י'‏ ‏ואהרוני,‏ ‏ב'‏ ‏(2003).‏ ‏חינוך‏ ‏לשוני:‏ ‏עברית‏ ‏–‏ ‏שפה,‏ ‏ספרות‏ ‏ותרבות:‏ ‏תכנית‏ ‏לימודים‏ ‏לבית‏ ‏הספר‏ ‏היסודי‏ ‏הממלכתי‏ ‏והממלכתי-דתי.‏ ‏משרד‏ ‏החינוך,‏ ‏התרבות‏ ‏והספורט.

אזכור בגוף העבודה:

מקור אשר נכתב על-ידי שלושה מחברים ומעלה יש לאזכר בכל הפניה רק את שם המחבר הראשון ולאחריו "ואחרים" בעברית או " .et al" באנגלית ושנת הפרסום.

עד שני מחברים: (טוב לי ופריש, 2014)

מעל שני מחברים: (בלום-קולקה ואחרים, 2003)

 • אם יש מחבר ספציפי לפרסום יש לציינו ולהתייחס למשרד/ארגון כאל מוציא לאור.

רבינוביץ,‏ ‏מ'‏ ‏(2012).‏ ‏ילדים‏ ‏נטושים‏ ‏בישראל. הכנסת,‏ ‏מרכז‏ ‏מחקר‏ ‏ומידע. ‏‎https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03071.pdf

 • במידה ואין מחבר ספציפי, יש להתייחס למשרד הממשלתי כאל מחבר.
 • כאשר המחבר והמו"ל זהים, יש להשמיט את המו"ל.

אגודת ניצן לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה והפרעת קשב. (ח"ת). חוברת הכנה לאבחון: בית הספר היסודי. http://www.agudatnitzan.org.il/cgi-webaxy/item?629

 • אם מדובר באגף בתוך המשרד יש להתייחס לאגף הספציפי כמחבר ואל המשרד אליו שייך כמו"ל.

אגף לקויות למידה והפרעות קשב. (ח"ת). מלקויות ללמידה: התכנית המערכתית לאיתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב.  משרד החינוך, מינהל פדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי.  https://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/hoveret_hadasha_melakuyot_llemida2018.pdf

הספר במלואו:

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (עורך). (שנה). שם הספר. הוצאה לאור.

ודמני,‏ ‏ר'‏ ‏(עורכת).‏ ‏(2017).‏ פדגוגיה‏ ‏דיגיטלית‏ ‏הלכה‏ ‏למעשה.‏ מכון‏ ‏מופ"ת;‏ ‏מכללת‏ ‏סמינר‏ ‏הקיבוצים.

אזכור בגוף העבודה: (ודמני, 2017)

מאמר מתוך הספר: 

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של מחבר המאמר (שנה). שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שם פרטי שם משפחה של עורך הספר (עורך), שם הספר (עמ' XX-XX), הוצאה לאור.

זייפרט,‏ ‏ת'‏ ‏(2018).‏ ‏יישומים‏ ‏פדגוגיים‏ ‏של‏ ‏כלים‏ ‏טכנולוגיים‏ ‏בהוראה.‏ ‏בתוך‏ ‏ר'‏ ‏ודמני‏ ‏(עורכת),‏ ‏פדגוגיה‏ ‏דיגיטלית:‏ ‏הזדמנויות‏ ‏ללמידה‏ ‏אחרת‏ ‏(עמ'‏ ‏115‑135).‏ ‏מכון‏ ‏מופ"ת;‏ ‏מכללת‏ ‏סמינר‏ ‏הקיבוצים.

אזכור בגוף העבודה: (זייפרט, 2018)

 • מידע על כרך או מהדורה (מהשנייה ואילך) יופיע בסוגריים לאחר שם הספר (ללא הדגשה).
 • מידע על מספר רכיבים יבוא בתוך הסוגריים מופרד בפסיק.

ארבל,‏ ‏ב'‏ ‏(1990).‏ ‏אסטרטגיות‏ ‏לפתרון‏ ‏בעיות‏ ‏מתמטיות‏ ‏(כרך‏ ‏א).‏ ‏האוניברסיטה‏ ‏הפתוחה.

‏יחזקאלי,‏ ‏י'‏ ‏(2009).‏ ‏תיאטרון‏ ‏בובות‏ ‏(מהדורה‏ ‏שנייה).‏ ‏מודן‏.

ברגר,‏ ‏ש'‏ ‏(2000).‏ ‏תורת‏ ‏הקבוצות‏ ‏(מהדורה‏ ‏מעודכנת,‏ ‏כרך‏ ‏א).‏ ‏האוניברסיטה‏ ‏הפתוחה‏.

שם משפחה של מחבר הכרך, אות ראשונה של שם פרטי (שנה). שם הפרק. בתוך אות ראשונה של שם פרטי שם משפחה (עורך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך (עמ'). הוצאה לאור.

נדלר,‏ ‏א'‏ ‏(1996).‏ ‏שיטות‏ ‏החקירה‏ ‏של‏ ‏הפסיכולוגיה‏ ‏החברתית.‏ ‏בתוך‏ ‏ע'‏ ‏אראל‑גפני‏ ‏(עורכת),‏ ‏פסיכולוגיה‏ ‏חברתית:‏ ‏כרך‏ ‏א‏ ‏יחידה‏ ‏1.‏ ‏מבוא‏ ‏(עמ'‏ ‏36‑47).‏ ‏האוניברסיטה‏ ‏הפתוחה‏.

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנה). שם הספר (אות ראשונה של שם פרטי שם משפחה, מתרגם). הוצאה לאור. (המקור פורסם בXXXXׂ)

פרקינס,‏ ‏ד'‏ ‏(2011).‏ ‏למידה‏ ‏כמשחק:‏ ‏כיצד‏ ‏שבעה‏ ‏עקרונות‏ ‏של‏ ‏הוראה‏ ‏יכולים‏ ‏לשנות‏ ‏את‏ ‏החינוך‏ ‏(א'‏ ‏צוקרמן,‏ ‏מתרגם).‏ ספרית‏ ‏פועלים. (המקור פורסם ב2009)

אזכור בגוף העבודה: (פרקינס, 2011/2009)

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

 • חינוך מיוחד
 • מקרא
 • תורה שבעל פה
 • חינוך מתמטי
 • היסטוריה
 • אנגלית

מסלולים

 • הכשרה מורות לגיל הרך
 • הכשרת מורים לבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')
 • הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')
 • הכשרת מורים לחינוך מיוחד

מסלולים

 • המרכז ללימודים מתקדמים, פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה
 • השלמת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)
 • הרחבת הסמכה לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • הרחבת הסמכה לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר
 • תעודת הוראה לאקדמאים דתיים
 • פיתוח מקצועי
 • לימודי תעודה
 • אבני ראשה - תוכנית להכשרת מנהלים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

 • רג"ב (ראש גדול בהוראה) - מסלול מצוינות
 • הכשרת יוצאי אתיופיה
 • מסלול להכשרת חרדים
 • מסלול להכשרת גברים
 • מסלול בנות צאנז - בית חנה
 • מסלול בנות חב"ד - בית רבקה
 • "תואר בטוהר" - מסלול השלמת .B.Ed לבוגרות
 • סמינר או מכללה חרדית
 • אמיצי רוח - מסלול מואץ לתואר ראשון ושני למצטינות
 • כפני רוח – לימוד אקדמי בשילוב אולפנא ושירות לאומי
 • מדרשת שאנן - לימודי תואר בשילוב בית מדרש בין-תחומי
 • בית מדרש נשים אלי-ה - נשים לומדות ויוצרות
 • בית מדרש אשכולות - שילוב ייחודי תלמוד, הלכה ומחשבה
 • עורי צפון – לימודי מדרשה בשילוב לימודים אקדמיים
 • התמחות בהוראה (סטאז')
 • סדנאות התמחות (סטאז') ל"סדירות"
 • סדנאות ההתמחות (סטאז') "לבנים תורניים"
 • קורסים לגננות ולמורים "חדשים"
 • קורסי "חונכים ומלווים"

צרו איתנו קשר

 • טלפון: 04-8780000
 • פקס: 04-8714445
 • כתובת: רח' הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה
 • ימים א'-ה': 19:00-08:30 | יום ו': 13:00-09:00
שינוי גודל גופנים