כללי רישום ביבליוגרפי - ספרים

מידע מפורט על כללי הציטוט באתר של APA בקישור זה

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנה). שם הספר. הוצאה לאור.

‏לנברג,‏ ‏פ’‏ ‏(2015).‏ ‏הנופלים‏ ‏בין‏ ‏הכיסאות:‏ ‏דרכים‏ ‏חיוביות‏ ‏להתמודדות‏ ‏עם‏ ‏משמעת‏ ‏ובעיות‏ ‏התנהגות‏ ‏בכיתה.‏ ‏אח‏.

אזכור בגוף העבודה: (לנברג, 2015)

  • עד 20 מחברים יש להזכיר את כולם. 
  • בין המחברים השונים יפריד פסיק. לפני השם האחרון יש להשתמש בו’ החיבור (ללא פסיק לפניה). באנגלית יש להשתמש בסימן &  ולפניו פסיק (ולא במילה and).

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי ושם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנה). שם הספר. הוצאה לאור.

טוב‏ ‏לי,‏ ‏א’‏ ‏ופריש,‏ ‏י’‏ ‏(2014).‏ ‏המסע‏ ‏האורייני:‏ ‏תאוריה‏ ‏כבסיס‏ ‏למעשה‏ ‏ההוראה‏ ‏בתחומי‏ ‏קריאה‏ ‏וכתיבה.‏ ‏שאנן‏ ‏-‏ ‏המכללה‏ ‏האקדמית‏ ‏הדתית‏ ‏לחינוך.

בלום‑קולקה,‏ ‏ש’,‏ ‏גרבר,‏ ‏ר’,‏ ‏מרום,‏ ‏י’‏ ‏ואהרוני,‏ ‏ב’‏ ‏(2003).‏ ‏חינוך‏ ‏לשוני:‏ ‏עברית‏ ‏–‏ ‏שפה,‏ ‏ספרות‏ ‏ותרבות:‏ ‏תכנית‏ ‏לימודים‏ ‏לבית‏ ‏הספר‏ ‏היסודי‏ ‏הממלכתי‏ ‏והממלכתי-דתי.‏ ‏משרד‏ ‏החינוך,‏ ‏התרבות‏ ‏והספורט.

אזכור בגוף העבודה:

מקור אשר נכתב על-ידי שלושה מחברים ומעלה יש לאזכר בכל הפניה רק את שם המחבר הראשון ולאחריו “ואחרים” בעברית או ” .et al” באנגלית ושנת הפרסום.

עד שני מחברים: (טוב לי ופריש, 2014)

מעל שני מחברים: (בלום-קולקה ואחרים, 2003)

  • אם יש מחבר ספציפי לפרסום יש לציינו ולהתייחס למשרד/ארגון כאל מוציא לאור.

רבינוביץ,‏ ‏מ’‏ ‏(2012).‏ ‏ילדים‏ ‏נטושים‏ ‏בישראל. הכנסת,‏ ‏מרכז‏ ‏מחקר‏ ‏ומידע. ‏‎https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03071.pdf

  • במידה ואין מחבר ספציפי, יש להתייחס למשרד הממשלתי כאל מחבר.
  • כאשר המחבר והמו”ל זהים, יש להשמיט את המו”ל.

אגודת ניצן לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה והפרעת קשב. (ח”ת). חוברת הכנה לאבחון: בית הספר היסודי. http://www.agudatnitzan.org.il/cgi-webaxy/item?629

  • אם מדובר באגף בתוך המשרד יש להתייחס לאגף הספציפי כמחבר ואל המשרד אליו שייך כמו”ל.

אגף לקויות למידה והפרעות קשב. (ח”ת). מלקויות ללמידה: התכנית המערכתית לאיתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב.  משרד החינוך, מינהל פדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי.  https://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/hoveret_hadasha_melakuyot_llemida2018.pdf

הספר במלואו:

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (עורך). (שנה). שם הספר. הוצאה לאור.

ודמני,‏ ‏ר’‏ ‏(עורכת).‏ ‏(2017).‏ פדגוגיה‏ ‏דיגיטלית‏ ‏הלכה‏ ‏למעשה.‏ מכון‏ ‏מופ”ת;‏ ‏מכללת‏ ‏סמינר‏ ‏הקיבוצים.

אזכור בגוף העבודה: (ודמני, 2017)

מאמר מתוך הספר: 

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של מחבר המאמר (שנה). שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שם פרטי שם משפחה של עורך הספר (עורך), שם הספר (עמ’ XX-XX), הוצאה לאור.

זייפרט,‏ ‏ת’‏ ‏(2018).‏ ‏יישומים‏ ‏פדגוגיים‏ ‏של‏ ‏כלים‏ ‏טכנולוגיים‏ ‏בהוראה.‏ ‏בתוך‏ ‏ר’‏ ‏ודמני‏ ‏(עורכת),‏ ‏פדגוגיה‏ ‏דיגיטלית:‏ ‏הזדמנויות‏ ‏ללמידה‏ ‏אחרת‏ ‏(עמ’‏ ‏115‑135).‏ ‏מכון‏ ‏מופ”ת;‏ ‏מכללת‏ ‏סמינר‏ ‏הקיבוצים.

אזכור בגוף העבודה: (זייפרט, 2018)

  • מידע על כרך או מהדורה (מהשנייה ואילך) יופיע בסוגריים לאחר שם הספר (ללא הדגשה).
  • מידע על מספר רכיבים יבוא בתוך הסוגריים מופרד בפסיק.

ארבל,‏ ‏ב’‏ ‏(1990).‏ ‏אסטרטגיות‏ ‏לפתרון‏ ‏בעיות‏ ‏מתמטיות‏ ‏(כרך‏ ‏א).‏ ‏האוניברסיטה‏ ‏הפתוחה.

‏יחזקאלי,‏ ‏י’‏ ‏(2009).‏ ‏תיאטרון‏ ‏בובות‏ ‏(מהדורה‏ ‏שנייה).‏ ‏מודן‏.

ברגר,‏ ‏ש’‏ ‏(2000).‏ ‏תורת‏ ‏הקבוצות‏ ‏(מהדורה‏ ‏מעודכנת,‏ ‏כרך‏ ‏א).‏ ‏האוניברסיטה‏ ‏הפתוחה‏.

שם משפחה של מחבר הכרך, אות ראשונה של שם פרטי (שנה). שם הפרק. בתוך אות ראשונה של שם פרטי שם משפחה (עורך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך (עמ’). הוצאה לאור.

נדלר,‏ ‏א’‏ ‏(1996).‏ ‏שיטות‏ ‏החקירה‏ ‏של‏ ‏הפסיכולוגיה‏ ‏החברתית.‏ ‏בתוך‏ ‏ע’‏ ‏אראל‑גפני‏ ‏(עורכת),‏ ‏פסיכולוגיה‏ ‏חברתית:‏ ‏כרך‏ ‏א‏ ‏יחידה‏ ‏1.‏ ‏מבוא‏ ‏(עמ’‏ ‏36‑47).‏ ‏האוניברסיטה‏ ‏הפתוחה‏.

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנה). שם הספר (אות ראשונה של שם פרטי שם משפחה, מתרגם). הוצאה לאור. (המקור פורסם בXXXXׂ)

פרקינס,‏ ‏ד’‏ ‏(2011).‏ ‏למידה‏ ‏כמשחק:‏ ‏כיצד‏ ‏שבעה‏ ‏עקרונות‏ ‏של‏ ‏הוראה‏ ‏יכולים‏ ‏לשנות‏ ‏את‏ ‏החינוך‏ ‏(א’‏ ‏צוקרמן,‏ ‏מתרגם).‏ ספרית‏ ‏פועלים. (המקור פורסם ב2009)

אזכור בגוף העבודה: (פרקינס, 2011/2009)

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: