שומע חופשי – מרחיבים את האופק

התוכנית “שומעים חופשיים” מאפשרת לקהל הרחב להרחיב את האופק ולרכוש העשרה עצמית וידע ממגוון קורסים באקדמית שאנן.
לפניכם רשימת הקורסים בחוגים השונים שפתוחים לשומעים חופשיים. 
הנרשמים יקבלו כרטיס “שומע חופשי” המאפשר כניסה לאקדמית שאנן, כניסה למערכת המודל, השאלת ספרים וגישה למאגרי המידע, וכן שימוש בקפיטריה במחירי סטודנט.

מספר המקומות בקורסים מוגבל.

לפרטים ולהרשמה:
יש לפנות לגב’ הניה ארנון, בימים ראשון עד חמישי משעה 9:00 עד 16:00
במייל: arnonh@shaanan.org | בטלפון: 04-8780013
באקדמית שאנן, רח’ הים התיכון 7 קריית שמואל, חיפה – הבניין הראשי, קומה 1 (קומת המזכירות)

למילוי טופס הרשמה מקוון לחצו כאן

קורסים לנשים

קורסים לגברים

קורסים לגברים ונשים

הקורס פורס מגוון רחב של אמצעים ספרותיים הנדרשים להבנת הסיפור המקראי. האמצעים יילמדו במהלך לימוד סדיר מספר בראשית פרקים ל”ז-מ”א. כל אחד מהאמצעים יבואר בעזרת דוגמאות מסיפורים מקראיים נוספים.

מרצה הרב יהודה טרופר | יום א’ | שעות 15:35-17:00

הקורס יסקור סוגיות נבחרות בהיסטוריה של ימי הביניים במזרח ובמערב: התפרקות האימפריה הרומית בשלהי העת העתיקה; הופעת האסלאם, הפלישות הברבריות ועיצובה הגאו-פוליטי של אירופה בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים; התפרקות האימפריה הקרולינגית; הממלכות הפיאודליות; משברי ימי הביניים המאוחרים; המתח בין העולם המוסלמי לעולם הנוצרי; הפלישה המונגולית; הופעת התורכים במזרח והתהוות הבסיס לאימפריה העת’מאנית.

מרצה ד”ר חגי מזוז | יום א’ | שעות 17:00-15:35

בקורס ניחשף לרצף ההתפתחותי בתחום השפה הכתובה מהגן לכיתה ב’, ומתוך התמקדות בקשיים נפוצים העלולים להיווצר בדרך ונפתח את היכולת להשתמש בכלים יישומיים לעבודה עם ילדי הגן באוריינות, וקידומם לקראת המעבר לכיתה א’.

מרצה ד”ר עדי אלימלך | יום ב’ | שעות 10:00-08:30

תלמידים חווים את תהליך הלמידה כהתרחשות חברתית-רגשית: הלמידה מתאפשרת או מאותגרת במערכות יחסים עם המורים והתלמידים האחרים. לפיכך החינוך הבית ספרי הוא לעולם חברתי, רגשי, אתי, אזרחי ואינטלקטואלי באופיו. עובדי הוראה זקוקים להבנה בתהליכים החברתיים-רגשיים ובהבדלים בין-אישיים בתהליכים אלו, כדי להבין כיצד לקדם מטרות אינטלקטואליות ואזרחיות.
הקורס מציע כלים לקידום מטרות חברתיות-רגשיות מתוך ההבנה המתגבשת במערכות חינוך בכל העולם, וגם בישראל, שהתפתחות חברתית-רגשית בין-אישיים היא בתחום אחריותו של החינוך הבית ספרי.

מרצה ד”ר מירב חמי | יום ב’ | שעות 10:00-08:30

הפרשנים ראב”ע ורשב”ם כתבו פירוש מלא בעברית לחמישה חומשי תורה במהלך המאה השתים עשרה, ותרמו תרומה חשובה ללימוד הבנת פשט הכתוב ולהעמקתו. הקורס יעסוק בתולדותיהם, בדרכי פרשנותם, ביחסם לפירוש רש”י ובתרומתם לפרשנות היהודית בימי הביניים, תוך עמידה על השווה והשונה ביניהם.

מרצה ד”ר ברוריה ארן | יום ב’ | שעות 15:25-14:00

בקורס נתוודע לחשיבותם של מועדי ישראל כחלק מהדופק הפועם של העם היהודי. נעמוד על מאפייניהם הייחודיים ועל המסרים המשמעותיים הטמונים בחובם והמעצבים את זהותנו כעם סגולה.
כמו כן נרכוש כלים ללימוד המקורות לעומק וגם ניחשף לאמצעים מגוונים להנחלה של מורשת החגים בקרב התלמידים.

מרצה ד”ר רחלי שולשטיין | יום ד’ | שעות 13:30-12:00

קורס זה עוסק בתהליכי ההתפתחות של המושגים המתמטיים בבית הספר היסודי וסוגי הקשיים שהתלמידים מגלים. הקורס מתבסס על מחקרים המדגישים את הרצף ההתפתחותי של מושגים אלה. דגש רב מושם בתהליכי החשיבה של הלומד והדרכים לחשוף אותם. במהלך הקורס נלמד להעביר ראיונות דיאגנוסטיים ולנתח אותם בהקשר של המושגים המתמטיים.

מרצה ד”ר סטלה גידלביץ | יום א’ | שעות 11:45-10:15

הקורס יעסוק בתמורות הפוליטיות, החברתיות, הכלכליות והתרבותיות שפקדו את העולם במהלך המאה ה-18 וה-19. יושם דגש בתמורות מרכזיות: השאיפה לכוח, השאיפה לקרקע, השאיפה להון, השאיפה לחופש והגדרה עצמית. לימוד מושגי יסוד של ההיסטוריה המודרנית העולמית: קולוניאליזם, אימפריאליזם, קפיטליזם, ליברליזם, שוויון זכויות ועוד והבנת גילוייהם כמו בהיסטוריה של העת החדשה.

מרצה הרב ד”ר בועז כהן | יום א’ | שעות 11:45-10:15

הקורס יעסוק בתמורות הפוליטיות, החברתיות, הכלכליות והתרבותיות שפקדו את היהודים בעולם במהלך המאה ה 20- : מלחמת העולם הראשונה, המהפכה הרוסית, הצהרת בלפור והחלת המנדט הבריטי בארץ ישראל, מלחמת העולם השנייה והשואה – חיסול המרכז היהודי באירופה, עליית המרכז היהודי בארה”ב, הקמת מדינת ישראל, מלחמת העצמאות, העלייה הגדולה, בניית מדינת ישראל הצעירה ומלחמותיה הראשונות.

מרצה הרב ד”ר בועז כהן | יום א’ | שעות 13:30-12:00

הקורס יעסוק בחברה היהודית בימי הביניים ועל יחסיה עם הסביבה הנוכרית. נפתח בקהילות היהודים במזרח ערב הופעת האסלאם, נעבור למרכזים בארצות והנצרות ונסיים בגירוש ספרד. כמו כן נעמוד על מאפייניהן של הקהילות היהודיות המרכזיות בארצות האסלאם והנצרות ונבחן את מעמדן החוקי בפני השלטונות ונדון בארגון הקהילה ובחיי המשפחה.

מרצה ד”ר חגי מזוז | יום א’ | שעות 15:25-14:00

לאומיות באירופה במאה ה19 וראשית המאה ה20.
בקורס נעקוב אחרי הביטויים הפוליטיים והתרבותיים של רעיונות הלאומיות. נבקש להבין כיצד רעיונות נאורים הפכו לאידאולוגיה פוליטית במפנה הגדול ביותר שידעה אירופה בעת החדשה. נקרא את הטקסטים הפוליטיים המכוננים שנוצרו בארה”ב ובצרפת, נפענח את ספרות הילדים מגרמניה ואיטליה, ונתבונן באירופה לובשת ופושטת צורות רבות, עד למשבר המודרנה של מלחמת העולם הראשונה.

מרצה ד”ר עדה גבל | יום א’ | שעות 15:25-14:00

הקורס יעסוק בהרחבה במקורות הספרותיים למיניהם שהגיעו לידינו על מבנהו הפיזי של בית המקדש, במתודולוגיה של ההשוואה בין מקורות מספרות חז”ל ולמקורות חיצוניים ובראשם כתביו של יוספוס, ובניסיון להבין את נקודות המחלוקת בין המקורות השונים באמצעות יצירת מודלים של חלקים מבית המקדש. בכך יעמיקו הלומדים את הבנתם הן במקורות הספרותיים המתארים את בית המקדש ואת עולמו והן בהיבטים של פעילותו היום-יומית של בית המקדש כמרכז של חיים יהודיים, עד לחורבנו.

מרצה הרב ד”ר ירון זילברשטיין | יום א’ | שעות 17:00-15:3

הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם אסכולת פרשנות הפשט בימי הביניים, מציג את העקרונות המתודולוגיים העולים מפירושי ראב”ע ורשב”ם, מדגים עיון משווה בין פירושיהם בפרשנויות לסוגיות שונות במקרא ובוחן את הזיקות שבין הפירושים האלה.

מרצה הרב ד”ר יובל ואדעי | יום א’ | שעות 17:00-15:35

התרבות היהודית והתרבות ההלניסטית עמדו במגע החל מכיבושי אלכסנדר ועד ימינו. שלא כתרבויות האליליות שסבבו את עם ישראל בתקופה המקראית, התרבות היוונית הייתה אתגר מסוגו. עד מהרה גילו היהודים כי היוונות אינה רק עבודת אלילים, אלא יש בה היבטים רבים ומגוונים המאתגרים את היהדות והיהודים. בקורס זה נעמוד על דפוסים למיניהם, החל בעימות חזיתי כלה בהשלמה ומיזוג מלאים כמעט. דפוסים אלו ממשיכים להופיע ולהשפיע עלינו עד ימינו.

מרצה הרב ד”ר מאיר בן שחר | יום א’ | שעות 10:00-08:30

הקורס יסקור סוגיות נבחרות בהיסטוריה של ימי הביניים במזרח ובמערב: התפרקות האימפריה הרומית בשלהי העת העתיקה; הופעת האסלאם, הפלישות הברבריות ועיצובה הגאו-פוליטי של אירופה בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים; התפרקות האימפריה הקרולינגית; הממלכות הפיאודליות; משברי ימי הביניים המאוחרים; המתח בין העולם המוסלמי לעולם הנוצרי; הפלישה המונגולית; הופעת התורכים במזרח והתהוות הבסיס לאימפריה העות’מאנית.

מרצה ד”ר חגי מזוז | יום א’ | שעות 10:00-08:30

העשור השלישי במדינת ישראל – הקורס יעסוק בעשור שבין מלחמת ששת הימים למהפך הפוליטי.
נעסוק בהיבטים צבאיים, חברתיים, תרבותיים ופוליטיים וננסה להבין את העשור הסבוך והפתלתל ביותר שעבר על מדינת ישראל. העשור שבו הגבולות הורחבו, האליטות הוחלפו, התרבות הפוליטית נוצרה וועדת חקירה אחת ששינתה את הזיכרון ההיסטורי שלנו לנצח.

מרצה ד”ר עדה גבל | יום א’ | שעות 11:45-10:15

בשנים 1700-1500 הפכה יבשת אירופה לאזור הדומיננטי והמשפיע ביותר בעולם מבחינה תרבותית, כלכלית וצבאית. במהלך הקורס נתחקה אחר התהליכים המרכזיים שגרמו לכך ונעמוד על הקשר שלהם למציאות ימינו. בין השאר נבחן את הרנסנס, עלייתה של המדינה הריכוזית המודרנית, התפתחויות כלכליות, מהפכות טכנולוגיות ומדעיות, “גילוי” ארצות והרפורמציה הדתית. ההבנה וההפנמה של התכנים שיילמדו
בקורס תגיע לשיאה עם משפט היסטורי שיתקיים בסופו של הקורס וינהלו אותו הסטודנטים.

מרצה הרב ד”ר אליעזר שריאל | יום א’ | שעות 11:45-10:15

בקורס ניחשף לתאוריות ולמודלים המרכזיים העומדים בבסיס הגישה הקהילתית. נכיר מגוון סוגים ומאפיינים של קהילות, ההבדלים הקיימים בין קהילות שונות והשפעת היבטים היסטוריים על התפתחותן. נתוודע לתהליכים ההיסטוריים שהשפיעו על מאפייני הקהילה לצד התמודדות עם סוגיות הנוגעות לתפקידה של הקהילה בחברה בת זמננו. נכיר את המושג “מנהיגות קהילתית” ותרומתה לחברה.

מרצה ד”ר דן מירז | ימי א’ | שעות 11:45-10:15

עריכת התלמוד הבבלי, התלמוד הבבלי כיום, האמוראים – פירוש המונח ‘אמורא’: מידע על האמוראים, פשוטה של משנה ופירושה בגמרא, לימוד כללים ומונחים תלמודיים. התלמוד הירושלמי, הבדלים בין הבבלי לירושלמי: נוסח, כתבי יד ודפוסים. סמכות הבבלי: בבלי או ירושלמי – מה עדיף ללמוד? תקופת הסבוראים.

מרצה הרב ד”ר הראל שפירא | יום א’ | שעות 13:30-12:00

המתמטיקה בנויה כענפי עץ שמגזעו יוצאים ענפים שונים המשתלבים זה בזה, כשלכל ענף יש מרכיבים
ומאפיינים שונים בעלי קשר לענפים האחרים. בקורס יכיר הסטודנט צורות גאומטריות שונות ואת
המאפיינים שלהן. נפתור משימות מתמטיות שבהן מופיעות הצורות השונות תוך שילוב ביניהן. תוצגנה
דרכים לשימוש בתכונות של הצורות השונות ככלי מתמטי לפתרון משימות בתחומי מתמטיקה אחרים.
נפתח פעילות חקר למציאת הכללות לצד שילוב הוכחות בדרכים גאומטריות ובשיטות אנליטיות.

מרצה פרופ’ משה סטופל | יום א’ | שעות 13:30-12:00

טריגונומטריה היא מרכיב חשוב בעולם המתמטיקה שהתפתח מעולם הגאומטריה. הטריגונומטריה עוסקת בקשר בין צלעות לזוויות של משולשים. הקשר נעשה באמצעות פונקציות טריגונומטריות
שנלמד. הסטודנטים יכירו את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות במעגל היחידה, יכירו את הייצוג
הגרפי של הפונקציות הטריגונומטריות וטרנספורמציות שלהן, זהויות והקשר בין הייצוג האלגברי שלהן למחזור הפונקציה. נוסף על כך נכיר את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זווית ונלמד כיצד הפונקציות הטריגונומטריות באות לידי ביטוי גם במשולשים שאינם ישרי זווית.
לטריגונומטריה יישומים מעשיים בעולם המדע כגון פיזיקה, אסטרונומיה ותחומים רבים אחרים ומכאן
נובעת נחיצות הקניית הידע הטריגונומטרי והמיומנויות הדרושות לתלמיד המתבגר בחטיבה העליונה.

מרצה ד”ר דוד מדיג’ינסקי | יום א’ | שעות 10:00-08:30

הקורס עוסק בהתפתחות המדע והמתמטיקה מהתקופה הקדומה בהיסטוריה ועד ימינו אנו. בקורס יוצגו ממצאים ארכאולוגים למיניהם שבאמצעותם אפשר לעמוד על הידע המתמטי בעולם העתיק, נתוודע אל בעיות שונות שעסקו בהן בתקופות קדומות ונראה באיזה דרכים פתרו אותן, נעקוב אחר התפתחות המתמטיקה במרוצת השנים מתוך התמקדות בגדולי המתמטיקאים שהשפיעו על התפתחותה של המתמטיקה. כמו כן נדון בדרך שאפשר לשלב את הפרקים מתולדות המתמטיקה בתוכני הלימוד של בית הספר העל-יסודי.

מרצה ד”ר קרני שיר | יום א’ | שעות 15:25-14:00

המשפחה היא אחד מסוכני החברות החשובים ביותר. לידת ילד עם מוגבלות מביאה בעקבותיה הפרה משמעותית של האיזון במערכת המשפחתית. הבנת המשפחה והמערך המשפחתי בכלל ומשפחתו של ילד עם מוגבלות בפרט עשויה לסייע לצוות החינוכי במסגרות הרגילות והמיוחדות להבין את עולמם של ההורים והמשפחה. מתוך כך יוכלו לסייע להם ולקבל מהם סיוע כדי לתת מענה מיטבי לצרכיו
של הילד. בקורס נכיר מספר תאוריות להבנת משפחה, ננתח את תפקידי המשפחה ביחס לילד מתוך התמקדות במאפייניהן הייחודיים של משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ונלמד כיצד ליצור תקשורת מכבדת עם ההורים ולגייס אותם לעבודה משותפת לטובת התלמיד.

מרצה גב’ אושרת און | יום ד’ | שעות 10:00-08:30

מנהג אבותינו בידנובקורס זה הלומדים קובעים את תוכנית הלימודים. כל לומד יבחר אחד ממנהגי ישראל הקרוב לליבו, יחקור את מקורות המנהג, תוכנו, זמנו ומקומו, היקף המנהג וחלותו. הסטודנט יערוך את ממצאי מחקרו במצגת ויציג את החומרים לפני כלל הלומדים. כל מפגש ייפתח בהצגה של אחד הלומדים ולאחריה ישלים המרצה את הדרוש השלמה והעמקה במנהג שבחר הסטודנט להציג. במפגש הראשון ישובצו הלומדים בלו”ז קבוע מראש להצגת המנהג שיבחרו. הקורס ייפתח בשני מפגשי מבוא שיעסקו ברקע כללי של מנהגי ישראל:
מקורם, אופיים, מהותם, הבדלי מנהגים בין העדות השונות ומעמדם ביחס להלכה. החל מהמפגש השלישי יועבר ניהול הקורס ללומדים על פי שיבוץ שייקבע כבר במפגש הראשון. המרצה יסייע לסטודנטים באיתור החומרים, בבניית המצגת ובדרך הרצאת הדברים.

מרצה ד”ר יוסי זיו | יום ג’ | שעות 22:30-20:30 – קורס סינכרוני בזום

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

הסתרת תמונות

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה!

מלא/י את הפרטים וניצור איתך קשר בהקדם: