החוג לאנגלית

The English Department

B.Ed in English teaching for Grades 4-10

Head of Department: Dr. Frances Sokel

Building a New Generation of Professional English Teachers

The B.Ed. program is an academic professional training program for new English teachers for elementary schools and schools in the upper division. English courses and practice teaching comprise one component of the double-major academic degree and/or English teaching certificate.

Faculty members, who bring a wide range of professional and academic experience to both programs, demonstrate sensitivity, professional guidance and support to our students.

The English Program includes academic and practical components required for the double-major B.Ed. degree and/or Certificate for Teaching English for Grades 4-10.

The English study program includes regular and online courses in five areas of study for which students are enrolled in view of personal and college considerations. Required: 34 annual credit hours.

Proficiency6-8 semester courses 
Literature6-8 semester courses
Linguistics6-8 semester courses
Educational Linguistics10-12 semester courses and one yearly seminar course
Methodology3 semester courses

 

Practice Teaching: Students complete four semesters of practical field work of one day a week, entailing structured and supervised teaching. Help and support are provided throughout the experience. Personal requests and college considerations are taken into account in placing students in schools.

English Department Goals:  Students will acquire the mindset, knowledge and skills needed to teach English effectively through a structured college program of studies and guided practice in local schools.

Name  Program Home Telepone  Mobile Phone Email
Head of Department
Dr. Fran Sokel .B.Ed. & M.Ed 04-8780028 054-5868992 fsokel@gmail.com
Ms. Devorah Amar .B.Ed 050-5950707 devorahamar@hotmail.com
Dr. Tamar Aviad .B.Ed. & M.Ed 04-8424760 054-4724849 lytami@hotmail.com
Dr. Idit Avram .B.Ed 054-6617581 iditavram@gmail.com
Dr. James Backer .M.Ed 04-6939338 050-6697982 rjamesbacker@yahoo.com
Ms. Rivka Bar-Hama .B.Ed 04-8712080 052-5447782 bar_hama@gordon.ac.il
Dr. Zehava Bigman 04-8324237 050-7948769 bigman@shaanan.org
Ms. Bracha Deutcher .B.Ed 052-7382181 brachie.d@gmail.com
Dr. Stephanie Glick .B.Ed. & M.Ed 050-5506059 glick.stephanie@gmail.com
Ms. Chani Hadad .B.Ed 08-9790192 054-6266373 chanihadad@gmail.com
Ms. Tzipi Hess .B.Ed 04-8326750 052-6889473 tzipihg@gordon.ac.il
Dr. Susan Joffe .B.Ed 054-7848198 susanjoffe@gmail.com
Dr. Maya Merlob .B.Ed 052-4553554 mayamerlob@gmail.com
Dr. Dina Orenstein .M.Ed dinaorenstein@gmail.com
Dr. Naomi Roffman .B.Ed 04-8256180 054-6709601 roffman_n@012.net.il
Dr. Fran Sokel .B.Ed. & M.Ed 04-9983182 054-5868992 fsokel@gmail.com
Dr. Emmy Leah Zitter .M.Ed 02-9990118 054-7566592 ejzitter@yahoo.com

תנאי קבלה: 

1 . זכאות לתעודת בגרות. 
2 . עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני הבגרות 92 לפחות.
ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל”ה.
מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3. במסלול יסודי ועל-יסודי:
– 5 יחידות לימוד בבחינת הבגרות באנגלית עם ציון 80 לפחות.
– ציון 100 לפחות ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או ציון 200 לפחות במבחן אמי”ר (רמת
מתקדמים א’ לפחות).
4 . מבחן מסיל”ה בהתאם לצורך. 
5 . ראיון אישי.
6 . ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.
7 . מבחן כניסה. 

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008 (בנות)
הרב ד”ר הראל שפירא – 054-4931075 (בנים)

לכל עניין ושאלה:

Head of the English Department

Dr. Frances Sokel

fsokel@gmail.com
054-5868992

 

If you are considering English, please contact the Head of the English Department, Dr. Fran Sokel.  

We will invite you to come for an interview and a written Entrance Exam. Based on the results, we will tell you if you are eligible for the English program.

לרישום:
מאיה איסקוביץ’ – 052-4748616, 04-8780008 (בנות)
הרב ד”ר הראל שפירא – 054-4931075 (בנים)

Dr. Fran Sokel

fsokel@gmail.com
054-5868992

 

שינוי גודל גופנים

הסתרת תמונות