הסתרת תמונות

הכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י')

High School Track: General studies

ראש מסלול: גב' רעות שפירא

אם יש בך תחושת שליחות ורצון להשפיע על מיטב הנוער - דור המחר,
הנך מוזמנת להשתלב במסלול העל-יסודי

במסלול העל-יסודי אנו שואפים להכשיר סטודנטיות הרואות אתגר במפגש החינוכי עם מתבגרים ומתבגרות. מטרת הלימודים במסלול להצמיח ולגדל מורות ומחנכות בעלות זהות אישית-מקצועית מגובשת, המסוגלות להשפיע ולהוביל שינוי במערכת החינוך. 

התוכנית מקנה תעודת B.Ed. להוראה בכיתות ז'-י' בבתי הספר העל-יסודיים.
מסלול הלימודים הנו דו-חוגי – לימודי תנ"ך המשותפים לכל הסטודנטיות במסלול, ובנוסף, לימודים באחת מן ההתמחויות הבאות:
מתמטיקה
אנגלית
היסטוריה
במקביל, לומדות הסטודנטיות לימודי חינוך והתנסות מעשית בבתי-ספר תיכוניים.

הכשרת מחנכים בעלי זהות מקצועית מגובשת וידע פדגוגי המותאם לכיתות התיכון.
בוגרי התכנית יכירו ויבינו את המאפיינים ההתפתחותיים בגיל בית הספר התיכון בתחומים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים, ויפתחו כישורי חינוך והוראה מותאמים לצרכי הלומדים ולשונות ביניהם.

בנוסף, יכירו בוגרי התכנית דרכי הוראה מגוונות, על מנת להוביל תהליכי למידה חדשניים בבתי הספר.

מתווה ארבע-שנתי:
הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים על פי המתווה הבא:
בשנה א' – 3 ימי לימודים במכללה (ובנוסף 3 ימי דידקטיקה מרוכזים)
בשנה ב' – 3 ימי לימודים במכללה ויום התנסות מעשית בבתי הספר
בשנה ג' – יום לימודים במכללה ושלושה ימי התנסות מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"
בשנה ד' – יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז') בבית הספר

* בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינים בהוראה) הלימודים נמשכים שלוש שנים.

* הלימודים מתקיימים  גם במסגרת לימודי הסבת אקדמאים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה.

תוכנית הלימודים בהתאם למפורט בטבלה:

 מתמטיקה     אנגלית        היסטוריה     
התמחות34 ש"ש34 ש"ש26 ש"ש
חינוך15 ש"ש16 ש"ש24 ש"ש
תנ"ך26 ש"ש26 ש"ש26 ש"ש
יסוד5 ש"ש3 ש"ש5 ש"ש
סה"כ80 ש"ש79 ש"ש81 ש"ש
התנסות מעשית     15 ש"ש15 ש"ש15 ש"ש
סה"כ95 ש"ש94 ש"ש96 ש"ש

ההכשרה המעשית כוללת התנסות בבתי ספר תוך הנחיה אישית על ידי מדריכים פדגוגים מטעם המכללה. התנסות המעשית בבתי הספר מתקיימת בשנים ב'-ג', ובמהלכן מתבצעת חשיפה הדרגתית ורצופה של הסטודנטית לעשייה בשדה והתנסות בהוראה.

בשנה ב' – יום התנסות מעשית אחד בבתי הספר
בשנה ג' – 3 ימי התנסות מעשית בבתי הספר במסגרת תוכנית "אקדמיה כיתה"

– ימי עיון וסיורים מסלוליים
ימי עיון בנושא זכרון-השואה והוראתה
התנסות בסימולציות בהוראה במרכז הסימולציות במכללה.

מה נדרש לעשות על מנת להירשם
יש למלא את טופסי ההרשמה ולבצע הליך קבלה.
תיאום הרשמה עם המזכירות האקדמית.
מסלולי נשים:
שרון דרטלר: 04-8780016
לימור לבקוביץ לבאן: 050-4783256
ענבר קרמר: 052-2483869

מסלולי גברים:
עינת פרץ: 04-8780015
הרב ד"ר הראל שפירא: 054-4931075

תנאי קבלה: 

1 . זכאות לתעודת בגרות.
2 . עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן: 
    א. מסלול תעודת בגרות איכותית: קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני                  הבגרות 92 לפחות.
    ב. מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל                      הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. 
        מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525 יתקבלו ללימודים אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.
        מועמדים ללימודים בגילאי 30 + חסרי זכאות לתעודת בגרות יחויבו במכינה לגילאי 30 + ויידרשו להציג ציון פסיכומטרי 540 לפחות (לא משולב).
3 . מבחן מסיל"ה בהתאם לצורך. 
4 . ראיון אישי.
5 . ראיון אישי וקבוצתי עם ראש המסלול.
6 . מבחני כניסה להתמחויות מתמטיקה ואנגלית.

חריגה מתנאי הקבלה:
המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון
*
הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.
*
צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.
*
נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

לכל עניין ושאלה:
קביעת פגישת ייעוץ
רעות שפירא – ראש מסלול על-יסודי (נשים)
reutshaps@gmail.com
053-7608339 

גב' רעות שפירא
reutshaps@gmail.com 
053-7608339
משרדי רכזי תחום, חדר 186
04-8780056

קבלת סטודנטים:
בתיאום מראש

• למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון • • למה ללמוד אצלנו? כי שאנן – מכללה דתית לחינוך ולהוראה, ברמה אקדמית גבוהה היחידה בצפון •

כל הדלתות פתוחות בפניכם (תחומי הלימוד במכללה)

מה כדאי לי ללמוד?

תואר ראשון

הכשרה להוראה ותעודת הוראה .B.Ed

תואר שני

.M.Ed בחינוך והוראה

המרכז ללימודים מתקדמים

פיתוח מקצועי והסבה אקדמאים להוראה

חוגים

מסלולים

מסלולים

תוכניות מיוחדות

מדרשות / בית מדרש נשים

"נחיתה רכה" – (סטאז')
היחידה להתמחות וכניסה להוראה

צרו איתנו קשר

שינוי גודל גופנים