הסתרת תמונות

סטודנט יקר,

טופס התחייבות ל"קוד לבוש"

"ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם" 

(משלי ג', 4)

הופעה צנועה, שמירת צניעות במחשבה, בדיבור ובמעשה.

במכללת שאנן, המכשירה מחנכות ומחנכים למערכת החינוך הממלכתית הדתית בישראל, מתבקשים הסטודנטים במכללה להיות מודעים לתפקידם בעתיד כמחנכים במערכת החמ"ד, ולנהל  את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

על הסטודנטים והסטודנטיות להקפיד על הכללים הבאים בהיותם בין כתלי המכללה:

קוד הלבוש לבנות: 

הסטודנטית תתלבש באופן צנוע על-פי ההלכה, דהיינו, בגדים שאינם צמודים לגוף. חצאית באורך המכסה את הברך, גם בשעת ישיבה. חולצה או שמלה עם שרוולים צנועים עד המרפק, מפתח החולצה או השמלה יהיה צנוע לגמרי.

קוד הלבוש לבנים: 

הסטודנט ילבש מכנסיים ארוכים וחולצה שאיננה גופייה.

על החתום

שינוי גודל גופנים