הסתרת תמונות

מלגות פנימיות

* תינתן הנחה של 5% למסדירים את שכר הלימוד בתשלום אחד עד לתאריך ה- 31.10.18 כ"ב בחשון תשע"ט.

* תינתן הנחה של 2% למסדירים את שכר הלימוד עד לתאריך ה- 30.11.18 כ"ב בכסלו תשע"ט.

* יינתן פטור מהפרשי הצמדה למסדירים את תשלומי השכר במלואם (כולל פריסה בתשלומים) עד ה- 30.11.18 כ"ב בכסלו תשע"ט.

מלגת מתמטיקה / אנגלית – 1000 ₪ עבור כל שנה.
מלגות מתמטיקה ואנגלית ניתנות אחת לשנה לסטודנטים בשנים ב',ג' וד' שעמדו בתנאי הקבלה וממוצע ציוניהם בשנה הקודמת היה 90 ומעלה.

הנחת בני משפחה – 12.5% הנחת משפחה/בני זוג הלומדים יחד במכללה ושניהם סדירים במסלול הרגיל.

מלגת הצטיינות – 600 ₪, המלגה ניתנת בהמלצת ראש החוג/המסלול לסטודנט/ית אחד/ת מכל מסלול, שעבר תהליך חינוכי, ערכי, לימודי, חברתי במהלך השנה.

מלגת מצוינות – 600 ₪ המלגה ניתנת אחת לשנה לסטודנטים בשנים ב',ג' וד' לאחר סיום השנה הקודמת בממוצע 96 ומעלה.

תכנית המצוינות בהוראה – רג"ב (ראש גדול בהוראה)

שלום לכולם,
מצ"ב הפרסום העדכני למבצע "חבר מביא חבר".
בשנה זו המענק יעלה ל- 1000 ש"ח גם למומלץ הראשון ויפתח לבוגרי המכללה ולמרצים.
אנו מזמינים כל אחד מכם להצטרף ולסייע בגיוס מועמדים איכותיים ללימודי תואר ראשון ושני במכללה.
שילחו לקבוצות עניין, לחברים, למועמדים מתאימים ולכל גורם שיקדם.
בברכת פסח כשר ושמח,
הנהלת המכללה

קרן דיקנית מכללת שאנן מסייעת במימון שכר-לימוד לסטודנטים מן המניין שנרשמו לתוכנית מלאה של ארבע שנות לימוד ומחויבים בתשלום שכר לימוד מלא למכללה.
הזכאות למלגה נקבעת בהתאם לצבירת נקודות זכות על פי קריטריונים כגון: מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו באופן יחסי לשאר המועמדים, הוצאות משפחתיות והישגים במכללה.

הנחיות למילוי טופס הבקשה למלגת דיקנית לשנה"ל תשע"ט:

ללא כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, בקשתך לא תילקח כלל בחשבון. כלומר – כאשר מגיעה בקשה וחסר בה אפילו טופס אחד – הבקשה נדחית.

  • יש להקפיד ולמלא את הפרטים הנדרשים בטופס ולחתום על ההצהרה בסוף הטופס.
  • יש לצרף לטופס אישורים על כל ההכנסות והקצבאות שלך, בן זוגך והוריך. אין לצרף את המקור, אלא צילומים ברורים כדלקמן:

עובדים שכירים: שני תלושי משכורת אחרונים לגבי כל מקום עבודה.

  1. עובדים עצמאיים: טופס השומה האחרון של מס הכנסה והצהרה על הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו.
  2. פנסיונרים: אישור על גובה הפנסיה וקצבת ביטוח הלאומי, קצבת שארים, קצבת זקנה. פנסיונר העובד עבודה נוספת חלקית או מלאה ימציא אישורים על עבודתו כמפורט לעיל .
  3. הכנסות שונות: אישורים מעודכנים על סכומי תשלום קצבאות בטוח לאומי, נכות, מזונות וכד'.
  4. מובטל או לא עובד: יש לצרף אישור מתאים ועדכני המעיד על היעדר הכנסה של הוריך או בן-זוגך מלשכת שירות התעסוקה או מפקיד השומה באגף מס הכנסה, ועל גובה דמי אבטלה.
  • במקביל להגשת טופס ההרשמה, יש לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני (Email) מכתובת Email קבועה שלך לכתובת milgatdikanit18@gmail.com בציון הנושא "מלגת דיקנית", הכוללת בגוף ההודעה:

שם מלא
שנת לימודים ומסלול
כתובת מלאה עם מיקוד
מספר טלפון נייד

  • יש למסור את הטופס המוכן עם כל המסמכים לדיקנית הסטודנטים מיכל בלאו – עד ט"ו טבת תשע"ט (23.12.2018).
    ישנם אפיקי סיוע נוספים שעומדים לרשותך, חפשו במלגות לסטודנטים ובאתר המכללה:

סטודנטים  ι  דיקנית הסטודנטים  ι  מלגות.

שינוי גודל גופנים