IMG 2771 1

תוכנית לבוגורות שנים א'-ג' במכללת "בית רבקה" להשלמת תואר .B.Ed במכללת שאנן

מרכזת התוכנית: גב' אסתר הבר

סטודנטיות הלומדות במכללת “בית רבקה” בכפר חב”ד, בסיום שנה ג’, ממשיכות את לימודיהן בשנה ד ברצף במכללת שאנן, תוכנית הלימודים  בשנים א’-ג’, הינה בהלימה לתוה”ל במכללת שאנן. בסיום ועמידה בכל הדרישות, הן מקבלות ממכללת שאנן תואר .B.Ed. 

בתוכנית זו מתקיימים לימודים במסלולים הבאים: גננות, בית-הספר היסודי, בית-הספר העל-יסודי וחינוך מיוחד.

בהתמחויות הבאות: תושב”ע, תנ”ך, מתמטיקה, אנגלית, חינוך מיוחד, אשכולות בהתמחות כוללת.

מסגרת הלימודים הכללית מורכבת מקורסים דיסציפלינריים בזיקה להתמחויות, קורסים בלימודי חינוך, לימודי אנגלית למטרות אקדמיות עד לרמת פטור, וכן לימודי סדנה למורה המתחיל במקביל לשנת הסטאז’.

ד”ר דינה אורנשטיין, גב’ סיגלית בירנבאום, גב’ רלה גרליק, ד”ר מרים ג’ייקבס, ד”ר שלומית דקל, גב’ אסתר הבר, ד”ר שולמית וולדמן-הויזלר, גב’ רחל זקס, ד”ר ליאורה חייבי, גב’ גילי חפר, פרופ’ אבי לוי, גב חנה למברג, ד”ר יהודית לנדו, הרב ד”ר אברהם נחשון, ד”ר חנה סגל, ד”ר נחמה סגל, גב’ יהודית פריש, גב’ עידית לוגסי, ד”ר רלי (אראלה) פיינא רוזנטל,  ד”ר גיטה רוקח, גב’ דינה רייכמן, גב’ שלומית גור וגב’ שפוצניק קלרה.

– נושאים במעגל השנה בגן
– תוכנית לימודים במעגל השנה בגן
– שק”ד ותכנון תוכנית לימודים שנתית בגן הילדים
– נורמות וליקויים בגיל הרך תיאוריה ומעשה
– נושאים בניהול גן
– תובנות מן התאוריה על המעשה סדנת ניתוח ארועים וסיפורי מקרים
– סוגיות בהתפתחות חברתית-רגשית בגיל הרך
– סמינריון התפתחות התנהגות מוסרית בגיל הרך
– סמינריון התפתחות כישורים רגשיים-חברתיים בגיל הרך
– אבני דרך התפתחותיים לידה-3
– התפתחות קוגנטיבית
– סוגיות בפסיכולוגיה התפתחותית בגיל ההתבגרות
– סוגיות בהתפתחות האדם בהקשרים חינוכיים
– מנהיגות חינוכית
– דרכי הוראה אלטרנטיביות
– כתיבה אקדמית
– סטטיסטיקה
– שיטות מחקר
– סמינריון- גיבוש זהות אישית
– סמינריון- מוטיבציה בלמידה
– אורינות עדכנית
– יצירתיות במחשבה וחינוך
– חקירת אקלים כיתה
– סמינריון בנושא אקלים כיתה
– סמינריון ילדים שונים האתגר
– הפרעות התנהגות והפרעות רגשיות
– סוגיות בפסיכולוגיה החברתית והקשרן למערכת החינוך
– אוריינטציית עתיד מטרימים ותוצרים
– פסיכולוגיה חברתית: אלטרואיזם, קבוצה ותרבות
– הערכה חלופית
– סמינריון שילוביות במתמטיקה
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למתמחות עי”ס
– משוואות דיפרנציאליות למתמחות חטב
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למתמחות יסוד 
– גיאומטריה אנליטית למתמחות חט”ב
– סמינריון עיוני במתמטיקה
– יישומי תו”ל והוראה דיפרנציאלית במתמטיקה לחט”ב
– יישומי תו”ל והוראה דיפרנציאלית במתמטיקה ליסוד
– הוראה מתקנת במתמטיקה
– גיאומטריה אנליטית למתמחות יסוד
– סגנון וחבור באנגלית 
– כישורי שפה – שיח לא פורמלי B
– הוראת האנגלית: מתאוריה לפרקטיקה
– פאזלים בסמנטיקה באנגלית
– סמינריון בספרות אנגלית: ניתוח ופרשנות
– סגירת מעגלים ותובנות פדגוגיות באנגלית
– בלשנות חינוכית
– החלפת צופן
– סמינריון יהדות ומדע
– מבוא לביוטכנולוגיה
– אנדוקרינולוגיה
– הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים
– שיטות מחקר איכותניות
– התמודדות עם מצבי לחץ
– סמינריון קשר אחר בכתה- עבודה עם ילדים בסיכון
– ויסות עצמי
– מגולה לגאולה
– יסודות ומרכיבים בפרשנות המקרא
– אנגלית למטרות אקדמיות
– סדנה למורה המתחילה
– נושאים בהשקפה בהבט חסידי
– החינוך בבית היהודי
– בעקבות יוצרי ההגות היהודית
– עיונים במאמרי חסידות
– סוגיות חינוכיות

טופס פניה לוועדת סטטוס לחצי כאן

טופס הצהרת בריאות

מה נדרש לעשות על מנת להירשם
יש למלא את טופסי ההרשמה ולבצע הליך קבלה.
תיאום הרשמה עם המזכירות האקדמית.
שפרה ארזון  077-6001613
צורית דמתי  077-6001612

תנאי קבלה: 
זכאות לתעודת מורה מוסמך-בכיר בציון ממוצע של 80 לפחות.

לכל עניין ושאלה:
גב’ אסתר הבר – ראש התכונית
esther@rivka.org.il
054-6661402    

 

מרכזת התוכנית
גב’ אסתר הבר    054-6661402       esther@rivka.org.il

מזכירות
גב’ שפרה ארזון  shifrush7@gmail.com    077-6001613
גב’ צורית דמתי  077-6001612    tsuriti2015@gmail.com 

שינוי גודל גופנים