הסתרת תמונות

רשימת מרצי החוג לחינוך מיוחד

התפקידשםmailטלפון ניידחדרשעות קבלה במכללה
ראש המסלולד"ר זהבה ביגמןbigman@shaanan.org050-7948769183בתיאום מראש
סמסטר א':
יום א' 13:45-12:15
יום ב' 13:45-12:15
סמסטר ב':
יום א' 15:15-14:45
יום ב' 15:15-14:45
תואר שני מדפ"יתבובליל גרניטgranit_5@walla.co.il052-3554473בתיאום מראש
יום ב' 14:15-13:00
 ד"ר סטלה גידלביץstellagid@gmail.com052-3554473בתיאום מראש
סמסטר א׳:
יום א׳ 16:00-15:00
סמסטר ב׳:
יום א׳ 12:30-11:30
 גילשטרום רחלrgilshtrom@gmail.com050-6784894בתיאום מראש
יום א׳ 13:00-12:00
 ניאגו יעלyaeliin@netvision.net.ilבתיאום מראש
יום ב׳ 15:00-14:00
 ד"ר סברנבסקי ליאורLior.savranevski@openu.ac.il054-3171158בתיאום מראש
יום ב׳ 11:00-10:00
 סמואל-מגל סוזןsamuelma@smr.co.il050-5661701בתיאום מראש
יום ב׳ 14:15-11:45
 ד"ר רות עמיתrutilamit@gmail.com054-7282998בתיאום מראש
יום ג׳ 12:00-11:00
 ד"ר קולושי-מינסקר ענבלinbalmin@gmail.com054-4873914בתיאום מראש
סמסטר א׳:
יום א׳ 11:15-10:15
סמסטר ב׳:
יום א׳ 13:15-12:15
מד"פד"ר קריספל אורליorlyc39@walla.co.il050-5702536646בתיאום מראש
יום ב׳ 14:00-12:00
 שוימר גלילהgalila56@gmail.com052-8714192 
 שמש רותruthshem@gmail.com052-8773218 
 שרלו אריאלAari02@gmail.com052-44333138בתיאום מראש
סמסטר ב׳:
יום א׳

מאמר 2

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קרא עוד »

מאמר 3

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קרא עוד »

מאמר 1

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קרא עוד »

מאמר 4

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קרא עוד »
שינוי גודל גופנים