הסתרת תמונות

פיתוח מקצועי – השואה והגבורה

קורס לדרגה 7 – "למורה יוזם" לחץ/י כאן

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים: הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים, פיתוח כישורי הנחייה והדרכה; פיתוח שיח רפלקטיבי: פיתוח יכולת קשב ומתן משוב, תמיכה בהתפתחות מקצועית של עובד הוראה מתחיל; דרכים לצפייה בשעורים, דיאלוג עם המתמחה, דרכי הערכה לקראת קבלת רישיון לעיסוק בהוראה ועוד.

בקורסים הולכת ומתגבשת תפיסת תפקיד החונכות מבחינת גופי הידע והמיומנויות, לצד תמיכה בחונכים עצמם.

להלן תוכנית אב להכשרת חונכים ומלווים. התוכנית כוללת 3 שלבי התפתחות מקצועית בתפקיד החונך והמלווה על רצף ההתמחות בתחום החניכה:

שלב א': הכשרה לתעודת חונך/מלווה – 60 ש"ע.
שלב ב': הכשרה לתעודת חונך מומחה/מלווה מומחה – 60 ש"ע.
שלב ג': לחונכים מומחים סופרוויז'ון (30 ש"ע) לחונכים ומלווים מומחים, ניתוח אירועי הדרכה .

קורס הכשרת חונכים במכללת שאנן הינו קורס ייחודי.
בקורס הינך מקבל/ת כלים מגוונים לדרכי הערכת מורים/גננות בראשית דרכם במערכת החינוך.
בנוסף למרצה המלווה משולבים בקורס הייחודי עובדת סוציאלית קלינית – פסיכותרפיה קאוצ'רית – מאמנת

קורסי ההכשרה של חונכים ומורים מלווים מוכרים במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ולצבירת גמולי השתלמות.
הקורס ממומן ע"י משרד החינוך.

מורים וגננות בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
ותק של 5 שנים לפחות.
ריאיון קבלה.
המלצה של מנהל בית הספר או הפיקוח על הגנים.
התנסות כלשהי בחונכות או לווי, במקביל לשנת הלימודים במכללה.
דמי רישום לכל קורס – 60 ₪.
למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות לרכז התוכנית:
יצחק זמיר 050-3075751

דוא"ל: itzamir@walla.co.il

קורס הכשרת חונכים ומלווים –
שלב א' קבוצה 1

ימי שלישי – 19:15-16:10
מנחה: יצחק זמיר
י"ט כסלו(27.11.2018)מפגש פתיחה
י"ז טבת(25.12.2018) 
ב' שבט(8.1.2019)עו"ס קלינית – פסיכותרפיה
ט"ז שבט(22.1.2019)קאוצ'רית – מאמנת
ל' שבט(5.2.2019) 
י"ד אדר א'(19.2.2019) 
כ"א אדר א'(26.2.2019)מפגש סיום
קורס הכשרת חונכים ומלווים –
שלב א' קבוצה 2
ימי שני – 19:15-16:10
מנחה: עינת יפת
י"ח כסלו(26.11.2018)מפגש פתיחה
ט"ז טבת(24.12.2018) 
א' שבט(7.1.2019) 
ט"ו שבט(21.1.2019)עו"ס קלינית – פסיכותרפיה
כ"ט שבט(4.2.2019) 
כ' אדר א'(25.2.2019) 
ד' אדר ב'(11.3.2019)מפגש סיום
קורסי הכשרת חונכים ומלווים
שלב ב'
ימי שלישי – 19:15-16:10
מנחה: יצחק זמיר
י"ב כסלו(20.11.2018)מפגש פתיחה
י"ט כסלו(27.11.2018)קאוצ'רית-מאמנת
ט"ז טבת(11.12.2018)קאוצ'רית-מאמנת
כ"ד טבת(1.1.2019) 
ב' שבט(8.1.2019) 
ט"ז שבט(22.1.2019) 
ל' שבט(5.2.2019)עו"ס קלינית-פסיכותרפיה
י"ד אדר א'(19.2.2019)עו"ס קלינית-פסיכותרפיה
כ"ח אדר א'(5.3.2019) 
ה' אדר ב'(12.3.2019) 
י"ט אדר ב'(26.3.2019) 
כ"ו אדר ב'(2.4.2019)מקוון/וירטואלי
כ"ה ניסן(30.4.2019)(14.5.2019)
י"ז אייר(21.5.2019)מפגש סיום

ד"ר ערן לויזון
דיקן לימודי ההמשך

שינוי גודל גופנים