לוח זמנים - תשפ"א

פתיחת שנת הלימודיםיום רביעי, כ”ו תשרי תשפ”א

14/10/2020

חופשת חנוכה

יום ראשון, כ”ז בכסלו –  יום שישי, ג’ בטבת13/12/2020-18/12/2020

סיום סמסטר א’

יום שלישי, ו’ בשבט תשפ”א19/01/2021

מבחנים וחופשת סמסטר*

יום רביעי, ז’ בשבט – יום שלישי, י”א באדר20/01/2021-23/02/2021

חופשת פורים

יום רביעי, י”ב באדר – יום שישי, י”ד  באדר24/02/2021-26/02/2021

פתיחת סמסטר ב’

יום ראשון, ט”ז אדר תשפ”א28/02/2021

חופשת פסח

יום רביעי, ד’ בניסן– יום ראשון, כ”ב בניסן17/03/2021-04/04/2021

יום העצמאות

יום רביעי, ב’ באייר – יום שישי, ד’ באייר14/04/2021-16/04/2021

יום ירושלים

יום שני, כ”ח אייר תשפ”א10/05/2021

חג השבועות

יום ראשון, ה’ בסיון – יום שלישי, ז’ בסיון

16/05/2021-18/05/2021

סיום שנת הלימודים

יום חמישי, י”ד תמוז תשפ”א

24/06/2021

מבחני סמסטר ב’

מיום שני, י”ח  בתמוז תשפ”א28/06/2021
 

*תואר שני בייעוץ חינוכי – מערכת הקורסים לתקופה זו תפורסם

שינוי גודל גופנים